Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: rangos darbai UAB "Šilutės melioracija"

  Įmonės charakteristika. Pagrindinė veikla - melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto, kelių remonto ir kiti statybos-remonto rangos darbai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė kultūra. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės vizija ir misija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2008-09-23
 • Verslo planas: remonto ir apdailos darbai ŪB "Kedga"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendra ūkinės bendrijos veikla. Verslo sferos apibūdinimas. Marketingas. Rinkos būklė jos dydis, tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso analizė. Gamybos vykdymo vieta. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modulis ir struktūra. Savininkai ir valdytojai. Ūkinės bendrijos struktūra. Personalo parinkimas. Rizikos veiksniai. Rizikos veiksniai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Ūkinės bendrijos veiklos ataskaitos. Paslaugų lūžio taško ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2009-05-19
 • Verslo planas: saldainių parduotuvė UAB "Saldaininė"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės aprašymas. Prekės tobulinimo tyrimai. Marketingas (rinkodara). Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Tiesioginiai konkurentai. Netiesioginiai konkurentai. Kainos. Kainų politika. Pateikimas. Pateikimo kanalai. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso (paslaugų teikimo) apibūdinimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrenginiai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2006-10-29
 • Verslo planas: skalbykla IĮ "Švara"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Trumpas firmos buveinės vietovės aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Marketingas. Marketingo tikslai ir strategija. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamyba. Gamybinės patalpos ir jų įrengimas. Transportas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovą. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Finansai. Finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-16
 • Verslo planas: smulkių siuntų pervežimas UAB "Dora"

  Santrauka. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Produkto analizė. Valdymas ir personalas. Rinkos analizė. Finansų planas. Priedai(6).
  Verslo planai, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-09-04
 • Verslo Planas: SPA centras "SPA Vilnius"

  Santrauka. Įmonės aprašas. Produkto idėja. Ketinimų įgyvendinti sąlygos. Produkto nauda. Aplinkos analizė. Konkurentai. Konkurentai. Vartotojai. Įsikūrimo vieta. Marketingo analizė. Įrenginiai ir patalpos. Medžiagos ir jų tiekėjai. Valdymas ir personalas. Darbuotojai. Darbo apmokėjimas. Finansų planas. Investicijų poreikis, kaštai. Kaip padengsite paskolą. Produktų atpirkimo laikas.
  Verslo planai, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-12
 • Verslo planas: sporto klubas "Voodoo"

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo bazė ir pradiniai duomenys. Apribojimai steigiant įmonę. Kuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Prekių ar paslaugų pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnaujantys procesai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir žmogiškųjų resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas.
  Verslo planai, namų darbas(29 puslapiai)
  2008-03-20
 • Verslo planas: statybos darbai UAB "Simansta"

  Verslo plano santrauka. Siūlomo projekto esmė. UAB "Simansta" veiklos aprašymas. Rinkodara. "Simansta" bendrovės veiklos tikslai. UAB "Simansta" SSGG analizė. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Konkurencijos analizė. Gamybos planas. Paslaugų apibūdinimas. UAB "Simansta" gamybiniai pajėgumai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Įmonės valdymo struktūra. Darbuotojų funkcijos. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. UAB "Simansta" esamas kapitalas. Reikalingos išlaidos projekto įgyvendinimui. Jų aprašymas. Reklama. Personalas. Technologijos. Finansavimo poreikiai ir jų šaltiniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, namų darbas(19 puslapių)
  2010-03-20
 • Verslo planas: sveikatingumo centras "Anykščių rojus"

  Santrauka. Įmonės aprašymas. Informacija apie įmonę. Tikslai trumpu ir ilgu laikotarpiu. Produktai ir paslaugos. Dabar siūlomi produktai, paslaugos bei nauda/vertė vartotojui. Asmeninė treniruočių programa. "Rokiškio SauLėja" siūlomos ATP kryptys. Masažas. Nėščiųjų mankšta. Soliariumas. Rinka ir konkurentai. Rinkos apibūdinimas. Konkurentai. Verslo sistema. Vadybos komanda ir reikalinga kompetencija. Pirkimas ir gamybos/kūrimas. Įgyvendinimo tvarkaraštis ir veiklų planas. Personalas. Rizika ir galimybės. Pagrindinės rizikos aprašymas. Įmonės silpnybių bei galimybių aprašymas. Finansų planas. Pinigų srautų apskaičiavimas centro ir masažo kabineto reikmėms. Reikalingas finansavimas. Paslaugų kainų planas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2009-04-24
 • Verslo planas: šokolado gamyba AB "Saldukas"

  Įvadas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Prekės modifikacija. Pakuotė. Kaina. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-22
 • Verslo planas: švenčių organizavimo įmonė "DreamWork"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. "DreamWork" tikslai ir uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Informacija apie akcininkus. Rinka. Rinkos apžvalga. Vartotojų apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingas. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Kainodaros strategija. Pasiskirstymo kanalai. Reklama ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vieta. Projekto įgyvendinimo eiga. Darbuotojų samdymas. Patalpų išplanavimas. Įrenginiai ir kitos priemonės. Prekių įsigijimas ir paslaugų pateikimas užsakovams. Gamybos kaštų prognozė mėnesiui. Valdymo analizė. Vadovai. Darbuotojai. Personalo analizė. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė struktūra. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Priedas.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2006-05-16
 • Verslo planas: tarptautiniai vežimai UAB "Vakarai"

  Reziumė. Verslo idėja. Pagrindinės kryptys. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Tendencijos rinkoje. Paslaugos vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Gamybinė veikla. Valdymas ir personalas. Rizika. Finansai.
  Verslo planai, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-07-18
 • Verslo planas: telekomunikacijos parduotuvė UAB "Smega"

  Įvadas. Bendri projekto rodikliai. Rinkos apžvalga. Prekyba ryšio priemonėmis Lietuvoje. Ryšio priemonių poreikių prognozė. Projekto pristatymas. Projektą realizuojantys partneriai. Valdymas ir personalas. UAB "Smega" paslaugų marketingas. Ekonominis finansinis projekto pagrindimas. Ryšio priemonių kainų pagrindimas. Mažmeninės ryšio priemonių kainos. Ryšio priemonių tiekimo užtikrinimas bei užpirkimo kainos. Realizacijos prognozės. Reikalingos investicijos. Projekto ekonominio efektyvumo analizė. Investicijų atsipirkimas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-10-10
 • Verslo planas: telekomunikacinių priemonių prekyba UAB "DMT"

  Santrauka. Įvadas. Bendrovės nuostatai. Veikla. Kapitalas. Akcijos. Bendrovės valdymas. Administracija. Pelnas ir jo paskirstymas. Bendrovės likvidavimas. Verslo planas. Įžanga. Bendrovės analizė. Rinkos apžvalga. Prekės ir paslaugos analizė. Gamybos kaštų paskaičiavimas.
  Verslo planai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-27
 • Verslo planas: televizorių prekyba UAB "Vizija"

  Įmonės aprašymas. Įmonės tikslai. Įmonės balansas. UAB "Vizija" nuostatai. Įmonės reklama.
  Verslo planai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-01
 • Verslo planas: teniso kortai

  Verslo idėjos pagrindimas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Konkurencinė analizė. Paslauga. Kainų politika. Planuojamos kainos. Pardavimo strategija. Rėmimas. Pardavimų prognozavimas. Partneriai ir jų atsakomybės laipsnis. Patalpos ir įranga. Teniso kortų įranga.
  Verslo planai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-05-16
 • Verslo planas: tinklapių kūrimo įmonė UAB "iCase"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Bendras aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Marketingas Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Reklamavimasis. Paslaugų teikimas. Paslaugų aprašymas. Patalpos ir įrenginiai. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Atlyginimas. Patarėjai ir konsultantai. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Projekto nr.1 kaina.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-23
 • Verslo planas: turizmo ir kelionių agentūra "Keliauk ir pramogauk"

  Tikslai. Uždaviniai. Misija. Vizija. Privalumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmės.
  Verslo planai, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-03
 • Verslo planas: UAB "Apskaitos ir audito konsultacijų centras"

  Trumpa projekto apžvalga. Siūlomo projekto esmė. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininkus, partnerius ir pagrindinius akcininkus. Trumpa veiklos apžvalga. Geografine padėtis. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai ir kanalai. Rėmimas ir reklama. Pardavimų prognozės. Gamybos planas. Patalpos. Įranga. Žaliavos. Baldai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rinkos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios vietos. Rizikos mažinimo būdai. Palūkanų mokėjimo ir kredito grąžinimo grafikas. Lentelės.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2006-03-21
 • Verslo planas: vertimų biuras UAB "Vertimų biuras"

  Vertimų biuras (verslo planas). Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo aprašymas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Finansai.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2010-05-25
Puslapyje rodyti po