Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisės pagrindai (20)

  5 klausimai: Kokie subjektai turi įstatymo leidybos iniciatyvos teisę ir kokius veiksmus šie subjektai turi atlikti tam, kad šia teise pasinaudotų? Aprašykite mažiausiai tris civilinės teisės principus pateikdami jų sampratą, reikšmę ir praktinio naudojimo pavyzdį. Nurodykite pagrindinius teisės aktus, kurie užtikrina asmens teisę į teisminę gynybą. Paaiškinkite kuo skiriasi nusikalstama veika nuo kitų teisės pažeidimų (civilinio delikto, administracinio teisės pažeidimo, drausminio nusižengimo ar panašiai). Aprašykite mažiausiai tris darbo teisės principus pateikdami jų sampratą, reikšmę ir praktinio naudojimo pavyzdį.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-04-04
 • Teisės pagrindai (5)

  Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas. Darbo sutarties sąvoka ir turinys.
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-01-05
 • Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė

  Teisės pažeidimų sudėtis. Teisės pažeidimų požymiai. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės požymiai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2005-08-03
 • Teisės pažeidimas

  Įvadas. Teisės pažeidimo sąvoka. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinė atsakomybė. Išvados.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2007-01-05
 • Teisės pažeidimas ir jo rūšys (2)

  Įvadas. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Išvada.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-15
 • Teisės pažeidimo samprata. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka

  Įvadas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo rūšys. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Išvados.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2009-01-22
 • Teisės pažeidimo samprata. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka (2)

  Įvadas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų klasifikavimas. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų rūšys. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-22
 • Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo struktūra

  Įvadas. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo struktūra. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Teisės normos. Jos elementai: hipotezė, dispozicija ir sankcija.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-17
 • Teisės principai (2)

  Įvadas. Statinis principas ir dinaminis principas. Teisingumo principai. Moralinė ir teisinė prievolė. Principai ir pripažinimo taisyklė. Išvados.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-10-04
 • Teisės principų taikymas civilinėse bylose

  Įžanga. Teisingumo principo taikymo ypatumai. Protingumo principo taikymas. Sąžiningumo principo taikymas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-31
 • Teisės sąmonė ir teisės kultūra

  Įžanga. Tiriamoji dalis. Teisės sąmonė. Teisės sąmonės struktūra. Teisės sąmonės funkcijos. Teisės sąmonės rūšys. Teisės kultūra.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-27
 • Teisės sistema ir jos sudarymo būdai (2)

  Įžanga. Teisės sistemos sąvoka. Struktūriniai teisės sistemos elementai. Teisės sistemos sudarymo pagrindai. Teisės sistemos šakų apibūdinimas. Įstatymų sisteminimas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-01
 • Teisės taikymas (2)

  Įvadas. Teisės taikymo samprata. Teisės taikymo atvejai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės normų taikymo aktai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-26
 • Teisinė argumentacija

  Teisinė argumentacija. Teisinio argumentavimo tikslas. Kodėl teismo sprendimas privalo būti motyvuotas? Argumentacijos taisyklės. Iš kur atsiranda sunkios bylos? Analoginė teisės argumentacijos forma. Dedukcinė teisės argumentacijos forma. Teisės principo vaidmuo aiškinant ir interpretuojant teisės normas. Kuo teisės principai skiriasi nuo teisės normų. Teisinė diskrecija. Kokius pranašumus turi diskrecija? Keturi diskrecijos modeliai. Taisyklių privalumai. Diskrecijos apribojimas. Teisė, teisingumas ir tiesa. Santykis tarp teisės ir teisingumo. Politinis ir procedūrinis teisingumas. Jų santykis su morale. Tiesos išvada.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-09-07
 • Teisinė atsakomybė (4)

  Įvadas. Teisinės atsakomybės samprata ir požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-08-18
 • Teisinės rekreacinės aplinkos šaltiniai

  Įvadas. Teisinės rekreacinės aplinkos šaltiniai. Teisinės rekreacinės aplinkos šaltinių rūšys. Teisinės rekreacinės aplinkos šaltinius priimantys subjektai. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Prezidento įgaliojimai įstatymų leidybos srityje. Teisinės rekreacinės aplinkos norma. Teisinės rekreacinės aplinkos normos sąvoka. Teisinės rekreacinės aplinkos normos struktūra. Teisinės rekreacinės aplinkos normų rūšys. Administracinės teisės sistema. Teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinės teisės normų galiojimas erdvės atžvilgiu. Administracinės teisės normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Teisinis konfliktas ir jo sprendimas. Išvados.
  Komercinė teisė, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-11-21
 • Teisingo gyvenimo premija

  Teisingo gyvenimo premija (alternatyvioji Nobelio premija). Nobelio premija. Istorija. Pretendavimas. Sritys. Prizas už praktiškai ir sklandžiai sprendžiamas svarbiausias pasaulio ir žmonių problemas. Apie apdovanojimą. Įkūrėjas Jakob von Uexkull. 2004 metų laureatai. Darbas iliustruotas nuotrauka.
  Visuotinė istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-30
 • Teisiniai santykiai (4)

  Namų darbas Nr.2. Įvadas. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos. Teisiniai faktai kaip teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo pagrindas. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių subjektai. Teisinių santykių turinys. Teisinių santykių rūšys. Išvados.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-08-31
 • Teisinio teksto aiškinimas: H. Kelzenas "Grynoji teisės teorija"

  Teisinio teksto aiškinimas. H. Kelzenas. Grynoji teisės teorija. Pozityvioji teisė. Teisinio teksto aiškinimas, aiškinimo rūšys.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-04-26
 • Teisinis pozityvizmas. Normatyvizmas

  Teisinio pozityvizmo esmė ir pagrindiniai teiginiai: teisė kaip oficiali (nustatyta) visuomenės tvarka. Analitinė jurisprudencija. John Austin. Neopozityvistas H.L.A. Hart. Kelseno grynoji teisės teorija. Utilitaristai Benthamas ir Millis. Etatizmas. Normatyvizmo kritika ir reikšmė. Teisinio pozityvizmo kritika ir reikšmė.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-05
Puslapyje rodyti po