Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės dokumentų registravimas: "Bonum publicum"

  Įvadas. "Bonum publicum". Įmonės dokumentų registravimas. Išvados. Priedai (5).
  Raštvedyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-09-30
 • Įmonės dokumentų registravimo tikslai ir formos: AB bankas "Hansa - LTB"

  Įžanga. AB bankas "Hansa - LTB" aprašymas. Įmonės dokumentų registravimo tikslai ir formos. Išvados. Priedai (5).
  Raštvedyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-09-30
 • Įmonės dokumentų valdymas: statybos įmonė

  Įvadas. Mano darbo tikslas yra išanalizuoti statybų įmonės raštvedybos sistemą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir registravimo procedūras. Įmonės veikla. Tai viena didžiausių Lietuvos statybų paslaugų ir nekilnojamo turto valdymo bendrovė, užsiimanti rangos darbų valdymu, atliekanti visus statybos bei rekonstrukcijos darbus. Raštvedybos sistema. Dokumentų rengimas ir tvarkymas. Dokumentų registravimas. Priedai: Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Paaiškinimas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo.
  Raštvedyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-04-06
 • Įmonės ekonomika (2)

  Apibūdinkite Pramonės, prekybos ir amatų rūmų veiklą ir funkcijas. Turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Įmonės nuosavų ir pritrauktų lėšų šaltiniai. Ką vadiname skolintoju kapitalu? Gamybos specializavimo esmė veiksniai ir formos. Kas neįeina į darbo laiką? Kokie veiksniai įtakoja darbo užmokesčio lygį? Apibūdinkite juos ir pateikite praktinių pavyzdžių. Praktinė dalis. Užduotis.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-03-09
 • Įmonės ekonomika: katilų gamyba

  Žaidimo apžvalga. Įvadas. Tikslas – išanalizuoti šios įmonės penkerių metų veiklą, įvertinti priimtų sprendimų įtaką jos veiklos sėkmei ir nesėkmei. Įmonės strategija (5 metams). Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė per 5 metus. Kaitra – 150 ir Kaitra – 200 gamybos apimties ir atsargų kitimo analizė per 5 metus. Abiejų gaminių gamybos, pilnosios savikainos ir pardavimo kainos kitimo analizė per 5 metus. Įmonės veiklos 5 metų finansinių ataskaitų analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas, išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2011-02-16
 • Imonės ekonomika: ofsetinė ir fleksografinė spauda

  Įvadas. Gaminių aprašymas. Normos ir normatyvai. Bendrieji skaičiavimai. Energijos normos technologijai bei atskirai kitiems poreikiams. Technologinių operacijų trukmė. Nusidėvėjimo normatyvai. Gamybos ir pardavimų planas ateinantiems metams. Etatų sąrašas. Žaliavų ir medžiagų išlaidos. Energijos technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Gamybinio padalinio įrengimų remonto ir eksploatavimo išlaidų (be PVM) sąmata ateinantiems metams. Gamybinio padalinio bendrųjų išlaidų sąmata. Administracinio padalinio bendrųjų išlaidų sąmata. Gamybos išlaidų suvestinė. Pelno rodiklių apskaičiavimas. Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas. Išlaidos, susiję su parduotų prekių gamyba bei prekių įsigijimu. Pelningumo taško nustatymas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2008-10-06
 • Įmonės ekonomika: vilnoniai verpalai ir šukuotinė vilnonė sluoksna UAB "Pluoštas"

  Įvadas. UAB "Pluoštas" gamina du produktus: šukuotinę vilnonę sluoksną ir vilnonius verpalus. Įvertinus pagrindines vilnos savybes, abiems produktams yra parenkama ta pati sudėtis: 100 % natūrali vilna. Normos ir normatyvai. Energijos normos technologijai bei atskirai kitiems poreikiams. Technologinių operacijų trukmė. Technologinių įrengimų charakteristikos. Ekonominiai skaičiavimai. Gamybos ir pardavimų planas. Etatų sąrašai. Žaliavų ir medžiagų išlaidos. Energijos technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Įrengimų remonto ir eksploatavimo išlaidos. Bendrosios gamybinio padalinio išlaidos. Netiesioginių išlaidų paskirstymas pagal atskirus gaminius. Veiklos sąnaudos. Pelno rodiklių apskaičiavimas. Investicijos. Pelningumo taško nustatymas. Lūžio taško analizė. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-03-02
 • Įmonės ekonominės veiklos atitikimo šiuolaikinei ekonomikos strategijai analizė

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Ekonominė įmonės X rodiklių analizė. Investicijų struktūra vienam sąlyginiam darbuotojui. Kapitalo ir darbo santykis. Darbo našumas. Įmonės X rodiklių palyginimas su kitomis įmonėmis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-10
 • Įmonės ekonominės veiklos vertinimas: medžių kirtimas Ruškio IĮ

  Tikslas: Suvokti įmonės ekonominės veiklos ypatumus, principus ir vertinimo kriterijus; Gebėti nustatyti, grupuoti ir įvertinti ekonominius rodiklius. Uždaviniai. Ilgalaikis turtas. Apyvartinio kapitalo apyvartumas. Darbo ištekliai. Darbo užmokesčio taikomos formos. Įmonės specializacija. Gamybos kaštai. Lūžio taško apskaičiavimas. Pagrindinis pajamų šaltinis. Pelnas. Ekonominis efektyvumas. Kapitalo investavimas.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-21
 • Įmonės ergonominis darbo sąlygų vertinimas ir priemonių jų gerinimui parinkimas (2)

  Įvadas. Bendra gamybos charakteristika. Darbo sąlygų vertinimo rezultatai. Darbo sąlygų ergonominis vertinimas. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Kėdė. Aplinka. Programinė įranga. Sveikatos apsauga. Vertinimo rezultatai ir jų analizė. Priemonių darbo sąlygų gerinimui parinkimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2007-07-02
 • Įmonės etikos kodeksas: teisininkų kontora "Justicija"

  Užduotis. Įvadas. Etikos kodekso struktūra. Įvadinis žodis. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veikos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Išvados.
  Etika, namų darbas(18 puslapių)
  2006-04-13
 • Įmonės finansinė analizė (3)

  Darbo tikslas: susipažinti su įmonės "Klaipa" finansinėmis ataskaitomis ir atlikti balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizę. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumo rodiklis. Nuosavo kapitalo pelningumas. Likvidumo rodikliai. Bendrasis padengimo koeficientas. Einamasis likvidumas. Kritinis likvidumas. Apyvartumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklis. Atsargų apyvartumo rodiklis. Pirkėjų įsiskolinimo rodiklis. Įmonės įsiskolinimas tiekėjams. Atsargų apyvartumas dienomis. Įsiskolinimas tiekėjams, dienomis. Padengimo rodikliai. Padengimo rodikliai. Bendrasis padengimas. Paskolų padengimo rodiklis. Finansinio stabilumo rodikliai. Bendras skolos rodiklis. Finansinės autonomijos koeficientas. Bendros išvados apie įmonės "Klaipa" finansinius rodiklius.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-23
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita" (4)

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti AB "Alita" finansinę būklę 2004-2005 metų laikotarpiu ir įvertinti įmonės galimybes tęsti veiklą. AB "Alita" veiklos aprašymas. AB "Alita" balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB "Alita" santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Bendrajam pelningumui įtaką dariusių veiksnių analizė, naudojant grandininių pakeitimų metodą. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodiklių analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo analizė. Ilgalaikio turto apyvartumo analizė. Bankroto diagnostinė analizė. Altman dviejų rodiklių modelis. Altman penkių rodiklių modelis. Bankroto tikimybės nustatymas tiriant finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius. Išvados. Priedai (7 psl.).
  Finansai, namų darbas(28 puslapiai)
  2009-04-10
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Gubernija"

  Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo koeficientas (BLK). Greitojo likvidumo koeficientas (GLK). Apyvartumo rodikliai. Turto apyvartumas (TA). Atsargų apyvartumas. Nuosavo kapitalo apyvartumas. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Kreditorinis įsiskolinimo apyvartumas. Finansų struktūros rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas. Finansinės nepriklausomybės koeficientas. Įsiskolinimų ir viso turto santykis. Apyvartinio kapitalo apskaičiavimas. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo poreikis. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Pieno žvaigždės" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Remiantis teoriniais veiklos analizės pagrindais AB "Pieno žvaigždės" apskaičiuoti finansinius koeficientus, įvertinti įmonės ataskaitų duomenis, pelningai dirba ar nuostolingai.Darbo uždaviniai. Finansinių koeficientų reikšmė. AB "Pieno žvaigždės" veiklos pristatymas. Finansinių koeficientų skaičiavimas. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-05-04
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Snaigė"

  Įmonės charakteristika. 2001-2003 m. finansinių rodiklių analizė. Įmonės dividendų politika. Bankroto tikimybės skaičiavimas. Uždavinio sprendimas. Diskontuoto atsipirkimo periodo metodas. Grynosios esamosios vertės metodas. Pelningumo koeficiento metodas. Sprendimo išvados. Bendros išvados apie AB "Snaigė" veiklą .
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2007-01-31
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Teo LT"

  AB TEO LT aplinkos veiklos analizė. Įmonės veiklos pobūdis. Užimama vieta šakoje. Konkurentai. Produkcija (paslaugos). Valdymo struktūra. Vertikalioji, horizontalioji ir santykinė analizės. Vertikali AB TEO LT balanso analizė. Išvados (vertikalios balanso analizės). Horizontali AB TEO LT balanso analizė. Išvados (horizontalios balanso analizės). AB TEO LT pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados (pelno(nuostolio) ataskaitos analizės). Grafinis rezultatų pateikimas. Rodiklių skaičiavimas. Pelningumo. Finansinio statuso. Finansinio valdymo. Išteklių valdymo.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-10-07
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai" (2)

  AB "Vilniaus baldai" veiklos charakteristika. Istorija. Gamybos (paslaugų) charakteristika. Kokybė. Darbo užmokesčio dinamika. Realizavimo rinkos. Konkurentai. Pagrindiniai duomenys. Finansinių ataskaitų analizė. Balanso horizontali, vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali, vertikali analizė. Finansinių koeficientų analizė.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-12
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus Vingis" (2)

  Įmonės charakteristika. Generalinis direktorius - Vaclovas Šteinota. 2001-2003 m. finansinių rodiklių analizė. Įmonės dividendų politika. Bankroto tikimybės skaičiavimas. Uždavinio sprendimas. Diskontuoto atsipirkimo periodo metodas. Grynosios esamosios vertės metodas. Pelningumo koeficiento metodas. Sprendimo išvados. Bendros išvados apie AB "Vilniaus Vingis" veiklą. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-31
 • Įmonės finansinė analizė: bankas DNB Nord

  Įžanga. Bendra Lietuvos komercinių bankų charakteristika. Bendra informacija apie banką. DNB Nord banko konkurencinės aplinkos analizė. Rizikos valdymas ir mažinimas. Makroekonominės aplinkos apžvalga ir prognozės. Finansinės veiklos rezultatai. Finansų rodiklių apžvalga. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(18 puslapių)
  2007-11-26
Puslapyje rodyti po