Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo lyderis

  Kas yra Verslo lyderis. Ko tikimasi iš vadovo? Dešimt Verslo įsakymų.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-31
 • Verslo modelio praktinė analizė: UAB "Sveikuolių duonelė"

  Įvadas. Tikslas – suprasti rinkodaros turinį ir reikšmę, išanalizuoti ir išspręsti ekonomikos ir verslo problemas, konkrečios įmonės pavyzdyje. Rinkodaros komplekso programos elementai. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojų elgesio faktoriai, kurie įtakos įmonės prekių pirkimą. Kainos nustatymo politika. Prekių pateikimo politika. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2010-09-28
 • Verslo moters apranga ir aksesuarai darbe

  Įvadas. Aprangos socialumas. Laiko išbarstytos taisyklės ir naujos detalės. Pagrindinės taisyklės tik ką ieškančioms moterims. Aprangos taisyklės, patarimai ir standartiniai reikalavimai darbe. Moterų aksesuarai dėvint įvairią aprangą. Išvados.
  Etiketas, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-06-22
 • Verslo organizavimas: automobilių servisas

  Įmonės paslaugų metinės darbų apimties apskaičiavimas. Įmonės ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo apskaičiavimas. Personalo poreikio ir darbo išlaidų apskaičiavimas. Personalo poreikio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Medžiagų (detalių) poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų skaičiavimas. Šiluminės energijos apskaičiavimas. Šiluminė energija apšildymui. Vandens poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Elektros energija varikliams (jėgai). Elektros energija apšvietimui. Paslaugos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų klasifikavimas. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrenginių ir patalpų priežiūrai. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Paslaugų savikainos apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Paslaugos kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Įmonės balansas. Įmonės veiklos rodiklių analizė. Paslaugos išlaidų struktūros analizė. Lūžio taško nustatymas.
  Vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-04-10
 • Verslo organizavimo projektavimas: grožio salonas

  Grožio ir sveikatingumo centro verslo organizavimo proceso projektavimas. Įvadas. Grožio ir sveikatingumo centro veiklos aprašymas. Grožio ir sveikatingumo centro samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir jo braižymas laiko masteliu, finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(38 puslapiai)
  2009-01-16
 • Verslo pagrindai (3)

  Įžanga. Užduotis - susipažinti su verslo kūrimu. Išvados ir pasiūlymai. 2 užduotis: paaiškinti pasirinkto juridinio statuso teikiamus privalumus lyginant su kito juridinio statuso įmonėmis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2005-11-29
 • Verslo planas: triušių auginimas TŪB "Zika"

  Santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Gamyba ir paslaugos. Rinka ir konkurentai. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir finansai. Finansinės prognozės. Projekto įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2009-09-15
 • Verslo planas: "Auto1 krovinių pervežimai"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodara. Situacijos analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkodaros tikslas. Rinkodaros strategija. Paslaugos strategija. Kainos strategija. Reklamos strategija. Rinkodaros biudžetas. Verslo organizavimas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjų analizė. Personalo vadyba. Personalo funkcijos. Finansinė informacija. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Ūkinės veiklos išlaidos.
  Verslo planai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-02
 • Verslo planas: amerikietiškojo biliardo baras "Green" UAB "Grynesta"

  Įvadas. Darbo aktualumas. Verslo ir įmonės apibūdinimas. Verslo misija ir vizija. Misija. Vizija. Verslo plano tikslai. Transformuota misija į tikslus. Tarpiniai tikslai. Veiksmų grandinė. Darbuotojų skatinimas siekiant tikslų. Verslo plano trukmė. Verslo plano realizavimas. Idėjų bankas. Rinkodaros planas. Rinka. Rinka ir jos dydžio aprašymas. Rinkos geografinis apibūdinimas. Rinkos segmento identifikavimas. Vartotojo nustatymas ir įvertinimas. Rinkos augimo galimybių įvertinimas. Konkurencija. Verslo konkurentų aprašymas. Konkurentų skaičiaus nustatymas. Konkuravimo šakoje būdų aprašymas. Konkurentų stiprumų ir silpnumų įvertinimas. Konkurencijos šakoje įvertinimas. Marketingas. Įėjimo į rinką marketingo strategijos. Kainodaros aprašymas. Kainos palyginimas su konkurentais. Reklamos kampanijos aprašymas. Reklamos biudžeto apibūdinimas. Pardavimo formos aprašymas. Rinkos dalies didinimo strategijos aprašymas. Produkto paskirstymo aprašymas. Marketingo išskirtinumų apibūdinimas. Organizacinis planas. Valdymas. Valdymo personalo verslo patirties aprašymas. Valdymo personalo išsilavinimo aprašymas. Valdymo personalo gyvenimo aprašymai. Verslo valdymo patirties apibūdinimas. Valdymo funkcijų paskirstymas. Įtakos verslo plėtrai, pasitraukus kam nors iš valdymo personalo, įvertinimas. Organizacinės struktūros pristatymas. Verslo savininkų ir nuosavybės aprašymas. Paslaugos gamyba. Vietovė, kur įsikūrusi firma. Darbo laikas. Kapitalo ir darbo jėgos imlumo įvertinimas. Paslaugos teikimo kaštų įvertinimas konkurenciniu aspektu. Galimos partnerystės. Veiklos planas. Paslauga. Paslaugos aprašymas. Paslaugos išskirtinumas. Paslaugos vystymo stadijos aprašymas. Atliktų tyrimų aprašymas. Paslaugos ilgaamžiškumo apibūdinimas. Naujų paslaugų vystymo aprašymas. Personalas. Darbuotojai. Darbuotojų įgūdžiai ir gebėjimai. Darbo apmokėjimas. Rizikos įvertinimas. Gaisro/stichinių nelaimių rizika. Nelaimingų atsitikimų rizika. Sukčiavimo ir vagystės tikimybė. Pirkėjų įsiskolinimo rizika. Produktų ir procesų senėjimo grėsmė. Ekonominė rizika. Pagrindinių vadovų pasitraukimo rizika. Eksporto ekonominė ir politinė rizika. Priedai (1).
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-15
 • Verslo planas: aprangos ir išvaizdos aksesuarų prekyba UAB "Stailas"

  Projektų valdymo savarankiškas darbas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Informacija apie įmonę. Įmonės tikslai. Prekių aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Geografiniu atžvilgiu. Demografiniu atžvilgiu. Naudos atžvilgiu. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos aprašymas. Vietos analizė ir patalpos. Įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Rizikos įvertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos. Pardavimų prognozė. Savikainos prognozė.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2011-03-22
 • Verslo planas: automatiniai vartai UAB "Tvirtovė"

  Anotacija. Užduoties formulavimas ir derinimas. Pagrindinis tikslas. Verslo idėjos aprašymas. Gamybinis planas. Verslo forma, valdymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Tikslai ir strategijos. Produkcijos pardavimų prognozė. Reklamavimas. Finansinis planas. Pajamų ir išlaidų planas. Pelno ataskaita. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai.
  Verslo planai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-17
 • Verslo planas: automobilių kėbulų remontas bei nestandartinių sunkvežimių kėbulų gamyba TŪB "Žaibas"

  Įvadas. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Paslaugų, gaminių nomenklatūra. Žaliavos, medžiagos ir jų tiekėjai. Tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai ir jų tiekėjai. Prekių ir paslaugų pirkėjai bei klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai, aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės juridinis statusas – AB. Palyginimas su KŪB. Įmonės vadybinė struktūra. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio grafiko konstravimas. Organizavimo proceso modelių darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas.
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2007-10-19
 • Verslo planas: automobilių plovimas, poliravimas bei valymas UAB "Auto švara"

  Verslo ekonomikos savarankiškas darbas. Santrauka. Verslo aprašymas. Funkcinės paslaugos savybės. Paslaugų plėtimasis. Rinkodaros skyrius Rinkos analizė. Tikslinė rinka. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Veiklos skyrius. Vietos ir patalpos analizė. Įrengimai. Tiekėjai. Žaliavos. Transportas. Darbo jėga. Vadybos skyrius. Organizacinė valdymo struktūra. Vadovaujantis personalas. Rizikos įvertinimas. Grėsmės ir jų neutralizavimo alternatyvos. Finansų skyrius. Priedai (1).
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2011-04-08
 • Verslo planas: automobilių priežiūros paslaugos UAB "Lašas"

  UAB "Lašas" charakteristika. Verslo idėja ir tikslai. Verslo aplinka. Rinka ir rinkodara. Produkcija (paslauga). Valdymas ir darbuotojai. Rizika. Finansai.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-09-01
 • Verslo planas: avininkystė

  Santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Rinka ir konkurentai. Vartotojai. Konkurentai. Rinkodara. Produkcijos kaina. Produkcijos gamyba. Gamybos ciklas. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir finansavimas. Finansinės prognozės. Projekto įvertinimas, rizikos veiksniai.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-12-17
 • Verslo planas: bandelių gamyba ir realizavimas "Stelma"

  Santrauka. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Tiekėjai. Vartotojų analizė. Kainodaros strategija. Konkurencijos analizė. Reklama ir rėmimas. Gamybinė veikla. Gamybos procesas. Gamybos procesas. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Darbininkų poreikis. Darbo išlaidos. Tiesioginės gamybos. Išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos mėnesiui. Pilnoji vieno gaminio savikaina. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Administracijos ir samdomų darbuotojų darbo. Užmokestis. Rizikos įvertinimas. Finansai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Verslo planai, namų darbas(33 puslapiai)
  2008-09-05
 • Verslo planas: batų taisykla IĮ "Aulinis"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Investicijos. Darbuotojų analizė. Technologijos. Rinkos analizė. Marketingo strategija. Pardavimų ir gamybos prognozė. Prognozuojami pinigų srautai. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2007-03-19
 • Verslo planas: centrinio šildymo katilų gamyba "Kaitra–150"

  Įmonės strategija. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Įmonės pajėgumo analizė. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Įmonės finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(20 puslapių)
  2011-03-28
 • Verslo planas: drabužių parduotuvė PĮ "Savas stilius"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslas. Produkto aprašymas. Firmos misija. Vizija. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimų strategija. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Gamybos (paslaugų) aprašymas. Trumpas gamybos proceso ir paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Darbo jėga. Žaliavos ir tiekėjai. Transportas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Savikainos prognozė.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2006-10-05
 • Verslo planas: draudimo įmonė UAB "Draudurtė"

  Įvadas. Nusprendžiau kurti draudimo uždarąją akcinę bendrovę "Draudurtė", kuri užsiima draudimo paslaugomis. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(20 puslapių)
  2008-10-22
Puslapyje rodyti po