Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Techninė mechanika (2)

  1. Nustatyti kronšteino strypų AB ir BC reakcijas, jeigu jėgų moduliai F1 = 30kN, F2 = 50kN, F3 = 20 kN. Įtvirtinimai A, B ir C šarnyriški. 2. Nustatyti duotų strypinių sistemų reakcijas, jeigu F = 80kN, F1 = 100kN, F2 = 60kN, q = 20kN/m ir M = 70kNm. 3. Duotai sijai reikia paskaičiuoti atramines reakcijas, kai F1 = 20kN, F2 = 30kN ir M = 70kNm. 4. Iš miesto pastoviu 80km/h greičiu išvažiavo automobilis. Po 1,5 valandos jį ėmė vytis motociklas, kurio greitis 100km/h. Per kiek laiko motociklas pavys automobilį? 5. Apskaičiuoti darbą, kurį reikia atlikti keliant 2t masės krovinį į 5m aukštį nuožulniąja plokštuma, sudarančia su horizontu 30° kampą; trinties koeficientas 0,5. 6. Kinematinei schemai reikia nustatyti bendrą daugialaipsnės pavaros naudingumo koeficientą ir kiekvieno veleno veleno perduodamą galią, jeigu atskiri naudingumo koeficientai yra tokie. Apskaičiuokite kiekvieno veleno sukimosi dažnį, kampinį greitį, perduodamą sukimo momentą.
  Mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-19
 • Techninė mechanika (5)

  Duotam laiptuotam strypui sudaryti ašinių jėgų ir normalinių įtempių epiūras, patikrinti strypo stiprumą bei rasti jo deformaciją (laisvojo galo pasislinkimą), jeigu apkrova F = 20 Kn: skerspjūvio plotas A = 200 mm2; atstumas a = 0,1 m; leistini įtempiai σadm = 120 MPa (N mm2); tamprumo modulis E = 2,0. 105 MPa (N mm2). Sprendimas. Duotai sijai sudaryti lenkimo momentų epiūrą ir pagal pavojingą pjūvį nustatyti stačiakampio formos (h : h = 1 : 3), dvitėjinio ir lovinio profilio sijų matmenis, jeigu F1 = 18,7 kN, F2 = 10,0 kN, M = 20,6 kNm, leistini įtempiai σl.adm = 120 MPa (N mm2). Palyginti, kuri iš visų trijų sijų yra lengviausia. Sprendimas. Išvada.
  Mechanika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-10-20
 • Techninės ekspertizės ir kėbulų formos atstatymo technologijos

  Savarankiškas darbas. Įvadas.Transporto priemonės techniniai duomenys ir charakteristika. Transporto priemonės vidutinės rinkos ir papildomos įrangos vertės nustatymas. Kėbulų remonto skyriaus darbo jėgos skaičiavimas. Skyriaus įrankių, įrengimų ir stendų parinkimas ir ploto nustatymas. Skyriaus apšvietimo ir ventiliacijos skaičiavimas. Darbų sauga kėbulų remonto skyriuje. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(17 puslapių)
  2006-03-01
 • Technologies modernes

  Darbas prancūzų kalba. Šiuolaikinės technologijos.
  Prancūzų kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-11-22
 • Technologija. Gamybos kaštai

  Gamybos veiksniai ir gaminiai. Ilgasis ir trumpasis laikotarpiai. Bendrasis, vidutinis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Techninė pakeitimo norma. Pelno maksimizavimas. Pastovieji, kintamieji ir bendrieji kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Kaštų minimizavimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-10
 • Technologijų aplinkosauga

  Išsiskiriančių teršalų kiekių skaičiavimas. Užduotis: Per šildymo sezoną planuojama sunaudoti X tonų mazuto. Duotos mazuto charakteristikos. Rasti išsiskiriančių teršalų (SO2, CO, NO2) kiekius tonomis per metus. Išvada. Maksimalios išmetimų koncentracijos ir atstumai iki jų nusėdimo. Užduotis: Rasti maksimalias išmetimų koncentracijas ir atstumus iki jų nusėdimo vietos. Išvada. Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų vidaus degimo variklių, kiekių skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų vidaus degimo variklių, kiekius, esant tokiems duomenims. Išvada. Medžiagų pasiskirstymo balansiniai skaičiavimai Užduotis: Katilinė dirba 150 dienų per metus ir sukūrena 30 t medienos bei 30 t anglies. Šilumos nuostoliai ne visiškai chemiškai sudegus kurui sudaro 2%, o šilumos nuostoliai sudegant kurui – 12%. Atlikti išsiskiriančių medžiagų balansinius skaičiavimus. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(15 puslapių)
  2009-03-27
 • Technologijų pamokos išplėstinis planas

  Pamokos planas. Tema: erdvinis konstravimas. Užduotis: pelė. Pagrindiniai pamokos tikslai. Mokomosios priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-05-13
 • Technologinės linijos modernizavimas: UAB "Vyčia"

  Projekto svarba. Projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto pagrindimas. Probleminės situacijos aprašymas. Projekto atitikimas specifiniams BPD priemonės kriterijams. Projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto įgyvendinimo metodika. Projekto valdymo ir administravimo schema. Projekto įgyvendinimo planas. Atskaitomybė ir projekto įgyvendinimo priežiūra. Projekto biudžetas ir išlaidų tinkamumas. Projekto rezultatų įvertinimas. Techninis. Techninio sprendimo alternatyvos. Techninio sprendimo pagrindimas. Ekonominis. Projekto ekonominis – socialinis poveikis tikslinėms grupėms natūrine ir pinigine išraiška. Projekto aplinkosaugos poveikis. Sukurtas turtas įgyvendinus projektą ir jo paskirtis. Inovacijų ar galimybių joms diegti sukūrimas. Finansinis. Projekto nauda projekto objektui. Projekto naudos struktūra ir dydis. Pavojai ir projekto rizika. Projekto rizika. Projekto rezultatų jautrumo analizė. Projekto rezultatų įtaka. Projekto tęstinumo galimybės.
  Apskaita, namų darbas(20 puslapių)
  2011-07-04
 • Technologinio įtaiso konstravimas

  Įtaiso paskirtis. Hidraulinio aukštikelčio funkcinė schema. Naudojimas ir veikimo principas. Suleidimai ir stiprumų parametrai. Įtaiso detalės, medžiagos ir apdirbimas. Surinkimo technologijos aprašymas.
  Mechanika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-08
 • Technologinių procesų loginis valdymas

  Automatizavimo schemos aprašas. Ryšių schemos specifikacija. Aprašas. Ryšių schemos specifikacija. Siemens elektros varikliai. Trijų polių automatiniai jungikliai. Programuojamojo loginio valdiklio parinkimas. Valdiklio sujungimų schema.
  Inžinerija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-16
 • Techology Tracking Systems

  Darbas anglų kalba. Užduotis: sukurti informacinę sistemą, ir pritaikyti tam tikrai įmonei. Scope. Executive summary. Problem discussion. Solution discussion. Cost discussion. Implementation discussion. Summary of conclusions and recommendations. Conclusions. Recommendations. Context diagram. Use-case model diagram. Conclusion.
  Informatika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-10
 • Teenage fashions

  Darbas anglų kalba. Projektas apie paauglių madas. Teenage fashions. Hair style. Colors. Fringe. What choose curly or straight? Body decorations. Tattoos. Piercing. Dreadlocks. Acrylic or gel nails. Tattoos and piercing. Acrylic and gel nails. Fashion shows. Shoes and clothes. Questioning. Diagram. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Anglų kalba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-10
 • Teigiamas savęs vertinimas - kelias į sėkmingą gyvenimą

  Savęs pažinimas. Savęs vertinimas. Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos. Kas lemia asmenybės tapsmą. Tobulėti - įgyti vidinę laisvę. Poreikiai ir saviaukla. Savistaba ir savikontrolė.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-13
 • Teigiamo valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams

  Įvadas. Teigiamo valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams. Pirkimai. Valiutinių operacijų apskaita. Užsienio šalyse pirktų prekių apmokėjimas. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Teigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Pirmasis atvejis. Antrasis atvejis. Trečiasis atvejis. Ketvirtasis atvejis. Teigiamo valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams AB "Moderna". Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(19 puslapių)
  2007-10-26
 • Teikiamų paslaugų analizė: viešbutis "Violeta"

  Įvadas. Darbo tikslas yra apžvelgti ir išanalizuoti "Violeta" viešbučio teikiamas paslaugas. Norminiai dokumentai reglamentuojantys Viešbučio "Violeta" veiklą. Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas. Lietuvos Respublikos (LR) tabako kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) maisto įstatymas. Viešbučio paslaugų aprašymas. Apgyvendinimo paslauga. Maitinimo paslauga. Konferencijų organizavimo paslauga. Poilsio paslauga. Teikiamų paslaugų analizė. Atliktos apklausos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-12-31
 • Teisė (10)

  Paaiškinkite suėmimo skyrimo retrospektyvinio ir perspektyvinių pagrindų turinį. Paaiškinkite kardomųjų priemonių taikymo terminų skaičiavimo taisykles. Uždavinys.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-30
 • Teisė (11)

  Atskleiskite civilinio ieškovo ir nukentėjusiojo kaip proceso dalyvių santykį bei paaiškinkite pripažinimo civiliniu ieškovu ir nukentėjusiuoju pagrindus ir tvarką. Aptarkite ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro procesinių įgaliojimų santykį. Uždavinys.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-30
 • Teisė (18)

  Civilinių teisių santykių objektas. Individualūs darbo ginčai. Autorių teisių subjektai ir objektai.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-07
 • Teisė (21)

  Juridinių asmenų steigimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Praktinė užduotis.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-21
 • Teisė (24)

  Konstitucinės teisės mokslo atsiradimas ir raida, pagrindinės mokslo kryptys ir mokyklos. Įstatymai, kaip darbo teisės šaltinis, jų rūšys, rengimo, priėmimo ir skelbimo tvarka. Darbo įstatymo galiojimas. Administracinės teisės sąvoka, dalykas, reguliavimo metodas, funkcijos ir principai. Administracinės teisės sistema, administracinės teisės mokslo sistema. Įmonės pirkimo – pardavimo sutartis, jos ypatumai. Sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Paruošti minėtos sutarties pavyzdį. Įmonės pirkimo – pardavimo sutartis. Išvados.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-29
Puslapyje rodyti po