Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo ir civilinė teisė

  Naikinamieji terminai. Išbandymo terminas ir jo rezultatai. Sutarčių pabaiga.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-06
 • Darbo ir civilinės saugos projektas: AB "Sportas Plius"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Plaukimo trenerio saugos ir sveikatos instrukcija nr.11. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. 32. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, namų darbas(14 puslapių)
  2009-05-28
 • Darbo ir civilinės saugos projektas: UAB "Gintaras"

  Įvadas. Darbo tikslas – organizuoti saugų darbą vaikų poilsio ir reabilitacijos centre "Gintaras". Įmonės pristatymas. Bendrosios praktikos slaugytojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Nukentėjusiosios paaiškinimas dėl nelaimingo įvykio darbe. Paaiškinimas dėl nelaimingo įvykio darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2010-05-11
 • Darbo ir civilinių sutarčių vykdymo atvejai bei neįvykdymo teisinės pasekmės

  R - 10 tema. Įvadas. Darbo ir civilinių sutarčių samprata. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties sąlygų rūšys. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Šalių sulygtos kitos darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Papildomų darbo sutarties sąlygų keitimas. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbą. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Perkėlimas vietoje atleidimo. Nušalinimas nuo darbo. Civilinės sutarties vykdymas. sutarties vykdymo principai. Sutarčių vykdymo tvarka. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Atsakomybę už sutarčių neįvykdymą naikinančios sąlygos. Teisminės praktikos pavyzdys. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo išvados ir pasiūlymai.
  Darbo teisė, namų darbas(18 puslapių)
  2009-06-16
 • Darbo ir darbo užmokesčio apskaita

  Įvadas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Skaičiavimai. Bendrasis žurnalas.
  Apskaita, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-14
 • Darbo ir ekologinė sauga poligrafijoje

  Mechaninis vėdinimas ir jo realizavimo būdai. Tiekiamoji vėdinimo sistema. Ištraukiamoji ir tiekiamoji - ištraukiamoji vėdinimo sistema. Oro kondicionavimas. Išvada.
  Sauga, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-04-04
 • Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas Šiaulių apskrityje 2004-2007 metais

  Įvadas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Dinamikos eilutės. Išvados. Tikslas: Išanalizuoti darbo jėgą, užimtumą ir nedarbą Šiaulių apskrityje.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-28
 • Darbo jėgos laisvas judėjimas Europos Sąjungoje (ES): sąsaja su darbo rinka

  Įvadas. Laisvas darbuotojų judėjimas: teisiniai aspektai. Laisvas darbuotojų judėjimas ir darbo rinka. Išvada.
  Darbo teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-07
 • Darbo jėgos mobilumas

  Įvadas. Darbo jėgos mobilumas. Profesinis mobilumas. Migracijos priežastys Lietuvoje. Laisvas asmenų judėjimas – galimybės ir grėsmės. Laisvas asmenų judėjimas – viena jautriausių Europos Sąjungos (ES) plėtros sričių. EURES. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) nauda įvairioms Lietuvos visuomenės grupėms. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2005-12-04
 • Darbo jėgos panaudojimo analizė bendrovės pavyzdžiu: šaldytuvų gamyba

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "X" darbo jėgos naudojimo analizę. Bendrovės aprašymas. Darbuotojų skaičiaus ir sudėties analizė. Darbo jėgos tekamumo analizė. Darbo našumo kėlimo plano įvykdymo analizė. Darbininkų darbo laiko naudojimo analizė. Išdirbio normų įvykdymo analizė. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičiaus santykio analizė. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2010-01-11
 • Darbo jėgos rinka

  Projekto tikslai. Išsilavinimo ir gaunamų darbo pajamų ryšys. Darbo biržos atliekamos funkcijos. Ieškančių darbo asmenų skaičius. Specialybių paklausa.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Darbo kabineto įrengimas, projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas

  Ergonomikos namų darbas - suprojektuotas vienas kabinetas. Bendri reikalavimai kompiuterizuotų darbo vietų įrengimui: Higienos normos; Apšvietimas; Elektromagnetinė spinduliuotė; Mikroklimato parametrai; Triukšmas ir vibracija. Darbo patalpos parinkimas: Darbo patalpos paskirtis; Darbo patalpos parinkimo kriterijai; Patalpos įrengimas, reikalavimai įjungimo ir komutacinės įrangos instaliavimui; Patalpos apdaila. Darbo vietos įrengimas: Darbo stalai; Darbo kėdės; Monitorius, klaviatūra, pelė; Kitų patalpos baldų parinkimas ir išdėstymas.
  Ergonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-27
 • Darbo kabineto įrengimas, projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas

  Įvadas. Bendri reikalavimai kompiuterizuotų darbo vietų įrengimui. Erdvės reikalavimai. Apšvieta. Triukšmas ir vibracija. Šiluminė aplinka. Spinduliuotė. Darbo patalpos parinkimas. Darbo vietų įrengimas. Darbo stalai. Darbo kėdės. Vaizduoklis. Klaviatūra ir pelė. Kitų patalpos baldų parinkimas ir išdėstymas. Apšvietos skaičiavimas. Nubraižyta šviestuvų išdėstymo schema. Patalpos projektas pateiktas su matavimais. Projektas pateiktas be matavimų. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-06-11
 • Darbo kabineto įrengimas, projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas (3)

  Bendri reikalavimai kompiuterizuotų darbo vietų įrengimui. Higienos normos. Apšvietimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Mikroklimato parametrai. Triukšmas ir vibracija. Darbo patalpos parinkimas. Darbo patalpos paskirtis. Darbo vietų įrengimas. Darbo stalai. Darbo kėdės. Monitorius. Klaviatūra, pelė.
  Ergonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-07
 • Darbo kabineto įrengimas, projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas (5)

  Darbo kabineto įrengimas, projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas. Klasės brėžinys. Darbo kabineto planas. Langai. Darbo vietų įrengimas. Darbo stalai. Darbo kėdės. Klaviatūra. Monitorius. Pelė. Kitų patalpos baldų pasirinkimas ir išdėstymas. Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimato parametrai. Triukšmo lygis patalpoje. Elektromagnetinė spinduliuotė. Apšvietos skaičiavimas. Reikiamo šviestuvo tipo ir kiekio paskaičiavimas. Šviestuvų išdėstymo schema. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-10
 • Darbo kabineto įrengimas, projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas (6)

  Įvadas. Projektuojamos patalpos aprašymas. Sekretorės kabinetas. Sekretorės darbo stalas. Sekretorės darbo kėdė. Biuro spinta. Kompiuteriai. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinka. Apšvietimas. išvados.
  Ergonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-06-05
 • Darbo kabineto išplanavimo eskizas

  Įvadas. Biuro kabinetas. Biuro baldai. Apšvietimas. Šviestuvų pasirinkimas ir skaičiavimas. Sutartiniai ženklai. Patalpos eskizas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-02
 • Darbo kodeksas — pagrindinis darbo teisės šaltinis

  Įvadas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės sisteminimas. Darbo kodekso atsiradimas. Darbo kodeksas. Darbo kodekso pirma dalis - Bendrosios nuostatos. Darbo kodekso antra dalis - Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo kodekso trečia dalis - Individualūs darbo santykiai. Išvados. Praktinė dalis: klausimai. Praktinė dalis: atsakymai.
  Darbo teisė, namų darbas(13 puslapių)
  2009-11-24
 • Darbo komandoje (grupėje) ypatumai

  Įvadas. Komandos (grupės) samprata. Asmenybė. Grupės. Komandos. Formalios ir neformalios grupės, jų vaidmuo organizacijos veikloje. Komandos vystymosi etapai (stadijos). Grupių ir komandų skirtumai. Komandų tipai. Grupių vystymosi stadijos. Komandiniai vaidmenys. Moderavimas. Moderavimas ir tradicinis vadovavimas grupei. Moderavimo turinys. Moderavimo struktūra. Moderavimo metodai. Darbas grupėse. Išvados. Priedai (6).
  Vadyba, namų darbas(27 puslapiai)
  2009-04-24
 • Darbo komandose efektyvumo didinimas

  Įvadas. Komandos formavimas. Komandos samprata. Komandinis darbas. Komandos efektyvumas. Efektyvios, vieningos komandos ugdymas. Komandos ir organizacijos sėkmė. Išvados. II dalis. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė. Vilniaus kolegija – vizija, misija, tikslai. Strateginis planavimas asmeniniame gyvenime. Savianalizė.
  Personalo vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2007-02-27
Puslapyje rodyti po