Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Harmoninės srovės grandinės analizė (8)

  Savarankiškas darbas Nr. 2. Darbo tikslas – išmokti taikyti simbolinį metodą ir dėsnius kompleksinio dažnio srityje, suvokti ryšį tarp simbolių ir laiko srities nežinomųjų. Darbo eiga: Pasirenkame šakų simbolių srovių kryptis ir pažymime schemoje. Remiantis pirmuoju ir antruoju Kirchhofo dėsniais, užrašomos nepriklausomos lygtys, kuriose nežinomieji yra šakų srovių kompleksinės amplitudės. Nubraižome nepriklausomų mazgų srovių vektorines diagramas. Nubraižome kontūrinių įtampų vektorines diagramas. Visas diagramas braižome esant vidurinei Rk reikšmei. Nubraižoma kintamojo elemento šakos modulio ir argumento priklausomybė nuo varžos didumo. Išvados.
  Elektronika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-12-02
 • Hedonizmas

  Įvadas. Hedonizmo sąvoka ir pradininkai. Hedonizmas šiandien. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-05
 • Henry l. Gantt. Kalendorinis planavimas ir kiti darbai

  Trumpa H. L. Gantt‘o biografija. Henry Laurence Gantt‘o darbai. Kalendorinis planavimas ir Gantt‘o diagramos. Kas tai yra Gantt‘o diagrama arba kalendorinis planavimas? Praktinis pavyzdys. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-09-23
 • Hepatito C epidemiologinės priežiūros Lietuvoje organizavimo modelis

  Ligos pavadinimas. Priežiūros pagrindimas. Standartizuotas mirtingumas nuo virusinių hepatitų 100 000 gyventojų. Paplitimas. Kontrolinės priemonės. HC epideminė priežiūra ir kontrolė. Tendencijos. Priežiūros tikslas ir uždaviniai. Tikslas. Uždaviniai. Atvejo apibrėžimas. Priežiūros tipai ir jų aprašymas. Renkamos ir perduodamos informacijos apibūdinimas. Pagrindiniai duomenys. Duomenys apie ligonį. Datos. Diagnozė. Epidemiologiniai duomenys. Rizikos grupės. Labiausiai tikėtinas užsikrėtimo būdas, veiksnys. HC paplitimas pagal užsikrėtimo būdus ir lytį. Rizikos veiksnių paplitimas atskirose amžiaus grupėse.
  Ligos ir traumos, namų darbas(17 puslapių)
  2006-08-07
 • Herakleitas

  Gyvenamojo laikotarpio charakteristika. Filosofo asmenybė. Filosofinės pažiūros. Filosofo reikšmė filosofijos mokslui.
  Senovės filosofija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-08
 • Heraklio žygdarbiai

  Heraklio gimimas ir jo auklėjimas. Nemėjos liūtas. Lernos Hidra. Stimfelo paukščiai. Kerinėjos Danielius. Erimanto šernas ir mūšis su kentaurais. Karaliaus Augėjo tvartai. Kretos jautis. Diomedo žirgai. Hipolitės juosta. Geriono karvės. Cerberis. Hesperidžių obuoliai.
  Visuotinė istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-12
 • Hermeneutika

  Hermeneutika antikos kultūroje. Heideggerio filosofija. Hirschas. Vokiečių hermeneutinė tradicija. Edmundas Husserlis, Martinas Heideggeris ir Hansas Georgas Gadameris.
  Literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-25
 • Hermeneutika ir Šventasis Raštas

  Įvadas. Kas yra hermeneutika? Šventasis Raštas ir hermeneutika. Istoriškai-kritiškos. Egzegezė ir hermeneutika. Literatūrinė kritika. Šaltinių kritika. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-03-08
 • Herodotas Halikarnasietis

  Šaltinio nagrinėjimas: Herodotas Halikarnasietis. Tekstas apie neurus. Žinios apie autorių. Šaltinio atsiradimo aplinkybės. Tyrinėjimai. Išvados.
  Visuotinė istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-06-16
 • Herpes virusai (2)

  Įvadas. Herpes virusai. Morfologija. Herpes virusų klasifikacija. Herpes virusų sukeliamos ligos. Herpes simplex virusai. Struktūra. Patogenezė. Imunitetas. Epidemiologija HSV1 ir HSV2 sukeliamos ligos. Gydymas. Apsauga ir kontrolė. Išvados.
  Ligos ir traumos, namų darbas(11 puslapių)
  2008-04-10
 • Hidraulika

  Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti vandens rezervuaro tūrį, parinkti vamzdžių skersmenis, siurblį, elektros variklį, apskaičiuoti siurbimo aukštį ir elektros energijos sąnaudų kainą. Planuoti vienos pamainos (8h) siurblio darbą.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Hidraulika (26)

  Paaiškinti ką nagrinėja hidraulika. Apibūdinti hidraulines ir pneumatines sistemas. Apibūdinti hidraulikoje naudojamus slėgius. Pateikti ir apibūdinti skysčio slėgio taške formulę. Apibrėžti pjezometrinę plokštumą. Pateikti ir apibūdinti skysčio slėgio į kreivą paviršių projekcijų formules. Upių nuotėkio charakteristikos. Upių nuotėkio režimas. Upių vandens lygio režimas. Upių ledo režimas. Hidrometrijos pagrindai. Hidrometrinės stotys ir postai. Vandens lygių matavimai.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-03
 • Hidraulika (27)

  11 pratimas 2 variantas. Santykinė skysčio klampa duota E0. Apskaičiuokite skysčio kinematinę klampą. 35 pratimas. Pasigaminkite hidraulinių schemų simbolius. Hidraulinės sistemos elementus sujunkite linijomis taip, kad abiejų hidraulinių cilindrų stūmokliai, įjungus skirstytuvą į darbinę padėtį, judėtų ta pačia kryptimi. 40 pratimas. Siurblys tiekia darbo skysčio srautą QS.F. į hidraulinį cilindrą, kuris kelia priekabos platformą? Koks bus cilindro stūmoklio judėjimo greitis, jei jo skersmuo D ir siurblio tiekimas alyvos srautas QS.F. duoti? Paaiškinkite: Kurioje iš schemų yra parodytas hidraulinis įrenginys su apsauginiu vožtuvu? Ar skiriasi savo konstrukcija apsauginis slėgio vožtuvas nuo nupylimo vožtuvo? Kaip hidraulinio cilindro koto apkrova įtakoja slėgį slėgio linijoje? Kas nutinka schemoje a ir schemoje b, kai sustoja hidraulinio cilindro stūmoklis? 67 pratimas. Krovinys valdomas dvikrypčiu hidrauliniu cilindru kaip parodyta. Ar gali krovinys leistis žemyn, jeigu stūmoklio sandarikliai pažeisti {išdilę}, bet valdomi atbuliniai vožtuvai patikimai uždaro hidraulinio cilindro linija? 80 pratimas 5 variantas. Didžiausias leidžiamas slėgis į judantį neapkrautą hidraulinio cilindro stūmoklį yra duotas. Suraskite trinties jėgą hidraulinio cilindro sandariklyje.
  Mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-23
 • Hidraulika ir pneumatika (7)

  1. Bendras automobilio, platformos ir didesniojo stūmoklio svoris F2 = 10000 N. Apskaičiuokite reikalingą santykį A2/A1 tarp didesniojo A2 ir mažesniojo Al plotų, esant jėgai F1 = 40, kuri veikia mažesnįjį stūmoklį. 2. Pasigaminkite hidraulinių schemų simbolius. Hidraulinės sistemos elementus sujunkite linijomis taip, kad abiejų hidraulinių cilindrų stūmokliai, įjungus skirstytuvą į darbinę padėtį, judėtų ta pačia kryptimi. 3. Hidraulinio įrenginio darbo metu alyva per nupylimo vožtuvą teka nenutrūkstamai. Paaiškinkite: Kurioje iš schemų yra parodytas hidraulinis įrenginys su apsauginiu vožtuvu? Ar skiriasi savo konstrukcija apsauginis slėgio vožtuvas nuo nupylimo vožtuvo? Kaip hidraulinio cilindro koto apkrova įtakoja slėgį slėgio linijoje? Kas nutinka schemoje a ir schemoje b, kai sustoja hidraulinio cilindro stūmoklis? 4. Dvikrypčio hidraulinio cilindro valdymui bei krovinio fiksavimui tarpinėje padėtyje gali būti naudojami du valdomi atbuliniai vožtuvai ir 4/3 skirstytuvas. Sujunkite schemą. Paaiškinkite, kodėl krovinys nesileis žemyn net esant pažeistiems (išdilusiems) stūmoklio sandarikliams? Kokie kiti pažeidimai galimi šiuo atveju? 5. Apskaičiuokite stūmoklio sandariklio trinties jėgą pagal d ir l dydžius. 6. Įsižiūrėkite į hidraulinio akumuliatoriaus sandarą ir pažymėkite skaičiais jo dalis. Paaiškinkite kiekvienos dalies funkciją. 7. Susipažinkite su hidraulinės sistemos filtro sandara. Sunumeruokite filtro sudedamąsias dalis. Paaiškinkite kiekvienos filtro dalies funkciją. 8. Hidraulinis bandymų stendas turi sekančias sudedamąsias dalis: 1 Siurblį, 2 aušintuvą, 3 rezervuarą, 4 droselį, 5 apsauginį vožtuvą prieš droselį, 6 manometrą, 7 filtrą, 8 centrifugą, 9 centrifugos apsauginį vožtuvą, 10 valdymo vožtuvų bloką, 11 –debito matuoklį. Pažymėkite paminėtas sudėtines dalis schemoje. Paaiškinkite, kokia yra kiekvienos dalies paskirtis.
  Mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-22
 • Hidraulika: vamzdinės pralaidos skaičiavimai (2)

  Hidrologiniai skaičiavimai. Užduotis: apskaičiuoti 3% tikimybės liūčių debitą iš mažo baseino, kuriame ežerų nėra. Hidrauliniai skaičiavimai. Užduotis: pagal I dalyje apskaičiuotą projektinį reikiamos tikimybės maksimalų debitą atlikti vamzdinės vandens pralaidos skaičiavimus, esant beslegiam tekėjimui. Normaliojo gylio kanale ir kanalo gylio skaičiavimas. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos ilgio skaičiavimas. Žemės paviršaus ir kanalo gylio skaičiavimas. Ištekančio iš pralaidos vamzdžio vandens gylio skaičiavimas. Ištekėjimo skerspjūvio ploto Aišt ir hidraulinio spindulio Rišt skaičiavimas. Normaliojo ir kritiškojo gylių žemutiniame bjefe skaičiavimas. Normaliojo h0 gylio žemutiniame bjefe skaičiavimas. Kritiškojo gylio žemutiniame pralaidos bjefe skaičiavimas. Hidraulinių tėkmės sąlygų žemutiniame bjefe nustatymas. Žemutinio ir aukštutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos patikrinimas.
  Inžinerija, namų darbas(20 puslapių)
  2009-12-29
 • Hidraulika. Hidrauliniai siurbliai

  Įvadas. Darbo skysčiams keliami reikalavimai. Fizinės skysčių savybės. Hidrostatinis slėgis ir jo savybės. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Absoliutinis, manometrinis ir vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivą paviršių. Hidrokinematikos pagrindai. Pagrindiniai apibrėžimai. Elementari čiurkšlė. Debitas ir debito lygtis. Hidrauliniai nuostoliai. Laminarinis ir turbulentinis skysčio tekėjimas. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo zonos. Kolbruko-Vaito schema hidraulinės trinties koeficientui skaičiuoti. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas. Hidraulinių pavarų hidromagistralių skaičiavimas. Nuosekliai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Lygiagrečiai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Hidraulinis smūgis. Skysčio ištekėjimas pro mažas angas ir antgalius. Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidraulinių pavarų tipai, sudarymas ir veikimas. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumpliaratiniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu nupilimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje.
  Mechanika, namų darbas(30 puslapių)
  2008-01-22
 • Hidraulikos siurblių patentai

  Kompresorius-siurblys (THE PUMP). Sūkurinis čiurkšlinis siurblys (WHIRLING JET PUMP). Mikrosiurblys - dozatorius (MICRO-METERING DEVICE). Švirkštinis infuzijos siurblys (AN EXTRUDING INFUSION PUMP). Išvados.
  Mechanika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-23
 • Hidraulinės ir pneumatinės pavaros (9)

  Bendroji dalis. Hidraulinų cilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Pagrindinės formulės. Hidrocilindro hidraulinio skaičiavimo tvarka. Hidrovariklių išdėstymas tūrinės hidropavaros sistemoje. Siurblių parinkimas tūrinės hidropavaros principinės schemos sudarymas. darbo skysčio parinkimas. vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Hidropavaros galingumo ir naudingumo koeficiento nustatymas. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidrauliniai skaičiavimai. Priedai (.dwg bylos: Hidraulinė schema, Hidraulinis cilindras).
  Mechanika, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-03-18
 • Hidrodinamika (3)

  Kokie procesai vadinami technologiniais ir kokie cheminiais technologiniais. Kokie procesai vadinami gamtiniais ir jų pavyzdžiai. Kokie veiksniai nusako cheminių technologinių procesų sąlygas. Pagrindinių cheminių technologinių procesų klasifikacija. Mechaniniams procesams priskiriama. Masės mainų procesams priskiriama. Atsižvelgiant į tai, ar proceso parametrai (srauto greitis, temperatūra, slėgis ir t. t.) laikui bėgant keičiasi ar ne, procesai skirstomi į. Kokie procesai vadinami nuostoviaisiais, o kokie nenuostoviaisiais. Pagal darbo organizavimą cheminės technologijos procesai skirstomi į. Kokie tai periodiniai ir neperiodiniai procesai. Kaip vyksta periodiniai procesai. Pagal paplitimą technologiniai procesai skirstomi į. Chemijos inžinerijos teorinį pagrindą sudaro tokie gamtos dėsniai. Masės tvermės dėsnis. Cheminės technologijos procesuose dalyvaujančių medžiagų balansas sudaromas pagal. Energijos tvermės dėsnis. Impulsas lygus. Skysčio tankis. Lašelinių skysčių tankis nustatomas. Dujų tankis, esant palyginti nedideliems slėgiams, gali būti nustatomas. Koks skystis ir kokiame temperatūrų intervale traukiasi. Skysčio plėtimasis apibūdinamas. Skysčio tūrio šiluminio plėtimosi koeficientas parodo. Kas yra hidrostatinis slėgis. Sisteminis ir nesisteminiai slėgio matavimo vienetai. Slėgio matavimo prietaisai skirstomi į. Kokie prietaisai rodo realų (absoliutinį) slėgį. Kodėl juda skysčiai vamzdynuose ir aparatuose. Klampa nusako. Kylant temperatūrai, skysčių klampa? Dujų klampa kylant temperatūrai ir slėgiui ... Kodėl? Skysčio tūrio ir masės debitai. Masės greitis. Charakterizuokite laminarinį tekėjimo rėžimą. Charakterizuokite turbulentinį tekėjimo rėžimą. Kada skaičiuojamas ekvivalentinis skersmuo. Vidutinio ir ašinio greičių santykis yra. Kur yra didžiausias ir mažiausias greitis pagal vamzdžio skerspjūvį. Turbulentinį srautą sąlygiškai skirstome į. Idealaus išstūmimo modeli (IIM)s. Idealiojo sumaišymo modelis. Pagrindinėje hidrostatikos lygtyje dydis z apibūdina. Pagrindinėje hidrostatikos lygtyje dydis p/(rg) vadinamas ir apibūdina. Iš pagrindinės hidrostatikos lygties seka, kad. Rimties būsenos skysčio slėgis į horizontalų indo dugną visuose jo taškuose yra ... , o tai reiškia. Skysčio slėgio į indo dugną jėga P priklauso tik nuo. Slėgio aukščio nuostoliai susideda iš. Slėgio nuostolius dėl trinties lemia. Dėl ko atsiranda vietinių kliūčių slėgio nuostoliai? Tiriamosios vamzdynų sistemos vietinių kliūčių slėgio aukščio nuostoliai yra lygūs. Skysčio ištekėjimo greičio koeficientas parodo. Čiurkšlės susiaurėjimo koeficientu vadinama. Debito koeficientas parodo. Kas yra anga ir antgalis. Angoje ar antgalyje yra didesnis debito koeficientas. Hidrodinaminio debito matavimo metodo esmę sudaro. Pagal diafragmos, matavimo tūtos, Venturio vamzdžio rodmenis apskaičiuojamas. Greičiams matuoti srauto skerspjūvyje galima panaudoti. Pito ir Prandtlio vamzdelio rodmenis leidžia apskaičiuoti. Pito ir Prandtlio vamzdelį sudaro lyg du atskiri vamzdeliai. Ką jie matuoja. Aptekėjimu suprantamas. Grūdinės medžiagos sluoksnio ekvivalentinis skersmuo išreiškiamas pagrindinėmis grūdinės medžiagos charakteristikomis. Grūdinės medžiagos savitasis paviršius. Medžiagos sluoksnio laisvo tūrio dalimi (laisvuoju tūriu arba poringumu) e vadinamas. Priklausomai nuo skysčio arba dujų greičio galimos trys pagrindinės grūdinės medžiagos sluoksnio būsenos. Nejudamos būsenos grūdinės medžiagos sluoksnis būna tada, kai. Pseudoverdančiojo sluoksnio charakteristika. Kokiomis sąlygomis atsiranda dalelių masinio išnešimo reiškinys. Darbinio ir pseudovirimo pradžios greičių santykis vadinamas. Pseudovirimo koeficientas apibūdina. Srautų skverbimosi pro grūdinės įkrovos pseudoverdantįjį sluoksnį variantai. Pagal naudojamos energijos tiekimo būdą dispergavimas skirstomas į. Technikoje skysčio ir dujų arba garų fazių sąlyčio paviršius dažniausiai didinamas. Kai energija skysčiui perduodama dėl skysčio ir dujų srautų tarpusavio sąveikos, dispergavimas vadinamas. Hidraulinio dispergavimo purkštukai pagal veikimo principą skirstomi į. Čiurkšlinius purkštukus sudaro. Koks tai dispergavimo būdas kai disperguojamas skystis energiją gauna dėl trinties į greitai besisukantį darbo elementą. Pagal tai, kaip skystis patenka ant darbo elemento, mechaninio dispergavimo elementai skirstomi...
  Mechanika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-06
 • Hidrodinamika (5)

  2 hidrodinamikos namų darbas. Uždavinio duomenys. Uždavinio schema. Sprendimas. Pirma iteracija. Antra iteracija. Patikrinimas.
  Mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-05-12
Puslapyje rodyti po