Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo etika: atvejų analizė

  Straipsnis Lietuvos Ryte: "JAV ambasada gavo purvo gniūžtę. Nuteistas Amerikos pareigūnas, Lietuvoje pardavinėjęs vizas". Esminės situacijos problemos. Argumentai. Straipsnis Lietuvos Ryte: "Įklimpęs moralusis politikas puola etikos sargus". Esminės moralinės problemos. Visuomenės rinkėjų interesai. Argumentai.
  Etika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-28
 • Verslo etikos analizė: alkoholinių gėrimų gamyba "Anykščių vynas"

  Įvadas. Užduoties tikslas: susipažinti su verslo etikos taikymo praktiniais aspektais. Trumpa AB "Anykščių vynas" charakteristika. Valdymo struktūra. Įmonės suinteresuotųjų analizė. Moralinės atsakomybės matrica. Numatyti įmonės veiklos aspektai.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-21
 • Verslo etikos analizė: automobilių dalių prekyba, priežiūra, remontas UAB "Baltic auto"

  Apie įmonė. Verslo etikos analizė UAB "Baltic auto" įmonėje. Etika su darbuotojais. Etika tarp darbuotojo ir kliento. Verslo etikos problemos ir jų sprendimo būdai UAB "Baltic auto" įmonėje. UAB "Baltic auto" organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-30
 • Verslo etikos problemos

  Įvadas. Pagrindinės verslo etikos problemos. Etinė atsakomybė reklamoje. Reakcijos į etikos problemas. Penki ypač svarbūs reklamos moralinio įvertinimo klausimai. Išvados.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-14
 • Verslo etikos problemos: UAB "Gausoja"

  Verslo etikos savarankiškas darbas. Apie įmonę. Verslo etikos problemų analizė UAB "Gausoja". Verslo etikos problemų sprendimo galimybės ir būdai UAB "Gausoja". Išvados.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-12-22
 • Verslo finansai

  Apie įmonę. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo koeficientai. Augimo rodikliai.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-22
 • Verslo finansai (5)

  Įvadas. Finansų analizės tyrimo objektas. Vertinimo tikslai ir uždaviniai. Vertinimo principai. Finansinės analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė (santykiniai rodikliai) ir jos interpretavimas. Santykinė analizė. Ekonominis įmonės finansinių rodiklių vertinimas. Įmonės pristatymas. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2010-04-26
 • Verslo idėja: arbatžolių rinkinys "Lieknutis"

  Įvadas. Įmonės charekteristika. Registravimo tvarka. Įmonės vardo registravimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacinė aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2010-01-14
 • Verslo idėja: dyzelinių variklių konvertavimas į varomus aliejumi UAB "Biomotorai"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Biomotorai" įsteigimo aplinkybes, procedūras, taip pat įmonės struktūrą, politiką bei kitus svarbius įmonės sukūrimo ir įsitvirtinimo punktus. Verslo idėja. Įmonės įregistravimas. Įmonės charakteristika. Organizacinė įmonės valdymo struktūra. Įmonės strateginis planavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. SWOT analizė. Vadovavimo stilius. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-22
 • Verslo idėja: IĮ "Studentų konsultavimo centras"

  Įžanga. Verslo idėja. Įmonės pristatymas. Įmonės vizija. Įmonės misija. "Studentų konsultavimo centro" veikla ir tikslai. "Studentų konsultavimo centro" valdymo struktūra. Linijinė valdymo schema. SSGG (SWOT) analizė. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-10-19
 • Verslo idėja: prekyba rankų darbo šokoladiniais saldainiais

  Prekyba rankų darbo šokoladiniais saldainiais su Minijos vidurinės mokyklos logotipu. Pagrindinė verslo idėja. Bendrovės tikslas. Veiklos planas. Uždaviniai. Darbo padalijimas. Tiekimas. Produktas. Aprašymas. Produkto grafinis vaizdas. Vartotojų apklausa. Ar pirktumėte rankų darbo šokoladinių saldainių dėžutę su mokyklos logotipu? Ar pirktumėte šią prekę jei ji kainuotu iki 10lt.? Kokiu įdaru labiau pirktumėte? Kokio šokolado norėtumėte?
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-12-28
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka (4)

  Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas. Verslo būdo pasirinkimo tai idėjai įgyvendinti pagrindimas. Verslo įmonės formos, kurioje įgyvendinama idėja. Mokesčiai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-29
 • Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu: pramoginis klubas

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Projekto idėja. Marketingo planas. SWOT analizė. Rinkos aplinka. Rinkos segmentų ir tikslinės rinkos nustatymas. Gamybos planas. Pajamos. Kintamieji kaštai. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-22
 • Verslo idėjos pagrindimas: Ramūno Klimavičiaus IĮ "Tavo reklama"

  Bendra informacija apie planuojamą idėją. Kuriamos idėjos santrauka. Verslo idėjos pristatymas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Gamybos planas. Finansinis planas. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Verslo išorinės aplinkos tiesioginio poveikio srities analizė: UAB "Philip Morris Lietuva"

  Vadybos savarankiškas darbas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Tiesioginio poveikio analizė. Vartotojai. Tiekėjai ir ištekliai. Konkurentai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-04-13
 • Verslo komunikacija

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti etikos kodekso pagrindinės sampratos prasmę, apibrėžti esminę etikos normų naudą įmonei. Etikos standartai ir kodeksai. Išvados.
  Etika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-08
 • Verslo komunikacija (2)

  Įsakymas dėl administratoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo. Administratorės pareiginiai nuostatai. Įsakymas dėl raštinės nuostatų tvirtinimo Kauno kolegijos ekonomikos ir teisės fakulteto. Raštinės nuostatai. Įsakymas. Dėl kasmetinių atostogų ir pavadavimo. Įsakymas komandiruočių klausimais. Įsakymas dėl paskelbimo. Dėl akcijų pirkimo. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo. Pažyma apie parduotus automobilius. Pažyma apie darbo užmokestį. Jono Jonaičio charakteristika. Rekomendacija eiti. Informacinių technologijų inžinieriaus pareigas. Prašymas priimti į darbą. Prašymas atleisti iš darbo. Prašymas perkelti egzaminų sesiją. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Laiškai (12).
  Raštvedyba, namų darbas(35 puslapiai)
  2011-02-07
 • Verslo korespondencija

  Dokumento ir raštvedybos sąvokos. Dokumentų reikšmė. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Verslo (komerciniai) laiškai, jų rūšys. Apibūdinkite aktą, raštą, sprendimą, nutarimą.
  Raštvedyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-07
 • Verslo korespondencija (2)

  Viešbučio užsakymas. Pasiteiravimo laiškas. Pasiūlos laiškas. Prašymas dėl finansinės paramos. Užsakymo patvirtinimas. Reklaminės pasiūlos laiškas. Laiškas dėl prastos kokybės prekių. Laiškas dėl neapmokėtų sąskaitų. Užuojautos laiškas. Atsakymas į skundą dėl prastos prekių kokybės. Atsakymas į pasiteiravimo laišką. Laiškas derinant susitikimo laiką. Motyvacinis laiškas. Bendrovės kasos patikrinimo aktas. Laiškas dėl užsakymo anuliavimo. Sveikinimo laiškas jubiliejaus proga. Sveikinimo laiškas. Padėka už finansinę paramą. Rekomendacinis laiškas. Kambarių užsakymas. Laiškas bankui dėl kredito suteikimo sąlygų. Nušalinimo nuo darbo aktas. Tarnybinis pranešimas apie Neringos Neringutės neatvykimą į darbą. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl perkėlimo į kitą darbą. Įsakymas dėl pakeitimų pareigybinių sąraše. Įsakymas dėl Jono Albinausko atleidimo aš darbo. Įsakymas dėl Janinos Jonytės priėmimo į darbą. Įsakymo dėl padėkos Jonui Junaičiui paskelbimo. Lydimieji raštai.
  Raštvedyba, namų darbas(38 puslapiai)
  2008-01-23
 • Verslo laiškai ir raštai: logistika

  Raštai. Raštai skirstomi. Raštų įforminimo bendrieji reikalavimai. Raštai: dėl prekių sandėliavimo, dėl pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymo, dėl kolegijos fakulteto auditorijų remonto, dėl kolegijos auditorijų remonto. Verslo laiškai. Laiškų rūšys. Dalykinių laiškų reikalavimai. Dalykiniai laiškai: susitarimas dėl susitikimo, pranešimas apie įsigijimą, dėl bendradarbiavimo plėtojimo, dėl sandėlių nuomos, sveikinimas, užuojauta.
  Raštvedyba, namų darbas(17 puslapių)
  2010-04-06
Puslapyje rodyti po