Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisės istorija (6)

  Kaip pakito piliečio teisės lyginant 1922, 1928, 1938 metus. Lietuvos valstybės konstitucijas? Atsakymą pagrįsti konkrečiais konstitucijos straipsniais. Kuo skiriasi Anglijos ir Prancūzijos leno teisės? Kodėl 1468 metais Kazimiero teisyno didžioji dalis teisės normų skirta vagystei? Iš kokių normų galima spręsti, kad valstiečiai yra įbaudžiavinti? Kuo skiriasi dviejų parlamento rūmų sistema Prancūzijoje ir Anglijoje? Uždavinys: Bajoras A Upytės mieste karčemoje buvo sumuštas ir sužalotas kardu bajoro B. Po susirėmimo pasijutęs geriau bajoras A paraukė namo, o pakeliui užsuko pagalbos pas savo draugą bajorą D pastarasis kaip tik buvo dvare ir šventė dukros vestuves. D suteikė pagalbą ir pasiūlė draugui paviešėti savaitę kitą. A grįžo į namus po dviejų savaičių, pasijuto blogai ir mirė. Per vėlai atvykęs gydytojas nustatė, kad mirtis ištiko nuo anksčiau ištiktų sumušimų. Kokį straipsnį inkriminuos teismas pagal I-ąjį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Statutą?
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-05
 • Teisės istorija (7)

  Kuo dviejų parlamento rūmų sistema Prancūzijos 1795 metų konstitucijoje skyrėsi nuo tokios pat sistemos Anglijoje? Kokie proceso bruožai liudytų, kad 1468... Kaip pakito sankcija lyginant 1468 metų Kazimiero teisyną ir Lietuvos statutus? Kokius nustatė nuosavybės apribojimus Napoleono civilinis kodeksas ir ar tai nebuvo prieštaravimas deklaruojamai absoliučiai privatinei nuosavybei? Kazusas: Remdamiesi I-uoju LDK Statutu išspręskite uždavinį. Mirė bajoras A ir paliko 600000 auksinių. Liko našlė B ir du bajoro A pilnamečiai sūnūs C ir D iš pirmos santuokos ir dukra E (pilnametė) ir sūnus F (mažametis) iš antros santuokos (su B). Testamente tėvas tik nurodė, kad palieka pusę turto dukrai E, jeigu ji ištekės už kaimyno M. našlė B nebuvo įkraitinta. Į teismą kreipėsi C ir D reikalaudami pusė palikimo, nes didžioji dalis tėvo turto sudarė pirmosios žmonos atsineštas kraitis. Kaip bus paskirstytas turtas pagal I-ąjį Lietuvos Statutą (nurodyti konkrečias sumas)?
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-23
 • Teisės istorija (8)

  Įžanga. Teritorinės slavų ir recepuotos vakarietiškos teisės junginio įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisei. Rygos miesto teisės recepcijos problema. Teisės taikymo ypatumai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-18
 • Teisės mokymas pirmuose Vakarų Europos universitetuose (2)

  Teisės studijos – pirmųjų universitetų Europoje kūrimosi priežastis. Bolonijos teisės mokykla. Mokymo programa ir metodas. Scholastinis analizės ir sintezės metodas. Scholastikos santykis su graikų filosofija ir romėnų teise. Scholastines dialektikos taikymas teises mokslui. Bolonijos universiteto įtaka kitiems Vakarų Europos universitetams. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-10-21
 • Teisės mokslas ir teisininkų rengimas Lietuvoje 1940-1989, 1990-2007

  1940 metų universiteto padėtis. Vokiečių okupacija. Antroji Sovietų okupacija. Teisės mokslas. Atkūrus nepriklausomybę. Išvados.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-14
 • Teisės normos (7)

  Baudžiamasis kodeksas. 185 straipsnis. Radinio pasisavinimas. 182 straipsnis. Sukčiavimas. Civilinis kodeksas. 5.47 straipsnis. Perduoto saugoti testamento išreikalavimas. 6.571 straipsnis. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. 122 straipsnis. Vidaus vandens laivų laikymas nenustatytose vietose.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-08-31
 • Teisės normos analizė (2)

  Namų darbas NR. 1. Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.123 str. 3 dalies analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas Civilinio kodekso (CK) straipsnis. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė.
  Civilinė teisė, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-12-08
 • Teisės normos analizė (3)

  Darbo užduotis: išanalizuoti teisės normų vidinę struktūrą. Lietuvos respublikos Civilinis kodeksas, Pirmoji knyga III dalis. Civilinių teisių objektai. 1.108 straipsnis. Valstybės skolinis įsipareigojimas. Teisės normos struktūra. Teisės normos rūšis. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 12 straipsnis. Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės. Teisės normos struktūra. Teisės normos rūšis.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-11-10
 • Teisės normos ir principai

  Įvadas. Teisės normos samprata. Teisės normų požymiai. Teisės normą apibrėžiantys elementai. Trinarė teisės normų struktūra. Trinarės teisės normų struktūros elementai. Dvinarė teisės normos struktūros samprata: teisės normos struktūros ryšys su atitinkamos teisės normos funkcija. Teisės normų klasifikavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-21
 • Teisės normos ir principai (2)

  Įvadas. Teisės principo samprata. Teisės principų funkcijos. Principų rūšys. Teisės principų klasifikacija. Bendrieji teisės principai. Paprastos ir sunkios bylos. Teisės normos, principai ir kitos nuostatos vientisos teisės teorijos požiūriu. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-28
 • Teisės normų aktai. Teisės aktų rūšys ir požymiai

  Įvadas. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų sistema. Norminių teisės aktų rūšys. Įstatymai, jų požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai aktai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-05-06
 • Teisės normų analizė

  Teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 168 str. 1 d., analizė. Sprendimas. Teisės normos užrašymas "Jei ... , tai ... priešingu atveju ..." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-08-08
 • Teisės normų analizė (4)

  Užrašomas norminio teisės akto straipsnis (straipsnio dalis, punktas, papunktis). Surandami ir užrašomi kiti norminio teisės akto straipsniai (straipsnio dalys, punktai, papunkčiai), kurie reikalingi sudaryti teisės normai jei tokie yra). Užrašoma teisės norma pavidalu "jei, tai, priešingu atveju...". Hipotezės analizė. Nurodomas asmenų ratas, kuriam taikoma teisės norma. Nurodomos faktinės aplinkybės, kada taikoma teisės norma. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal aprašymo būdą. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal sandarą; Jei hipotezė yra sudėtinė - nurodyti kiekvieną iš sudėtinių dalių; jeigu kiekviena iš sudėtinių dalia turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Jei hipotezė alternatyvioji - nurodyti visas alternatyvas; jeigu kiekviena iš alternatyvų turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Dispozicijos analizė: Užrašyti dispoziciją. Nurodyti dispozicijos rūšį pagal aprašymo būdą; Nurodyti dispozicijos rūšį pagal sandarą. Jeigu dispozicija sudėtinė arba alternatyvioji, išnagrinėti ją analogiškai kaip ir hipotezę. Sankcijos analizė: Užrašyti sankciją. Nurodyti sankcijos rūšį. Jeigu sankcija alternatyvioji, nurodyti visas alternatyvas. Jeigu sankcija sudėtinė, nurodyti visas sankcijos sudėtines dalis.
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-10-16
 • Teisės normų analizė (5)

  Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 217 straipsnio analizę. Sprendimas: Nagrinėjimas baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis: 217 straipsnis. Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Teisės normos užrašymas. Hipotezės analizė. Pirmoji alternatyva sudaryta. Antroji alternatyva sudaryta. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-12-16
 • Teisės normų analizė (6)

  Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Civilinio kodekso 6.237 str. 1 d. analizę. 2 užduotis: Vairuotojas viršija leistiną greitį, dėl to nesuvaldo savo vairuojamo automobilio Opel ir susiduria su kitu automobiliu Volvo. Eismo įvykio metu žuvo pirmojo automobilio (Opel) keleivis ir buvo sužaloti antrojo automobilio (Volvo) vairuotojas (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nesunkų sveikatos sutrikdymą) ir keleivis (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą). Taip pat nepataisomai sugadinti abu automobiliai. Automobilis Opel priklauso vairuotojo darbovietei – UAB "Be proto". Šis automobilį vairavo savo darbo metu. Automobilis Volvo priklauso jį vairavusiam asmeniui. Kokia ar kokios teisinės atsakomybės rūšys būtų taikomos šiuo atveju? Kam ir kokia teisinės atsakomybės rūšis būtų taikoma? Kas ir kokių asmenų teisinės atsakomybės galėtų reikalauti?
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-02-22
 • Teisės normų analizė: civilinio kodekso 5.6 str.

  I užduotis : Atlikti teisės normos, nustatytos Civilinio kodekso 5.6 str. 1 d. analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas CK (Civilinio kodekso) straipsnis. Analizei kiti straipsniai nereikalingi. Teisės normos užrašymas "Jei., tai. priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė.
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-09-18
 • Teisės normų analizė: vairuotojas viršija leistiną greitį

  II užduotis: Iš žemiau nurodytos temos parengti rašto darbą. Darbo apimtis – ne daugiau kaip 3 lapai. Tema: Vairuotojas viršija leistiną greitį, dėl to nesuvaldo savo vairuojamo automobilio Opel ir susiduria su kitu automobiliu Volvo. Eismo įvykio metu žuvo pirmojo automobilio (Opel) keleivis ir buvo sužaloti antrojo automobilio (Volvo) vairuotojas (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nesunkų sveikatos sutrikdymą) ir keleivis (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą). Taip pat nepataisomai sugadinti abu automobiliai. Automobilis Opel priklauso vairuotojo darbovietei – UAB "Be proto". Šis automobilį vairavo savo darbo metu. Automobilis Volvo priklauso jį vairavusiam asmeniui. Kokia ar kokios teisinės atsakomybės rūšys būtų taikomos šiuo atveju? Kam ir kokia teisinės atsakomybės rūšis būtų taikoma? Kas ir kokių asmenų teisinės atsakomybės galėtų reikalauti? II užduoties analizė. Atsakymai į užduoties klausimus.
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-09-17
 • Teisės normų klasifikacija ir struktūra (2)

  Teisės normų klasifikacija. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-19
 • Teisės pagrindai (11)

  Daiktinė ir valdymo teisės. Daiktinės teisės sąvoka, bendrosios nuostatos. Daiktų sąvoka rūšys. Valdymo sąvoka, bendrosios nuostatos. Valdymo įgijimas ir įgyvendinimas. Valdymo pabaiga, gynimas. Sutuoktinių teisės ir pareigos. Bendrosios nuostatos. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Pagal sutartį sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, padalijimas. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis padaryti nusikalstamą veiką. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką. Baigtos nusikalstamos veikos stadija.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-07-18
 • Teisės pagrindai (18)

  Teisės pagrindų namų darbų užduotys. I užduotis. Sukurkite (neperrašykite esamų teisės normų!) po dvi lentelėje nurodytų teisės šakų teisės normas, turinčias visus struktūrinius elementus (hipotezę, dispoziciją, sankciją). Konstitucinės, baudžiamosios ir administracinės teisės normos turi būti susijusios su studento studijuojamos specialybės dalyku. Nurodykite sukurtų teisės normų struktūrinius elementus (hipotezę, dispoziciją, sankciją). Užduotį atlikite pagal žemiau nurodytą formą: II užduotis. Sukurkite ir aprašykite 3 su studijuojama sritimi susijusias situacijas, kuriose būtų taikomos atskiros teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės rūšių taikymą motyvuokite. Vienoje situacijoje gali būti taikomos kelios atsakomybės rūšys, tačiau turite pritaikyti bent tris iš šių teisinių atsakomybės rūšių: (1) administracinę atsakomybę, (2) civilinę atsakomybę, (3) drausminę (tarnybinę) atsakomybę ir (4) materialinę atsakomybę. Užduotį atlikite pagal žemiau nurodytą formą. Sprendimo pavyzdys.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-14
Puslapyje rodyti po