Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Smėlis"

  Santrauka. Trumpas verslo plano esmės aprašymas. Verslo plano tikslas. Veikla. Verslo plano poreikis. Uždaviniai verslo plano tiksams pasiekti. Verslo plano pagrindimas. Konkurencija. Verslo plano aprašymas. Vieta. Produkto aprašymas. Vartotojai. Rinkodara. Veikla. Turtas. Rizika. Pardavimų prognozė. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Verslo plano biudžetas. reklama. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai, žaliavos. Darbo jėga. Pajamos. Verslo plano rezultatai. Priedai (2).
  Verslo planai, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-01-27
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Submarinas"

  Kaimo turizmas sodyboje "Submarinas". Darbo laikas žiemą. Rėmimui skirti planuojamos lėšos. Pajamų prognozė vasarą. Pajamų prognozė žiemą. Įrengimai. Nusidėvėjimas per 1 metus. Medžiagos ir žaliavos. Energijos šaltiniai. Įmonėje dirbantys darbuotojai. Planuojama priskaičiuoti atlyginimą už darbą. Finansavimo šaltiniai. Pajamų ir išlaidų planas. Prognozuojama grynųjų pinigų srautų ataskaita. Balansas, prognozuojamas 2006 – 2009 metais.
  Verslo planai, namų darbas(11 puslapių)
  2006-04-14
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba IĮ "Ančios krantas"

  Įvadas. Projekto esmės aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurentų paslaugų palyginimas. Marketingo kompleksas. Paslauga. Rėmimas. Lankstinukai. Paslaugos planas. 1Gamybos pajėgumo ir gamybinės programos. apskaičiavimas. Naujos bendrovės paslaugų planas. Verslo organizavimas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Apgyvendinimo paslaugos kainos apskaičiavimas. Lūžio taško analizė. Ekologija. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2009-12-30
 • Verslo planas: kavinė "Kleopatra"

  Santrauka. Įmonės verslo prašymas. Firmos apžvalga. Įmonės veikla. Produktai ir paslaugos. Produktas. Paslaugos. Patalpos ir įrengimai. Patalpos. Įrengimai. Personalas ir valdymas. Rinka. Verslo rizika. Rinka. Verslo rizika. Marketingas. Kainos. Reklama. Paklausos skatinimas. Finansinė dalis. Lėšų poreikis ir panaudojimas. Vieno mėnesio ataskaita. Pelno prognozių ataskaita 3 metams. Reziumė.
  Verslo planai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-22
 • Verslo planas: kavinė IĮ "Dangus"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Įmonės charakteristika. Teisinė – politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. ekologinė aplinka. Įmonės vieta. Rinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Marketingo strategija. Prekės ir paslaugos. Kaina. pateikimas (paskirstymas). Reklama. Veiklos planas. Personalo parinkimas ir reikalavimai. Patalpos ir įrengimai. Rizika. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-22
 • Verslo planas: kavinė IĮ "Oba"

  Verslo idėja. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Organizacinė aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-02-17
 • Verslo planas: kavinė-baras "Vishtas"

  Santrauka. Įvadas. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Rinkodaros planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kaina. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai funkcijos ir atsakomybė. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Finansų planas. Investicijų poreikio prognozė. Paskolos padengimo galimybių analizė. Pajamų ir pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2011-04-22
 • Verslo planas: kepykla

  J. Sireikienė steigs uždarąją akcinę bendrovę (UAB), kur bus vienintelė akcininkė. Verslo plano santrauka. Įmonė, jos steigimosi prielaidos. Produkto aprašymas. Gamybos planas. Žaliavos, reikalingos gamybai. Marketingas. Tikslinės rinkos parinkimas. Potencialūs vartotojai. Potencialūs konkurentai. Realizavimas. Rizika. Rėmimas. Kainos, jų nustatymas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Finansinė dalis. Projekto investicijos. Finansavimo šaltiniai. Pelnas ir nuostoliai. Sąnaudos žaliavoms. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Elektros energija. Sąnaudos vandeniui. Transportavimas. Kelių mokestis. Pelno mokestis. Pinigų srauto projektas. Balansas. Lūžio taškas. Investicijų atsipirkimo laiko skaičiavimas. Ilgalaikės paskolos padengimo schema. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(19 puslapių)
  2009-09-14
 • Verslo planas: kepykla UAB "Skanėstai"

  Verslo planas įmonės "Skanėstai". Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkinio elementai. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybos procesas. Reikalinga technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Apskaičiuojame vieno pyragaičio įmonės sąnaudas. Vadybos planas. Finansinis planas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Sąnaudų prognozė. Sąnaudos žaliavoms ir medžiagoms. Pelno (nuostolio) ataskaitos skaičiavimas. Santrauka.
  Verslo planai, namų darbas(15 puslapių)
  2006-11-15
 • Verslo planas: kompiuterių kursai "Visiems"

  Valdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos ir misijos numatymas. Valdymo filosofija. Valdymo vizija. Valdymo misija. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Įmonės tipas. Valdymo sistema. Makroaplinkos įvertinimas ir aplinkos stabilumas. Mikroaplinkos įvertinimas ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai. Prekės savybių išplėstinės charakteristikos. Prekės kaina ir pardavimo mastas. Kokybės koeficiento nustatymas(10 balų sistema). Paslaugų teikimo masto nustatymas. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-05-03
 • Verslo planas: konditerijos gaminiai UAB "Gardumėlis"

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Prekės aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Rizikos vertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2010-04-21
 • Verslo planas: konditerijos IĮ "Saldi pagunda"

  Konditerijos gaminių įmonės verslo planas. Reziumė, Įmonės rekvizitai, Įmonės veiklos analizė, Įmonės aprašymas, Projekto aprašymas, Patalpos, Įmonės patalpos, Mokesčiai už komunalines paslaugas, Įrengimai, Gamybai reikalinga įranga, Įrengimų nusidėvėjimas, Transportas, Aplinkos analizė, Darbo teisė, Makro ekonomika, Marketingas, Vartotojai, Konkurentai, Tiekėjai, Kainos nustatymas, Produkto analizė, Žaliavų apskaičiavimas, Žaliavos, Konditerijos gaminių kainos, Realizavimo įplaukų apskaičiavimas, Reklama, Reklamos išlaidos, Valdymas ir personalas, Įmonės darbuotojų suskirstymas, Darbo užmokestis, Rizikos analizė, Finansinis planas, Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai, Paskolos padengimo schema, Sąnaudų prognozė, Pelno (nuostolio) ataskaita, Balansas Lt.
  Verslo planai, namų darbas(22 puslapiai)
  2005-05-08
 • Verslo planas: konditerijos įmonė IĮ "Aušrinė"

  Įvadas. IĮ "Aušrinė" santrauka. Verslo aprašymas. Projekto idėjos apibūdinimas. SWOT, verslo tikslai ir uždaviniai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Rinkos tyrimas. Konkurencijos analizė. Vidinė aplinka. Gamybos planas. Gamybos procesas. Planuojama gamybos programa. Patalpos. Įrengimai. Inventorius. Transportas. Tiekėjai, žaliavos. Energijos poreikis ir išlaidos. Valdymo planas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės personalas. Darbo užmokestis. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Planuojamos gamybos sąnaudos. Planuojamos veiklos sąnaudos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Veiklos grafikas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2006-04-24
 • Verslo planas: krovinių ir keleivių vežimas UAB "Transšukšta"

  Steigimo sutartis. Įmonės įstatai. rašymas paskolai gauti. Santrauka. Verslo planas. Paslaugos apibūdinimas. Įmonės charakteristika. Marketingo planas. Paslaugų organizavimas ir įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas. Įmonės veiklos rodikliai. Įmonės personalas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Perspektyvos. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(35 puslapiai)
  2008-09-24
 • Verslo planas: laidojimo namai IĮ "Liūdesio simfonija"

  Bendra informacija apie įmonę. Reziumė. Įmonės veiklos charakteristika. Rinka. Konkurentai. Paslaugos. Marketingas. Marketingo strategija. Reklama. Įmonės veikla. Patalpos, techninis pasirengimas, personalas. Projektuojami pajėgumai. Plano įgyvendinimas. Valdymas. Rizika. Darbuotojų pareigos ir atlyginimai. Reikalingos investicijos (Lt).
  Verslo planai, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-10-27
 • Verslo planas: laisvalaikio ir rytų kovos menų centras "Naglis"

  Savarankiško darbo užduotis. Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, namų darbas(20 puslapių)
  2008-11-11
 • Verslo planas: langų sandarinimas "Brigerta"

  Idėja. Artimiausi tikslai. Įmonės darbuotojų ratas. Organizacinė firmos struktūra. Kainodara. Žaliavos. Finansai. Mėnesinės firmos išlaidos. Reklama.
  Verslo planai, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-20
 • Verslo planas: ledų gamyba "Šaltukas"

  Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonės naudojama rinkodaros orientacija. Kodėl būtent ši? Mikroaplinkos elementai. Jų įtaka įmonei "Šaltukas". Makroaplinkos elementai. Jų įtaka įmonės "Šaltukas" veiklai. Įmonės "Šaltukas" rinka Lietuvoje. Realioje ledų rinkoje esančių stambiausių įmonių konkurenčių skaičius. Įmonių konkurenčių pavadinimai, adresai, telefonų numeriai, telefaksai ir kiti duomenys. Įmonių išdėstymas geografiniu principu. Konkurentų gaminama produkcija. Konkurentų gaminamos produkcijos kainos ir taikomos kainų strategijos. Konkurentų gaminamos produkcijos gaminamų prekių pateikimo metodai ir pateikimo strategijos. Konkurentų taikoma prekių rėmimo politika. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Įmonės "Šaltukas" vartotojų rinkos segmentacija. Segmentacija demografiniu, geografiniu, psichografiniu ir vidaus elgesio kriterijais. Tikslinė rinka. Vartotojų elgesio (išorės ir vidaus) faktoriai, įtakojantys įmonės prekių pirkimą. Kodėl tokie? Valgomųjų ledų apibūdinimas. Valgomųjų ledų charakteristikos kiekviename prekės lygmenyje. Prekių asortimentas ir asortimento galimos tobulinimo kryptys. Gaminamų valgomųjų ledų identifikavimo strategijos. Ledų įpakavimas, jo elementai. Galimos prekės gamybos nutraukimo priežastys. Kainos nustatymo strategija. Kainos nustatymo tikslas vartotojų rinkoje. Kainos nustatymo metodas. Galimos kainos nustatymo strategijos. Veiksniai, sąlygojantys galutinės kainos nustatymą. Pateikimo strategija. Prekės pateikimo kanalai. Prekės pateikimo strategija. Prekės pateikimo metodas/metodai. Rėmimo strategija. Rėmimo veiksmai gaminamai prekei – ledams. Rėmimo strategija. Reklaminis pranešimas. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Įmonės "Šaltukas" rėmimo biudžetas. Įmonės analizė. Įmonės vizija. Įmonės tikslas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-03-01
 • Verslo planas: lengvųjų automobilių remontas UAB "Embesta"

  Įvadas. Aprašymo skyrius. Įmonės charakteristika. Pradiniai duomenys. Skaičiavimo skyrius. Metinė darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Darbo, pagalbinių postų ir automobilio vietų skaičius. Technologiniai įrengimai kėlimo transportavimo įrengimai inventorius. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotas. Energetika. Technologijos skyrius. Atliekamų TP ir ER darbų technologinio proceso schema. TP ir ER darbų maršrutinė – technologinė kortelė. Darbo organizavimo skyrius. Įmonės organizacinė struktūra. TPS darbo proceso organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos skyrius. Darbuotojų sauga. Aplinkos apsauga. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacijos skaičiavimas. Išvados ir rekomendacijos. Darbo anotacijos lietuvių kalba.
  Verslo planai, namų darbas(36 puslapiai)
  2006-05-31
 • Verslo planas: maitinimo paslaugos UAB "Ronela"

  Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindinės kryptys. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Rinkos tyrimas. Tendencijos rinkoje. Paslaugų vartotojai. Konkurentai Marketingas. Gamybinė veikla. Valdymas. Rizika. Finansai.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2005-06-10
Puslapyje rodyti po