Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovavimo esmė ir priemonės

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovas biurokratas. Stilių derinimas. Veiksniai formuojantys valdymo stilių. Vadovo savybės bei funkcijos. Kokios yra vadovo funkcijos? Kokiomis savybėmis ir įgūdžiais pasižymi geras vadovas? Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informuotumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Kontrolė ir jos principai. Dabartiniai valdymo funkcijų pokyčiai. Valdymo metodai vakar ir šiandien. Du valdymo stilių kraštutinumai UAB "Vedautos autotransportas" ir UAB "Dožas" įmonėse. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, namų darbas(27 puslapiai)
  2006-06-06
 • Vadovavimo stiliai (12)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Makgregoro teorijos. Praktinė dalis: UAB "Jūrmedia" vadovavimo stiliaus tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-03
 • Vadovavimo stilius

  Efektyvus vadovavimo stilius. Vadovų ir darbuotojų sąveika. Tyrimų rezultatai. Konfliktai. Koks vadovavimo stilius vyrauja įmonėse?
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-12-08
 • Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių saugos reglamentavimas

  Šiame darbe pristatysiu dvi higienos normas, kurios reglamentuoja vodovėlių ir kitų mokymo priemonių saugą, kas vykdo kontolę ir kaip tai reguliuojama. HN 22:2003 "Mokykliniai vadovėliai". HN 41:2003 "Mokyklinės prekės". Mokyklinių vadovėlių ir kitų mokymo priemonių. Išvados.
  Medicina, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-03-09
 • Vadovo asmenybės bruožų įtaka sėkmingai veiklai

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti svarbiausius vadovo asmenybės bruožus ir jų įtaka sėkmingai veiklai. Vadovo asmenybės bruožai. Vadovų tipai ir jų vadovavimo stiliai. Vadovų tipai. Vadovavimo stiliai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-20
 • Vadovo darbo organizavimas (4)

  Įvadas Darbo laiko valdymas. Laiko planavimo principai. Prioritizavimas. Pareto principas. ABC analizė. Eizenhauerio metodas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-08
 • Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas

  Įvadas. tikslas – išanalizuoti sąvokų "vadovas" ir "lyderis" determinavimo teorinius ir praktinius aspektus. Vadovo ir lyderio sampratos, jų determinavimas. Vadovo ir lyderio asmeniniai bruožai. Lyderio ir vadovo funkcijos. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-03-26
 • Vadovo ir darbuotojų santykiai organizacijoje

  Įvadas. Gabaus vadovo bruožai. Penki vadovavimo įtakos šaltiniai. Siekdamas palaikyti savikontrolės atmosferą. Vadovas turėtų vadovautis šiais principais. Papildomas dėmesys darbuotojoms (Moterims). Vyresnio amžiaus darbuotojai. Vadovas ir darbuotojai. Pasitikėjimas darbuotojais. Bendradarbiavimas. Elgesys du darbuotojais. Penketukas, kuris atneša naudos organizacijai. Penki veiksniai, kurie atneša naudos organizacijai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-15
 • Vadovo kabineto įrengimas

  Įvadas. Projektuojamos patalpos aprašymas. Darbo priemonės. Stalas. Kėdė. Kompiuteris. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Laukiamojo baldai. Biuro spinta. Darbo patalpos įrengimas. darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Triukšmas. Apšvieta. Išvados. Grafinė dalis. Kabineto išplanavimas. Šviestuvų išdėstymo schema. Legendos.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-08
 • Vadovo komunikacijos

  Įvadas. Vadovo komunikacijos. Komunikacijos procesas. Barjerai (kliūtys) komunikacijos procese ir efektyvios komunikacijos laidavimo būdai. Literatūros analizė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-27
 • Vadovo vaidmuo organizacinėje veikloje. Personalo vadyba

  Įvadas. Vadovo vaidmuo organizacinėje veikloje. Vadovavimo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Reikalavimai vadovui. Vadovo darbo sėkmė. Personalo vadyba. Pagrindinės personalo vadybos principai. Personalo valdymas. Personalo valdymo ypatumai Lietuvoje. Išvados. Priedai (3).
  Personalo vadyba, namų darbas(31 puslapis)
  2006-12-21
 • Vagonai ir lokomotyvai (4)

  Įvadas. Lokomotyvai. Techninės savybės. Lokomotyvų tipų konstrukciniai ypatumai. Pirminės jėgainės traukos elektros pavaroms. Elektrovežis. Šilumvežis. Turbovežis. Atomovežis. Traukos elektros varikliai. Paskirtis. Pakabinimas. Atraminis – ašinis pakabinimas. Atraminis - rėminis pakabinimas. Variklių išsidėstymas ant vežimėlio rėmo. Apkrovos. Veikimo principas. Traukos elektros variklių elektrinis jungimas. Traukos elektros variklių energijos nuostoliai ir jo n.v.k. Problemos iškylančios eksploatuojant traukos variklius. Traukos elektros variklių perpektyva. Traukos elektros variklių aušinimas. Sistemos tobulinimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(26 puslapiai)
  2010-03-19
 • Vaidybos pritaikymas integruotame ugdyme

  Įvadas. Vaidybos pritaikymas muzikos pamokoje. Vaidybos pritaikymas choreografijos pamokose. Vaidybos pritaikymas lietuvių kalbos pamokoje. Vaidybos pritaikymas matematikos pamokose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-07
 • Vaikai kareiviai

  Tarptautinės teisės pranešimas tema: vaikai kareiviai. 2002 metų vaiko teisių konvencijos II fakultatyvus protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotame konflikte. Pagrindiniai teisės aktai, numatantys nepilnamečių apsaugą ginkluotų konfliktų situacijose. Vaikų kareivių problema ir jos mastai. Vaikai kareiviai Kongo Demokratinėje Respublikoje. Vaikai kareiviai Afrikoje. Kodėl vaikai kariauja? Tarptautinis baudžiamasis teismas. Vaikai kareiviai Šiaurės Ugandoje.
  Tarptautinė teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-04
 • Vaikai su proto negalia ir globos namai

  Įstatymai. Globos namai (speciali įstaiga). Kokios yra neigiamos gyvenimo specialiojoje įstaigoje pasekmės? Politikai ir globos įstaigų vadovai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-19
 • Vaikas – šeimos veidrodis

  Įvadas. Šeima – pasaulio modelis. Teisės į kaprizus nėra. Bausti negalima pasigailėti. Tėvai turi mokyti vaikus taisyklių. Griežtumas nenaudingas. Autoritetas. Išvados.
  Lietuvių kalba, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-23
 • Vaikystės amžiaus tarpsniai

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Auklėjimo sąvoka. Šeimos auklėjimo klaidos ikimokykliniame amžiuje. Naujagimystė ir kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Pirmoji vaikystė. Sudėtingi mokykliniai metai. Jaunesnysis mokyklinis amžius. Vidurinis mokyklinis amžius (paauglystė). Vyresnysis mokyklinis amžius. Išvados.
  Raidos psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-03-26
 • Vaiko balso ugdymas

  Vaiko balso formavimasis. Įtakos. Trukdžiai. Vaiko balso sveikata. Vaiko balso sutrikimai. Repertuaras. Vaiko balso apsauga. Išvados.
  Muzika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-04
 • Vaiko gerovė Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Pagrindinės vaikų gerovės problemos. Institucijų atsakomybė už vaiko gerovę. Geriausiai ir blogiausiai įgyvendinami koncepcijos punktai. Kaip filosofija galėtų prisidėti įgyvendinant vaiko gerovę Lietuvoje? Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-05-03
 • Vaiko gerovė mokslinėje ir teisinėje literatūroje

  Įvadas. Naujos socialinės problemos sparčiai. Vaiko gerovės sąvoka. Vaikų politikos esmė. Socializacijos veiksniai. Mokykla – antroji vaiko bendruomenė. Vaiko socializacijos procesas. Socialinė prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-09
Puslapyje rodyti po