Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: durų ir langų gamyba UAB "Latura"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų apžvalga. pardavimų prognozė. Gamyba ir technologija. Įmonės vadovybės schema. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-06
 • Verslo planas: elektrinis grindų apšildymas UAB "Cannabis"

  Anotacija. Santrauka. Kompetencijos. Užduoties formulavimasis derinimas. Pagrindinis tikslas. Verslo idėjos aprašymas. Rinkos tyrimas. Gamybinis planas. Verslo forma, valdymas. Marketingas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-09
 • Verslo planas: fotoelektrinė UAB "Saulės energija"

  Verslo organizavimo savarankiškas darbas. Anotacija. Verslo idėja. Verslo subjekto charakteristika. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Marketingas. Kainų politika. Reklama. Gamyba. Organizacinė valdymo struktūra. Verslo rizikos įvertinimas. Įmonės SWOT analizė. Finansinės prognozės. Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozės. Balanso prognozės. Santykiniai rodikliai.
  Verslo planai, namų darbas(33 puslapiai)
  2011-05-06
 • Verslo planas: fotopaslaugų studija UAB "Saudrija"

  Reziumė. Veiklos aprašymas. Įmonė ir jos vystymosi prielaidos. Marketingas. Rinka. Konkurencija. Reklama. Paslaugos. Kainodara. Gamybos planas. Valdymas ir darbuotojai. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(27 puslapiai)
  2009-09-15
 • Verslo planas: geologiniai-geodeziniai gruntų tyrimai IĮ "Gruntolita"

  Verslo subjektas. Verslo idėja. Įmonės tikslai. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Marketingas ir realizacija. Paslauga. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Organizacinis planas. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Organizacinė įmonės struktūra ir personalas. Finansinis planas. Turto įsigijimas. Apyvartinis turtas. Kanceliarinės, komunikacinės ir kitos išlaidos. Patalpos. Kapitalo poreikis ir jo šaltiniai. Kintami kaštai. Pastovūs kaštai. Paslaugos savikaina ir pajamos. Lūžio taškas. Prognozė pelno (nuostolio) ataskaita. Projekto atsipirkimo laikas.
  Verslo planai, namų darbas(20 puslapių)
  2010-10-27
 • Verslo planas: gydomojo ir atpalaiduojančio masažo paslaugos "Masažas visiems"

  įmonės charakteristika. Paslaugų aprašymas. Paslaugų kainos. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Strateginis planas. Įmonės tikslai. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. SSGG analizė. Reklama. Vadovavimas įmonei. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-12-21
 • Verslo planas: grybų ir uogų supirkimas, importas, perdirbimas, realizacija UAB "ERTRA"

  Verslo plano santrauka. Įmonės veiklos analizė. Įmonės rekvizitai. Įmonės aplinka ir veikla. Verslo orientyrai ir tikslai. Produkcijos asortimentas. Darbuotojai, jų kvalifikacija. Teisinė aplinka. Projekto esmė. Verslo idėja. Ekonominis efektyvumas. Poreikis investicijai. Marketingo planas. Marketingo strategija. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo elementai. Pardavimų planas. Gamybos planas. Produkto gamyba. technologinės sąlygos. Tiekėjai. Organizacinis planas. Finansinis planas. Balansas. Projekto įvertinimo kaštai. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(19 puslapių)
  2009-11-12
 • Verslo planas: grožio namai "Belleza"

  Referatas ir PowerPoint pristatymas. Planuojamo verslo aprašymas ir įvertinimas pasirinktame segmente. Valdymo objekto aprašymas įvertinimas pasirinktame segmente. Valdymo vizijos, misijos ir pagrindinio tikslo numatymas. Valdymo grupės formavimas. Verslo strategijos numatymas. Įmonės rūšies parinkimas. Įmonės galimybių ir konkurencingumo įvertinimas specialių analizės modelių pagalba (SPACE, PEST, SWOT analizė, Bostono matrica). Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo ir finansinio pajėgumo įvertinimas. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka. "Makinzi" matricos sudarymas. Produkto pateikimo vartotojui sprendimui. Produkto kainos ir pardavimo masto nustatymas. Produkto rėmimo sprendimai. Reklaminės kampanijos organizavimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (18).
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-05-11
 • Verslo planas: grožio salonas IĮ "Everiūtė"

  Įvadas. Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Įmonės personalas. Įmonės strateginis planas Verslo aplinkos veiksniai. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Marketingo strategijos. Reklama. Kainų nustatymas. Išorine įmonės aplinka. SSGG (SWOT) analize. Vadovo vaidmuo. Kritinė_rizika. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-10-23
 • Verslo planas: grožio salonas IĮ "Onievė"

  Įvadas. Darbo tikslas - sudaryti įmonės, kuri teikia grožio salonų paslaugas, veiklos planą. Siūlomo verslo plano esmė. IĮ "Onievė" marketingo planas. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai.Konkurentų palyginimas. IĮ "Onievė" marketingo kompleksas. Įmonės vieta. Pateikimas. Paslauga. Kaina. Rėmimas. Iį makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė aplinka. IĮ "Onievė" organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Personalas. Darbuotojų darbo užmokestis. Pardavimų prognozė. IĮ "Onievė" finansinis planas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pradinės išlaidos. Ilgalaikis turtas ( pagrindinės priemonės). Paskolos padengimo ir palūkanų mokėjimo grafikas. Sąnaudų prognozė. Paslaugoms teikti sunaudojamos medžiagos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-10-12
 • Verslo planas: grožio salonas UAB "Vitama"

  Praktiniai darbai. Įvadas. Temos aktualumas. Uždaviniai. Metodai. Praktinis darbas. Marketingo elementai. Marketingo koncepcija. Anketa. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2007-05-08
 • Verslo planas: IĮ "Automobilių detalių centras"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės kūrimas. Verslo tikslai, galimybės. Prekių ir paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas prekybos proceso aprašymas. Vietos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga ir valdymas. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2006-11-27
 • Verslo planas: IĮ "Šuniukų kirpykla"

  Įvadinis reziumė. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Verslo raida. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Rinkos analizė. Rinkodaros planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kaina. Kaštų struktūra. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Rizikos analizė. Finansinė analizė. Valdymo rizika. SWOT analizė( išorinė). Finansų planas. Investicijų poreikio prognozė. Paskolos padengimo galimybių analizė. Pajamų ir pelno prognozė. Lūžio taško grafikas. Išvados. Priedai (1).
  Verslo planai, namų darbas(20 puslapių)
  2010-01-05
 • Verslo planas: informacinių sistemų projektavimo, kūrimo ir diegimo įmonė UAB "Sistema"

  Įvadas. Namų darbo idėja, pagrindimas ir istorinė apžvalga. Rinkos analizė ir marketingo strategija. Žaliavos, medžiagos, komponentai, atsarginės dalys ir jų tiekimas. Gamybos išdėstymas, vietos įmonei parinkimas ir gamtosaugos įvertinimas. Inžinerija. Organizacinis planavimas. Personalas. Projekto įgyvendinimo planavimas ir finansavimas. Finansinis įvertinimas, kainos ir pelno ekonominė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-05-15
 • Verslo planas: investicija į vaistažolių auginimą UAB "Ekologija"

  Santrauka. Įmonės veiklos aprašymas. Rinka ir konkurentai. Gamybos planas. Organizacinis. Finansinis planas. Darbo grafikas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2008-03-02
 • Verslo planas: įrangos gamyba UAB "Naideka"

  Įmonės pristatymas. Pagrindinė informacija. Akcininkai. Verslo idėjos ir tikslai. Įmonės veikla ir priemonės. Įmonės organizacinė struktūra ir darbuotojai. UAB "Naideka" organizacinė struktūra. Vieta ir pastatai. Investicijų apibūdinimas ir finansavimo šaltiniai. Rinka ir rinkodara. Rinkos apžvalga. Tiekėjai. Pirkėjai. Finansinis planas.
  Verslo planai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-06-01
 • Verslo planas: juodųjų serbentų auginimas IĮ "Serbentas"

  Verslo aprašymas. Rinkodaros planas. Bendrojo derliaus apskaičiavimas. Realizavimo įplaukų ataskaita. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai ir kanalai. Rėmimas ir reklama. Gamybinis planas. Gamybinės patalpos. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Gamybiniai pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Dirvos paruošimas ir išlaidų apskaičiavimas. Sodinimo išlaidų apskaičiavimas. Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas pirmais metais. Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas antrais metais. Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas trečiais metais. Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas ketvirtais metais. Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas penktais metais. Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas šeštais metais. Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas septintais metais. Išlaidų apskaičiavimas. Žaliavų ir medžiagų sąnaudų apskaičiavimas. Organizacinis planas. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Lėšų poreikis. Paskolos grąžinimo planas. Sąnaudų prognozė tikėtinu variantu. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Lūžio taško skaičiavimas. Rentabilumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, namų darbas(18 puslapių)
  2006-12-04
 • Verslo planas: kaimo turizmo paslaugos UAB "Holidays in Country"

  Santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Rinka. Paslaugos. Valdymas ir darbuotojai. Marketingas. Investicijos ir finansavimas. Finansinės prognozės.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-06
 • Verslo planas: kaimo turizmo paslaugos UAB "Holidays in Country" (2 dalis)

  Excelio forma pateiktos lentelės. Verslo plano UAB "Holidays in Country" papildymas.
  Verslo planai, namų darbas(48 puslapiai)
  2006-02-06
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Poilsio pakrantė"

  Valdymo objekto aprašymas. Valdymo grupės formavimas. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos ir pagrindinio tikslo nustatymas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. SWOT analizė. Vidinio profilio analizė. Rinkos perspektyvos vertinimas. Mikro aplinkos analizė, naudojant H. Porterio 5 jėgų modelį. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinis pajėgumas. Marketingo strategija alternatyvos ir jų atranka SPACE metodu. Rinkos kainos pataisos koeficiento nustatymas. Rinkos segmentavimas. Reklamos biudžeto paskirstymas bei reklamos efektyvumas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2010-02-18
Puslapyje rodyti po