Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bonus-malus sistemos sukūrimas

  Bonus-malus sistema. Perėjimo matricą pagal Bonus-malus sistemą. Sudarome lygčių sistemą, pagal kurią nustatome galutinį vairuotojų skaičių nusistovėjusioje sistemoje. Įmokos gaunamos kiekvienais metais, kai pradinė įmoka 350 Lt, įmokos mažėja 5% pereinant per vieną klasę. Procentinis draudimo kompanijos nuostolis nusistovėjus sistemai. Bonus-malus sistema pakeitus pradinę klasę.
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-10
 • Book review: process centered management

  Darbas anglų kalba. Pranešimas: knygų palyginimas tema: centrinio planavimo procesas. Introduction. Report examines two authors view points on new product development by Slack, Nigel: "Operations management" and Brassington, Pettitt "Marketing". The design of product and service. New product development. Similarities. Differences. Conclusion.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-02-12
 • Books and reading

  Darbas anglų kalba. Knygos ir skaitymas. What books do you enjoy? Which do you prefer: borrowing books from library and friends or buying them? Is reading popular among teenagers? Why? Have you read any books in foreign languages?
  Anglų kalba, namų darbas(1 puslapis)
  2008-05-15
 • Bostvanos konstitucija

  Įvadas. Tikslas yra susipažinti ir išanalizuoti. Botsvanos konstitucijos tekstą bei pabandyti aptarti jos atotrūkį nuo konstitucijos realia žmogaus teisių atžvilgiu. Botsvanos Konstitucijos bruožai. Konstitucijos priėmimas ir jos struktūra. Vykdomoji valdžia. Leidžiamoji valdžia. Teisminė valdžia. Faktinės Konstitucijos atotrūkis nuo realiosios žmogaus teisių atžvilgiu. Neteisėtas išsiuntimas iš šalies neįtikus vyriausybei. Bušmėnų diskriminacija ir jų laisvės judėti varžymas. Mirties bausmė. Kitos problemos. Išvados.
  Politologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-09-08
 • Botanika (6)

  Goldžio aparato sandara, funkcijos, padėtis ląstelėje. Epidermio sandara, funkcijos. Epidermio priedai. Lapuočių ir spygliuočių stiebų anatominės sandaros skirtumai. Šviesamėgiai ir ūksminiai augalai. Ląstelė sulčių medžiagos, taikomoji reikšmė. Paparčio gametofito ir sporofito sandara. Bikolateraliniai indų kūleliai. Simpodinio ir monopodinio šakojimosi tipai. Raudonoji knyga. Svarbiausi saugotini ir nykstantys augalai. Liepos ir pušies lapų anatominė sandara. Riešutmedinių šeimos charakteristika. Atstovai. Erikinių šeimos charakteristika. Atstovai. Žiauberies sandara. Notrelinių šeimos augalų žiedai, žiedynai, jų sandara. Sutelktiniai vaisiai. Augalai, turintys tokius vaisius.
  Botanika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-02
 • Brandžiųjų viduramžių filosofija

  Įvadas Augustinizmo pirmtakai. Augustinizmo raida. Šv. Bonaventūras. Bonaventūro pažiūros. Fransis Bekonas (Francis Bacon). R. Bacono (Francis Bacon) pažiūros. Bacono reikšmė. Išvados.
  Viduramžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-26
 • Brėžinio skaitymas: surinkimo vienetas

  Inžinerinės grafikos kursas. 17 variantas 2 detalė. Brėžinio skaitymas ir detalizavimas. Įvadas. Specifikacija. Specifikacijos paaiškinimai. Surinkimo brėžinio skaitymas. Bendrojo vaizdo brėžinio detalizavimas. Matmenų parinkimas ir išdėstymas. Priedas: 4 dwg bylos.
  Inžinerija, namų darbas(12 puslapių)
  2009-01-23
 • Brėžinys: vienalaipsnis reduktorius

  Dwg byla. Reduktoriaus bendras vaizdas. Vieno laipsnio reduktorius.
  Mechanika, namų darbas
  2008-05-06
 • Brolių Liumjerų kinas

  Filmavimo pagrindai. Liumjerai – kinematografo išradėjai. Pirmasis viešas kino seansas. Su triumfu po platų pasaulį.
  Kinas, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-01-07
 • Bruožų krypties asmenybės teorijos

  Įvadas. Asmenybės esmė. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-05-22
 • Budistų menas Baktrijoje ir Gandharoje

  Dailės pranešimas. Gandharos ir Baktrijos istorija bei budizmo paplitimas šiuose kraštuose. Šiek tiek istorijos. Ankstyvasis periodas. Kaniskos periodas.
  Dailė, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-07-17
 • Budizmas (15)

  Budizmo kaip religijos atsiradimas. Budizmo pradininkas Sidharta Gautama. Budizmo "Šventosios knygos". Budistų tikyba. Budizmo mokymas. Budizmo įtaka. Budizmo problema. Išvados.
  Budizmas, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-05
 • Budizmas (17)

  Budizmą išpažįstančios šalys. Tikslas vienas, kelių daugybė. Vadžrajanos budizmas. Lamaizmas. Dzenbudizmas. Japoniškosios sektos.
  Budizmas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-14
 • Budizmas (18)

  Tikėjimas. Budizmas. Nirvana. Čitta. Tauriuoju aštuonialypiu keliu. Išmintis. Dora. Proto ir dvasios ugdymas. Dharma. Nesavastingumas. Keturios tauriosios tiesos.
  Budizmas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-10-29
 • Buhalterija

  Buhalterinio uždavinio sprendimas. Iš duoto praeito mėnesio bandomojo balanso reikėjo: 1.Ūkines operacijas užregistruoti Bendrame žurnale. 2.Sumas perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. 3.Atlikti koreguojančius ir uždarančius įrašus. 4.Sudaryti Darbinę atskaitomybės lentelę. 5.Sustatyti Balansą ir Pelno (nuostolio) ataskaitas.
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2005-09-29
 • Buhalterijos darbuotojo darbo vietos projektavimas

  Įvadas. Darbo patalpos parinkimas ir įrengimas. Darbo priemonės. Darbo aplinka. Patalpos bendro apšvietimo apskaičiavimas. Išvados. Grafinė dalis.
  Ergonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-06
 • Buhalterinė apskaita

  Istorija, balansas, dvejybinis įrašas, aiškinamasis raštas.
  Apskaita, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-19
 • Buhalterinė apskaita (11)

  Buhalterinės apskaitos uždaviniai ir sprendimai. Įvertinti apskaitos reikšmę; Atskirti įmonės turtą ir nuosavybę; Suprasti pagrindinę apskaitos lygybę; Mokėti fiksuoti finansinės būklės pasikeitimus apskaitoje; Išanalizuoti balanso sudarymo principus; Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą; Sudaryti bandomąjį balansą.
  Apskaita, namų darbas(10 puslapių)
  2006-05-03
 • Buhalterinė apskaita (12)

  Buhalterinės apskaitos procesas ir jo nuoseklumas. Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitos objektai ir jų klasifikavimas. Apskaitos sistemos samprata. Buhalterinės apskaitos informacija ir jos rūšys. Bendrieji apskaitos principai ir jų deklaravimas. Bendrieji apskaitos tvarkymo metodai ir reikalavimai. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Tvarkymo metodai.
  Apskaita, namų darbas(13 puslapių)
  2006-06-06
 • Buhalterinė apskaita (14)

  Buhalterinės apskaitos esmė ir vaidmuo informacijos sistemoje. Įmonės apskaitos politika. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas bei apskaitai keliami reikalavimai. Apibūdinkite 2 verslo apskaitos standartas. Turtas ir įsipareigojimai. Balanse informacija išdėstoma tokia tvarka. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Įsigaliojimo data. 9 verslo apskaitos standartas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų (produkcijos) pasigaminimo savikaina. Grynoji galimo realizavimo vertė. Paslaugų tiekimo atsargų savikaina. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Įsigaliojimo data. Apskaičiuosime likutinę vertę ir pardavimų savikainą FIFO metodu. Apskaičiuosime likutinę vertę ir pardavimų savikainą LIFO metodu. Apskaičiuosime likutinę vertę ir pardavimų savikainą vidutinių kainų metodu.
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2007-09-21
Puslapyje rodyti po