Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinė analizė: drabužių prekyba APB "Apranga"

  Trumpai apie įmonę. Priklausymas asocijuotoms struktūroms. APB "Apranga" duomenys. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas (turtas). Balansas (nuosavybė ir įsipareigojimai). Pinigų srautų ataskaita. Horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas (turtas). Balansas (turtas). Balansas (nuosavybė ir įsipareigojimai). Balansas (nuosavybė ir įsipareigojimai). Nuosavybės ir įsipareigojimų straipsnių pokyčiai 2003 - 2005m. Vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Kapitalo rinkos santykiniai rodikliai. Išvados. Darbas yra lentelės.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2007-10-15
 • Įmonės finansinė analizė: Panevėžio "Minties" vidurinė mokykla

  Trumpa įmonės charakteristika. Finansų analizė ekonomikoje. Finansinės analizės uždaviniai. Ekonominiai reiškiniai ir jų analizės kryptys. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji kasinių išlaidų analizė. Horizontalioji kasinių išlaidų analizė. Ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto struktūros vertikali analizė. Ilgalaikio turto struktūros horizontali analizė. Trumpalaikio turto analizė. Įsigyto trumpalaikio turto ir atsargų analizė. Sunaudoto atsargų ir nurašyto trumpalaikio turto analizė.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-10
 • Įmonės finansinė analizė: statybos remonto darbai "Rileris"

  Įmonės finansinės veiklos įvertinimo analizės būdų pagrindimas. Įmonės charakteristika. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Gaminių asortimentas. Produkcijos pardavimų ritmingumo analizė. Lūžio momento nustatymas. Lūžio taškas. Santykinių rodiklių skaičiavimas. Prognozė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-09
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Paletti"

  Įvadas. Įmonės finansinė analizės samprata. UAB "Paletti" Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto rodiklių analizė. Ilgalaikio turto rodiklių analizė. Lūžio taško analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto rodiklių analizė. Ilgalaikio turto rodiklių analizė. Pelno rodiklių analizė. Lūžio momento analizė. Balansas. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinė analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Vertikalioji balanso finansinė analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2007-03-15
 • Įmonės finansinė apskaita: UAB "NEDA III"

  Buhalterinės apskaitos namų darbas. Įvadas Darbo tikslas: Atlikti UAB "Neda III" įmonės metinę buhalterinę apskaitą. Pradinių likučių pradinis balansas. Bendrasis žurnalas. Bendrasis žurnalas (koreguojamieji įrašai). Didžiosios knygos sąskaitos. Bandomasis balansas. pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(21 puslapis)
  2011-01-05
 • Įmonės finansinės būklės vertinimas, bankroto metodikos skaičiavimas, kompleksinis vertinimas: UAB "Tipsas"

  UAB "Tipsas" duomenų už 2003-2004m. analizė. Bankroto metodikos skaičiavimas. UAB "Tipsas" bankroto galimybės pagal Altmano ir Blanko metodus. Kompleksinis vertinimas.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-05
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: AB "Lietuvos Telekomas"

  Įvadas. AB "Lietuvos telekomas" pristatymas. Įmonės balanso analizė. Įmonės balanso vertikali analizė. Įmonės balanso horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizės. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės finansinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmaną. Išvados.
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2006-11-23
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: AB "Linas"

  Įvadas. AB "Linas". Įmonės balanso ir pelno(nuostolio) vertikalių ir horizontalių ataskaitų analizės. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Balanso ataskaitos vertikali analizė. Balanso ataskaitos horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Santykiniai finansiniai rodikliai. Kai kurių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybės įvertinimas. Aleno modelis. Altmano modelis. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-03
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: UAB "Utenos vandenys"

  Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelningumo rodiklių skaičiavimas ir palyginimas. Įmonės mokumo rodikliai. Įmonės atsargų apyvartumas. Įmonės pelno tenkamumas vienai akcijai. Bankroto tikimybės nustatymas. Finansinis svertas. Išvados ir pasiūlymai. Metinio vieno darbuotojo išdirbio (darbo našumo) ir uždarbio analizė. Gamybos apimčių kitimas ir atskirų rodiklių įtaka jo pokyčiui. Darbo našumo augimo tempai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, namų darbas(37 puslapiai)
  2008-01-17
 • Įmonės finansinės veiklos auditas: UAB "G. Steponkaus kontora"

  Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai ir audito apibrėžimas. Audito organizavimo etapai. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Paaiškinamasis raštas prie 2004 metų finansinės atskaitomybės. Auditoriaus išvada. Priedas (1)
  Auditas, namų darbas(20 puslapių)
  2007-03-22
 • Įmonės finansinių rodiklių analizė: AB "Lifosa"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Bendras įmonės būklės vertinimas, veiklos gerinimo galimybių atskleidimas ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2011-11-25
 • Įmonės finansų analizė (3)

  Įvadas. Įmonė X valdymo struktūra. Finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-30
 • Įmonės finansų balansas: statybinių medžiagų tiekimas UAB "Lakaja"

  Įvadas. UAB "Lakaja" turto ir nuosavybės likučiai 2009 m. sausio mėn. 01 d. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. ūkinės operacijos. Ūkinių operacijų apskaitos lygybė. Bendrasis žurnalas. UAB "Lakaja" specialieji žurnalai. Pirkimų skolon (PI) žurnalas. Pardavimų skolon (PA) žurnalas. Pinigų gavimo (PG) žurnalas. Pinigų mokėjimo (PM) žurnalas. Tiesiojinių gamybos išlaidų apskaitos (TGIA) žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. bandomasis balansas. UAB "Lakaja" 2009 m.sausio mėn. pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. 31 d. balansas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-03-28
 • Įmonės finansų valdymas (2)

  Įstaigų finansų valdymo dalyko užduotys. 1. Tarkime, vartojimu pagrįstame vertybinių popierių įkainojimo modelyje vertybinio popieriaus išmoka turi tendenciją būti didesnė kuomet stochastinio diskonto daugiklio reikšmė yra didesnė. Jo kaina bus didesnė ar mažesnė už nerizikingo vertybinio popieriaus, suteikiančio teisę į tokio pat dydžio tikėtiną išmoką, ir kodėl? 2. Ar akcijų rinka, kurioje akcijų kainos pasižymi sezoniniais svyravimais yra informaciniu požiūriu efektyvi ir kodėl? 3. Iš Markowitz teorijos žinome, kad dviejų rizikingų vertybinių popierių portfelio grąžos standartinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal formulę. Parodykite, kad portfelio standartinis nuokrypis bus lygus atskirų jį sudarančių vertybinių popierių grąžų standartinių nuokrypių svertiniam vidurkiui tik tuo atveju, jei tų vertybinių popierių grąžos tobulai teigiamai koreliuotos (pritaikykite koreliacijos koeficiento apibrėžimą). Visais kitais atvejais portfelio standartinis nuokrypis bus didesnis ar mažesnis? 4. Kuo pasižymi investiciniai portfeliai esantys ant rizikingų investicijų aibės Markowitz efektyviosios ribos? Investuotojai rinksis portfelius ant teigiamą ar neigiamą nuolydį turinčios kreivės dalies ir kodėl? 5. Paaiškinkite CAPM modelio dviejų fondų atskyrimo teoremos principą. Kodėl investuotojai turėtų rinktis portfelius ant kapitalo rinkos tiesės, o ne bet kurį atskirą rizikingą vertybinį popierių? 6. Tarkim, dviejų vertybinių popierių tikėtinos išmokos yra vienodos, tačiau pirmojo išmokos standartinis nuokrypis yra didesnis, o antrojo – beta didesnė. Kurio rinkos kaina (ir kurio grąža) turėtų būti didesnė ir kodėl, jei galioja CAPM modelis? 7. Apskaičiuokite teorinę reikalaujamą (tikėtiną) grąžą šiems vertybiniams popieriams. 8. Kodėl daugiafaktoriniuose vartojimo optimizavimu ir SDF teorija pagrįstuose modeliuose rizikos veiksniai turėtų būti makroekonominiai, o ne specifiniai įmonės lygmens kintamieji? 9. Pasiūlykite empirinio daugiafaktorinio modelio pavyzdį, kuris turėtų CAPM, SDF ir APT teorijų elementų. Paaiškinkite. 10. Kodėl spot normų modelis tiksliau atspindi faktinę obligacijų vertę negu dabartinės vertės ar pajamingumo obligacijų vertinimo modeliai? 11. Tarkim, rinkoje stebima apversta pajamingumo kreivė (inverted yield curve), t.y. trumpo termino nulinės atkarpos vertybinių popierių pajamingumas didesnis negu ilgo termino. Ką analitikai, besiremiantys lūkesčių teorija, galvoja apie tolesnius centrinio banko žingsnius keičiant bazines palūkanų normas? 12. Didesnės ar mažesnės modifikuotos finansinės trukmės obligacijas rinksis investuotojas, jei tikimasi, kad centrinis bankas ženkliai sumažins bazines palūkanų normas (tačiau poveikis infliacijai, tikimasi, liks ribotas)? Iš kokios formulės tai išplaukia ir kodėl?
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-09-16
 • Įmonės gamybinės veiklos aprašymas: žuvivaisos bei žuvinikystės įmonė UAB "Laukoja"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Naudojami ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos/ paslaugų nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas ir gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Technologinė gamybos schema. Procesų ir operacijų aprašymai. Suaugusių žuvų gavimas. Ikrų ir pienių surinkimas. Ikrų apvaisinimas. Ikrų paruošimas inkubacijai. Ikrų inkubacija. Lervučių paauginimo I etapas. Lervučių paauginimo II etapas. Ikrų ir lervučių pervežimas. Vandens telkinių įžuvinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2007-04-26
 • Įmonės gamybos planas

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Amortizacinių atskaitymų apskaičiavimas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(18 puslapių)
  2006-09-04
 • Įmonės gamybos technologijos: UAB "Tameksas"

  Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Trumpa firmos veiklos charakteristika. Gaminių asortimentas. Naudojamos žaliavos/ medžiagos, jų tiekėjai. Pagrindiniai vartotojai. Konkurentai. UAB "Tameksas" valdymo struktūra. UAB "Tameksas" gamybos struktūra. Gamybos teikimo technologija. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Technologinių procesų aprašymas. Moteriško medicininio chalato siuvimas. Modelio pavyzdžio išvaizdos aprašymas ir piešinys. Lekalų komplekto ploto lentelė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-28
 • Įmonės įkūrimas: sportinės aprangos siuvimas KŪB "ModaSport"

  Įvadas. Valdomo verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja, misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai ir konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-11-19
 • Įmonės išorinės aplinkos analizė: grožio salonas

  Verslo pasirinkimas. Finansavimo šaltiniai. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonės tikslai. Įmonės steigimas. Įmonių vietos pasirinkimas. Makroaplinka. Įmonės valdymo organai. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2006-01-16
 • Įmonės įvaizdis: kavinių tinklas UAB "Maisto fabrikas"

  Įvadas. Kompanijos įvaizdis visuomenėje. Vartotojo įvaizdis. Organizacijos vizualusis įvaizdis. Konditerijos gaminiai ir kainos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-02-06
Puslapyje rodyti po