Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo su pavojingomis medžiagomis vertinimas

  Įvadas. Darbuotojų apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų. Darbo su pavojingomis medžiagomis rizikos įvertinimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-25
 • Darbo sutarties nutraukimas (10)

  Darbo sutarties sąvoka, šalys, sudarymas ir nutraukimas. Darbo sutarties sąvoka, rūšys. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojo kaltės. Darbo drausmės pažeidimo samprata. Darbo sutarties nutraukimas iš anksto neįspėjus darbuotojo. Drausminės nuobaudos skyrimas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Praktinė užduotis. Atsakymas.
  Darbo teisė, namų darbas(17 puslapių)
  2009-06-04
 • Darbo sutarties nutraukimo pagrindai (2)

  Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimas. Byla nr1. Ieškinio antraštė. Ginčo esmė. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas bei atsiliepimo į kasacinį skundą pagrindas. Teisėjų kolegija konstatavo. Nutarimas. Byla nr2. Ieškinio antraštė. Teisėjų kolegija nustatė. Teisėjų kolegija konstatuoja. Nutarimas. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(17 puslapių)
  2006-05-21
 • Darbo sutartis (9)

  Darbo sutartis, jos sudarymas. Kas yra darbo sutartis? Darbo sutarties turinys. Kas yra būtinosios darbo sutarties sąlygos? Pateikite pavyzdžių. Darbo sutarties papildomos sąlygos. Išvardinkite 6 kriterijus, kuriais remiantis draudžiama atsisakyti priimti į darbą: Kokios galimos pasekmės darbdaviui jei jis neteisėtai atsisako priimti asmenį į darbą ? Nelegalus darbas. Koks darbas nelaikomas nelegaliu darbu? Kada po darbo sutarties sudarymo darbuotojas gali pradėti dirbti? Kokia forma turi būti sudaryta darbo sutartis? Kokiais atvejais privalomas ir kokiais atvejais neprivalomas darbo sutarčių. Registravimas darbo sutarčių registravimo žurnale? Kas atsako už tinkamą darbo sutarties sudarymą? Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį, privalo supažindinti darbuotoją. Kas yra darbo tvarkos taisyklės? Parinkite teisingą atsakymą. Sudarius darbo sutartį, galima pradėti dirbti. Išvardinkite darbo sutarties prielaidas. Kokius dokumentus būtina pateikti įsidarbinant ir kokių galima reikalauti papildomai? Kokių dokumentų turi pareikalauti darbdavys, priimdamas į darbą asmenį nuo 14 iki 16 metų? Kas yra išbandymo terminas? Kokia galima išbandymo termino trukmė? Kokie laikotarpiai neįskaitomi į išbandymo terminą? Išvardinkite tris atvejus, kada priimant į darbą išbandymo terminas nenustatomas. Ar darbdavys gali nutraukti darbo sutartį, jei nepasibaigė išbandymo terminas? Jei taip, kokia forma būtina įspėjimui ir prieš kiek laiko reikia įspėti atleidžiamą darbuotoją? Ar darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį, jei dar nepasibaigė išbandymo terminas? Jei taip, kokia forma būtina pareiškimui ir prieš kiek laiko reikia įspėti darbdavį? Darbo sutartis. Darbo sutarčių registravimo žurnalas.
  Darbo teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-02
 • Darbo teisės santykis su kitomis teisės šakomis (2)

  Įvadas. Teisės sistema. Darbo teisė ir jos vieta teisės sistemoje. Darbo teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Darbo teisė ir Civilinė teisė. Darbo teisė ir Administracinė teisė. Darbo teisė ir Valstybės tarnybos teisė. Darbo teisė ir Socialinės apsaugos teisė. Darbo teisė ir Baudžiamoji teisė. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-01-07
 • Darbo teisės šaltiniai: sąvoka, rūšys

  Įvadas. Darbo teisės šaltinių sąvoka. Darbo teisės šaltinių rūšys. Darbo įstatymų galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-12-27
 • Darbo užmokesčio apskaita

  Įvadas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Petras Petraitis. Jonas Jonaitis. Bendras žurnalas.
  Apskaita, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-20
 • Darbo užmokestis

  Kompiuteriniai finansiniai darbo užmokesčio skaičiavimai. Excel lentelės
  Apskaita, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-05-14
 • Darbo užmokestis (11)

  Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti darbo užmokestį įmonėje, teigiamus ir neigiamus veiksnius nustatant darbo užmokestį (DU). Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje. Teigiami ir neigiami veiksniai nustatant darbo užmokestį. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-08
 • Darbo užmokestis ir su juo susijusių mokesčių apskaita

  Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Darbo užmokestis ir jo dydis. Laikinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Vidutinis darbo užmokestis. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai.
  Mokesčiai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-02
 • Darbo vertinimas (2)

  Darbo vertinimo apibrėžimai. Teigiami veiklos vertinimo elementai. Penki punktai, kuriais reikėtų vadovautis, vertinant darbuotojų veiklą. Trys priežastys, dėl kurių tiesioginiai vadovai vertina savo pavaldinių darbą. Darbo atlikimo vertinimo tikslai. Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Vertinimo metodo ir vertinimo atlikimo būdo parinkimas.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-01
 • Darbo vietos apšvietos nustatymas

  Darbo vietos apšvieta. Kambario brėžinys. Legenda. Skaičiavimai. Išvada.
  Kvantinė mechanika, namų darbas(1 puslapis)
  2010-01-04
 • Darbo vietos elgesio taisyklių analizė ir palyginimas

  Įvadas. Darbo tikslas yra kritiškai apžvelgti, išnagrinėti ir palyginti dviejų skirtingų darboviečių darbo vietos taisykles, surasti jų trūkumus ir privalumus, bei pateikti išvadas. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vidaus tvarkos ir darbo vietos taisyklių analizė. Dviejų skirtingų darboviečių (lopšelio-darželio ir atliekų tvarkymo centro) darbo vietos taisyklių palyginimas. Išvados. Priedai (15psl. Kauno lopšelio–darželio "Vyturėlis" vidaus tvarkos taisyklės ir Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbo tvarkos taisyklės.)
  Vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-12-01
 • Darbo vietos ergonomika (2)

  Darbo vietos biuro baldai. Patalpos aprašymas. Apšvietimas. Ofiso apšvietimo apskaičiavimas. Šviestuvų išdėstymo schema. Biuro darbo vietų išplanavimo eskizas.
  Ergonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-14
 • Darbo vietos ergonomika (3)

  Įvadas. Kaip reikėtų organizuoti ergonomišką darbo vietą? Darbo aplinkos su kompiuteriu ergonomikos reikalavimai. Kompiuterizuota darbo vieta su papildoma zona. Su kuo susijęs blogas darbo vietos išplanavimas? Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-09-11
 • Darbo vietos instrukcija elektrotechniniam personalui

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojų veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-17
 • Darbo vietos ir padalinio organizavimo principai

  Įvadas. Organizacinio projektavimo apibrėžimas. Organizacijos valdymo struktūra. Centralizacijos ir decentralizacijos privalumai ir trūkumai. Delegavimas ir atsakomybė. Valdžios atsiradimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-10-31
 • Darbo vietos įrengimas

  Ergonomikos namų darbas. Įvadas. Skyrius - užduotis. Skyrius – argumentas. Darbo priemonių parinkimas. Darbo patalpos įrengimas. Darbo patalpos reikalavimai. Apšvietimas. Grafinė dalis.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-05-19
 • Darbo vietos projektavimas (2)

  Ergonomikos namų darbas. Įvadas. Darbo patalpos parinkimas. Darbo priemonės. Ergonomiška darbo vieta. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterizuota darbo vieta. Darbo patalpos įrengimas. Lubos. Sienos. Grindys. Langai. Durys. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Apšvieta. Triukšmas. Kabineto apšvietimui pasirinktų šviestuvų kiekis ir tipas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-10-15
 • Darbo vietos rengimas

  Įvadas. Darbo tikslas: suprojektuoti atitinkančią visus higienos normų reikalavimus darbo vietą, bet tuo pačiu išlaikyti estetinį bendrą vaizdą. Patalpos pasirinkimas bei išplanavimas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo patalpos apšvietimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-18
Puslapyje rodyti po