Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisė (38)

  Savarankiškas darbas. Terminai civilinėje teisėje. Ieškinio senatis. Deliktinė atsakomybė. Darbo užmokestis.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-06-09
 • Teisė (42)

  Užrašomas norminio teisės akto straipsnis (straipsnio dalis, punktas, papunktis). Surandami ir užrašomi kiti norminio teisės akto straipsniai (straipsnio dalys, punktai, papunkčiai), kurie reikalingi sudaryti teisės normai jei tokie yra). Užrašoma teisės norma pavidalu "jei, tai, priešingu atveju...". Hipotezės analizė. Nurodomas asmenų ratas, kuriam taikoma teisės norma. Nurodomos faktinės aplinkybės, kada taikoma teisės norma. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal aprašymo būdą. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal sandarą; Jei hipotezė yra sudėtinė - nurodyti kiekvieną iš sudėtinių dalių; jeigu kiekviena iš sudėtinių dalia turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Jei hipotezė alternatyvioji - nurodyti visas alternatyvas; jeigu kiekviena iš alternatyvų turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Dispozicijos analizė: Užrašyti dispoziciją. Nurodyti dispozicijos rūšį pagal aprašymo būdą; Nurodyti dispozicijos rūšį pagal sandarą. Jeigu dispozicija sudėtinė arba alternatyvioji, išnagrinėti ją analogiškai kaip ir hipotezę. Sankcijos analizė: Užrašyti sankciją. Nurodyti sankcijos rūšį. Jeigu sankcija alternatyvioji, nurodyti visas alternatyvas. Jeigu sankcija sudėtinė, nurodyti visas sankcijos sudėtines dalis.
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-09-18
 • Teisė (49)

  Įvadas. Teisės normų aiškinimas: stadijos, būdai ir rūšys. Juridiniai asmenys: sąvoka, požymiai ir rūšys. Privatieji ir viešieji juridiniai asmenys: samprata, paskirtis ir rūšys. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Objektyvūs ir subjektyvūs bendrininkavimo požymiai. Bendrininkavimo formos, jų charakteristika ir baudžiamoji teisinė reikšmė. Dovanojimo sutartis: sąvoka, šalys, turinys, dalykas, forma ir šalių atsakomybė. Dovanojimo sutarties pavyzdys (priedas Nr. 1). Išvados.
  Teisė, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-10-26
 • Teisė (56)

  Lietuvos valstybinės valdžios sistemos. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo laiko rūšys. Normali darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas įmonėje ar namuose. Darbas naktį. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita. Poilsio laikas. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Kasmetinės švenčių dienos. A.S. buvo priimta į darbą kol K.O. grįš iš nėštumo ir gimdymo atostogų. Kokia darbo sutartis gali būti sudaryta su A.S.? Kaip gali būti nustatomos darbo sutarties terminas ir kada gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-04
 • Teisė (57)

  Teisiniai santykiai: požymiai struktūra. Kolektyvinių ginčų sprendimo tvarka. Streiko samprata. Išspręskite situaciją: Pilietis Adomauskas, išvykdamas atostogauti, 2002 m. liepos 15 d. pasiskolino iš kaimyno piliečio Jankausko 3000 Lt. Šiuos pinigus jis žadėjo grąžinti 2002 m. gruodžio 15 d. Sutartu laiku pilietis Adomauskas pinigų negražino, todėl pilietis Jankauskas 2003 m. vasario 15 d. kreipėsi į teismą. Kokia ieškinio senaties skaičiavimo tvarka? Kokius žinote ieškinio senaties terminus? Išanalizuokite pateiktą situaciją? IX varianto užduotis. Teisiniai santykiai. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių struktūra. Teisinio santykio objektas. Teisinio santykio subjektas. Teisinio santykio turinys. Kolektyvinių ginčų sprendimo tvarka. Kolektyvinių ginčų nagrinėjimo taikinamoji procedūra. Kolektyvinių ginčų nagrinėjimas darbo arbitraže ir trečiųjų teisme. Streiko samprata. Ieškinio senaties skaičiavimo tvarka. Ieškinio senaties terminai. Užduoties sprendimas.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-06
 • Teisė (72)

  Konstitucinių teisinių santykių sąvoka ir struktūra, klasifikavimo kriterijai ir atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Ieškinio senaties sąvoka, rūšys ir funkcijos. Baudžiamosios teisės objektas, sistema, uždaviniai, principai ir funkcijos. Viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, jos ypatumai. Sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-09-20
 • Teisė (76)

  Imperatyvios dispozityvios teisės normos. Administracinė teisė. Civilinė teisė. Baudžiamoji teisė. Materialinė teisė. Napoleono kodekso įvedimas Lietuvoje. Tarptautinės teisės principai. Sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties objektai. Sutarties subjektai. Sutarties turinys. Sutarties terminas. Sutarties pasibaigimo pagrindai. Sutarties neįvykimo teisinės pasekmės.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2008-06-16
 • Teisė (9)

  Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo, kaip proceso dalyvių, santykis; Aptarkite turtinės, neturtinės bei fizinės žalos, patirtos dėl nusikalstamos veikos, atlyginimo formas baudžiamajame procese.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-30
 • Teisė į nuosavybę pagal Europos žmogaus teisių konvenciją

  Įvadas. Žmogaus teisių samprata, jų įtvirtinimas Europos žmogaus teisių konvencijoje. Pagrindinė teisės ir laisvės, įtvirtintos Europos žmogaus teisių konvencijoje. Teisė į nuosavybę. Teisė į nuosavybę Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Kėsinimasis į nuosavybę. Nekilnojamojo turto negrąžinimas. Konfiskavimas muitinėje.
  Civilinė teisė, namų darbas(18 puslapių)
  2005-10-22
 • Teisė ir kiti elgesio reguliatoriai

  Įvadas. Elgesys. Nenormatyvinis reguliavimas. Normatyvinis elgesio reguliavimas. Normos sąvoka. Normų rūšys: techninės, socialinės, techninės-socialinės. Papročių normos. Religinės normos. Teisės normos. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Išvados.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-10-08
 • Teisė ir moralė

  Įvadas. Moralės įtaka teisei. Teisės ir moralės panašumai. Teisės ir moralės skirtumai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-11-26
 • Teisė ir moralė (2)

  Įvadas. Moralė. Teisės ir moralės panašumai. Teisės ir moralės skirtumai. Moralė kaip teisės normų šaltinis. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-29
 • Teisė ir teisingumas

  Lyginamoji analizė: patiekiamos autorių nuomonės apie tai, kas yra teisingumas, lyginami panašumai ir skirtumai. Tema: Teisė ir teisingumas. Baranova, J., Sodeika, T Aristotelio, T. Hobso, H. Kunčiaus, F. A. Hajeko, Dž. Rolso tekstų analizė. Dorovė ir įstatymas. Aristotelis. Įstatymo kilmė. Tomas Hobsas. Fobija: nusikalsti. Herkus Kunčius. Laisvė be socialinio teisingumo. Frydrichas Augustas fon Hajekas. Nešališkas teisingumas. Džonas Rolsas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-17
 • Teisė ir tekstas. Teisės šaltiniai. Norminė sutartis (2)

  Įžanga. Teisės tekstas kaip ženklų sistema. Teisės išraiškos formos : išorinis ir vidinis aspektai. Teisės šaltiniai: materialinis ir formalusis aspektai. Teisės šaltinių rūšys. Teisės šaltiniai kaip vienas iš požymių, pagal kuriuos klasifikuojamos nacionalinės teisės sistemos. Teisinis paprotys. Precedentas. Norminė sutartis. Doktrina. Religija. Apibendrinimas.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-10-28
 • Teisė ir tekstas. Teisės šaltiniai. Norminis aktas

  Įžanga. Norminis aktas kaip teisės šaltinis. Jo skirtumai nuo individualaus teisės akto. Norminių aktų rūšys. Konstitucija kaip ypatingas teisės šaltinis: konstitucijos ir norminio akto santykis. Tipinė norminio akto struktūra (idealus modelis). teisės normų išsidėstymas (formulavimas) norminių aktų tekste. Reikalavimai norminių aktų turiniui, formai, struktūrai, kalbai, išleidimui ir paskelbimui; šių reikalavimų įtvirtinimas norminiuose aktuose ir teismų jurisprudencijoje. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-12
 • Teisėkūra

  Įvadas. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka ir tikslai. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai. Teisėkūros juridinė technika. Išvados.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2009-01-13
 • Teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, pažeidimų, įtaka darbuotojų darbo rezultatams bei saugai ir sveikatai

  Įvadas. Šio darbo tikslas – susipažinti su pagrindinėmis temos sąvokomis (nelegalus darbas, teisės aktai, darbo teisė, darbo santykiai ir kt.) bei įvertinti nelegalaus darbo, teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, pažeidimų bei darbdavių atstovų grasinimų ar kitokio psichologinio poveikio įtaką darbuotojų darbo rezultatams bei jų saugai ir sveikatai. Darbo kodeksas. Darbo teisės pažeidimų formos. Teisės aktų (Darbo kodekso) pažeidimai. Priežastys, dėl kurių tenka dažniausiai pažeisti darbo teisės įstatymus. Pažeidimų įtaka darbo rezultatams, saugai bei sveikatai. Pagrindinės priemonės, kurios leistų sumažinti teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, pažeidimus.
  Darbo teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-05
 • Teisės funkcijos

  Įvadas. Tikslas - remiantis Egidijaus Kūrio, Vytauto Šlapausko, Alfonso Vaišvilos, Stasio Vansevičiaus darbais supažindinti su: Teisės funkcijų samprata, Teisės funkcijomis sociologiniu požiūriu, Teisės funkcijomis dogmatiniu požiūriu, Simboline ir švietėjiška teisėkūra. Teisės funkcijų samprata. Teisės funkcijos sociologiniu požiūriu. Teisės funkcijos dogmatiniu požiūriu. Reguliavimo funkcija. Apsaugos funkcija. Simbolinė ir švietėjiška teisėkūra. Išvados.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-09-29
 • Teisės įgyvendinimo sąvoka: teisės taikymas, stadijos, teisės taikymo aktas

  Įvadas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Teisės taikymai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-15
 • Teisės istorija (5)

  Argumentuodami nurodykite kuriose Vokietijos konstitucijose buvo įtvirtinta Prūsijos viršenybė ir paaiškinkite kodėl? Vokietijos imperijos konstitucija. Kaip skiriasi paveldėjimo institutas pagal Magdeburgo miesto teisę Lietuvoje ir Lietuvos Statutus? Kaip buvo kiekvienoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemės privilegijoje plečiama feodalų žemės nuosavybės teisė? Kokie buvo numatyti žemės disponavimo apribojimai feodalams Lietuvos Statutuose? Kazusas. Pirmasis Lietuvos Statutas.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-21
Puslapyje rodyti po