Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tiesinio programavimo transporto uždavinys

  Kasdien 2 bandelių kepimo įmonės į reisą išleidžia 75 vienodus bandelių išvežiojimo automobilius. Marytės bandelių kepimo įmonė išleidžia 30, o Petriuko duonelių kepimo įmonė – 45 duonelių išvežiojimo automobilius. Visi įmonių bandelių pristatymo automobiliai siunčiami į 3 šviežių duonos ir pyrago gaminių parduotuves: Rimutės gardėsiai, Birutės pyragai, Stasio švieži gaminiai, kuriems atitinkamai reikia 15, 35 ir 25 duonos ir pyrago gaminius gabenančių automobilių siuntos. Atstumai (km) nuo bandelių kepimo įmonių ir gaminių parduotuvių pateikti lentelėje. Reikia sudaryti tokį bandelių išvežiojimo automobiliais planą, kad bandelių išvežiojimo reiso į gaminių parduotuves rida būtų mažiausia. Išvados.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-08-27
 • Tiesinio programavimo uždavinio apribojimo sistemos suvedimas į vienetinę bazę Gauso, Žordano metodu. Perėjimas į kitą bazę

  Užduotis: Suvesti sistemą į vienetinę bazę atžvilgiu nurodytu kintamųjų XB ir išspręsti sistemą, atžvilgiu šių kintamųjų. Pereiti į naują bazę XB1 pakeičiant vieną iš bazinių kintamųjų laisvu kintamuoju ir išspręsti sistemą šių kintamųjų atžvilgiu. Pasirinkus bet kurias laisvųjų kintamųjų reikšmes, apskaičiuoti vienos sistemos sprendinį ir patikrinti įstačius į pradinę sistemą. Sprendimas.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-16
 • Tiesinio programavimo uždavinio grafinis sprendimas

  Užduotis: Firma gamina dvejų rūšių gaminius (be galo dalius) iš 4 tipų žaliavų. Žaliavos sunaudojimas atskirų rūšių vienam gaminiui pagaminti nurodytas matricoje A, žaliavų resursai nurodyti matricoje b. Pelnas pardavus vieną tam tikros rūšies gaminį nurodytas matricoje c. Sudaryti optimalų gamybos planą, apskaičiuoti maksimalų pelną. Sprendimas.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-16
 • Tiesinių dinaminių sąrašų objektinis programavimas Java kalba

  Užduotis. Turime darbininkų sąrašus: detalė – pagaminimo data – kiekis – kaina. Sudaryti steką. Užduoties analizė. Duomenų struktūros aprašymas ir grafinė iliustracija. Algoritmo klasių ir metodų aprašymas. Testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-31
 • Tiesinių elektros grandinių analizė

  Darbo tikslas – sudaryti ir nubraižyti grandinės schemą, apskaičiuoti šakų sroves ir elementų įtampas, išmokti taikyti Omo, Kirchhofo dėsnius, ekvivalenčiąsias transformacijas, kontūrinių srovių, mazginių įtampų metodus. Skaičiavimus patikrinti, sudarant galių balansą. Darbo eiga. Schemos. Išvados.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-22
 • Tiesinių elektros grandinių analizė (2)

  Kirchhofo lygčių sistema. Mazgų potencialų metodas. Galių balansas. Orientuotas grafas; Matricinės kontūrų srovių lygtys.
  Elektronika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-03
 • Tiesioginės užsienio investicijos (6)

  Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos. Veiksniai lemiantys tiesioginių užsienio investicijų atėjimą į šalį. Užsienio investuotojų siekiai. Tiesioginių užsienio investicijų teikiama nauda. Teisinis tiesioginių užsienio investicijų reglamentavimas. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje problemos. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė. Tiesioginių užsienio investicijų raida Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis. Pagrindinės šalys investuotojos. Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas apskrityse. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-12-21
 • Tiesos kritika, kaip Antžmogio moralės teigimas

  1 Tezė: Nietzsche (F. Nyčė) postuluoja Dievo nebuvimą, kad galėtų pagrįsti savo moralę. Dievas F. Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. 2 Tezė: Objektyvios tiesos paneigimas kartu ir Dievo bei moralės neigimas. Tiesos kritika Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. Naujoji moralė ir Antžmogis. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-22
 • Tiesos samprata

  Įvadas. Tiesos samprata. Antikos filosofų tiesos samprata. Pitagoras. Pironas. Platonas. Viduramžių filosofų tiesos samprata. Klemensas Aleksandrietis. Aurelijus Augustinas. Tomas Akvinietis. Rodžeris Bekonas. Renesanso filosofų mintys apie tiesos samprata. Nikolajus Kuzanietis. F.Bekonas. Benediktas Spinoza. Viljamas Džeimsas. Bertranas Raselas. Naujųjų laikų filosofų mintys apie tiesą. Kazimieras Narbutas. Juozas Grinius. Vosyliaus Sezemano. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(15 puslapių)
  2007-01-12
 • Tikimybių teorija (11)

  1. Tiriamas traktorių skaičius ūkininkų ūkiuose. Gauti stebėjimų duomenys. Tarkime, kad traktorių skaičius pasiskirstęs pagal normalųjį skirstinį: 1) Raskite vidurkio, dispersijos, standartinio nuokrypio taškinius įvertinimus. 2) Raskite vidurkio įvertinimo standartinę paklaidą ir paverskite procentais. 3) Nustatykite koks procentas ūkininkų turi nemažiau kaip 4 traktorius. 4) Raskite traktorių skaičių už kurį didesnį kiekį traktorių turi 25ūkininkų. 5) Raskite pasikliautinąjį intervalą vidutiniam traktorių skaičiui ir dispersijai, jei pasikliovimo lygmuo 0,9. 6) Raskite maksimalią vidurkio įvertinimo paklaidą ir paverskite procentais, jei pasikliovimo lygmuo 0,9. 7) Nustatykite, koks turi būti imties tūris, kad vidutinio traktorių skaičiaus įvertinimo maksimalioji paklaida neviršytų 1 traktoriaus, jei pasikliovimo tikimybė lygi 0,95. 8) Ar galima laikyti, kad vidutinis traktorių skaičius ūkininkų ūkyje yra didesnis už 5, jei reikšmingumo lygmuo yra 5. 9) Atsitiktinai pasirinkus 5 ūkininkus Latvijoje, gauti stebėjimo duomenys: 3, 5, 2, 2, 4. Ar galima laikyti, kad vidutinis traktorių skaičius ūkininkų ūkyje yra didesnis negu Lietuvos. 2. Lietuvoje Q % akcinių bendrovių 2000 finansiniais metais turėjo pelną. Atsitiktinai paimama n akcinių bendrovių. Užrašykite pasiskirstymo dėsnį skaičiaus akcinių bendrovių turinčių nuostolius. Apskaičiuokite vidurkį, modą ir medianą.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-12-18
 • Tikimybių teorija (14)

  Savo pavardės raides atsitiktinai sudėkite į eilę. Kokia tikimybė, kad gausite savo pavardę? Sprendimas. Viso raidžių 8. Išspręskite: n žmonių atsitiktinai sodinami už apvalaus stalo. Apskaičiuokite tikimybę, kad du žmonės A ir B atsisės greta. Sprendimas. Atkarpoje, kurios ilgis m, atsitiktinai žymime tašką. Kokia tikimybė, kad šio taško atstumas iki atkarpos galų bus didesnis už ? Sprendimas. Ryšio kanalu nepriklausomai vienas nuo kito siunčiami trys signalai. Jų teisingumo (be klaidų) priėmimo tikimybės yra p1 = 0,65, p2 = 0,70 ir p3 = 0,70. Apskaičiuokite šių įvykių tikimybes. Sprendimas. Pirmoje urnoje yra m1 = 1 baltų ir n1 = 2 juodų, antroje – m2 = 3 baltų ir n2 = 1 juodų, o trečioje – m3 = 2 baltų ir n3 = 2 juodų rutulių. Iš pirmos urnos traukiame k1 = 1, o iš antros – k2 = 2 rutulių ir dedame į trečią urną, o po to iš trečiosios urnos traukiame vieną rutulį. Kokia tikimybė, kad jis bus baltas? Sprendimas. Du žaidėjai vienas po kito (A – pirmas, B – antras) traukia po vieną rutulį (grąžinamoji imtis) iš urnos, kurioje yra m = 2 baltų ir n = 1 juodų rutulių. Laimi tas, kuris pirmas ištraukia baltą rutulį. Apskaičiuokite šių įvykių tikimybes. Palyginkite žaidėjų A ir B laimėjimų galimybes, kai žaidimas begalinis. Sprendimas. Radijo aparatūra sudaryta iš n=400 elektroelementų. Vieno elemento sutrikimo per metus tikimybė lygi p = 0,01 ir nepriklauso nuo kitų elementų būsenos. Apskaičiuokite šių įvykių tikimybes: a) per metus sutriko m = 2 elementų, b) per metus sutriko ne mažiau kaip m = 2 elementų. Sprendimas. Atsitiktinis dydis X pasiskirstęs pagal normalųjį pasiskirstymo dėsnį, o jo parametrai yra m ir s. Apskaičiuokite tikimybes P(a £ X £ b), P(|X| > b). Užrašykite 2s taisyklę ir paaiškinkite jos geometrinę ir praktinę prasmes. Čia: m = 4, s = 1, a = 3, b = 5. Sprendimas. Parinkite parametrą g tokį, kad p(x) būtų tankio funkcija (grafikas). Užrašykite pasiskirstymo funkcijos analizinę išrašką, nubraižykite jos grafiką. Apskaičiuokite vidurkį, dispersiją ir tikimybę. Sprendimas. Atsitiktini dydžio X tankis yra px(x). Užrašykite dydžio Y pasiskirstymo funkciją Fy(y), tankį py(y) ir apskaičiuokite vidurkį MY, jei Y – lygiakraščio trikampio, kurio kraštinė X, plotas. Atsitiktinio dydžio X tankis apibrėžtas 12 užduotyje. Apskaičiuokite dydžio Y vidurkį ir dispersiją Duota seka nepriklausomų atsitiktinių dydžių X1, X2, Xk. Dydis Xk su vienodomis tikimybėmis gali įgyti tik dvi reikšmes ka arba -ka. Ar galioja šiai sekai didžiųjų skaičių dėsnis, kai parametras a = a1, a2? Jeigu galioja, užrašykite jį. Čia a1 = -7,5, a2 = 0,07. Sprendimas. Užrašykite imties dažnį ir santykinių dažnių pasiskirstymo eilutes. Apskaičiuokite skaitines imties charakteristikas. Nubrėžkite empirinės pasiskirstymo funkcijos ir santykinių dažnių histogramos grafikus. Atsižvelgdami į santykinių dažnių histogramos formą ir skaitines imties charakteristikas, iškelkite atsitiktinio dydžio pasiskirstymo hipotezę. Raskite taškinius pasiskirstymo dėsnio parametrų įverčius (momentų arba maksimalaus tikėtinumo metodais). Pasinaudodami c2 arba Kolmogorovo suderinamumo kriterijais, patikrinkite neparametrinę empirinės pasiskirstymo funkcijos suderinamumo su teorine hipotezę. Paaiškinkite gautus rezultatus. Užrašykite generalinės aibės pasiskirstymo ir tankio funkcijų išraiškas. Sprendimas.
  Matematika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-09-24
 • Tikimybių teorija ir matematinė statistika

  Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos namų darbas. Uždaviniai, sprendimai, atsakymai.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-09-27
 • Tikimybių teorija ir matematinė statistika (2)

  Individualus namų darbas. Įvadas. Užduotis – žinant 2008 metų trečiojo ketvirčio infliacijos duomenis ir pasinaudojant regresijos lygtimis suprognozuoti neto darbo užmokesčio metinį augimą 2008 metų trečiąjį ketvirtį. Duomenys. Parinkti ekonominiai rodikliai. Metinė infliacija. Užduotys. Aprašomoji statistika. Metinių duomenų apskaičiavimas. Iš ketvirtinių duomenų apskaičiuojami metiniai panaudojant Microsoft Excel formulę average (vidurkis). Augimo tempų apskaičiavimas. Apskaičiuotų augimo tempų grafikai. Padėties ir sklaidos charakteristikos skaičiavimas. Dažnių skirstinių formos charakteristikų skaičiavimas. Koreliacinė ir regresinė analizės. Koreliacijos koeficientų skaičiavimas. Regresijos lygčių sudarymas. Augimo tempų, prognozių ir paklaidų grafikai. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-11-16
 • Tikra laisvė neįmanoma be atsakomybės

  Esė. Tikra laisvė neįmanoma be atsakomybės. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį. Visuomenė negali egzistuoti be savarankiško mąstymo. Turime gyvenimą suprasti kaip pareigą.
  Lietuvių kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-04-24
 • Tikrasis krepšinio fanas

  Kas yra tikrasis krepšinio fanas? Krepšinis. Krepšinio aistruoliai. Apklausos anketa. Apklausos rezultatų suvestinė.
  Sportas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-05-07
 • Tikslinė rinka ir segmentacijos strategija: treniruokliai "SportTech"

  Įvadas. Produktas. Rinkos segmentavimas ir tikslinė rinka. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-11-22
 • Tikslinio valdymo teorija

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti tikslinio valdymo efektyvumą įmonėje. Tikslinis valdymas (MBO). Tikslinio valdymo ir tikslų iškėlimo teorijos ryšys. Tikslinis valdymas praktikoje. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-15
 • Tinklinio grafiko sudarymas ir parametrų apskaičiavimas

  Darbo tikslas. Žinoti tinklinių grafikų paskirtį, sudarymo metodiką ir gebėti juos sudaryti. Uždaviniai. Darbo eiga. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Darbo aprašymas.
  Statyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-28
 • Tinklinis marketingas

  Tikslas. Uždaviniai. Kuo tinklinis marketingas skiriasi nuo finansinės piramidės? Kaip veikia tinklinis marketingas? Jėga eina iš apačios į viršų. MLM versle yra sąvoka "pavėluotas atlyginimas". Esminiai tinklinio marketingo faktai. "Kuo nebūna" tinklinis marketingas? Tinklinio marketingo privalumai. Minusai. "Vision International People Group". Pagrindiniai kompanijos produktai. Amway. Verslo principas. Oriflame. Kodėl "Oriflame"? Saugu pirkti. Kaip užsidirbti pinigų dirbant "Oriflame" kompanijoje? Pavyzdys. Kvieskite kitus pardavinėti. Asmeninis tobulėjimas. Karjeros galimybės.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-23
 • Tinklo projektas: vaikų darželis

  Tinklo projektas. Kodėl įmonei reikalingas tinklas? Kompiuterio tinklo realizavimas. Išteklių poreikis. Projektavimas. Įrangos pasirinkimas. Projekto sąmata. Apibendrinimas. Rekomendacijos. Priedai (2).
  Internetas, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-12-11
Puslapyje rodyti po