Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (96)

  Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Vadovavimo esmė, vadovavimo teorijos: bruožų, elgsenos, situacijų, charizmatinis vadovavimas. Komunikacijos kliūtys, bendravimo tobulinimas. Personalo poreikio planavimas, verbavimas (telkimas).
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-01-04
 • Vadyba (99)

  Netiesioginio poveikio išorės aplinkos įtaka verslo įmonėms. Išorinė aplinka. Netiesioginį poveikį išorės aplinkai. Organizavimo esmė ir žingsniai, organizavimo ypatumai mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse. Standartai (etalonai), jų rūšys ir sandara. Konfliktų sprendimo būdai, prevencija. Konfliktas gali būti. Konflikto prevencija – įmanoma. Konflikto prevencija – neįmanoma/abejotina. Vadybos situacija – labai emocingas pavaldinys.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2009-03-10
 • Vadyba. Valdymo lygiai. Vadovas. Kontrolės procesas. Konfliktai

  Klausimas 9. Vadybos funkcijos, jų trumpa charakteristika. Klausimas 19. Valdymo lygiai. Klausimas 25. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, racionalus darbo laiko panaudojimas, lankytojų priėmimas. Klausimas 31. Kontrolės proceso etapai. Klausimas 47. Konfliktų sprendimo būdai.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-01-30
 • Vadybinė kompetencija

  Kompetencijos samprata. Vadybinė kompetencija. Valdymo procesas. Vadybinių kompetencijų taikymas organizacijose. Valdymo sprendimai. Vadybinių kompetencijų plėtojimas atskirose organizacijose.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2010-05-24
 • Vadybiniai sprendimai (3)

  Situacijos įvardijimas. Valdymo sprendimo paruošimas. Valdymo sprendimo priėmimas. Valdymo sprendimo įdiegimas. Rezultatų įvertinimas.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Vadybos ir ekonomikos modeliavimo pratybos. VEMP vadovas

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Darbo eiga. I etapas. II etapas. III etapas. IV etapas. V etapas. VI etapas. VII etapas. VIII etapas. Išvados. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-05-24
 • Vadybos koncepcijos

  Mokslinio termino " verslo orientacijos" ("koncepcijos") samprata. Rinkodaros koncepcijos. Lietuvos ir užsienio įmonių orientacijos. Philip Kotler ir Vytauto Dikčiaus požiūris į marketingo koncepciją.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-12
 • Vadybos mokslo raida Lietuvoje

  Įvadas. Vadybos pradžia Lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Nepriklausomybės metai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-17
 • Vadybos orientacijos

  Pateikti 4-5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcija"- "bussines orientations") sampratą. Pateikti 3-4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų (rinkodaros/ vadybos koncepcijų) rūšis: nurodyti kriterijus ir trumpai apibūdinti orientacijų rūšis. Schematiškai pateikti 2 autorių lyginamąjį požiūrį į vieną verslo/ rinkodaros rūšį: išsamiai ją aprašyti ir išskirti tapatybes ir skirtumus. Pateikti pavyzdžių iš Lietuvos verslo.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-02
 • Vadybos pagrindai (3)

  Įvadas. Strateginis valdymas. Struktūrų formavimas. Sprendimų priėmimas. Darbuotojų motyvavimas. Karjeros planavimas. Vadovavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(20 puslapių)
  2007-02-21
 • Vadybos pagrindai (5)

  Užduotis: Paskelbtas konkursas. Buvo paduoti keturi pareiškimai, kurie pagal formalius požymius atitiko konkurso sąlygas. Reikia iš keturių kandidatų išrinkti pirmenybinę kandidatūrą vakuojančiai vietai užimti. Sprendimas. Pradiniai duomenys. Galimi kriterijai. Kandidatų charakteristikų variantai. Darbo atlikimo tvarka. Formalizuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo (PSP) metodas. Modifikuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo (MPSP) metodas. Kandidatų charakteristikos.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-05-07
 • Vadybos pagrindai (9)

  Excel byla. Darbo užduotis: Sudaryti įmonės veiklos planą. Plano dalys: Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos realizavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Medžiagų poreikio suvestinė. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbo užmokesčio planas. Efektyvus darbininko darbo laikas. Pramoninio gamybinio personalo ir darbuotojų skaičiaus planavimas. Darbo plano rodikliai. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos kaštų planas. Veiklos sąnaudų paskirstymas. Gaminio kainos planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Planuojama produkcijos pardavimo apimtis ir prekių (gaminių). Medžiagų, energijos ir darbo sunaudojimo normos ir kainos.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2011-04-22
 • Vadybos pagrindinių funkcijų analizė: Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas

  Įvadas. Teorinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Praktinė dalis. Teismo medicinos instituto (TMI) valdymo struktūros schema. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-14
 • Vadybos raida nuo XX amžiaus antrosios pusės iki dabar

  Įžanga. Vadybos raida nuo 20-ojo amžiaus II-os pusės iki dabar. Vadybos teorija ir praktika 20-ojo amžiaus II-je pusėje vystėsi keliais etapais. Išvados ir apibendrinimas. Priedas (1).
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-26
 • Vadybos raida nuo XX amžiaus antrosios pusės iki dabar iššūkių kontekste

  Paskaitų, periodinės medžiagos, mokomosios ir metodinės medžiagos apžvalga. Įvadas. Tikslas: remiantis įvairiais literatūros šaltiniais apžvelgti vadybos raidą nuo XX amžiaus antrosios pusės iki dabar, aprašyti nestandartinius vadybos sprendimus – iššūkius. dėstomoji dalis. Klasikinė (aministracinė) vadybos mokykla. Chesteris I. Bernardas. Žmogiškųjų santykių teorija. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristiniio (elgesio) mokslo požiūrio. Bihevioristinė mokykla: organizacija yra žmonės. Vadybos mokslo mokykla. Naujoji valdymo mokykla. Empirinė valdymo mokykla. Naujausios vadybos teorijos. Nauji vadybos teorijos laimėjimai. Sisteminis požiūris. Atsitiktinumų požiūris. Žengiant į dinamiškų santykių erą. Vadybos raida Lietuvoje. 1990-1997 metai. Apibendrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2010-03-16
 • Vadybos specialybės terminai

  Vadyba. Terminai. Akcija. Akcizas. Amortizacija. Antstolis. Apyvarta. Avansas. Balansas. Bankrotas. Bauda. Biudžetas. Brokeris. Cirkuliacija ir t.t. 30 terminų. Terminų kirčiavimas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-07-10
 • VadyInformacija, prognozavimas, sprendimų priėmimas

  Užduoties apie avariją dykumoje sprendimas. Atvejis: Avarija dykumoje. Užduotis: Surinkti reikiamą informaciją, prognozuoti galimus padarinius. Sudaryti gelbėjimosi planą ir pavaizduoti jį Ganto kalendorinių grafikų principu. Bendrąsias gelbėjimosi plano mintis išdėstyti raštu. Reitinguoti šiuos 12 daiktų eilės tvarka pagal reikalingumą žmonėms, kurie siekia išgelbėti savo gyvybę. Papildoma informacija, rasta Internete. Gelbėjimosi plano mintys. Ganto grafikas.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-27
 • Vadovavimas (17)

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti vadovo lyderystės stiliaus poveikius darbuotojų pasitenkinimui darbu. Vadovavimas. Vadovas ir lyderis. Vadovavimo samprata. Lyderiavimo samprata. Valdymo situacijos tvirtumas. Komandos valdymas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-05
 • Vadovavimas (9)

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo esmė. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Vadovavimas UAB "Rytra" Utenos regioninėje tarnyboje. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-12
 • Vadovavimas ir lyderiavimas (3)

  Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Lyderiavimas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo tipai. Lyderius skiriantys bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo skirtumai. Išvados. Išnašos.
  Personalo vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-05-28
Puslapyje rodyti po