Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Turtingo ir neturtingo žmogaus mąstymas

  Turtingas žmogus - kas tai? Milijonieriaus kalnas. Milijonieriaus lygtis. Milijonieriaus AHA. Kuo skiriasi turtingų ir neturtingų žmonių mąstysenos skirtumai. Kiek laiko reikia, norint tapti milijonieriumi ir kasdien investuojant po 1 litą? Kasdieniniai 1 Lt įnašai per 66 metus, esant skirtingiems investavimo būdams ir palūkanų procentams. Socialinių sluoksnių profesijos. Apibendrinant galima pasakyti.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-10
 • Turtinio nusikalstamumo prevencija

  Darbo struktūra: Turtinis nusikalstamumas (apibrėžimas, požymiai, skirstymas). Statistika. Vagies asmenybė. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa. Turtinių nusikaltimų prevencija ir kontrolė. Kitos prevencinės turtinio nusikalstamumo priemonės. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-15
 • Turto draudimo matematikos teorija verslo sistemose. Bonus-malus sistemos sukūrimas

  Sudaryti perėjimo matricą, kai duota 7 klasės ir nemažiau 4 avarijų. Pagal perėjimo matricą sudaryti Bonus-malus sistemą, t.y. iš kurios klasės į kurią. Parodyti, kaip pasiskirsto vairuotojai po klases nusistovėjus nagrinėjamai Bonus-malus sistemai, kai N=150000. Parodyti, kaip pasiskirsto vairuotojai po klases metų bėgyje. Apskaičiuoti metines įmokų sumas, kai pradinė įmoka 240Lt ,o per vieną klasę įmoka sumažėja 17% nuo pradinės įmokos vienodai visoms klasėms. Skaičiuoti keturių ženklų po kablelio tikslumu, sutarčių skaičių apvalinti.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-12-22
 • Turto draudimo matematinė teorija

  Užduotis. Sprendimas. Bonus – Malus sistemos taikymas.
  Matematika, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-05-11
 • Turto ekonomika ir vertinimas (2)

  Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita. Turto vertės nustatymo pažyma. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Vertinimo tikslas, prielaidos ir metodų parinkimas. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Vertinamo objekto juridinė-techninė charakteristika. Išsamus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Vertinamo turto vertės skaičiavimai ir skaičiavimų palyginimai. Lyginamųjų objektų apibūdinimas. Vertinamo turto vertės skaičiavimai. Išvada dėl turto vertės.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-16
 • Turto įvertinimo ataskaita: UAB "Namas Tau"

  Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindų namų darbas. Turto vertinimo ataskaita. Vertinimo prielaidos, ypatybės ir metodika. Vertinimo metodai. Vertinimo metodo parinkimas. Vertinimo prielaidos ir vertintojo atsakomybės ribos (sąlygos ir aplinkybės). Vertinamo turto juridinė-techninė charakteristika ir informacijos šaltiniai. Juridinė-techninė charakteristika. Teisių į nekilnojamąjį turtą apribojimai. Informacijos šaltiniai. Vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto lokalizacija, aplinkos charakteristika. Turto vertės nustatymas. Lyginamosios vertės metodas. Lyginamieji objektai. Išvada dėl turto vertės.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-04-02
 • Turto nusidėvėjimas

  Nustatyti (parengti) visų keturių būdų nusidėvėjimo grafikus. Pateikti skaičiavimus. Pateikti privalumus ir trūkumus 4 nusidėvėjimo būdų. Duota: Fondo vertė=200 + N*10 (N= eilės numeris grupės sąraše), N=8. Skaičiavimai. Nusidėvėjimas proporcingas laikui. Metų skaičius. Dvigubos balansinės vertės. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-18
 • Turto nusidėvėjimas (2)

  Turto vertė: 100+1*11=111. Laikotarpis: 6 metai. Tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo metodas. Proporcingas veiklos apimčiai metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas — mažėjančios vertės metodas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-27
 • Turto nuvertėjimo bei nusidėvėjimo skaičiavimo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas: apskaičiuoti Mercedes-Benz ir stiklo paketų gamybos įrengimų komplekto nuvertėjimą, panaudojant visus įmanomus skaičiavimo metodus. Darbo uždavinys. Automobilis Mercedes-Benz. Nuvertėjimo tvarkaraštis (tiesiosios linijos metodas). Metų skaitmenų sumos metodas. Nuvertėjimo sąrašas (metinių vienaženklių skaičių metodo suma). Mažėjančio balanso metodas. Paprastasis mažėjančio balanso metodas. Nuvertėjimo sąrašas (paprasto mažėjančio balanso metodas). Kompleksinio mažėjančio balanso metodas. Sprendimas. Nuvertėjimas (nusidėvėjimas) kompleksinio mažėjančio-balanso metodu. Pastovaus procentinio dydžio metodas. Turto išlaidų aprūpinimas. Anuiteto metodas nuvertėjimui. Nuvertėjimo planas. Amortizacinio fondo nuvertėjimo metodas. Nuvertėjimo planas (išpirkimo fondo metodas). Buhalterinės vertės ir kasmetinio nuvertėjimo radimas be nuvertėjimo plano. Stiklo paketų gamybos įrengimų komplektas. Nuvertėjimo tvarkaraštis (tiesiosios linijos metodas). Metų skaitmenų sumos metodas. Nuvertėjimo sąrašas (metinių vienaženklių skaičių metodo suma). Mažėjančio balanso metodas. Paprastasis mažėjančio balanso metodas. Nuvertėjimo sąrašas (paprasto mažėjančio balanso metodas). Kompleksinio mažėjančio balanso metodas. Sprendimas. Turto išlaidų aprūpinimas. Nuvertėjimo planas. Amortizacinio fondo nuvertėjimo metodas. Nuvertėjimo planas (išpirkimo fondo metodas). Buhalterinės vertės ir kasmetinio nuvertėjimo radimas be nuvertėjimo plano. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2009-03-01
 • Turto vertinimo ataskaita

  Turto ekonomikos ir vertinimo praktinis darbas. Įvadas. Bendroji dalis. Vertinimo prielaidos, tikslas ir metodų parinkimas. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Vertinamo objekto juridinė-techninė charakteristika. Išsamus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Vertinamo turto vertės skaičiavimai ir skaičiavimų palyginimai. Išvada dėl turto vertės. Turto vertės nustatymo pažyma. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Priedai (4).
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2008-02-18
 • Tvarkaraščiai

  Ekonometrijos namų darbas. 0,4 kV oro linijos keitimas 0,4 kV kabeline linija. Algoritmai optimaliam tvarkaraščiui sudaryti. Pagal paprastą prioritetų sąrašą. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 2 elektromontuotojai. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 3 elektromontotojai. Mažėjančių trukmių algoritmas. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 2 elektromontuotojai. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 3 elektromontuotojai. Kritinių kelių algoritmas. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 2 elektromontuotojai. Tvarkaraštis, kai liniją keičia 3 elektromontuotojai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Tvarkaraščiai (2)

  Apleistos teritorijos apželdinimas. Užduotis: UAB "Medelis" gavo užsakymą apželdinti, bei sutvarkyti apleistos teritorijos aplinką. Darbui atlikti įmonė paskyrė savo darbininkus. Norint atlikti darbą, darbininkai turi atlikti visas užduotis pavaizduotas 1 lentelėje. Visi darbai turi būti atliekami pagal nuoseklumą, pavaizduotą lentelėje. Vienos valandos darbo kaina - 20 Lt, vienos valandos prastovų kaina – 10 Lt. Dabartiniai įmonės tikslai atnaujinti savo inventorių, todėl stengiamasi darbus atlikti kuo pigiau, taip sutaupant pinigus atnaujinimui. Darbų ir nuoseklumo sąryšių lentelė. Užduotys atliekamos pagal paprastą prioritetų sąrašą. Mažėjančių trukmių algoritmas. Kritinių kelių algoritmas. Apibendrinimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-12-18
 • Tvarkaraštis ir jo sekimas

  Kodėl tiek daug projektų vėluoja. Ką daryti, kai užsakovas nustato nerealius terminus. Kodėl vėluoja projektai, turintys realų terminą. Pasiruošimas projekto planavimui. Kam skirti daugiau dėmesio: biudžetui ar planui. Ar verta ruošti tvarkaraščius 2-3 mėnesių projektams. Kokia yra priklausomybė tarp žmonių skaičiaus ir jų atliekamo darbo. Kaip empiriškai susieti žmonių darbą (human effort) ir kalendorinį laiką. Kaip paskirstyti darbą. Kaip organizuoti lygiagrečius darbus. Kokie metodai naudojami sudarant tvarkaraštį. Ar sudarius tvarkaraštį projekto planavimas baigiasi. Kaip dokumentuoti įvertinimus, rizikos faktorius ir tvarkaraštį.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-07-31
 • Tvarkos ir rikiuotės pratimai

  Tikslas. Rikiuotės tipai. Eilė – rikiuotė. Vora. Ratas. (Per)rikiavimas į vorą po du, po tris, po keturis. (Per)rikiavimas į vorą po du, po tris, po keturis pasisukant per centrą. Retinimas ir tankinimas. Sukiniai dešinėn ir kairėn. Posūkiai į dešinę ir į kairę, aplink. Komandos (per)rikiavimas į dvi, tris, keturias eiles. Bendrieji pratimai. Bendrieji pratimai (BP). Pagrindinės judesių grupės. Pagrindinės kojų padėtys. Pagrindinės rankų padėtys. Įrankių nešimas ir laikymas rikiuotėje.
  Sportas, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-12-01
 • Ugdymas daile

  Įvadas. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai; ikimokyklinio amžiaus vaikų savęs suvokimas per dailę. Kūrybinės aplinkos bruožai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-27
 • Ugdymo metodai įtakojantys mokymosi motyvaciją pradinėje mokykloje

  Teorinė dalis. Mokymosi motyvacijos teorijos. Mokymosi motyvacijos rūšys. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Mokymo metodai. Mokymo metodų esmė. Netradiciniai mokymo metodai pradinėje mokykloje. Aktyvaus mokymosi metodai.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-26
 • Ugdymo metodikų praktika. Dienoraštis

  Matematikos pamokos pradinėse klasėse. Klaipėdos Regos ugdymo centras. Juodkartės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla. Pamokos tema: solfedžio, pakartoti dainą "Oi tai buvo, tai nutiko". Apie mokyklą. Darželis – mokykla "Svetliačiok". Pamokos tema: pakartoti įvardžius. Apie mokyklą. Klaipėdos Jaunimo centras. Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla. Pamokos tema: Ar reikia išlieti pyktį? Mokykla – darželis "Šaltinėlis". Pamokos tema: vienetai ir dešimtys. Apie mokyklą.
  Pedagogika, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-04-21
 • Ugdymo strategija ir taktika

  Edukologijos įvado kontrolinis darbas. Ugdymo perspektyvų samprata. Ugdymo tikslų ir uždavinių samprata. Ugdymo kilmė. Ugdymui įtakos turintys svarbesni veiksniai. Bendrojo ugdymo tikslų problema. Tikslų rūšys. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-12-03
 • Ugdomoji pamokos analizė (17)

  Bendros žinios apie pamoką (surašoma prieš pamoką pasikalbėjus su mokytoju). Klasė: 3A. Dalykas: teisės pagrindai. Pamokos protokolas. Lentelė: Pamokos grandys/laikas, Mokytojo veikla, Mokinio veikla, Pastabos. Pamokos analizės schema. Pamokos tikslų ir struktūros atitikimas. Mokytojos pasirengimas pamokai. Racionalus laiko panaudojimas. Mokinių veiklos krūvio paskirstymas. Pamokos turinio apimtis. Lavinamasis ir auklėjamasis efektyvumas. Mokymo(si) metodų efektyvumas. Mokytojos ir mokinių santykiai. Vertinimas pamokoje. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-27
 • Ugdomoji pamokos analizė (18)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: matematika. Pamokos protokolas. Lentelė: Pamokos dalys ir laikas; Mokytojo veikla; Mokinio veikla; Pastabos. Pamokos analizės schema. Pamokos struktūros ir tikslų atitikimas. Racionalus laiko panaudojimas. Mokinių veiklos krūvio paskirstymas. Pamokos turinio apimtis. Lavinamasis ir auklėjamasis efektyvumas. Mokymo/si metodai, jų naudojimo efektyvumas. Pamokos organizavimas (mokytojo ir mokinių darbo derinimas, instruktavimas, stebėjimas, grupinio ir individualaus darbo derinimas). Mokytojo ir mokinių santykiai. Auklėjimo principų laikymasis.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-02-07
Puslapyje rodyti po