Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmogaus teisės ir žiniasklaida

  Įvadas. Žiniasklaida. Svarbiausios žmogaus teisės. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-15
 • Žmogiškojo pažinimo šaltiniai

  Įvadas. Egzistencijos rūpestis. Estetinė egzistencija. Etinė egzistencija. Religinė egzistencija. Žmogus kaip "egzistencija". Laisvės samprata. Žmogaus egzistencijos realizavimasis. Žmogaus egzistencijos ribinės situacijos. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(13 puslapių)
  2006-10-17
 • Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai: UAB "Merko statyba"

  Įvadas. Pirmoji namų darbo dalis. Žmogiškųjų išteklių kaip valdymo objekto ypatybės. Valdymo ciklo analizė. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai. Planavimas. Verbavimas. Atranka. Mokymas ir tobulinimas. Vertinimas. Motyvacija. Antroji namų darbo dalis. UAB "Merko statyba". Įmonės "Merko statyba" darbuotojai. Įmonėje "Merko statyba" naudojami gaviniai, darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, darbo koordinavimas pasirinktoje įmonėje. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai "Merko statyba" įmonėje. Planavimas. Verbavimas. Atranka. Mokymas ir tobulinimas. Vertinimas. Motyvacija. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2012-03-29
 • Žmogiškumo samprata

  Įvadas. Žmogiškumas – gyvybės pagarbos, smurto atsisakymo aspektu. Žmogiškumas pagalbos kitiems aspektu. Žmogiškumas elgesio su kitais žmonėmis, jų pagarba, orumo saugojimo aspektu. Žmogiškumas įstatymo ir pareigos aspektu. Diskusija. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-09
 • Žmogus - didžiausia vertybė?

  Pranešimas studentams ir vyresnio amžiaus žmonėms apie tai, ar žmogus šiandieniniam pasaulyje didžiausia vertybė. Pranešimas. Eilėraštis. Grupinis darbas. Apibendrinimas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-19
 • Žmogus būties problema amžių kaitoje

  Įvadas. Žmogaus filosofija. Antikinė filosofija. Viduramžių filosofija. Naujųjų amžių filosofija. Naujausių amžių filosofija. Išvada.
  Filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-17
 • Žmogus ir aplinka: ekologiški ir neekologiški maišeliai

  Užduotis: Palyginti ekologiškus maišelius ir neekologiškus. Lentelė: Savybės; Kaina; Kokybė; Gamybos poveikis aplinkai; Kita.
  Ekologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2012-02-03
 • Žmogus ir jo kūnas - kūnas ir asmens realumas

  Įvadas. Dešimt meditacijos taisyklių. Žmogus ir jo kūnas – kūnas ir asmens realumas. Žmogus. Žmogus – laisva egzistencija. Žmogus – mąstanti būtybė. Žmogus – klausianti būtybė. Žmogus – dirbanti būtybė. Žmogus – kovojanti būtybė. Kūnas. Kas yra man mano kūnas? Kūnas ir kančia. Kūnas ir asmens realumas. Kas esu aš? Aš ir sąmonės vienybė. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-02-23
 • Žmogus ne vien duona gyvas...

  "Žmogus ne vien duona gyvas. Jis turi pakilti virš kasdienybės, išskleisti sparnus, siekti idealų ir jais gyventi." Mathias Jung. Pamąstymai žmogaus gyvenimo tikslų tema.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-12-19
 • Žmoniškųjų ydų kritika, Romos gyvenimo atspindžiai Marcialio epigramose

  Romos gyvenimo apžvalga Marcialio epigramose.
  Visuotinė literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-12-14
 • Žmoniškumas. Sąžinė. Meilė

  Dorybė. Žmoniškumas. Sąžinė. Meilė. Išvados. Išnašos.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-11
 • Žmonių gelbėjimas gaisro metu

  Įvadas. Tikslai, uždaviniai. Tikslai: Supažindinti su katastrofomis bei avarijomis, dėl kokių priežasčių jos kyla ir kokias pasekmes jos turi; Paaiškinti ką reikia daryti kilus gaisrui, kaip gelbėti savo bei kitų gyvybes gaisro metu. Avarijos ir katastrofos. Nepaprasti įvykiai ir katastrofos atominėse elektrinėse. Žmonių gelbėjimas gaisro metu. Apie ugnį. Dega! Ką daryti? Išvada.
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-12-14
 • Žmonių sauga (11)

  Laboratorinių darbų gynimo kontroliniai klausimai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Kas sudaro meteorologines sąlygas? Kas yra efektyvi ir ekvivalentiškai efektyvi temperatūra? Kaip apibūdinama ir išreiškiama santykinė drėgmė? Kaip ir kokiais prietaisais nustatoma santykinė drėgmė? Kaip normuojamos meteorologinės sąlygos? Kaip pašalinti per didelį šilumos ar drėgmės kiekį patalpoje? Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Kokia yra liuksometro paskirtis ir sudėtis? Paaiškinkite liuksometro elektrinę schemą. Paaiškinkite formulę NAK. Apskaičiuoti. Kaip normuojama natūrali apšvieta? Kokiais būdais nustatomas NAK darbo vietoje? Paaiškinkite A.Daniliuko grafikų esmę. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Kas yra garso slėgio lygis ir kaip jis išreiškiamas? Kokie yra triukšmo spektrai ir jų tipai? Kokiais būdais mažinamas triukšmas? Nuo ko priklauso konstrukcijos (gaubto) garso izoliacija? Kaip keičiasi garso slėgio lygis to paties triukšmo šaltinio atvirame lauke? Kaip normuojamas triukšmas? Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Kokia yra apsauginio įžeminimo (įnulinimo) paskirtis ir įrengimas? Koks yra apsauginio įžeminimo ir apsauginio įnulinimo skirtumas? Nuo ko priklauso įžemiklių varža? Nuo ko priklauso savitoji grunto varža? Kaip dažnai yra apžiūrima apsauginio įžeminimo įranga ir matuojama varža? Koks leistinas įžeminimo įrangos varžos dydis? Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė? Sugertosios, lygiavertės ir ekspozicinės apšvitos dozių matavimo vienetai. Radioaktyviosios išskyros po Atominių elektrinių avarijų. Apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.
  Sauga, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-02-12
 • Žmonių sauga (31)

  Žmonių saugos namų darbai. 6 variantas. 1 uždavinys. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Duota: Žmonių skaičius N=80 (variantas 6). Išvados. 2 uždavinys. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Duota: Medinė sija, kurios ilgios l=6 m; ašinė jėga N=180 KN; išskirstyta apkrova Q=1,7 KN/m, sijos ilgis a=1,75 m ir plotis b=1,95 m. Išvados.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-07-03
 • Žmonių sauga (35)

  Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Duota: Žmonių skaičius 70 (pagal savo 5 variantą). Apskaičiuoti: Evakuacijos laiką iš auditorijos. Sprendimas. Išvados. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Duota: Medinė sija, kurios ilgis l=6 m; ašinė jėga N=180 KN; išskirstyta apkrova Q=1,7 KN/m, sijos ilgį ir plotį pasirenku pagal savo variantą (mano atveju jis 5) iš duotos 2.2 lentelės: sijos plotis a=17,0 cm, storis b=19,0 cm. Apskaičiuoti: Medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai ji yra gniuždoma centriškai ir lenkiant. Sprendimas. Išvada.
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-09-08
 • Žmonių sauga (5)

  Triukšmo lygio gyvenamoje vietovėje nustatymas. Išvados. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-08-11
 • Žmonių sauga (8)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentas. Profesinės rizikos vertinimo kriterijai. Darbo higiena. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų poveikis žmogaus organizmui. Saugos priemonės tvarkant chemines medžiagas ir preparatus. Technologinių procesų darbų sauga. Pavojingi darbai, jų organizavimas. Gaisrinė sauga. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai.
  Sauga, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-21
 • Žmonių sauga ir ergonomika (10)

  Tema: "Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai". "Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas". "Darbų vietų projektavimas". "Gaisrinė signalizacija ir ryšiai". Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Ergonomika. Darbo vietų projektavimas. Gaisrinė sauga. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Sauga, namų darbas(15 puslapių)
  2008-03-30
 • Žmonių sauga ir ergonomika (13)

  Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Darbo tikslas: Apskaičiuoti medinių konstrukcijų ribinę laikančią galią gaisro atveju, kai ji yra gniuždoma centriškai ir lenkiama. Nubraižyti grafiką ir iš jo nustatyti konstrukcijų atsparumo laiką T(r) gaisro atveju. Darbo eiga. Išvados. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti evakuacijos laiką ir palyginti su būtinuoju laiku. Darbo eiga. Išvados.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-11-26
 • Žmonių sauga ir ergonomika (14)

  Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Užduoties tikslas: Apskaičiuoti evakuacijos laiką ir palyginti su būtinuoju evakuacijos laiku. Turimi duomenys. Išvados. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Užduoties tikslas: apskaičiuoti medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai konstrukcija gniuždoma centriškai ir kai konstrukcija yra lenkiama. Duota. Išvados.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-28
Puslapyje rodyti po