Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo laikas ir vadovavimo stiliai

  Darbo laiko sąnaudų tyrimo būdai. Darbo laiko fotografija. Darbo laiko fotografijos rūšys. Darbo laiko fotografija atliekama keturiais etapais. Chronometražas. Pasiruošimas stebėjimui. Stebėjimas ir užrašymas. Duomenų apdorojimas. Veiksnių, lemiančių operacijos elementų trukmę, analizė. Racionalios operacijos projektavimas, laiko normos nustatymas ir įdiegimas. Fotochronometražas. Momentinio stebėjimo metodas. Filmavimas. Pramoninė televizija. Demokratinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius.
  Personalo vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-07-13
 • Darbo laiko teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Darbo laikas. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko režimas ir apskaita. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas įmonėje ar namuose. Darbas naktį. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-11
 • Darbo organizacijos tyrimas mezgimo įmonėje

  Įvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti individualios Violetos Leviškienės įmonės darbo organizaciją. Darbo organizacijos tyrimas V. Leviškienės IĮ. Darbo procesas, eiga ir dokumentacija. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Darbo laiko panaudojimo tyrimas. Darbuotojo darbo laiko tyrimas individualioje Violetos Leviškienės įmonėje. Darbuotojos darbo operacijos laiko ištisinio chronometravimo stebėjimas. Darbuotojų darbo įvertinimas ir darbo užmokesčio ryšys. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-05-28
 • Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas

  Kontrolinis darbas atliekamas remiantis UAB "Tuvlita". Darbo laiko panaudojimas. Individualios darbo laiko fotografijos stebėjimo lapas. Faktiškas ir projektuojamas darbo laiko sąnaudų balansas. Darbo proceso tyrimas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo už darbą ryšys. Darbo normų apskaičiavimas.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-22
 • Darbo paieškos strategijos

  Įvadas. Darbo paieškos strategijos. Laikraščiai ir žurnalai. Internetas. Kaip galima įvertinti darbo pasiūlymą. Ketinimai ir apimtis. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-09
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (4)

  Įvadas. Informacija apie bendrovę. Įtaigus reziumė. Konkretaus skelbimo, siekiant sudominti pokalbio būtinumu, teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Gyvenimo aprašymas. Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2006-11-15
 • Darbo paklausa spaudoje

  Darbo tikslas: sužinoti, kokia darbo paklausa spaudoje. Literatūros apžvalga. Kontent – analizės metodas. Kontent – analizės procedūros. Kontent – analizės objektas yra šios dokumentų rūšys. Rašytiniai dokumentai. Vaizdiniai dokumentai. Garsiniai dokumentai. Konten – analizė taikoma. Reikia paisyti kelių svarbių dalykų. Kontent – analizės privalumai. Kontent – analizės trūkumai. Tyrimo atlikimas. Rezultatų aptarimas. Darbuotojų kiekis srityje. Pasiskirstymas pagal lytį. Amžiaus tarp lyčių pasiskirstymas. Apibendrinimas ir išvados.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-09
 • Darbo patalpos įrengimas

  Įvadas. Darbo patalpos įrengimas. Darbo priemonės. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Triukšmas ir vibracija. Darbo patalpos apšvietos skaičiavimas. Išvados. Baldų ir šviestuvų išdėstymo schema.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-17
 • Darbo patalpų ir darbo vietos įrengimas

  Įvadas. Patalpos parinkimas. Darbo patalpos įrengimas. Darbo vietos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Triukšmas. Apšvietimas. Darbo patalpos apšvietimo skaičiavimas. Išvados. Darbo patalpos baldų išdėstymo schema.
  Ergonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-03-14
 • Darbo rinka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) 2004-2005 metais

  Darbo rinka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) 2004 metais - 2005 metų pradžios laikotarpiu. Statistinių duomenų palyginamoji analizė. Įvadas. Darbo rinka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) 2004–2005 metais. Situacija Europos Sąjungoje. Situacija buvusiose šalyse kandidatėse. Situacija Lietuvoje 2004 liepos mėnesio- 2005 kovo mėnesio laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-06-05
 • Darbo sauga (11)

  Įvadas. Darbas naktį. Sutrumpintas laikas. Darbas naktį. Budėjimas naktį. Sutrumpintas laikas. Ne visas darbo laikas. Lengvi nelaimingi atsitikimai ir jų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimas. Atlyginimas už sužalotą sveikatą. Darbo sauga dirbant su elektros įrankiais. Asmuo dirbantis su elektros įrenginiais turi žinoti šias pagrindines darbo taisykles. Gyventojų veiksmai kilus radioaktyviojo užterštumo grėsmei. Jeigu niekur nėra priešradiacinės priedangos arba rūsių žmonių apsaugai, tai ruošiami gyvenamieji kambariai. Sužinojus apie teritorijos radioaktyvųjį užterštumą būtina. Įeinant iš užterštos teritorijos į gyvenamąsias, tarnybines patalpas, reikia. Draudžiama. Gavus nurodymą evakuotis, reikia. Darbo vietų rizikos vertinimas. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šaltinio ir mažinimo priemonės. Išvados.
  Sauga, namų darbas(16 puslapių)
  2007-02-20
 • Darbo sauga (12)

  Krūtinės ir pilvo žaizdos. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gaisrų gesinimas, būdai ir medžiagos. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Natūralus vėdinimas.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Darbo sauga (19)

  Paros ir savaitės poilsis. Potencialiai pavojingi įrengimai. Pavojingi darbai. Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-11-09
 • Darbo sauga (20)

  Darbo saugos ir sveikatos tarnybos organizavimas įmonė. Profesinės rizikos veiksniai darbo vietoje. Patalpų klasifikavimas elektrosaugos požiūriu.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-17
 • Darbo sauga (22)

  Įvadas. Darbo saugos sąvoka. Darbo saugos vykdytojai. Darbo saugos ekspertize, jos objektai. Darbo saugos disciplina ir uždaviniai. Darbo ryšys su kitais mokslais. Moterų darbo saugos taisyklės. Nepilnamečių darbo saugos taisyklės. Išvada.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-02
 • Darbo sauga: UAB "Šilalės statyba"

  Įmonės UAB "Šilalės statyba" apibūdinimas. Įmonės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė. Įmonės darbo saugos ir sveikatos (DSS) valdymo struktūra. Tikslai saugos ir sveikatos srityje. Pavojų identifikavimas ir rizikos darbe įvertinimas. Atsakomybė. Rizikos veiksnių valdymo priemonės. Teisiniai ir kiti reikalavimai. Darbo saugos ir sveikatos (DSS) programos ir tikslai. Struktūra ir atsakomybė. Praktinis, teorinis mokymas ir kompetencija. Dokumentų valdymas. Pasirengimas avarijoms. Monotoringas ir matavimai. Incidentai, neatitiktys, koregavimo ir prevenciniai veiksmai. Duomenų įrašai. Darbo saugos ir sveikatos (DSS) sistemos vadybos auditas. Vadovybės analizė.
  Sauga, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-14
 • Darbo saugos projektas

  Įmonės aprašymas: UAB "Sveika gyvensena". Valytojo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. 31.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-24
 • Darbo saugos tarnyba

  Įvadas. Darbo tikslas - susipažinti su darbo saugos tarnyba. Lietuvos respublikos žmonių saugos darbe įstatymo pakeitimas. Priešgaisrinės saugos taisyklės laivų krovos įmonėse. Pavojingų krovinių vežimo savaeigiais keltais priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimas. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai. Darbų saugos taisyklių laivų krovos darbų įmonėse patvirtinimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-14
 • Darbo skatinimo priemonių įvairovė

  Poreikių teorijos, motyvavimo rūšių įvairovė, motyvavimo teorijų skirtumai ir skirtingi motyvavimo būdai.
  Personalo vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-21
 • Darbo su atveju aprašymas

  Kontrolinio darbo užduotis: socialinio darbuotojo vaidmuo daugiavaikėje šeimoje. Socialinio darbuotojo darbo su atveju aprašymas: Darbo su atveju pradžia. Kontakto stadija. Kontrakto stadija. Veiklos stadija.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-11-09
Puslapyje rodyti po