Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybinės praktikos ataskaita: UAB "Jusata", kavinė-valgykla "Žvejo dukros"

  Įvadas. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietės atliekamų darbų ar paslaugų apibūdinimas. Darbų organizavimas. Konkrečiai mano atliktų darbų apibūdinimas. Darbas su įstaigos interesantais. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-15
 • Gamybinis pastatas su administracinėmis-buitinėmis patalpomis

  Architektūrinis-konstrukcinis kursinis projektas. Įvadas. Projektas atliktas pagal kursinio projekto individualią užduotį. Suprojektuotas objektas – metalo gaminių cechas su administracinėmis-buitinėmis patalpomis. Bendroji dalis. Bendrieji pažintiniai duomenys. Bendrieji statinio duomenys. Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų ir statybos normų ir taisyklių sąrašas. Statinio architektūra. Buities, sanitarinės ir higienos patalpos. Poilsio ir valgymo patalpa. Persirengimo, drabužių, avalynės ir darbo drabužių laikymo patalpos. Prausyklos. Dušai. Tualetai. Geriamojo vandens įrenginiai. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. Statinio konstrukcijos. Pamatai. Kolonos. Perdangos. Sienos. Laiptai. Grindys. Stogas. Priedai (.dwg bylos: Grindų detalės, Grindys ant grunto, 2 aukšto planas, Genplanas, Kolonų planas, Pamatinių sijų planas, Perdangų planas, 1 aukšto planas, Skersini pjūvis, Pokarinių sijų planas, Rygelių planas, Stogo planas).
  Statyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-10-15
 • Gamybos analizė: kanceliarinių prekių gamyba

  UAB "X" gamybos analizė. Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. UAB "X" įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Gaminių nomenklatūra. Gaminiai mokyklai. Gaminiai biurui. Pagrindiniai konkurentai. Naudojamos žaliavos, jų tiekėjai. Pagrindiniai vartotojai. Piešimo sąsiuvinių gamybos technologija. Piešimo sąsiuvinių gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Technologinė piešimo sąsiuvinių gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-14
 • Gamybos apimtis ir ją sąlygojantys veiksniai

  Mikroekonomikos savarankiškas darbas. Tikslas. Užduotis. Išvados. Lentelės, skaičiavimai, grafikai.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-21
 • Gamybos planavimas (2)

  Įvadas. Gamybos planavimo principai. Gamybos procesų klasifikacija. Gamybos proceso struktūra. Gamybos ciklas ir operacijų derinimo metodai. Organizaciniai gamybos tipai. Gamybos procesų planavimo sistemos. Pagalbinės gamybos planavimas.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-12
 • Gamybos priemonių marketingas

  N įmonės pardavimo planavimas. PTGG (SWOT) analizė. N įmonės kainų prognozavimo metodai. N įmonės rėmimo biudžetas. Konkurencijos analizė.
  Rinkodara, namų darbas(15 puslapių)
  2006-02-08
 • Gamybos proceso struktūra: siuvimo įmonė "Oyster"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos charakteristika. Valdymo organai. Gamybos procesų struktūra. Gamybos planavimas. Medžiagų sandėliavimas. Medžiagų paruošimas ir sukirpimas. Gaminių siuvimas. Kokybės patikrinimas(kontrolė). Pakavimas ir sandėliavimas. Darbo drabužius gaminančios UAB "Oyster and Co" vadovai tikisi didinti pardavimus užsienyje. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(14 puslapių)
  2009-12-14
 • Gamybos produkcijos kainos nustatymas

  Užduotis. Darbo sudėtis. Statybos išteklių poreikio ir kainos skaičiavimas. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-15
 • Gamybos produkcijos kainos nustatymas (2)

  Užduotis: Nustatyti gamybos kainą, atlikus šiuos statybos darbus: Geležinkelio tiesimas ant tiltų bebalastinės važiuojamosios dalies 12,5m ilgio R50 bėgiais. (įkainis N8-12). Darbo apimtis 4050 m2. Geležinkelio gelžbetonio pabėgiais balastavimas smėlio-žvyro balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus. (Įkainis N8-12). Darbo apimtis 260 m3. Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelė. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-12
 • Gamybos produkcijos kainos nustatymas (3)

  Namų darbas nr. 1. Užduotis: Nustatyti gamybos kainą, atlikus šiuos statybos darbus: L. Vidutinio sudėtingumo 510 mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos keraminės (įkainisn8-19) - 145 m3. Išlyginamieji cementiniai 25 mm storio sluoksniai ant šilumą izoliuojančių plokščių, dirbant siurbliu (įkainis N 12-63) - 7650 m2. Darbo sudėtis. Statybos išteklių poreikio kiekių ir kainų skaičiavimo lentelė. Suvestinis statybos kainos skaičiavimas. Objektinė sąmata. Lokalinė sąmata. Uždavinys. 5 darbininkų grandis per 10 darbo dienų atliko 145 m3 vidutinio sudėtingumo 510 mm sienos storio mūro darbų naudodami bokštinį kraną. Nustatyti bendrąjį darbo užmokestį pagal vienetinę premijinę darbo užmokesčio sistemą, jei nustatytas premijos koeficientas k už kiekvieną darbo trukmės sumažinimo procentą yra lygus 2,0. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-14
 • Gamybos technologija ir organizavimas: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Pramonės šaka. Naudojami ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, trumpa istorinė apžvalga. Statusas. Veiklos pobūdis. Produkcijos nomenklatūra. Žaliavų, medžiagų tiekėjai. Trikotažinių palaidinių gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Palaidinių gamybai naudojami įrengimai, prietaisai. Procesų ir operacijų aprašymas. Gamybos technologinė schema. Knyga "Tikslas - tobulėjimo procesas". Palyginimai su AB "Utenos trikotažas" gamybiniu procesu. Pastebėjimai ir pasiūlymai. Galimybių įvertinimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(12 puslapių)
  2008-05-08
 • Gamybos technologija: akinių gamyba UAB "Rega"

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti, kaip gaminami akiniai firmoje "Rega", apibūdinti ją, pristatyti akinių paslaugos teikimo technologiją. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Naudojami įrenginiai, prietaisai, įrankiai. Naudojamos žaliavos, medžiagos, jų tiekėjai. Produkcijos vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Akinių gamybos technologija. Technologinė gamybos/paslaugų schema. Gamybos tipas, gamybos fazės. Procesų ir operacijų analizė. Išvados ir pasiūlymai gamybos procesų technologijai tobulinti.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-09-17
 • Gamybos technologija: UAB "Rūta"

  Obuolių sūrio gamybos technologija UAB "Rūta". Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, veiklos pobūdis, svarbiausi pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami įrengimai. Naudojamos žaliavos ir jų tiekėjai. Produkcijos vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Obuolių sūrio gamybos technologija. Technologinė obuolių sūrio gamybos schema. Gamybos fazių paaiškinimai. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-15
 • Gaminamos produkcijos pelningumo įvertinimas

  Įvadas. Gaminio aprašymas. Gaminys A. Gaminys B. Technologinis procesas. Normos ir normatyvai. Ekonominiai skaičiavimai. Gamybos ir pardavimų planas 2007 metams. Gamybos padalinio įrengimų remonto ir eksploatavimo išlaidų (be PVM). Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas (Lt). Išlaidos, susiję su parduotų prekių gamyba bei prekių įsigijimu. Pelningumo taško nustatymas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-04-16
 • Gaminio aprašymas: Švarko siuvimas

  Detalių specifikacija. 1 lentelė. Modelio detalių analizė: Detalės pavadinimas, Detalės eskizas, Detalių skaičius, Pastaba. Švarko siuvimo technologija. 8 lentelė. Gaminio siuvimo technologija: Operacijos pavadinimas, Siūlės schema, matmenys, mm, Operacijos sekos aprašymas, Naudojamas įrenginys.
  Mada ir drabužiai, namų darbas(10 puslapių)
  2010-11-02
 • Gamtiniai indikatoriai

  Tai tyrimas, kokius indikatorius galima aptikti gamtoje. Tyrimų metodika. Darbo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Chemija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-22
 • Gamtinis turizmas: Kaukazo kalnai (Rusija-Armėnija-Gruzija)

  Kaukazo kalnų (rusija – armėnija – gruzija) gamtinis turizmas. Įvadas. Kaukazo kalnai, kalnai Azijoje. Penkios svarbiausios Kaukazo kalnų turistinės paskirties vietos. Gudauri – Gruzijos slidinėjimo centras. Sevanos ežeras. Boržomio nacionalinis parkas. Bezengi regionas. Bakurianio kurortas. SSGG analizė. SSGG analizė kaip plėtoti Kaukazo kalnų gamtines turistinės paskirties vietas. Pasiūlymai kaip plėtoti Kaukazo kalnų turistinės paskirties vietas. Trys įdomiausios vietinės tradicijos, papročiai arba renginiai susiję su Kaukazo kalnų regionu skirtingo biudžeto turistiniai maršrutai. Kaukazo kalnų turistinės paskirties vietomis. Kelionės grafikas. Straipsnis tarptautinėje žiniasklaidoje ta tema.
  Turizmas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-12
 • Gamtos apsauga: viešbučiai "Reval Hotel Lietuva" ir "Reval Hotel Klaipėda"

  Įvadas. "Reval" viešbučiai. "Reval Hotel Lietuva". "Reval Inn Klaipėda". Žaliojo rakto programa. "Žaliojo rakto" diplomai. Kaip viešbutis vykdo "Žaliojo rakto" programą. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-06
 • Gamtos ištekliai ir aplinka

  Įvadas. Varis. Atsargos. Naudojimas. Švinas. Naudojimas. Atsargos. Auksas. Naudojimas. Gavyba, atsargos. Klintis. Naudojimas. Atsargos. Gipsas. Naudojimas. Atsargos. Deimantas. Atsargos. Nafta. Atsargos. Naudojimas. Grėsmė ištekliams. Išvados.
  Geografija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-18
 • Gamtos ištekliai ir jų naudojimo problemos

  Įvadas. Gamtos ištekliai ir jų naudojimo problemos. Gamtos išteklių klasifikavimas. Lietuvos gamtos ištekliai. Lietuvos gamtos ištekliai. Aplinkos apsauga ir plėtra. Energetinių išteklių naudojimas. Išvados. Priedai. Pirmos užduoties sprendimas. Antros užduoties sprendimas. Trečios užduoties sprendimas.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-08-22
Puslapyje rodyti po