Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Veiklos analizė: AB "Utenos trikotažas" (2)

  Modulio "Įmonės veiklos analizė" namų darbas. Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji AB "Utenos Trikotažo" finansinių ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė. AB "Utenos Trikotažas" rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Apibendrintas AB "Utenos Trikotažas" būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas.
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2012-04-26
 • Veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė"

  Modulio "Įmonės veiklos analizė" namų darbas. Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali analizė. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamika 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio turto straipsnių dinamika 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" trumpalaikio turto straipsnių dinamika 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo bei ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dinamika 2008 – 2010metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo straipsnių dinamika 2008 – 2010metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dinamika 2008 – 2010metais. AB "Vilkyškių pieninė" bendrojo, veiklos ir grynojo pelno (nuostolio) dinamika 2008 – 2010 metais. Vertikali analizė. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio ir trumpalaikio struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio turto struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė"trumpalaikio turto struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikių įsipareigojimų struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" trumpalaikių įsipareigojimų struktūra 2007 – 2009 metais. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas.
  Apskaita, namų darbas(32 puslapiai)
  2012-04-26
 • Veiklos analizė: Šiaulių miesto savivaldybės dienos užimtumo centras "GODA"

  Pagrindinė informacija apie instituciją. Pavaldumas. Finansavimas. Darbuotojų skaičius, pareigybės. Pagrindinės klientų grupės. Institucijos vizija. Institucijos vizija. SSGG (SWOT) analizė. Institucijos kultūrinis voratinklis. Istorijos. Rutina. Ritualai. Simboliai. Kontrolės sistemos. Struktūra. Valdžios struktūros. Paradigma.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-10
 • Veiklos dokumentai: AB "Legalizė" (2)

  Įvadas. Buhalterinės pažymos. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Paaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Įsakymas dėl dokumentų nurašymo komisijos sudarymo. Įsakymas dėl Danieliaus Fedorovič nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Komercinė sutartis (originali). Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas papildomo finansavimo. Protokolas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Bylų perėmimo aktas. Archyvo pažymėjimas.
  Raštvedyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2006-10-31
 • Veiklos įvertinimas pagal E. W. Demingo 14 punktų: taikomasis programavimas UAB "Labbis"

  UAB "Labbis" veiklos įvertinimas pagal E.W. Demingo 14 punktų. UAB "Labbis" – taikomojo programavimo lyderis Lietuvoje. Įvadas. Pagrindinis darbo tikslas: remiantis E.W. Demingo 14 punktų, įvertinti UAB " Labbis" veiklą. Mokslinės literatūros analizė. Kokybės apibrėžimas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos reikšmė organizacijoje. E.W. Demingo filosofija. Kokybės vadovas. Praktinis tyrimas. UAB "Labbis" trumpa charakteristika. UAB "Labbis" veiklos vertinimas pagal 14 Demingo punktų. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 psl.)
  Kokybės vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-20
 • Veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais: padangų ir ratlankių prekyba UAB "Melga"

  Įvadas. Tikslas išanalizuoti įmonės "Melga" veiklą atsižvelgiant į visuotinės kokybės principus. Teorinė dalis. Kokybės vadybos principai. Penki visuotinė kokybės vadybos (VKV) principai. Praktinė dalis. Įmonės charakteristika. Įmonės "Melga" veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-05-15
 • Veiklos pobūdis, darbo organizavimas ir klientų aptarnavimas: prekybos tinklas "Rimi"

  Įvadas. Tikslas: apibūdinti ir įvertinti prekybos tinklo "Rimi" veiklos pobūdį, darbo organizavimo ir klientų aptarnavimo padėtį. Teorinė dalis. Organizavimas. Organizavimo tikslai ir objektas. Darbuotojų skyriaus organizavimas. Klientų aptarnavimas. Praktinė dalis. Prekybos tinklo "Rimi" aprašymas. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-09-22
 • Veiklos pokyčiai: AB "Mažeikių nafta"

  Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės strategija. Strateginiai tikslai. Bendrovės istorija. Straipsniai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2006-05-19
 • Veiklos sokumentai: baldų gamyba UAB "Elga"

  Įsakymas dėl vadybininko pareiginių nuostatų tvirtinimo. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Įgaliojimas dėl atstovavimo uždarajai akcinei bendrovei "Elga" uždaromoje akcinėje bendrovėje "Euro biuras". Biuro baldų pirkimo–pardavimo sutartis. Biuro baldų perdavimo-priėmimo aktas. Dėl nekokybiškų prekių. Dėl nuostolių atlyginimo.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-18
 • Veiklos sričių apskaitos ypatumai

  Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ir biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos panašumai ir skirtumai. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo ir jo finansavimo apskaitos ypatumai. Ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtų lėšų išlaidų ir pinigų apskaitos tarpusavio derinimo ypatumai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos ypatumai. Atsargų apskaitos ypatumai biudžetinėse įstaigose. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pagrindiniai viešųjų ir biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymo skirtumai. Veiklos rezultatų ataskaitų rodikliai ir jų sudarymo ypatumai viešosiose įstaigose. Veiklos rezultatų ataskaitų rodiklių skirtingumas ir panašumas.
  Apskaita, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-07
 • Veiklos valdymo praktika: UAB "AJS spaustuvė"

  Namų darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Organizacijos apibrėžimų įvairovė. Apie įmonę. Produktai. Gaminimo technologija. Produkto gamybos mąstai. Energijos šaltinis. Stacionarumas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos darbuotojai. Organizacijos produktas ir jo charakteristikos. Produkto gaminimo gaviniai. Gavinių virtimo produktu technologinės operacijos. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-26
 • Veiklos vertinimas remiantis kokybės vadybos principais: UAB "X"

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos principai. UAB "X" pristatymas. Paslaugų nomenklatūra. Įmonės keliami tikslai kokybės srityje. UAB "X" veiklos įvertinimas remiantis visuotinės kokybės vadybos principais. Orientacija į vartotojus. Nuolatinis veiklos tobulinimas. Visuotinis dalyvavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-10-09
 • Veiksmažodžio "mylėti" reikšmės ir vartojimas

  Kalbos kultūros klaidų nagrinėjimas. Ar galima mylėti automobili, krokodilą, sportą, keliauti, skaniai pavalgyti ir panašiai. Įvadas. Darbo tikslas aptarti lietuvių kalbininkų mintis apie veiksmažodžio mylėti reikšmes ir vartojimą. Lietuvių kalbininkų mintys apie veiksmažodžio "mylėti" reikšmes ir vartojimą. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-03-31
 • Veiksmažodžių formos

  Įvadas. Dalyvis. Padalyvis. Pusdalyvis. Vartojimas. Dažniausiai daromos klaidos. Išvados. Užduotys.
  Gramatika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Veimaro Respublika

  Vokietija 1919-1933 m. Veimaro Respublika Respublikos įsteigimas (1918–1919). Įvadas. 1918 m. Lapkričio revoliucija. Veimaro Respublikos įkūrimas 1919 m. Konstitucija. Ankstyvieji metai: vidaus konfliktas (1919–1923) ir Adolfo Hitlerio politinė veikla. Adolfo Hitlerio politinės veiklos pradžia. A. Hitleris – partijos vadovas. "Vokiečių kovinės lygos" įkūrimas. Vidaus konfliktai (1919 m.). Politiniai nesutarimai. Kappo Pučas. Rapalo sutartis. Ekonominė krizė. Alaus pučas (Miunchene). Adolfo Hitlerio nuteisimas kalėti. NSDAP atgaivinimas. Stresemano Aukso Era (1923 – 1929). Dawes‘o planas ir jo reikšmė. Jungo planas. Antroji ekonominė krizė (Wallstreet akcijų biržos krachas). Respublikos žlugimas (1930–1932). Patikimumo praradimas. Veimaro Respublikos žlugimo priežastys. Ekonominės problemos. Institucinės problemos. Individualios rolės (vaidmenys). Hitlerio paramos augimas (1930-1932 m.). Hitlerio kandidatavimas į prezidento postą. A. Hitleris – Vokietijos kancleris. Vokietijos išstojimas iš Tautų Sąjungos. Hitlerio valdžios augimas. Kelyje į totalitarinį rėžimą. A. Hitleris – Vokietijos prezidentas. A. Hitlerio nuopelnai.
  Visuotinė istorija, namų darbas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Vėjo elektrinių parko ekonominių rodiklių skaičiavimas

  Apskaičiuoti šiuos naujai statomo vėjo elektrinių parko ekonominius rodiklius: Sumines vėjo elektrinių parko kapitalines investicijas K. Metines vėjo elektrinių parko techninės priežiūros išlaidas. Metinį vėjo elektrinių parko nusidėvėjimą. Metinį turto mokesčio dydį. Suminius metinius kaštus. Metinę elektros energijos gamybą. Metines pajamas už parduotą elektros energiją. Metinį pelną. Metinį pelno mokestį. Paskolos grąžinimo grafiką (grąžinimas pastovus): paskolos ir palūkanų dalies pasiskirstymą kiekvienais metais (pateikti ir grafiškai). Grynųjų pinigų srautą. Vidutinius svertinius kapitalo kaštus (WACC). Vidinę pelno normą. Vėjo elektrinių parko nediskontuotą ir diskontuotą atsipirkimo laiką. Projekto grynąją diskontuotą (esamąją) vertę. Sudaryti projekto balansą. Apskaičiuoti ribinę elektros energijos supirkimo kainą, kuriai esant projektą yra tikslinga įgyvendinti. Atlikti projekto jautrumo analizę, apskaičiuojant vidinę pelno normą. Priedas (1).
  Apskaita, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-04-23
 • Vėjo elektrinių parkų relinė apsauga ir automatika

  Vėjo elektrinių parko struktūrinė schema. Vėjo turbinos generatoriaus prijungimo schema. Vėjo turbinos generatoriaus apsaugos W650 schema. Vėjo elektrinių parko apsaugų išdėstymas. Vėjo elektrinių parko apsaugų ryšių sistema.
  Inžinerija, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-04-06
 • Vektorinės algebros ir analizinės geometrijos uždavinių sprendimas

  Įvadas. Uždavinių sprendimas: Tiesės lygtis. Piramidės. Tiesės ir plokštumos erdvėje. Antrojo laipsnio lygties suvedimas. Išvados.
  Algebra, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-22
 • Velykos (4)

  Įvadas. Uždaviniai. Velykos. Įžanga. Velykų simboliai. Pramogos, apeigos. Velykų dalys. Verbų sekmadienis. Didysis ketvirtadienis. Didysis penktadienis. Didysis šeštadienis. Velykų naktis. Velykų rytas. Margučiai. Velykiniai papročiai ir žaidimai.
  Etninė kultūra, namų darbas(18 puslapių)
  2006-12-14
 • Velykos (7)

  Įvadas. Velykų rytas. Valgių šventinimas. Velykų stalas. Velykė. Žaidimai su kiaušiniais. Supimasis. Laistymasis. Atvelykis. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-03
Puslapyje rodyti po