Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinė atsakomybė (9)

  Teisės dalyko savarankiškas kontrolinis namų darbas. II variantas. Įvadas. Teorinė darbo dalis. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka ir tikslai. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Išvados. Praktinė darbo dalis. Pateiktos situacijos teisinė analizė. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva tvarka. Duotos situacijos teisinis įvertinimas analizė.
  Civilinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-09
 • Civilinė darbo sauga

  Elektros srovės pavojingumas žmogui. Apšvietimo būdai ir sistemos. Lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-06
 • Civilinė ir darbo sauga (3)

  Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Mikroklimato parametrai. Cheminė aplinka. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės Oro užterštumas dujomis, garais ir dulkėmis. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogui. Nepalankaus mikroklimato ir cheminės aplinkos poveikio profilaktika. Apšvietimas. Apšvietimo būdai ir sistemos. Šviesos šaltiniai. Apšvietos skaičiavimas. Triukšmas. Triukšmo poveikis žmogui. Apsauga nuo triukšmo. Vibracija. Apsauga nuo vibracijos. Apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės. Išvados.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-03
 • Civilinė ir darbo sauga: kavinė-baras UAB "Muskatas"

  Įvadas. Trumpas įmonės aprašas. Lentelė. Kūriko, kūrenančio kietuoju kuru, darbų saugos ir sveikatos instrukcija. Žurnalas. Asmeninės apsauginės priemonės. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas. Įsakymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, namų darbas(20 puslapių)
  2008-03-31
 • Civilinė ir darbo teisė (2)

  Juridiniai asmenys. Juridinis asmuo. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Sandorių forma. Sandorio samprata ir sandorių rūšys. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Negaliojantys sandoriai. Poilsio laikas. Poilsio laikas ir jo rūšys. Atostogos.
  Civilinė teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2007-06-16
 • Civilinė ir darbo teisė (3)

  Darbo sutarties sąvoka, turinys ir sudarymo tvarka. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Prievolių vykdymas. Prievolių vykdymo samprata. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymo objektas. Prievolių vykdymo ypatumai. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo teisės samprata. Paveldėjimo teisės principai. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Įpėdiniai. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą.
  Civilinė teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-10
 • Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos Statutus

  Įvadas. Civilinė teisė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemės nuosavybės formos. Didžiojo kunigaikščio domenas. Tėvonija. Valstiečių žemės nuosavybė. Bažnyčios žemės nuosavybė. Ką dar numatė Lietuvos statutai. Paveldėjimo teisė pagal Lietuvos Statutus. Šeimos teisė. Santuoka. Turtiniai šeimos santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Globa. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-18
 • Civilinė sauga (13)

  Bendrieji klausimai. Civilinės saugos tikslas ir uždaviniai. Priešgaisrinė sauga. Gaisrų priežastys. Savaiminis užsidegimas. Gaisrų gesinimas, būdai ir medžiagos. Pirmoji pagalba. Apalpimas.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-13
 • Civilinė teisė (28)

  Įvadas. Šio darbo tikslas yra atskleisti panaudos ir nuomos sutarties panašumus ir skirtumus. Turto nuoma. Šalių teisės ir pareigos. Nuomininko teisės. Panauda. Panaudos sutarties (PS) šalių teisės ir pareigos. Išvada.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-09
 • Civilinė teisė (35)

  2 uždavinys (G-L). Ieškovas - UAB "Migra" akcininkas U. V., kuriam priklauso 20 procentų bendrovės akcijų, nurodė, kad UAB "Migra" sudarė sutartį su G. L., kuris tuo metu ėjo UAB "Migra" direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pagal šią sutartį G. L. įsigijo iš UAB "Migra" vilkiką "Mercedes-Benz 1635", už 200 Lt., nors vilkiko rinkos vertė – 20 000 Lt. Vėliau G. L. vilkiką padovanojo atsakovui F. M. Ieškovas teismo prašė pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento UAB "Migra" ir G. L. sutartį dėl vilkiko "Mercedes-Benz 1635" pirkimo pardavimo, bei G. L. ir F. M. sutartį dėl vilkiko dovanojimo, nes pardavėjas G. L. turto disponavimo teisę buvo įgijęs pagal negaliojantį sandorį, be to, šis sandoris yra sudarytas dėl akių. Ieškovas prašė taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą F. M. grąžinti UAB "Migra" vilkiką. Atsakovas F. M. prašė ieškinį atmesti, nurodydamas, jog, pirma, U. V. neturi teisės sudarytų sutarčių ginčyti, antra, UAB "Migra" direktorius, parduodamas vilkiką, nepažeidė savo kompetencijos, todėl nėra pagrindo ją pripažinti negaliojančia, trečia, vilkiko iš jo, kaip trečiojo asmens, bet kokiu atveju negalima išreikalauti. Paaiškinkite, ar akcininkas U. V. turi teisę ginčyti bendrovės sudarytus sandorius? Ar galima aptariamoje situacijoje nurodytus sandorius pripažinti negaliojančiais? Jei taip – nurodykite negaliojimo pagrindus. Ar teisus F. M. teigdamas, kad iš jo, kaip trečiojo asmens, vilkiko negalima išreikalauti?
  Civilinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2009-03-10
 • Civilinė teisė. Darbo teisė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti civilinių teisių objektus bei jų charakteristikas, apibūdinti darbo sutarčių rūšis, išnagrinėti teisinę situaciją. Civilinių teisių objektai. Civilinių teisių objekto sąvoka. Objektų rūšys ir charakteristika. Darbo teisė. Darbo sutarčių rūšys. Situacijos teisinė analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-11-26
 • Civilinės saugos gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai ir vadovavimas jiems

  Įžanga. Gelbėjimo ir kiti neatodėliotini darbai. Svarbiausi gelbėjimo darbai nelaimės židiniuose. Neatidėliotini darbai, šalinant komunalinių tinklų avarijas. Svarbiausi gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais. Svarbiausi gelbėjimo darbai radiacinės ir cheminės taršos vietose.
  Sauga, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-27
 • Civilinės saugos perspėjimo signalai

  Civilinės saugos perspėjimo signalai. Kaip elgtis atšalus orams, norint nesušalti ir neperšalti. Pavojai ant ledo.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-03
 • Civilinės saugos priemonės įmonėje: siuvykla UAB "Omniteksas"

  Trumpa įmonės charakteristika. Drabužių siuvykla UAB "Omniteksas". Pavojaus šaltiniai įmonėje susidaryti ekstremaliai situacijai. Pavojingos medžiagos ir jų kiekiai. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir jų trumpa charakteristika. Pavojingi statiniai. Galimos avarijos ir jų charakteristikos. Informacijos apie buvusias avarijas. Avarijų prevencija. Saugos tarnyba. Darbuotojų mokymas. Saugos dokumentacija. Apsaugos ir blokavimo įtaisai. Avarijų likvidavimo priemonės. Pranešimo apie avariją. Likvidavimo pajėgos. Gaisro gesinimo būdai. Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės. Evakuacijos. Pasiūlymai.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-29
 • Civilinės teisės reikšmė, normos

  Teisės savarankiškas darbas. Darbo tikslas: suvokti civilinės teisės reikšmę, pritaikyti civilinės teisės normas praktikoje. Užduotys: Atriboti civilinę teisę nuo kitų teisės šakų - baudžiamosios teisės ir konstitucinės teisės: Nurodyti, kokius santykius reguliuoja nurodyta teisės šaka. Nurodyti, kokie yra šios teisės šakos subjektai ir apibūdinti juos. Nurodyti šios teisės šakos objektus ir apibūdinti juos. Nurodyti santykių, kuriuos reguliuoja civilinė teisė, rūšis. Išspręsti uždavinį.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-12-27
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus

  Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-24
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus

  Įžanga. Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus. Svarbiausi Teismo proceso bruožai pagal Lietuvos Statutus. Teismo proceso eiga. Įrodinėjimo priemonės Lietuvos statutuose. Liudytojų ir priesaikos pagalbininkų institutai Lietuvos Statutuose. Prisipažinimas. Daiktiniai įkalčiai. Ritualinė priesaika. Formalių įrodymų teoriją. Teismo sprendimų ir nuosprendžių vykdymo problemos ir mėginimai jas išspręsti. Nešališki sprendimai ir nuosprendžiai. Sprendimas. Nuosprendžių nevykdymas. Teismo proceso vengimas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-18
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus (2)

  Septintasis seminaras. Lietuvos Statutų teisė. Pranešimas. Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-18
 • Civilinių teisių apsaugos bei gynimo samprata ir reikšmė

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti civilinių teisių apsaugos ir gynimo sampratą ir reikšmę. Civilinių teisių apsaugos ir gynimo sampratos ir reikšmės analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-03-16
 • Civilinių teisių įgyvendinimas

  Įžanga. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-02
Puslapyje rodyti po