Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dujų skirstymo mechanizmas: Automobilis Honda Civic 1999 metų

  Variklio pagrindiniai parametrai. Dujų skirstymo sistemos VTEC schema. Dujų skirstymo mechanizmo veikimas. Dujų skirstymo fazių diagrama kintamom dujų skirstymo fazėm. Pagrindiniai dujų skirstymo mechanizmo gedimai. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-02-18
 • Dukterinių patronuojančių bendrovių steigimas

  Patronuojanti įmonė. Bendrovė yra patronuojanti. Bendrovė gali tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei, tik atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų. Dukterinė įmonė. Dukterinės patronuojančios bendrovės steigimas. Steigimo sutartis. Akcijų įregistravimas. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas banke; pradinių įnašų už akcijas apmokėjimas. Įstatų parengimas ir pasirašymas. Steigimo ataskaitos parengimas. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas, dokumentų perdavimas bendrovei. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-12-04
 • Dumbliagrybiai ir aukšliagrybiai

  Įvadas. Dumbliagrybiai (phycomycetes). Dumbliagrybių klasifikavimas. 1 poklais. Oomicetai. 1 eilė. Monoblefariečiai. 2 eilė. Dumbliečiai. 3 eilė. Peronosporiečiai. 2 poklasis. Zigomicetai. 1 eilė. Pelėsiečiai. 2 eilė. Vabzdžiažudiečiai. Aukšliagrybiai (ascomycetes). Aukšliagrybių klasifikavimas. 1 poklasis. Proaukšliai arba plikaaukšliai. 1 eilė. Mieliečiai. 2 eilė. Ragangrybiečiai. 2 poklasis. Tikrieji aukšliagrybiai. 1 eilė. Galveniečiai. 2 eilė. Milteniečiai. Grupė eilių. Pirenomicetai. Grupė eilių. Diskomicetai. 8 eilė. Trumiečiai. 9 eilė. Labolbeniečių.
  Biologija, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-04
 • Dumblių reikšmė (2)

  Įvadas. Dumbliai. Dumblių dauginimasis. Dumblių kilmė. Dumblių reikšme. Dumbliai akvariume. Žalieji dumbliai. Žaliai – mėlynieji dumbliai. Grunto dumbliai. Rudieji dumbliai "barzda". Dumblių sandaros įvairovė. Dumblių mityba. Dumblių augimvietės, ekologinė ir praktinė reikšme. Išvados.
  Botanika, namų darbas(14 puslapių)
  2007-09-26
 • Duomenų analizė SPSS programa

  Kiekybinių socialinių tyrimų metodų individualus darbas. Duomenų analizė. Aprašomoji statistika. Dažniai. Pasikliautinieji intervalai. Pasirinkto kintamojo dažnių histograma. Pasirinkto kintamojo skaitinės imties charakteristikos. Pasirinkto kintamojo stačiakampės diagramos. Pasirinktų kintamųjų populiacijos vidurkio pasikliautinieji intervalai. Hipotezių tikrinimas. Vidurkių palyginimas. Hipotezių tikrinimas. Vidurkių palyginimas. Požymių priklausomumo lentelės. Dispersinės analizės. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Dvifaktorinė dispersinė analizė. Koreliacinė analizė. Tiesinė regresinė analizė. Duomenų sklaidos diagrama. Tiesinio ryšio stiprumas. Pearson‘o koreliacijos ir apibrėžtumo koeficiento skaičiavimas. Lygties taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Regresijos lygtis. Hipotezės patikrinimas apie regresijos lygties koeficientų reikšmingumą. Regresinės analizės prielaidos. Suderinamumo hipotezė.
  Sociologija, namų darbas(22 puslapiai)
  2011-10-18
 • Duomenų bazė

  Mdb byla. Duomenų bazės pavyzdys.
  Programavimas, namų darbas
  2006-03-08
 • Duomenų bazė (3)

  Įvadas. Duomenų bazės aprašymas vartotojui. Išvados. Priedai (5).
  Programos, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-06-01
 • Duomenų bazė (5)

  Sukurta duomenų bazė. Užklausos. Formos. Ataskaitos. Ryšiai tarp lentelių. Makro komandos.
  Programos, namų darbas
  2008-04-01
 • Duomenų bazė: "Autoservisas"

  Visual FOX pro duomenų bazė. Duomenų bazė "Autoservisas". Darbo tikslas: Sukurti duomenų bazę, kurios lentelėse būtų panaudoti įvairūs duomenų laukai. Po to tarp lentelių sukurti ryšius. Panaudojant duomenis sukurti užklausas, formas, bei ataskaitas (reports). Informacinės srities aprašas. Darbo uždaviniai. Duomenų bazės "Autoservisas" lentelės: Lentelės "Automobiliai" struktūra. Lentelės "Darbuotojai" struktūra. Lentelės "Detalės" struktūra. Lentelės "Klientai" struktūra. Lentelės "Remonto atlikimas" struktūra. Lentelės "Tiekėjai" struktūra. Lentelės "Užsakymai" struktūra. Duomenų bazės ryšių schema. Užklausos. Formos. Ataskaitos. Išvados. Iliustruota paveiksliukais. Pateikiamos duomenų lentelės.
  Programos, namų darbas(18 puslapių)
  2008-03-19
 • Duomenų bazė: "Drabužiai"

  Duomenų bazė "Drabužiai".
  Informatika, namų darbas
  2006-01-20
 • Duomenų bazė: "Prekės internetu"

  Sukurta duomenų bazė apie užsakomas prekes internetu.
  Programos, namų darbas
  2008-10-16
 • Duomenų bazė: bankas

  .mdb. byla. Duomenų bazė "Bankas".
  Programavimas, namų darbas
  2008-12-19
 • Duomenų bazė: Biblioteka

  3 namų darbas. Duomenų bazė: Fakultetai, skyriai, knygos, skaitytojų sąrašai, formos.
  Programos, namų darbas
  2009-01-12
 • Duomenų bazė: Biblioteka (2)

  4 namų darbas. Duomenų bazė. Bibliotekos duomenų bazė su užklausomis ir ataskaitomis.
  Programavimas, namų darbas
  2009-01-28
 • Duomenų bazė: Biblioteka (3)

  Microsoft Office Access darbas. Duomenų bazė. Sukurti duombazę, kurioje būtų galima matyti įvairią informaciją apie studentus, jų skaitomas knygas ir kitus rekvizitus. Šią duombazę galima redaguoti įterpiant naujus laukus, naujus duomenis apie esamus skaitytojus.
  Programos, namų darbas
  2009-03-10
 • Duomenų bazė: Biblioteka (4)

  Microsoft Office Access darbas. Bibliotekos duomenų bazė.
  Programos, namų darbas
  2009-12-31
 • Duomenų bazė: drabužių parduotuvė

  MDB byla. Drabužių parduotuvės duomenų bazė su gavimais pardavimais, ryšiais, ataskaitomis.
  Programavimas, namų darbas
  2008-03-15
 • Duomenų bazė: knygynas

  MS Access duomenų bazės pavyzdys.
  Programos, namų darbas
  2006-11-01
 • Duomenų bazė: statybinių medžiagų sandėlis

  Duomenų bazė. Praktinė dalis su Microsoft Access programa. Lentelės, užklausos, ataskaitos, formos, valdymo mygtukais (switchboard).
  Programavimas, namų darbas
  2009-01-23
 • Duomenų bazės (12)

  Užduotis: Nubraižyti medžio tipo, paprastąją ir sudėtingą tinklinę kanonines schemas, susidedančias iš ne mažiau kaip 7 lentelių. Atlikti pasirinktinai vienos iš sudarytų kanoninių schemų transformaciją į kitą kanoninės schemos tipą. Sudaryti duomenų bazės kanoninę schemą, kurioje būtų bent 4 lentelės. Lenteles užpildyti bent po 8 įrašus. Nurodyti identifikacinius ir asociatyvinius laukus. Nurodyti ryšius tarp lentelių bei jų tipus. Nurodyti kanoninės schemos tipą. Pateikti savo sugalvotus ir su paaiškinimais išspręstus uždavinius, visoms 8 paskaitų metu nagrinėtoms reliacinės algebros operacijoms.
  Programavimas, namų darbas(12 puslapių)
  2009-06-13
Puslapyje rodyti po