Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tinklų redagavimas ArcMap

  Tikslas: gebėti redaguoti tinklus naudojant jungiamumo taisykles. Uždaviniai: Vektorizuoti naujas vandentiekio linijas į tuščius sklypus. Įvadas. Darbo pradžia. Tinklo jungiamumo taisyklių sukūrimas. Vektorizavimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-27
 • Tiriančioji žurnalistika radijuje

  Darbe nagrinėjama, kiek ir kokios tiriančiosios žurnalistikos yra radijuje, ar radijas kaip media yra palanki priemonė. Užsienio radijo programoje tiriamoji žurnalistika: BBC, New York radijai. Radijo žurnalistai. Radijo tyrimų grupės. Kaip elgėsi Švedijos nacionalinis radijas po užsienio reikalų ministrės Anos Lind nužudymo?
  Žiniasklaida, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-07
 • Tyrimas: marketingo komplekso ypatumai pramogų centras "Neopolis"

  Tyrimo tikslas: Pramogų centro "Neopolis" marketingo komunikacijos komplekso tyrimas. Teorinė dalis. Marketingo komplekso komunikacijos ypatumai. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene.
  Rinkodara, namų darbas(16 puslapių)
  2009-06-15
 • Tyrimas: žmogaus sveikata

  Įvadas. Veiksniai, žalojantys sveikatą. Kaip pagerinti sveikatą. Temos pasirinkimo priežastis. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Sužinoti kaip jauni ir vidutinio amžiaus žmonės vertina savo sveikatos būklė, kokių turi sveikatos problemų, kaip ir kokiomis priemonėmis jas išsprendžia. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų apibrėžimas bei operacionalizacija. Anketa (5 psl.).
  Sveika gyvensena ir higiena, namų darbas(14 puslapių)
  2009-01-30
 • Tyrimo imtis

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti tyrimo imties nustatymo ypatumus. Bendri tyrimo imties sudarymo ypatumai. Kiekybinio tyrimo imtis. Kokybinio tyrimo imtis. Išvados.
  Mokslinė metodologija, namų darbas(12 puslapių)
  2010-03-04
 • Tyrimo planas: nepilnamečių nusikalstamumas

  Tyrimo programa. Temos aktualumas ir problematika. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslo ir uždavinių iškėlimas. Tyrimo uždaviniai. Pagrindinių sąvokų patikslinimas ir interpretacija. Nepilnametis. Nusikalstamumas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikaltimų prevencija. Tyrimo hipotezė. Teoriniai tyrimo metodai. Empiriniai tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė. Lietuvos autorių mokslinės literatūros analizė.
  Sociologija, namų darbas(13 puslapių)
  2010-04-13
 • Tyrimo planas: Vaikų socialinės atskirties bendrojo lavinimo mokyklose priežastys

  Problema ir temos pagrindimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrime vartojamų sąvokų apibrėžimas. Tyrimo hipotezės. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-29
 • Tyrinėtojai. Tyrinėtojų atradimai

  Šiaurės Europos tyrinėjimai. Rytų Europos tyrinėtojai. Rusų akademijos ekspedicijos, tyrinėjusios europinę Rusijos dalį. Karpatų ir Alpių tyrinėtojai. Vakarų ir Pietų Europos tyrinėtojai. Rusijos Europinės dalies tyrimai XX amžiuje.
  Regioninė geografija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-12-22
 • Tytuvėnų regioninio parko gamtotvarkos planas

  Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos. Natura 2000 Tytuvėnų regioniniame parke. Gamtotvarkos planas tikslai ir uždaviniai. Apušio ežero ir jo apyežerių gamtotvarkos planas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas. Lėšų poreikis gamtotvarkos plano priemonėms įgyvendinti. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos fizinės – geografinės sąlygos.
  Ekologija, namų darbas(16 puslapių)
  2011-06-03
 • Toksiškos reprodukcijai medžiagos

  Toksiškos reprodukcijai medžiagos ir preparatai. Vaisingumo pakenkimai.
  Ligos ir traumos, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-09-27
 • Tomas Akvinietis ir jo politinė samprata

  Tomas Akvinietis ir jo politinė samprata. Akviniečio etinė įstatymo samprata. Amžinasis įstatymas. Prigimtinis įstatymas. Dieviškasis įstatymas. Nuodėmės įstatymas. Žmogiškasis įstatymas. Įstatymo paskirtis. Įstatymo keitimas. Įstatymo nesilaikymas. Išvados.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-03-12
 • Tomas Akvinietis: penki Dievo buvimo įrodymai (2)

  Įvadas. Tomo Akviniečio biografija, filosofija. Penki Dievo buvimo įrodymai. Pirmasis įrodymas. Antrasis įrodymas. Trečiasis įrodymas. Ketvirtasis įrodymas. Penktasis įrodymas. Būvimo įrodymų nagrinėjimas. Išvados. Priedai (1 psl.).
  Viduramžių filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-18
 • Topografinės nuotraukos matavimas šiuolaikiniais prietaisais

  Įvadas. Topografinės nuotraukos geodezinis pagrindas. Stambaus mastelio topografinė nuotrauka. Šiuolaikiniai geodeziniai prietaisai. Elektroniniai tacheometrai. Elektroninis tacheometras Nikon NPL-632. Elektroninis tacheometras Leica TPS1200+. GPS imtuvai. Lazerinis teodolitas LTD50. Išvados. Darbo tikslas: susipažinti šiuolaikiniais prietaisais darant topografinę nuotrauką.
  Geodezija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-23
 • Topografinės nuotraukos vykdymas. Topografinės nuotraukos planas

  Tikslas: Sudaryti, įforminti ir įtvirtinti topografinį planą. Tacheometrinė nuotrauka. Darbo seka: Nuotraukos paklojimas. 2 užduotis. Pilketų vietos plane nustatymas. 3 užduotis. Horizontalių išbrėžimas. 4-5 užduotis. Situacijos klojimas ir plano apipavidalinimas.
  Geodezija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-15
 • Topografinio žemėlapio M 1:10 000 skaidymas į lapus pagal LKS-94 koordinačių sistemą

  Savarankiškas darbas Nr.2. Įvadas. Darbo tikslas. Topografinio žemėlapio skaidymo lapais pagal LKS-94 koordinačių sitemą darbo eiga. LKS-94 kordinačių sistemos atiradimas bei vystimosi istorija. Lietuvos (LKS-94) koordinačių sistema. Nomenklatūra.
  Geografija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-05-13
 • Tourism planning: Dudley

  Darbas anglų kalba. Turizmo planavimas. Dudley. Attractions. Visitor Figures for Attractions in Dudley 2004.
  Turizmas, namų darbas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Tragiškumas ir komiškumas

  Įvadas. Tragiškumas ir komiškumas. Sąvokos. Kilmė, esmė ir estetinė funkcija.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-06-06
 • Traktorius. Kultivavimas, akėjimas

  Traktorius "Deutz Fahr D 4.70". Kultivavimas, akėjimas "Case IH 7110". Įvadas. Santrauka. Analitinė dalis. Technologinės operacijos aprašymas. Agrotechniniai reikalavimai. Žemės ūkio mašinų apžvalga ir įvertinimas. Projektinė dalis. Paprasto traktorinio agregato sudarymas. Mišraus traktorinio agregato sudarymas. Važiavimo būdų parinkimas sudarytiems agregatams. Darbo analizė. Paprasto agregato eksploataciniai rodikliai. Mišraus agregato eksploataciniai rodikliai. Išvados. Anotacija (summary).
  Mechanika, namų darbas(27 puslapiai)
  2008-10-09
 • Transformatoriaus parametrų nustatymas

  Antrojo kontrolinio darbo užduotys. Pirmoji užduotis. Nustatyti transformatoriaus nominaliojo rėžimo įtampų, srovių linijines ir fazines vertes, bei transformacijos koeficientą. Braižoma pirminės apvijos žvaigžde ir antrinės apvijos žvaigžde sujungtų apvijų schema. Apskaičiuojama pirminės apvijos nominalioji fazinė srovė. Apskaičiuojamas transformacijos koeficientas. Apskaičiuojama antrinės apvijos nominalioji fazinė srovė. Antroji užduotis. Nustatyti transformatoriaus ekvivalentinės (atstojamosios) schemos redukuotuosius parametrus; trumpojo jungimo įtampos aktyviąją ir reaktyviąją dedamąsias. Nubraižykite ekvivalentines schemas (tuščiosios veikos, apkrauto transformatoriaus ir trumpojo jungimo atvejams). Ekvivalentinės schemos (4.2 pav.) parametrus galima rasti atlikus tuščiosios veikos ir trumpojo jungimo bandymus arba žinant šių bandymų duomenis, o taip pat šiuos parametrus galima rasti transformatoriaus techniniame pase. Apskaičiuojama tuščiosios veikos srovė. Apskaičiuojama ekvivalentinės schemos pilnutinė varža. Apskaičiuojama ekvivalentinės schemos aktyvioji varža. Apskaičiuojama ekvivalentinės schemos sklaidos induktyvioji varža. Apskaičiuojama trumpojo jungimo įtampa. Apskaičiuojama fazės trumpojo jungimo pilnutinė varža. Apskaičiuojama fazės trumpojo jungimo aktyvioji varža. Ketvirtoji užduotis. Nustatyti santykinės apkrovos reikšmę, atitinkančią didžiausiajį naudingumo koeficientą. Apskaičiuojamas transformatoriaus apkrovos koeficientas esant didžiausiam naudingumo koeficientui (n.k.). Apskaičiuojamas didžiausias n.k. Apskaičiuojama aktyvioji apkrova. Apskaičiuojama santykinė aktyvioji apkrova. Penktoji užduotis. Transformatorius įjungtas lygiagrečiam darbui su kitu tokio pat tipo ir galios transformatoriumi. Nustatykite apkrovų pasiskirstymą ir leidžiamąją suminę aktyviąją apkrovą, kai šiems atvejams: vieno iš transformatorių pirminės apvijos +5% atšaka įjungta į tinklą, (t.y. transformacijos koeficientas padidintas 5%), kitas - prie atšakos, atitinkančios nominaliąją įtampą; nubraižyti antrinių srovių pasiskirstymo vektorių diagramą. Vieno transformatoriaus trumpojo jungimo įtampa yra 1,2 karto didesnė už kito transformatoriaus trumpojo jungimo įtampą. Šeštoji užduotis. Apskaičiuokite didžiausią akimirkinę (momentinę) trumpojo jungimo srovę.
  Fizika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-18
 • Transplantacijos pradžia Europoje

  Įvadas. Transplantacijų rūšys. Medicininis aspektas. Teisinis organų transplantavimo aspektas pasaulyje. Etiniu požiūriu svarbūs aspektai. Darbas iliustruotas grafikais (2).
  Medicina, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-22
Puslapyje rodyti po