Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: viešbutis "Auksinė pakrantė"

  Įmonės apžvalga. Kaina, investicijos. Rinka ir rinkodara. Įmonės veikla. Valdymas ir personalas. Finansai. Ekologija.
  Verslo planai, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Verslo planas: viešbutis "Gėlė"

  Reziumė. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Produkto analizė. Valdymas ir personalas. Rizikos analizė. Finansų planas.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Verslo planas: viešbutis ir poilsinių namų kompleksas UAB "Atostogana"

  Verslo santrauka. Verslo aprašymas. Finansai. Išlaidos. Valdymas. Reklama. Verslo šakos analizė. Rinkotyros sistema. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Konkurencijos aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Kainos nustatymas.
  Verslo planai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-06
 • Verslo planas: viršutinių moteriškų drabužių siuvimo verslas

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Žaliavos, medžiagos, įrengimai, tiekėjai. Gaminių pirkėjai ir konkurentai. Gamybos procesas. Pagrindiniai pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Įmonės juridinio statuso palyginimas su statuso antipodu. Kuriamos įmonės steigimas. Kuriamos įmonės registravimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, namų darbas(35 puslapiai)
  2007-02-22
 • Verslo planas: želdinių projektavimas UAB "Rojaus Sodas"

  Verslo aprašymas. Verslo srities ir sąlygų aprašymas. Nuosavybės forma. Įmonės pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Vietovės aprašymas. Paslaugos aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Vartotojai. Konkurencijos analizė. Marketingo rinkinys. Kainodaros strategija. Pardavimo strategija. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Trumpas gamybos paslaugų teikimo aprašymas. Gamybinės patalpos. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Energijos sąnaudos. Organizacinis planas. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Darbuotojų pareigos. Organizacijos valdymo struktūra. Darbo užmokestis. Finansinis planas. Rizika.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-05-29
 • Verslo planavimas

  Verslo idėja. Naujų idėjų šaltiniai. Idėjų generavimo (kilimo) metodai. Idėjų tikrinimas ir atranka. Verslo plano kontūrai. Verslo finansavimo šaltiniai.
  Verslo planai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-05
 • Verslo plano ekonominiai skaičiavimai

  Gamybai pasirinkti du skirtingi žurnalai. Įvadas. Darbo tikslas – paskaičiuoti įmonės pelną (nuostolį). Gaminių aprašymas. Gaminys a. Gaminys B. Technologinis procesas. Normos ir normatyvai. Ekonominiai skaičiavimai gamybos ir pardavimų planas 2009 metų. Etatų sąrašai. Žaliavų, medžiagų ir elektros technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Įrengimų remonto ir eksplotavimo išlaidos. Bendrosios gamybinio ir administracinio padalinių išlaidos. Gamybos išlaidų suvestinė. Pelno rodiklių apskaičiavimas. Pelningumo taško nustatymas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-09-29
 • Verslo plano rengimas (9)

  Užduotys: Pasirengimas verslo planui sudaryti. Idėjos pagrindimas. Preliminaraus verslo plano parengimas. Užduotys. Verslo plano kūrimas. Įmonės struktūros pasirinkimas. Verslo apmatai. Verslo aprašymas. Marketingo plano paruošimas. Gamybos / paslaugų teikimo planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Verslo plano santrauka.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-20
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Vilniaus Vingis"

  Apie įmonę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Produkcijos realizavimas. Žaliavų kainos kitimas. Konkurentai. Rinkos pokyčiai. Kreditas. Palūkanų normos pokyčiai. Užsienio valiutos pokyčiai. Rizikos mažinimo bendrovėje galimybės. Pagrindinės išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2007-05-11
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: pieno perdirbimas AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" pristatymas. AB "Pieno žvaigždės" veiklos apžvalga. Trumpa pieno perdirbimo įmonių rinkos apžvalga. Kiekybinė AB "Pieno žvaigždės" rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Bankroto prognozė. Kokybinė AB "Pieno žvaigždės" rizikos analizė. Rizikos mažinimo AB "Pieno žvaigždės" galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2009-01-21
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: UAB "Kopijavimo sistemos"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. UAB "Kopijavimo sistemos" veiklos apžvalga. Įmonių, prekiaujančių biuro įranga, rinkos apžvalga. Kiekybinė įmonės rizikos analizė,Finansinių rodiklių analizė. Bankroto prognozė. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-01-21
 • Verslo rizika ir verslo rizikos mažinimo galimybės: SEB bankas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti verslo riziką ir jos mažinimo galimybes AB SEB banke. AB "SEB banko" pristatymas. Trumpa istorija. Veikla. Užimama rinkos dalis. Konkurentai. Darbuotojai. Kiekybinė AB "SEB banko" rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros (skolų valdymo) rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kokybinė AB "SEB banko" rizikos analizė. Vidiniai riziką sukeliantys veiksniai. Firmos konkurencinė strategija. Veiklos organizavimo principai. Informacijos nutekėjimas, informacinės sistemos sutrikimas, kompiuterių gedimai. Išoriniai riziką sukeliantys veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Nusikalstama veikla. Centrinio banko įtaka. Rizikos mažinimo AB "SEB banke" galimybės. Išvados.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-01-20
 • Verslo rizikos analizė: "Nokia Corporation"

  Įvadas. Darbo tikslas yra įvertinti konkrečios kompanijos verslo riziką ir jos mažinimo galimybes. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. NOKIA organizacinė struktūra. NOKIA produkcija. NOKIA pasaulio rinkose. Konkurentai. Tiekėjai. Vartotojai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo (veiklos efektyvumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Kokybinė kompanijos nokia rizikos analizė. Išoriniai ir vidiniai rizikos veiksniai. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(20 puslapių)
  2009-07-20
 • Verslo socialinės ir kultūrinės aplinkos Vokietijoje apžvalga

  Įvadas. Vokietijos verslo socialinė ir kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Bendravimas. Privatumas neviešinamas. Papročiai - Kaukių šventės (Fasching). Kalėdos. Verslininkų drabužiai. Vokiečių perpratimas - Kūno kalba. Vaišinimas - Verslininkų maistas. Viešnagė pas vokiečius. Bendravimas - Gana uždaras ratas. Kultūrinė aplinka. Vokiečiai apie save. "Galima", "Negalima". Požiūris į kitas kultūras. Skirtumai. Lietuva ir Vokietija. Lietuviai Vokietijoje. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(12 puslapių)
  2007-12-07
 • Verslo strategija: langų gamyba "Langusta"

  Verslo strategija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Vidinė ir išorinė aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Įmonės išorinių galimybių ir galimų grėsmių bei vidinių privalumų ir trūkumų įvertinimas. Įmonės veiklos strategija. Įmonės gamybinė apžvalga. Įmonės statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. Asortimentas. Planuojamamas produktas, jo naujumas ir aktualumas. Planuojami gamybos technologiniai įrenginiai. Gamybinio pajėgumo skaičiavimas. Planuojamo produkto gamybos ekonominis pagrindimas. Išlaidos, reikalingų produkto gamybai, skaičiavimas. Išlaidų reikalingų gaminio gamybai skaičiavimas. Produkto savikainos skaičiavimas. Verslo rizikos įvertinimas.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-06-14
 • Verslo studijos

  Skirtas Vilniaus kolegijos neakivaizdininkams. Uždarosios akcinės bendrovės ypatumai bei būdingi bruožai. Įmonės turto apskaita. Ekonominė verslo aplinka šiandien Lietuvoje.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2005-05-22
 • Verslo studijos (2)

  Įvadas į verslo studijas. Klausymai: Individualios įmonės ypatumai bei jai būdingi bruožai. Kodėl aukštas nedarbo lygis daro neigiamą įtaką verslui? Konkurencija ir jos įtaka verslui šiandien Lietuvoje.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-08
 • Verslo vadyba (3)

  Kontrolinis klausimas. Europos Sąjungos ištakos ir tikslai. Kontrolinis klausimas Europos Sąjungos valstybė – Danija. Impresija "Aš – Lietuva – Europos Sąjunga".
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2006-10-10
 • Verslo vadybos fakulteto reklama: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU)

  Įvadas. Darbo tikslas – pasirenkant vieną iš reklamos rūšių, paruošti darbą, kuris reklamuotų VGTU Verslo Vadybos fakultetą. Darbo pristatymas. Darbo kūrimo procesas. Tyrimo statistika. Apklausoje dalyvavo 53 abiturientai iš dviejų sostinės mokyklų. Koks reklamos plakatas patrauktų Jūsų dėmesį? Ar nulemtų Jūsų apsisprendimą stoti į universitetą tai, kad jį baigė įžymus žmogus? Kokios informacijos tikitės gauti reklaminiame plakate? Kas Jums svarbu stojant į universitetą? Kuo remiantis rinksitės tam tikrą specialybę? Priedas (anketa).
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-06-01
 • Verslumas (2)

  Verslas ir verslumas. Verslininkystės kliūtys, rizika ir problemos. Verslo sėkmės veiksniai. Iš ko galima uždirbti? Verslo mokesčiai.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-01
Puslapyje rodyti po