Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Eksperimento planavimas (2)

  Pilnas faktorinis eksperimentas. Statistinė regresijos lygties analizė. Tiesinė regresijos lygtis. Regresijos lygties adekvatumo eksperimentui tyrimas. Regresijos lygtis su sąveikos nariais. Trupmeninis faktorinis eksperimentas (TFE tipo 23-1) su generuojančia sąsaja x1 = x2x3. Rasti maišytų įverčių sistemą. Užduotis: Sudaryti antros eilės ortogonalų planą. Rasti antros eilės regresijos lygtį ir atlikti jos statistinę analizę. Tiesinė regresijos lygtis. Regresijos lygties adekvatumo eksperimentui tyrimas. Antros eilės ortogonalus planas.
  Matematika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-06-26
 • Eksploatacinės medžiagos

  Pagrindiniai eksploataciniai reikalavimai keliami automobilių benzinu. Bendrieji benzino kokybės reikalavimai. Dyzelinių degalų garumas. Transmisinių alyvų tepimo savybės. Transmisinių alyvų apsauginės funkcijos. Tepimo ir trinties savybės. Alyvos apkrovumas.
  Mechanika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-01-27
 • Eksploatacinės medžiagos (3)

  Dyzelinių variklių darbo ypatumai ir pagrindiniai reikalavimai degalų savybėms. Dyzelinių degalų bendroji charakteristika, gavimas. Dyzelinių variklių darbo ypatumai. Pagrindiniai reikalavimai degalų savybėms. Dyzelinių degalų bendroji charakteristika. Variklinės alyvos, jų darbinės sąlygos, eksploatacinės savybės, klasifikacija ir markiravimas. Alyvų eksploatacinės savybės. Markiravimas. Technologiniai skysčiai: plaunamieji ir k.t. Jų savybės, sudėtis, klasifikacija ir parinkimas. Degalų, tepalų ir techninių skysčių racionalaus naudojimo pagrindai.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-22
 • Eksporto plėtros projektas: UAB "Agrochema"

  Įvadas. Darbo tikslas būtų – parengti UAB "Agrochema" eksporto plėtros projektą pagal galimų įvykių scenarijų. UAB "Agrochema". UAB "Agrochema" veikla. UAB "Agrochema" prekių asortimentas. Konkurenciniai įmonės pranašumai. UAB "Agrochema" eksporto plėtra. Įmonės eksporto plėtra pagal galimų įvykių scenarijų. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-25
 • Eksporto prekių gabenimo dokumentai

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Eksporto prekių gabenimo dokumentai. Sandėlio dokumentai. Sąskaita, pakavimo lapas. Transporto dokumentai. Muitinės dokumentai. Prekių sertifikatai. Draudimo dokumentai. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Elastingumas ir paklausos prognozavimas

  Paklausos ir pasiūlos kategorijos ekonomikos teorijoje. Elastingumo teorija ekonomikoje. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Pasiūlos ir paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo teorijos praktinis taikymas.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-29
 • Elastingumo teorija (4)

  Įvadas. Paklausos elastingumas. Elastingumas – kas tai. Elastingumo skaičiavimas. Diskusijos dėl minuso ženklo. Elastingumo rūšys. Absoliutus elastingumas. Absoliutus neelastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Paklausos kreivės nuolydis. Kitos elastingumo formulės. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas pajamoms. Elastingumas ir gamintojo bendrosios pajamos. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo svarba. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-17
 • Elastingumo teorija ir jos praktinis taikymas

  Elastingumo teorija. Paklausos elastingumas. Elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Elastingumo taikymas praktikoje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-09-17
 • Elegancija

  Įžanga. Dėstymas. Kas tai yra elegancija. Išvados.
  Etika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-12-09
 • Elektrinės ir pastotys

  Uždavinio sąlyga. Duota termofikacinės elektrinės (TE) skaičiuojamoji schema ir jos pradiniai parametrai. Parinkti generatorius. Parinkti transformatorius. Apriboti trumpojo jungimo sroves generatorinės įtampos skirstykloje. Apskaičiuoti trumpojo jungimo sroves. Apskaičiuoti šiluminius impulsus. Parinkti šynas ir izoliatorius. Parinkti jungtuvus ir skyriklius. Parinkti matavimo transformatorius. Parinkti iškroviklių arba viršįtampių ribotuvus.
  Elektronika, namų darbas(19 puslapių)
  2007-02-15
 • Elektrinis maitinimas: RC filtrai

  1 užduotis. Nubraižau trifazio Larionovo kintamos srovės lyginimo schemą pagal užduoties varianto duomenis (1 lentelė). Apskaičiuoju lygintuvo schemos parametrus. Išvados. 2 užduotis. Apskaičiuoti LC filtro dydžius. Išvados. 3 užduotis. Pagal Jūsų užduoties varianto duomenis, apskaičiuokite parametrinius nuolatinės įtampos stabilizatoriaus parametrus. Išvados. 4 užduotis. Aprašykite lygintuvus VUK. Priedai (5 psl.)
  Elektronika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-01-20
 • Elektrocheminiai ir elektrofizikiniai apdirbimo būdai

  Įvadas. Elektroerozinis apdirbimas. Elektrocheminis apdirbimas. Anodinis ir mechaninis apdirbimas. Ultragarsinis apdirbimas. Apdirbimas spinduliais. Plazminis apdirbimas.
  Inžinerija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-06-11
 • Elektrokibirkštinis apdirbimo būdas

  Metalo apdirbimo technologijos savarankiškas darbas. Įvadas. Pagrindiniai EKA principai. Elektrokibirkštinio apdirbimo staklės. Kibirkštį generuojančios grandinės. Relaksacinės (RC) grandinės. Tranzistorinė impulsų generavimo grandinė. Elektrokibirkštinio apdirbimo proceso parametrai. Hidrokarbonatiniai dielektrikai. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-10-20
 • Elektromagnetinio lauko teorija

  1 užduotis. Ant balto arba apversto kita puse milimetrinio popieriaus lapo skirtingomis spalvomis nubraižykite ir nurodykite elektrinio ir magnetinio laukų, slinkties srovių jėgų linijas bei krūvius l≥ ilgio apskritajame ( r<) bangolaidyje H02 tipo bangai, sužadinamai strypu. Sprendimas. 2 užduotis. Ant balto arba apversto kita puse milimetrinio popieriaus lapo skirtingomis spalvomis nubraižykite ir nurodykite elektrinio ir magnetinio laukų, slinkties ir laidumo srovių jėgų linijas /2 ilgio stačiakampiame, a>2b tūriniame rezonatoriuje E22 tipo bangai, sužadinamai kilpa. Sprendimas.
  Elektronika, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • Elektromechaninis, stacionarusis krovinių keltuvas

  Įvadas. Užduoties analizė. Reikalavimų pagrindimas. Techninė užduotis. Sprendimų pasiūlymas. Elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Variklio parinkimas pagal galią. Variklio parinkimas pagal jo rotoriaus sukimosi dažnį. Elektros variklio darbingumo patikrinimas. Pavaros perdavimų skaičiaus nustatymas. Sliekinio veleno skaičiavimas. Sliekračio veleno matmenų skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus skaičiavimas. Guolių esančių ant slieko ir sliekračio velenų skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus matmenų skaičiavimas. Detalių sprendimų parinkimas. Suleidimų parinkimas. Matmenų grandinės. Pavaros tempimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Gaminio eksploatacija.
  Mechanika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-04-06
 • Elektronika (15)

  Aprašykite fotorezistorių, fotodiodų ir spinduolių veikimo principus, nurodykite ir pateikite jų panaudojimo galimybes. Tranzistorinė stiprinimo pakopa. Maitinimo šaltiniai.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-30
 • Elektronika (4)

  Elektronikos individuali užduotis: Rasti siurblio darbo tašką (našumą Q, sudaromą slėgio aukštį H, naudingumo koeficientą, naudingąją ir gaunamąją galią).
  Elektronika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-08
 • Elektronika (7)

  Elektronikos namų darbai. Apskaičiuokite kontaktinį potencialų skirtumą tarp pn sandūros sričių ir potencialo barjero aukštį. Apskaičiavę nuotolius tarp laidumo juostos dugno bei valentinės juostos viršaus ir Fermio lygmens, įvertindami potencialo barjero aukštį pn sandūroje, sudarykite juostinį modelį. Puslaidininkio pn sandūros juostinis modelis. Apskaičiuokite pn sandūros storį, kai neveikia išorinė įtampa. Kaip ir kiek kartų pasikeistų pn sandūros storis prijungus 2V atgalinę įtampą. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą veikiant 2 V voltų atgalinei įtampai. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą, kai per sandūrą teka 2 mA tiesioginė srovė.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-07
 • Elektronika (9)

  Raskite savųjų krūvininkų koncentracijas 300K temperatūroje. Kaip ir kiek kartų pakistų savųjų krūvininkų koncentracijos temperatūrai pakitus 560C? Kokios būtų krūvininkų koncentracijos 300K temperatūroje puslaidininkį legiravus donorinėmis priemaišomis, kurių koncentracija N=1017cm-3? Apskaičiavę Fermio lygmens nuotolį nuo laidumo juostos dugno arba valentinės juostos viršaus, sudarykite puslaidininkio energijos lygmenų diagramą 300K temperatūroje. Kokiomis savybėmis puslaidininkis pasižymėtų temperatūrai pakilus 560C? Kokios būtų krūvininkų koncentracijos? Kokias savybes puslaidininkis įgytų 300K temperatūroje ir kokios būtų krūvininkų koncentracijos puslaidininkį legiravus kito tipo akceptorinėmis priemaišomis, kurių koncentracija N=1018cm-3.
  Elektronika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-09-20
 • Elektronikos pagrindai (10)

  23 variantas. Apskaičiuokite kontaktinį potencialų skirtumą tarp pn sandūros sričių ir potencialo barjero aukštį. Apskaičiavę nuotolius tarp laidumo juostos dugno bei valentinės juostos viršaus ir Fermio lygmens, įvertindami potencialo barjero aukštį pn sandūroje, sudarykite juostinį modelį. Apskaičiuokite pn sandūros storį, kai neveikia išorinė įtampa. Kaip ir kiek kartų pasikeistų pn sandūros storis prijungus 2 V atgalinę įtampą. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą veikiant 9 V voltų atgalinei įtampai. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą, kai per sandūrą teka 5 mA tiesioginė srovė.
  Elektronika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-27
Puslapyje rodyti po