Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ūkinė ir darbo teisė

  Renkamosios pareigos. Terminų skaičiavimo tvarka. Bendrovės steigimas.
  Komercinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-03
 • Ūkinė veikla ir ekonominiai skaičiavimai

  Įvadas. Ūkinė veikla. Istorinės ūkio formos. Ūkinė veikla – ekonomikso objektas. Gamybinė visuomenės veikla. Svarbiausi ūkinės veiklos bruožai. Ūkinės veiklos dėsniai. Ekonominiai skaičiavimai. Ekonominių skaičiavimų nauda. Ekonominių skaičiavimų formos. Išnašos.
  Mikroekonomika, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-04-15
 • Ūkinės ir darbo teisės

  Taikinimo komisijos sudarymas ir darbo ginčo nagrinėjimas joje. Taikinimo komisijos sudarymas. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje. Taikinimo komisijos sprendimas. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Pavedimas. Įgaliotinio pareigos. Įgaliotojo pareigos. Pavedimo sutarties pabaiga.
  Komercinė teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-05
 • Ūkininko ūkinės veiklos poveikis aplinkai (2)

  Įvadas. Ūkininko ūkinė veikla ir rizikos faktoriai. Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimai. Pagrindinės mėšlo tvarkymo taisyklės. Mėšlidžių įrengimo rekomendacijos. Pašarų ruošimas. Pesticidai ūkyje. Atliekų tvarkymas. Išvados.
  Žemės ūkis, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-10-19
 • Ūkinių bendrovių, kooperatyvinių bendrovių (kooperatyvų), individualių įmonių, žemės ūkio bendrovių ir valstybės ir savivaldybių įmonių steigimo tvarka

  Ūkinių bendrovių steigimo tvarka. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Kooperatyvinių bendrovių (kooperatyvų) steigimo tvarka. Kooperatinė bendrovė. Individualių įmonių steigimas. Individuali įmonė. Žemės ūkio bendrovių steigimas. Žemės ūkio bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Juridinių asmenų registravimas.
  Komercinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-19
 • Ūkio ekonometrija

  Įvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Hipotezė apie dispersijų lygybę. Skurdo lygio įvertinimas, Lorenso kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(20 puslapių)
  2006-05-12
 • Ūkio statistika (10)

  1 užduotis. Remiantis duomenimis apie Svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamybą (1 priedas) apskaičiuokite 2001-2005 metų bendrąjį indikatorių, sudarytą iš keturių paprastųjų indikatorių, taikant šiuos metodus. Duomenų standartizavimo. Daugiamačio vidurkio. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo. Pattern. Gautus skaičiavimų rezultatus pateikite lentelėse, atvaizduokite linijine diagrama ir iš jos padarykite išvadas. Bendrųjų indikatorių skaičiavimas. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. Pattern metodas. Išvados. 2 užduotis. Remiantis duomenimis apie svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamybą nustatykite tiriamos 1999 – 2005 metų tam tikros gamybos apimties kitimo tendenciją pagal geriausiai tam tinkančią matematinę funkciją ir prognozuokite reiškinio dydį 2006 metams. Nubraižykite linijinę diagramą ir padarykite išvadas. Gamybos apimties tendencijos nustatymas ir prognozė. Išvados. 3 užduotis. Remiantis namų ūkių statistinių tyrimų duomenis apskaičiuokite vartojimo išlaidų: modą, medianą, žemutinį kvartilį, aukštutinį kvartilį, žemutinį kvintilį, aukštutinį kvintilį, žemutinį decilį, aukštutinį decilį, kvartilinį variacijos užmojį, kvartilinį variacijos koeficientą, kvartilinį koeficientą, kvartilinį diferenciacijos koeficientą, kvartilinį asimetrijos koeficientą, decilinį diferenciacijos koeficientą, Džini (Gini) ir Lorenzo koeficientus iš sugrupuotų duomenų ir vidutinių reikšmių. Nubraižykite diagramas (iš sugrupuotų duomenų ir jų vidutinių reikšmių), kuriose būtų Lorenzo kreivė bei absoliučios lygybės tiesė ALT. Namų ūkių statistinių tyrimų duomenų analizė. 4 užduotis. Remiantis duomenimis apie pagrindinius gyventojų gyvenimo kokybės komponentus, apskaičiuokite kiekvienos valstybės socialinio išsivystymo indeksą HDI ir, taikydami santykinius palyginimo dydžius, padarykite išvadas apie analizuojamų valstybių išsivystymo lygį. Socialinio išsivystymo indekso apskaičiavimas. Išvados. 5 užduotis. Remiantis duomenimis apie skirtingų gaminių pardavimo apimtis ir pardavimo kainas, apskaičiuokite Jūsų 12 variantų agregatinius kainų indeksus taikant Pašė (Paasche), Laspeires’o (Laspeyres) ir Fišerio (Fisher) formules. Nubraižykite diagramą ir aptarkite gautus rezultatus. Laspeireso , Paše ir Fišerio kainų indeksų skaičiavimas. Išvados. 6 užduotis. Remiantis 2002-2006 metų ketvirtiniais duomenimis apie prekių apyvartos apimtis, apskaičiuokite sezoniškumo indeksus (koreguotas medianas), koreguokite faktišką prekių apyvartą sezoniškumo indeksu ir nubraižykite linijinę diagramą, vaizduojančią faktišką ir koreguotą prekių apyvartą. Sezoniškumo analizė.
  Statistika, namų darbas(21 puslapis)
  2010-12-15
 • Ūkio statistika (9)

  1. Remiantis 1 lentelės Svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamyba duomenimis apskaičiuokite 2000-2004 metų bendrąjį indikatorių, sudarytą iš keturių (pagal Jūsų variantų numerius) paprastųjų indikatorių, taikant duomenų standartizavimo, daugiamačio vidurkio, santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo ir PATTERN metodus. Gautus skaičiavimų rezultatus pateikite lentelėse ir atvaizduokite linijine diagrama. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. PATTERN metodas. 2. Remiantis duomenimis apie skirtingų gaminių pardavimo apimtis ir pardavimo kainas apskaičiuokite agregatinius kainų indeksus taikant Pašė (Paasche), Laspeires’o (Laspeyres) ir Fišerio (Fisher) formules. Palyginkite gautus rezultatus. Išvados. 3. Namų ūkių statistinių tyrimų duomenys ir struktūrinių vidurkių skaičiavimas. 4. Integruotų visuotinės gerovės rodiklių skaičiavimas.
  Statistika, namų darbas(22 puslapiai)
  2007-05-02
 • Ūkio statistika ir ekonometrija (2)

  Bendra namų ūkio charakteristika. Kokybiniai duomenys. Gyvenamoji vieta. Išsimokslinimas. Socialinė-ekonominė grupė. Kiekybiniai duomenys. Charakteristikų apibrėžimai. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos.
  Ekonometrija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-08-08
 • Ūkio statistika ir ekonometrija (6)

  Grafiškai panagrinėti naudojamus duomenis. Naudojamus duomenis aprašyti statistiškai. Įvertinti skurdo ir rodiklius. Įvertinti vieno šeimos nario pajamas mieste ir kaime. Patikrinti santaupų padėtį. Atlikti regresinę analizę, ištirti nuo kokių veiksnių priklauso namų ūkių išlaidos. Nustatyti determinacijos koeficientą. Ūkio statistika ir ekonometrija.
  Ekonometrija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-10-19
 • Ūkio teisė

  Ūkio teisės savarankiškas darbas. Darbo sutartis. Sezoninio darbo sutartis. Užsieniečių laikino įsidarbinimo tvarka. Kolektyvinė sutartis. Priedai.
  Darbo teisė, namų darbas(19 puslapių)
  2006-03-24
 • Ūlos kraštovaizdžio draustinis

  Ūlos kraštovaizdžio draustinis. Upės, ežerai ir kopos. Kelionė per draustinį. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos geografija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-04-19
 • UNESCO objektai

  UNESCO objektų sąrašas. UNESCO objektų apibūdinimas. Lentelė: Pavadinimas, Valstybė, Apibūdinimas. UNESCO objektai: Stonhendžas Krokuva. Pompėja. Meteoros vienuolynai. Delfai. Akropolis. Šv. Sofijos soboras. Vatenmejerio pelkynai. Islandija. Lasko urvai. Maču Pikču. Naskos piešiniai. Galapagų salos. Cičen Itza (Chichen Itza). Kuskas. Teotikuchanas. Igvasu krioklys. Niagaros krioklys. Didysis kanjonas. Auksinių vartų tiltas. Tadž Mahalis. Lasa. Didžioji kinų siena. Fudžijamos kalnas. Meka. Efesas. Damaskas. Jeruzalė. Mirties jūra. Petra. Uluru. Koralinis rifas. Velykų sala. Egipto piramidės. Abu Simbelis. Tėbai. Kilimandžaras. Ungorongo ugnikalnis. Ankoras. Barselona. Samarkandas. Buchara. Troja. Tenočtitlanas. Teotihuakano slėnis. Griaučių pakrantė. Stalo kalnas. Duonriekis. Ballo piramidė. Lunano akmenų miškas. Sognės fjordas. Mamutų urvas. Septyni mano išrinkti pasaulio stebuklai: Čičen Ica. Hangzhou tiltas. Venecija. Eifelio bokštas. Sidnėjaus operos rūmai. Laisvės statula. Raudonoji aikštė.
  Regioninė geografija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-10-26
 • Unifikuotoji atlyginimo už darbą sistema

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti vieną iš galimų unifikuotosios atlyginimo už darbą sistemos variantų. Unifikuotasis fizinių ir protinių darbų vertinimas. Unifikuotoji atlyginimo už darbą sistema. Premijos – vienkartiniai atlyginimai. Moralinis atlyginimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-16
 • United Kingdom (UK) (8)

  Darbas anglų kalba. Jungtinė Karalystė. Land. People. Economy. Constitution and government. Shakespeare. London. BBC. Beatles. The royals.
  Anglų kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-01-15
 • University of Abendeer

  Darbas anglų kalba. Didžiosios Britanijos (DB) universitetas Škotijoje: Abendeer universitetas. Mokslas ir studentų gyvenimas. Education. Student life.
  Anglų kalba, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-03-06
 • University of Cambridge

  Darbas anglų kalba. Kembridžo universitetas. Introduction. About the university. The University's Mission and Core Values. Education. University staff. Other activities. Students life. Cambridge University Library.
  Anglų kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-05-07
 • Uosis

  Įvadas. Medienos savybės. Paprastasis uosis. Uosio savybės. Uosio spalva. Medienos sandara. Medienos sandaros ydos.
  Statyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-08
 • Urgentinė chirurgija

  Pilvo sienos topografinė anatomija. Ūmus pilvas, peritonitas. Pilvo skausmų žemėlapis. Klasifikacija. Patanatominiai pakitimai. Patogenezė. Klinika. Gydymas. Ūminis apendicitas. Anatomija. Etiologija ir patogenezė. Patologinė anatomija. Klinika. Diagnozė. Diferencinė diagnostika. Gydymas. Eiga po operacijos. Komplikacijos. Prognozė. Ūminis cholecistitas. Anatomija. Etiologija ir patogenezė. Klasifikacija. Klinika ir diagnostika. Diferencinė diagnostika. Gydymas. Pooperacinis periodas. Prognozė. Mechaninė gelta. Anatomija. Etiologija. Patogenezė. Klinika. Gydymas. Eiga po operacijos. Prognozė. Ūminis pankreatitas. Anatomija. Tyrimo būdai. Etiopatogenezė. Patologinė anatomija. Klasifikacija. Klinika. Gydymas. Eiga po operacijos. Prognozė. Ūminis kraujavimas iš viršutinės virškinamojo trakto dalies. Etiologija. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos. Skrandžio erozijos. Mallory-Weiss sindromas. Stemplės išsiplėtusios venos. Prognozė. Kraujavimai iš apatinės virškinamojo trakto dalies. Anatomija. Klasifikacija. Klinika. Kraujavimai iš plonosios žarnos auglių. Etiologija. Patologinė anatomija. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Kraujavimas iš plonosios žarnos divertikulų. Etiopatogenezė. Klinika. Gydymas. Mekelio divertikulas. Etiopatogenezė. Patologinė anatomija. Klinika. Diagnostika. Retos kraujavimo iš plonosios žarnos priežastys. Vidurių šiltinė. Intramuralinės plonosios žarnos kraujosrūvos. Diagnostika. Operacija. Aorto - žarninės fistulės. Gydymas. Kraujavimai iš storųjų žarnų. Etiologija. Kraujavimas, esant storosios žarnos vėžiui. Etiopatogenezė. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Storojo žarnyno polipai. Etiopatogenezė. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Neepitelinės kilmės augliai. Kraujavimas dėl nespecifinio opinio kolito. Etiopatogenezė. Diagnostika. Gydymas. Krono liga. Etiopatogenezė. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Kraujavimas esant storojo žarnyno endometriozei. Etiopatogenezė. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Kraujavimas dėl storosios žarnos divertikuliozės. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Kraujavimas esant rektaliniams mazgams (hemorojus). Etiopatogenezė. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Retos kraujavimų iš storosios žarnos priežastys. Eiga po operacijos dėl kraujavimo iš žarnyno. Prognozė. Įstrigusi išvarža. Istorija. Anatomija. Etiologija. Kirkšnies išvarža. Tiesioji išvarža. Šlaunies išvarža. Kirkšnies ir šlaunies išvaržų variantai. Bambos išvarža. Baltosios linijos išvarža. Pooperacinė išvarža. Patogenezė. Patanatominiai pakitimai. Klinika. Gydymas. Kirkšnies išvarža, hernia inguinalis. Shouldice operacija. ŠŠlaunies išvarža. Bambos išvarža. Baltosios linijos išvarža. Pooperacinė išvarža. Eiga po operacijos. Prognozė. Profilaktika. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos prakiurusi opa. Anatomija. Etiopatogenezė. Patanatominiai pakitimai. Klasifikacija. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Eiga po operacijos. Prognozė. Ūminis mechaninis žarnų nepraeinamumas. Anatomija. Etiologija. Patogenezė. Vietiniai sutrikimai. Bendri pakitimai. Klasifikacija. Pilvo ertmės sąaugos (adhaesio). Išvarža (hernia). Žarnų užsisukimas (volvulus). Klinika. Diagnostika. Gydymas. Eiga po operacijos. Prognozė. Ūminiai proktologiniai susirgimai. Anatomija. Hemorojus. Etiopatogenezė. Klinika. Klasifikacija. Diagnostika. Gydymas. Prognozė. Perianalinė trombozė. Etiologija. Klinika. Diagnostika. Eiga po operacijos. Gydymas. Prognozė. Ūminis proktitas. Etiologija. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Ūminis paraproktitas. Etiologija. Patogenezė. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Analinės angos įplėša. Etiologija. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Anorektinės fistulės. Etiologija. Klasifikacija. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Filvo trauma. Klasifikacija. Diagnostika. Gydymas. Skrandžio sužalojimai. Dvylikapirštės žarnos sužalojimai. Dvylikapirštės žarnos sienelės kraujosruva. Plonosios ir storosios žarnos sužalojimai. Kepenų sužalojimai. Blužnies sužalojimai. Kasos sužalojimai. Ūminiai sindromai urologijoje. Anatomija. Klasifikacija. Inkstų dieglys. Patogenezė. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Kraujavimas iš šlapimo takų. Etiologija. Diagnostika. Gydymas. Ūminis šlapimo susilaikymas. Etiopatogenezė. Gydymas. Obstrukcinė anurija (postrenalinė anurija). Diagnostika. Gydymas. Anurija. Klasifikacija. Prerenalinė anurija. Patogenezė. Klinika. Gydymas. Prognozė.
  Ligos ir traumos, namų darbas(80 puslapių)
  2007-10-12
 • Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė: UAD BB "FTBroker"

  Įvadas. Tikslas yra atsižvelgus į įmonės veiklos pobūdį atlikti pasirinktų darbo vietų analizę, sukurti darbo užmokesčio sistemą ir sudaryti personalo parinkimo procedūrą. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. bendrųjų vadybos funkcijų aspektu. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendro personalo poreikio planavimas. Darbo vietų darbo analizė. Bendrojo poreikio nustatymo metodas. Pareigybių/darbo vietų aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių/darbo vietų aprašymas. Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamojo darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Atrankos vykdymas. Individualios karjeros planavimas. Individualios karjeros planas. Numatomas įgyvendinimo priemonių planas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(45 puslapiai)
  2011-02-03
Puslapyje rodyti po