Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo ekonomika (10)

  Apskaičiuoti ribinį naudingumą. Studento per savaitę suvalgytų šokolado plytelių kiekis ir jų teikiamas bendras ribinis naudingumas. Šalyje iš turimų gamybos išteklių gaminamos tik dviejų rūšių prekės-dviračiai ir kompiuteriai. Jų alternatyviosios rinktys pateiktos lentelėje. Nubrėžkite gamybos galimybių kreivę. Paaiškinkite, kodėl tuo pačiu metu negalima gaminti 800 000+n vnt.dviračių ir 800 000+n vnt.kompiuterių. Lentelėje pateikta vienos dienos bandelių paklausa. Apskaičiuokite pardavėjo bendrąsias pajamas bei paklausos lankstumo koeficientą pagal vidurio taško paklausos lankstumo formulę. Nustatykite elastingumo tipą. Riešutų rinkoje pateiktos paklausos ir pasiūlos apimtys. Baikite pildyti lentelę. Baikite pildyti lentelę. Lūžio taške gaminama 30 produkto vnt., gamybos kintamieji kaštai sudaro 8000+n Lt, o pastovieji – 2500+n Lt. Kokia vieneto kaina? Viename Lietuvos mieste namų nuomos paklausos ir pasiūlos lygtys yra: QD = 600 – 0,75P ir QS = 0,25P, kur P – butų nuomos kaina; QD – šeimų, norinčių išsinuomoti butus, skaičius; QS – šeimų, norinčių išsinuomoti butus, skaičius per mėn. Kokia yra rinkos nuomos kaina? Kokia yra šeimų, nuomojančių butus, rinkos kiekis? Tarkim, kad miesto taryba nusprendžia, kad kaina yra per didelė ir nustato maksimalią 400 Lt kainą per mėnesį. Ar susidarys nuomojamų butų perteklius ar trūkumas? Kokios jis apimties? Baikite pildyti lentelę. AB turi nepaskirstyto pelno 8500+n Lt. 16 000 išleista privilegijuotų akcijų, kurių vertė 2Lt, dividendai 5%. 42 000 paprastųjų akcijų, kurių vertė 1Lt ir 22 000 obligacijų, kurių vertė 2Lt, palūkanos 11 %. Paskaičiuoti kiek gaus akcijų ir obligacijų savininkai. Užpildyti lentelę, kai NPD 290 Lt. AB "Rytas" pernai gavo 58 000+n Lt pelno. Kokią pelno mokesčio sumą sumokėjo įmonė, jei pelno mokesčio tarifas – 15 proc.? Avalynės firma "Apavas" samdo 10 darbininkų, kurių kiekvienas dirba po 40 val. per darbo savaitę. Firma pagamina per savaitę 600 porų šlepečių. Kiek pagamina 1 darbuotojas šlepečių per 1 val.? Įmonės "Gama" pastovieji kaštai per metus sudarė 5080+n Lt. Kintamieji kaštai sudarė 10 300+n Lt. Įmonė pardavė 8000 vnt. Produkcijos po 45 Lt. Kiek grynojo pelno gavo įmonė, jei pelno mokestis 13 proc.? Apskaičiuoti, kokią prekės vnt kainą turi nustatyti įmonė, kuri per metus gali pagaminti 8000 vnt produkcijos ir tikisi pardavusi savo gaminius gauti 4500 Lt bendrojo pelno. Numatoma, kad produkcijos gamybos bendrieji kaštai sudarys 18 000 Lt.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-09
 • Verslo ekonomika (16)

  Verslo organizavimo formos ir jų palyginimai ( + ar - ). Individualios įmonės steigimo tvarka. Individualios įmonės steigimas. IĮ "Saldumynų šalis" verslo tikslai ir marketingas. Įmonės ir jos partnerių ryšiai. Kad verslas klestėtų, įmonė privalo daryti. Apskaičiuoti bendrą sterilizavimo talpų gamybinį pajėgumą. Ar užteks įmonei turimų gamybinių pajėgumų gamybos programai įvykdyti. Įmonė planuoja turimus daržovių smulkintuvus pakeisti naujesniais, o tai leistų per valandą susmulkinti 20 proc. daugiau daržovių. Kiek cechui tuomet reiktų daržovių smulkintuvų tam pačiam daržovių kiekiui pagaminti, jeigu visos sąlygos išliktų tos pačios. Apskaičiuoti pilnąją pradinę vertę. Apskaičiuoti proporcingą nusidėvėjimą 10 metų, užpildydami lentelę. Apskaičiuoti galutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos. Apskaičiuoti: Vidutines mėnesio sūrių atsargas. Atsargų apyvartumą kartais. Atsargų apyvartumą dienomis. Apskaičiuokite reikalingą darbininkų skaičių. Apskaičiuoti įmonės "Šviežias pienas" darbuotojų metinis darbo užmokesčio lėšas ir mokėtiną socialinio draudimo įmokų sumą (30,98%). Apskaičiuoti medaus indelių savikainą. Įvairių rūšių medaus indelio kainą, kai antkainis sudaro 40 % pilnosios savikainos. Apskaičiuoti UAB "Duonelė" bendrąjį ir veiklos pelną bei bendrąjį pelningumą.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-12-31
 • Verslo ekonomika (17)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šalies ūkyje bei vystymosi perspektyvos. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonių klasifikavimas ir apibūdinimas Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose. Medžiagų atsargos, jų valdymas. Materialinių išteklių atsargų normų rūšis. Atsargu reguliavimo ABC metodas. Praktinė užduotis. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-01-08
 • Verslo ekonomika (9)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šalies ūkyje bei vystymosi perspektyvos. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonių klasifikavimas ir apibūdinimas Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose. Medžiagų atsargos, jų valdymas. Materialinių išteklių atsargų normų rūšis. Atsargu reguliavimo ABC metodas. Praktinė užduotis. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2006-05-02
 • Verslo ekonomika: UAB "Versmė"

  Verslo ekonomikos kontrolinis namų darbas. 4 variantas. Apskaičiuoti planuojamų pagaminti gaminių skaičių. Apskaičiuoti pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikį. Apskaičiuoti pagrindinių darbininkų darbo užmokestį Apskaičiuoti medžiagų poreikį ir išlaidas. Apskaičiuoti tiesioginės gamybos išlaidas. Apskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją. Apskaičiuoti netiesioginės gamybos išlaidas. Apskaičiuoti vieno produkcijos vieneto gamybinę savikainą. Apskaičiuoti planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikainą. Apskaičiuoti įmonės bendrąjį, tipinės veiklos ir grynąjį pelną.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2012-03-08
 • Verslo ekonomika: UAB "Vilnelė"

  Gamybos mastas per metus. Įrenginių panaudojimo koeficientas. Įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Administracijos darbuotojų, darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Administracijos darbuotojų skaičius. Pagalbiniai darbininkai. Darbininkų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis, būtinas sumokėti socialinio draudimo suma, bei darbo užmokesčio suma, tenkančiam vienam gaminiui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. einamosios maksimaliosios ir draustinės medžiagų atsargos (kiekis ir vertė). Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos (bendras ir tenkančias vienam gaminiui). Veiklos sąnaudos. Gaminių savikaina. Per metus pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis ir pelningumas. Išvados ir pasiūlymai kaip sumažinti išlaidas ir gauti didesnį pelną.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(20 puslapių)
  2006-02-09
 • Verslo ekonomikos rodiklių skaičiavimai

  Įvadas. Tikslas: įmonės veiklos ekonominių rodiklių skaičiavimo metodika. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminimas. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios ir draustinės medžiagų atsargos. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė per metus. Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms, administracinėms ir sandėlio patalpoms ir jų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams, apšvietimui ir jų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma. Vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos ir gaminio pilnoji savikaina. Gaminių kainos. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė litais per metus. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus. Pelno mokestis litais. Pardavimų pelningumas. Lūžio taškas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(31 puslapis)
  2008-04-03
 • Verslo etika (18)

  Deontologinė etikos teorija. Moralinė organizacijos atsakomybė. Verslininko profesinė etika.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-25
 • Verslo etika (20)

  Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Verslo etika ir reklama. Pateikite pavyzdžių. Tiesa ir reklama. Manipuliuojanti ir prievartinė reklama. Lyginamoji reklama. Reklamos reguliavimas. Moralinė atsakomybė reklamoje. Pagyrimo etika. Mažai konfliktiško elgesio technologija.
  Etika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-01
 • Verslo etika (22)

  Įvadas. Moralinės ir socialinės atsakomybės sąvokos. Marketingo sritys, kuriose veikiama amoraliai. Pavaldinio etika ir etiketas.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-08
 • Verslo etika (23)

  Įžanga. Verslo etikos raida. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Skirtingų verslo kultūrų pasiskirstymas. Vadovo etika ir etiketas.
  Etika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Verslo etika (26)

  Etinių problemų klasifikacija. Sąžiningumas, dora. Santykiai organizacijoje. Bendravimas. Interesų konfliktas. Moralinė organizacijos atsakomybė. Etinio kodekso funkcinės problemos. Pagyrimo etika.
  Etika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-02-05
 • Verslo etika (31)

  Įvadas. Utilitarizmo esmė. Žymiausi atstovai. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Kultūra, korupcija ir kyšiai. Praktinė dorovė vadyboje. Išvados.
  Etika, namų darbas(14 puslapių)
  2007-04-17
 • Verslo etika (34)

  Įvadas. Etinės problemos ir jų analizės lygiai. Interesų konfliktas. Organizacijoje skiriami šie konfliktai. Asmenys, atsidūrę konfliktinėse situacijose, turi galimybes. Dažniausiai organizacijoje konfliktai išsprendžiami tokiais metodais. Sąžiningumas ir dora. Bendravimas, santykiai organizacijoje. Marketingo atsakomybė konkurentams, vartotojams, visuomenei. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Konkurencija. Kainų nustatymas. Pardavimas. Vadovo socialinė atsakomybė. Socialinės atsakomybės modelis. Mažai konfliktiško elgesio technologija.
  Etika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-05-10
 • Verslo etika (42)

  Įvadas. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etinio sprendimo apibrėžimas. Etiško sprendimo svarba. Sprendimo priėmimo procesas. Sprendimo parengimas. Sprendimo priėmimas. Sprendimo įgyvendinimas ir tikrinimas. Socialinė organizacijos atsakomybė. Yra dvi nuomonės apie organizacijos elgseną ir jos socialinę atsakomybę. Profesinės etikos kodeksas. Organizacijos profesinės etikos kodekso struktūra. Įmonės etikos (elgesio) kodeksas. Mažai konfliktiško elgesio technologija. Konfliktų rūšys. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų valdymas.
  Etika, namų darbas(17 puslapių)
  2008-03-20
 • Verslo etika (5)

  Etinės problemos ir jų analizės lygiai. Marketingo atsakomybė konkurentams, vartotojams, visuomenei. Vadovo socialinė atsakomybė.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-08
 • Verslo etika (7)

  Verslo etikos raida. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Skirtingų verslo kultūrų pasiskirstymas. Vadovo etika ir etiketas.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-21
 • Verslo etika įmonėje

  Vadybos etika. Svarbiausi vadybos etikos klausimai. Etiško elgesio modelis. Vertybės organizacijos kultūroje. Vadovavimo dorovinės vertybės. Praktinė dorovė vadyboje.
  Etika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-12-15
 • Verslo etika ir etiketas

  Verslo normų ir etikos principų taikymo ypatumai nacionalinėje ekonomikoje. Etika ir etiketas. Verslas. Verslininkas.
  Etika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-12-28
 • Verslo etika ir socialinė atsakomybė: fosforinių trąšų gamyba AB "Lifosa"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Verslo etika. Organizacijos etikos kodekso nuostatos. Etika įvairiose organizacijos veiklos srityse. Darbdavių ir darbuotojų interesų derinimas. Etiškas verslo valdymas. Etiški sprendimai. Organizacijoje taikomų etiškų sprendimų modeliai. Verslo etikos kontrolės priemonės. Etiško valdymo problemos ir grėsmės. Socialinė atsakomybė. Socialinė atsakomybė bendros socialinės atsakomybės kontekste. Moralinės, socialinės ir ekologinės atsakomybės apraiškos įmonės veikloje. Socialinės atsakomybės lygių apžvalga.
  Etika, namų darbas(15 puslapių)
  2008-06-04
Puslapyje rodyti po