Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyvenamojo pastato statyba erdvinio modeliavimo pagalba

  Įvadas. Pamatai. Garažas. Pirmas – trečias aukštai. Ketvirtas aukštas. Laiptinės. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Statyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2010-02-09
 • Gyvenamosios patalpos nuoma

  Įvadas. Sutartis: Birštono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuoma. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Gyvenimo ciklo papročiai: tradicijų kaita

  Įvadas. Krikštynos. Mūsų protėvių krikštynų papročiai. Krikštynų papročiai šiais laikais ir jų palyginimas su protėvių papročiais. Išvados. Vestuvės. Įžanga. Senų laikų vestuvių papročiai. Šių laikų vestuvių papročiai. Palyginimas ir išvados. Laidotuvės. Įžanga. Laidotuvių papročiai. Senųjų laidotuvių papročių palyginimas su dabartiniais ir išvados. Baigiamasis žodis.
  Etninė kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-01-12
 • Gyvenimo esmė

  Pasaulio pažinimas, Gyvenimo esmės supratimas visuomenėje, Žmogaus dvasiniai ir materialiniai poreikiai.
  Filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-04-24
 • Gyvenimo kokybė

  Įvadas į gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybės sąvokos istorija. Gyvenimo kokybės sąvoka. Gyvenimo kokybės (GK) tyrimų medicinoje priežastys. Gyvenimo kokybės (GK) tyrimų instrumentai ir metodikos. Bendriniai (generiniai) instrumentai. Specifiniai instrumentai. Specifiniai sričiai instrumentai. Naudos Gyvenimo kokybės (GK) instrumentai. Individualizuoti GK tyrimo instrumentai. Tyrėjo ir tiriamojo vaidmuo bei instrumento parinkimas. Gyvenimo kokybės tyrimai Lietuvoje. Gyvenimo kokybės tyrimų praktinė reikšmė ir perspektyvos.
  Medicina, namų darbas(8 puslapiai)
  2012-02-21
 • Gyvenimo kokybės sudedamosios dalys ir jų vertinimo ypatumai

  Gyvenimo kokybės sąvoka. Kriterijai - objektyvūs, subjektyvūs. Gyvenimo kokybės modelis. Gyvenimo kokybės indeksas, jo apskaičiavimas. Antrojo Europos gyvenimo kokybės tyrimo apžvalga.
  Kokybės vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-08
 • Gyventojų kreditavimas

  Įvadas. Kreditų gyventojams suteikimo ir grąžinimo tvarka. Dokumentai, reikalingi kreditui gauti. Paskolos grąžinimo tvarka ir kontrolė. Gyventojams teikiami kreditai. Paskolos gyvenamojo būsto įsigijimui, statybai ir rekonstrukcijai. Lengvatinės paskolos būstui įsigyti. Vartotojiškos paskolos. Paskolų apdraudimas. Turto įkeitimas. Laidavimas. Garantija. Draudimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-15
 • Gyventojų mokesčiai už buto šildymą

  Buto gyventojų mokesčiai už buto šildymą. Užduotyje patekti 40 butų gyventojų mokesčiai už buto šildymą. Reikia: Sugrupuoti duomenis dažnių lentelėje. Pavaizduoti dažnių lentelės duomenis grafiškai naudodami vieną iš labiausiai tinkamų diagramų. Apskaičiuoti skaitmenines charakteristikas (apskaičiuoti tris nurodytas charakteristikas). Gautus atsakymus (ir grafikus) interpretuoti. Sprendimas. Duomenų rinkimas ir aprašomoji statistika. Poslinkio charakteristikos. Koreliacija ir regresija. Duota 20 butų, kurių gyventojų skaičius ir jų mokesčiai už buto šildymą pateikti lentelėje. Raskite priklausomybės formą ir ryšio stiprumą tarp gyventojų skaičiaus ir jų mokesčių už šildymą. Regresija. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-11-27
 • Gyventojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje

  Gaisras. Pagrindiniai padariniai. Pavojingi veiksniai. Veiksmai. Gyventojų veiksmai kilus gaisrui. Gaisro dūmai. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Nudegimai ir kaip jais pasirūpinti. Lietuvos Respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje. Lietuvos Respublikos gyventojai turi.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-06
 • Gyvybės kaupiamasis draudimas: AB "Ergo Lietuva" ir AB "Bonum Publicum"

  Gyvybės kaupiamasis draudimas. Draudimo įmoka. Draudimo išmoka. Papildomos draudimo apsaugos. Investicinis gyvybės draudimas. AB "Ergo Lietuva gyvybės draudimas" ir AB "Bonum publicum" gyvybės kaupiamojo draudimo palyginimas. AB "Ergo Lietuva gyvybės draudimas". Gyvybės kaupiamasis draudimas. AB "Bonum Publicum" gyvybės kaupiamasis draudimas. Gyvybės kaupiamųjų draudimų palyginimas.
  Draudimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-05-17
 • Gyvulininkystė

  Veisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėje. Grynasis veisimas. Giminingas veisimas (inbridingas). Veisimas linijomis. Kryžminimas. Nustelbiamasis kryžminimas. Įterpiamasis kryžminimas. Kuriamasis (arba selekcinis) kryžminimas. Gamybinis (arba pramoninis) kryžminimas. Kintamasis (arba rotacinis) kryžminimas. Tarprūšinis kryžminimas. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo pilnavertiškumo kontrolė. Gyvulių šėrimas. Raciono maistingumas. Gyvulio apetitas. Gyvulio kūno masės kitimas. Gyvulių produktyvumas. Bandos reprodukcija. Pašarų apmokėjimas. Šėrimo lygis. Paukščių lesinimas. Paukštienos gamybos technologija. Broilerių mėsos gamybos technologija. Mėsinių vištų laikymas.
  Žemės ūkis, namų darbas(10 puslapių)
  2005-11-13
 • Gyvulininkystė (13)

  Gyvulių veislės, gyvulių eksterjeras, konstitucija, eksterjeriniai taškai, įvairių gyvulių rūšių įmitimo standartai, gyvulių matavimas ir jo metodika, gyvulių kūno dalių nagrinėjimas, indeksų skaičiavimas ir eksterjerinių profilių braižymas. Tikslas. Užduotys. Darbo vieta. Kūno sudėjimo indeksai. Galvijų įmitimo standartai. Mano išmatuoto gyvulio (karvės) duomenys. Kūno sudėjimo apskaičiuoti indeksai. Kūno sudėjimo indeksai pagal pieningumą. Eksterjerinio profilio diagrama. Atsakymai į klausimus.
  Žemės ūkis, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-27
 • Gyvulininkystė (14)

  Naminių gyvulių domestikavimas ir jų biologiniai ir ūkiniai pakitimai. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Pieno produkcijos apskaita.
  Žemės ūkis, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-25
 • Gyvulininkystė (16)

  Gyvulininkystės kontrolinis darbas. Gyvulininkystės reikšmė. Gyvulininkystės mokslo ryšys su kitais mokslais. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo kontrolė. Paukštienos gamybos technologija. Gyvulininkystės reikšmė. Gyvulininkystės mokslo ryšys su kitais mokslais. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo kontrolė. Gyvulių šėrimas. Paukščių lesinimas. Paukštienos gamybos technologija. Broilerių mėsos gamybos technologija.
  Žemės ūkis, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-04
 • Gyvulininkystė (3)

  Kryžminimas ir hibridizacija. Vištų lesinimas ir apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Fermentų panaudojimas gyvulių šėrimui ir paukščių lesinimui.
  Žemės ūkis, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-02-27
 • Gyvulininkystė (4)

  Grynasis veisimas. Pašarų įtaka kiaulienos kokybei ir apykaitos energijos (AE). Apskaičiavimas. Šėrimo įtaka skerdienos ir mėsos kokybei. Apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Vištų dedeklių ir broilerių krosai. Dėsliųjų vištų linijos ir krosai. Mėsinių vištų krosai.
  Žemės ūkis, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Gyvulininkystė (6)

  Kryžminimas ir hibridizacija. Vištų lesinimas ir apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Fermentų panaudojimas gyvulių šėrimui ir paukščių lesinimui.
  Žemės ūkis, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Gyvulininkystė (7)

  Žemės ūkio gyvulių sėklinimas ir jo reikšmė gyvulininkystės vystymuisi. Veršelių iki 6mėn. amžiaus šėrimo schemos sudarymas. Ožkų produkcija. Išvados.
  Žemės ūkis, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-02
 • Gyvulio klinikinis tyrimas (3)

  Žinios apie gyvulį. Registracija. Anamnesis vitae. Anamnesis morbi. Savi tyrimai. Išvaizda. Kūno temperatūra. Oda ir jos dariniai. Gleivinės. Limfiniai mazgai. Širdies ir kraujagyslių tyrimas. Kvėpavimo organai. Virškinimo organai. Šlapimo organai. Nervų sistemos tyrimas. Specialūs tyrimai. Laboratorinis šlapimo tyrimas. Išvada.
  Žemės ūkis, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-02-22
 • Gyvulio klinikinis tyrimas (4)

  Žinios apie gyvulį. Registracija. Anamnesis vitae. Anamnesis morbi. Savi tyrimai. Išvaizda (habitus). Kūno temperatūra. Oda ir jos dariniai. Gleivinės. Limfiniai mazgai. Širdies ir kraujagyslių tyrimas. Kvėpavimo organai. Virškinimo organai. Šlapimo organai. Nervų sistemos tyrimas. Specialūs tyrimai. Išvada.
  Žemės ūkis, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-29
Puslapyje rodyti po