Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės mokumo (likvidumo) analizė

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Korporacijos veiklos charakteristika. Korporacijos mokumo (likvidumo) analizė. Korporacijos likvidumo rodiklių apskaičiavimai (2002-2004 m.). Likvidumo analizės išvados. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-03-01
 • Įmonės pardavimų apimties prognozavimas: UAB "Telsoda"

  Įmonės charakteristika. Misija. Pardavimų prognozavimas 2006-2008 metais.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-23
 • Įmonės pardavimų politika: UAB "Stikliai"

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti įmonės pardavimų politiką iš marketingo pozicijų. Teorinė dalis. Marketingo sąvoka. Turizmas kaip marketingo objektas. Paslaugų marketingo kompleksas. Marketingo strategijos. Paslaugų kainodara. Praktinė dalis. UAB "Stikliai" pristatymas. UAB "Stikliai" teikiamos paslaugos. Konkurencinė analizė. Viešbučio pardavimų politika. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2010-04-21
 • Įmonės paslaugų analizė: UAB "Rodiklis"

  Reklamos agentūros paslaugos. Paslaugų įmonės bendra apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugos savybės. Paslaugų paketas. Papildomos ir pagrindinės paslaugos. Naujų paslaugų įvedimas. Paslaugos gyvavimo ciklas. Paslaugos kainodaros sprendimai. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos rėmimo programa. Paslaugų plėtros strategija.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-02-07
 • Įmonės paslaugų įvertinimas: kabelinė televizija UAB "Avva"

  Įvadas. Paslaugų įmonės bendra apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugos savybės. Paslaugų paketas. Pagrindinė ir papildomos paslaugos. Paslaugos gyvavimo ciklas. Naujų paslaugų įvedimas. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos kainodaros sprendimai. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugos rėmimo programas. Paslaugų plėtros strategija. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2006-03-28
 • Įmonės planavimo darbai

  Įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planas. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir valdymo planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-09-03
 • Įmonės plėtros strategijos vertinimas: A. Dambrausko pieno ūkis

  Įmonių plėtros strategijos vertinimas: kriterijai ir rodikliai. Įvadas. Alternatyva. Jų vertinimo kriterijai. Institucijos strateginių alternatyvų generavimo ir strateginių sprendimų priėmimo metodai. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos parinkimas. Strategijos įgyvendinimo analizė. Rizikos įvertinimas. Praktinė dalis. Pieno ūkio strategijos planavimas: alternatyvų vertinimo kriterijai. Tyrimo tikslas – pateikti pieno ūkio veiklos strategijos alternatyvų vertinimo kriterijus ir rodiklius, atitinkančią ūkio verslo aplinkos sąlygas. Rezultatai. Išvada. Praktinės dalies išvada.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-04-22
 • Įmonės pristatymas: Joint Stock Company Vilniaus bankas Group

  Kompanijos pristatymas anglų kalba. Introduction. History. Employees. Services. Finances. Future plans. Conclusion. Appendix (5).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-27
 • Įmonės probleminės situacijos įvertinimas: UAB "Seifuva"

  Įvadas. UAB "Seifuva" pristatymas. UAB "Seifuva" pagrindinė problema. Pagrindinės problemos priežastys. Problemos aktualumas. Problemos sprendimo būdas ir įvertinimas. Priedas (1).
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės produktų analizė: UAB "Javinė"

  Įvadas. Šio darbo tikslas – UAB "Javinės" produktų Lietuvoje analizė, įvertinant visas produktų charakteristikas: asortimentą, klasifikavimą, identifikavimą bei naudotas rėmimo priemones. UAB "Javinė" ir jos gaminiai, UAB "Javinės" produktų asortimentas, "Javinės" traškučiai. Klasifikavimas. Prekės identifikavimas. Tėmimo priemonės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-02-24
 • Įmonės projektavimas: logistikos paslaugos

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo bazė ir pradiniai duomenys. Įmonės veiklos charakteristika. Ekonominė veiklos sritis. Įsteigimo tikslai ir veiklos uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. Vykdomos funkcijos. Atliekamas darbas ir reikalingas personalas. Vadybinės struktūros schema. Įmonės ūkio poreikio nustatymas. Patalpos. Baldai. Įranga. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Įmonės projektavimas: spaustuvė

  Darbo tikslas: suprojektuoti spaustuvę, gaminančią nustatytą darbo užduotyje produkciją,kiekį. Reikia įvertinti jos, kaip verslo subjekto ekonominius rodiklius. Darbo rezultatas- spaustuvės steigimo verslo planas. Rinkodara. Produkcijos parametrų detalizavimas. Produkcijos vieta rinkoje. Konkurentų analizė. Pardavimai. Technologinė dalis. Gamybos apimtys. Gamybos technologija. Įrengimai. Įrengimų pajėgumai. Medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Valdymas. Darbuotojai. Finansai. Gaminio pardavimo kaina. Nenuostolingumo lūžio taško skaičiavimas.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-05-05
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: kooperatyvas "Kėdainių konservai"

  Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas, nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: UAB "Valkenda"

  Įvadas. Trumpas UAB "Valkenda" įmonės veiklos aprašymas. UAB "Valkenda" valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Dokumentų registravimas. Bylų nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-09-11
 • Įmonės rengiamų dokumentų pavyzdžiai: UAB "Dentida"

  Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas. Kita informacija. Įstaigos siunčiamųjų ir rengiamų dokumentų blankas. Įsakymų blankas. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Administratoriaus pareigybinės nuostatos. Pažyma. Protokolas. Nurašymo aktas.
  Raštvedyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-03-14
 • Įmonės rinkodara: baldų pardavimas UAB "Baldų sala"

  Įvadas. Darbo tikslas pritaikyti rinkodaros teorines žinias ir apgalvoti viską, kas susiję su įmone ir jos gyvavimu rinkoje, kurioje gausu konkurentų. 10 praktinių darbų. Išvardinti rinkodaros komplekso elementus. Kokią ir kodėl naudojate koncepciją? Nurodyti įmonės mikroaplinkos elementus ir jų įtaką įmonei. Nurodyti makroaplinkos elementų įtaką įmonės veiklai. Išsiaiškinti žmonių nuomonę apie biuro baldus, kokie baldai Jiems yra labiausiai priimtini, kokius pagrindinius poreikius jie turėtų tenkinti. Anketa. Rinkos tyrimų rezultatai. Išvados. Segmentuoti rinką ir nustatyti tikslinę rinką. Nurodykite kokie ir kaip vartotojo pirkimo faktoriai įtakoja prekių: rašomųjų stalų, kėdžių, spintų, spintelių pirkimą. Nurodyti prekių politiką. Prekės kainos politika: Nurodyti prekių kainų nustatymo metodus, paaiškinti kodėl juos taikote, nurodyti taikomas kainos nustatymo strategijas. Nurodyti prekės pateikimo politiką. Nurodyti rėmimo elementus. Nurodyti rėmimo strategiją. Nurodyti rėmimo priemones. Sudaryti rėmimo biudžetą. Atlikti konkurentų analizę. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(27 puslapiai)
  2008-06-25
 • Įmonės rinkodara: gėlių salonas UAB "Puošmena"

  Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonę įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinkos tyrimas Lietuvoje. Konkurentų analizė. Rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos politika. Prekės pateikimo politika. Rėmimo politika.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Įmonės rinkodara: grožio salonas "Alioksa"

  Įvadas. Praktinis darbas Nr. Rinkodaros komplekso elementai. Įmonės veikloje naudojama orientacija. Praktinis darbas Nr. 2.1. Įmonės mikroaplinkos elementai ir jų įtaka. Konkurencija. Marketingo tarpininkai. Klientai. Kontaktinės auditorijos. Praktinis darbas Nr. 2.2. Makroaplinkos elementų įtaka įmonės veiklai. Praktinis darbas Nr. 3. Grožio salono potencialių klientų norai ir pageidavimai. Išvados. Praktinis darbas Nr. 4. Rinkos segmentavimas. Praktinis darbas Nr. 5. Vartotojo elgesio faktoriai, turintys įtaką paslaugų (kirpimo, plaukų dažymo, manikiūro bei pedikiūro) pirkimui. Praktinis darbas Nr. 6.1. Paslaugų: kirpimas, plaukų dažymas, manikiūras bei pedikiūras – politika. Paslaugų charakteristikos apibūdinimas kiekviename paslaugos lygmenyje. Praktinis darbas Nr. 6.2. Identifikavimo politika. Praktinis darbas Nr. 7. Paslaugų kainų nustatymo politika. Praktinis darbas Nr. 8. Paslaugų pateikimo politika. Praktinis darbas Nr. 9. Paslaugų rėmimo politika. Praktinis darbas Nr. 10. Išvados. Priedai (6).
  Rinkodara, namų darbas(31 puslapis)
  2008-03-03
 • Įmonės rinkodara: prekyba odinėmis prekėmis UAB "Odinis pasaulis"

  Savarankiškas namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas pritaikyti rinkodaros teorines žinias ir apgalvoti viską, kas susiję su įmone. Praktinis darbas nr.-1. Užduotis: nurodyti rinkodaros komplekso programos elementus. Kokią rinkodaros orientaciją pasirinko įmonė. Kodėl? Praktinis darbas nr.-2. Užduotis: kokie mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoją įmonę? Praktinis darbas nr.-3. Užduotis: kokie makroaplinkos elementai ir kaip įtakoja įmonė veiklai? Praktinis darbas nr.-4. Užduotis: atlikti įmonės rinkos Lietuvoje analizę praktinis darbas nr.-5. Užduotis: susegmentuoti rinką ir nustatyti tikslinę rinką. Praktinis darbas nr.-6. Užduotis: kokie ir kaip vartotojo pirkimo faktoriai įtakoja prekių: odinės piniginės, odinės rankinės, odinės pirštinės. Praktinis darbas nr.-7. Užduotis. Nurodyti prekių charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti indentifikavimo elementus(sugalvoti logotipą, 3prekės ženklus – vardas ir simbolis). Pateikti įpakavimo elementus (etiketė, instrukcija, pakavimo medžiaga). Praktinis darbas nr.-8. Užduotis: prekės kainos politika. Nurodyti prekių kainų nustatymo metodus. Nurodyti taikomas kainos nustatymo strategijas. Nurodyti veiksnius sąlygojančius galutinės kainos nustatymą. Praktinis darbas nr.-9. Užduotis: nurodyti prekės pateikimo politika? Nubraižyti prekės pateikimo kanalą. Nurodykite pateikimo strategiją. Nurodykite prekės pateikimo metodą. Praktinis darbas nr.-10. Užduotis: nurodykite rėmimo politiką: nurodykite rėmimo elementus. Nurodykite rėmimo strategiją. Parašyti reklaminį pranešimą. Nubraižykite rėmimo biudžetą. Išvados. Priedai (3).
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2009-11-11
 • Įmonės rinkodara: proginių suknelių nuoma "Malonumas"

  Salono "Malonumas" ir jo paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tyrimo problemos suformulavimas. Marketingo tikslų nustatymas. Tyrimo hipotezės suformulavimas. Tyrimo metodo ir metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Anketos atsakymų suvestinė. Anketos analizė ir interpretavimas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2009-12-14
Puslapyje rodyti po