Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė prekyba (9)

  Produkto gyvavimo ciklo teorija. Gamybos struktūra. Laisvas paslaugų judėjimas. Eksporto planavimas. Kokie preferencinės prekybos pokyčiai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-09-26
 • Tarptautinė prekyba ir prekybos politika

  Palyginamojo pranašumo dėsnio esmė ir pasekmės. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos politikos formos, priemonės, nauda ir žala. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(25 puslapiai)
  2006-12-19
 • Tarptautinė privatinė teisė (2)

  Pagrindiniai specifiniai tarptautinės viešosios teisės bruožai. Įstatymų leidybos valdžios nebuvimas. Tarptautinės viešosios teisės normų kūrimo ir privalomumo ypatybės. Centrinės vykdomosios valdžios nebuvimas. Centrinės privalomos jurisdikcijos teisminės institucijos nebuvimas. Tarptautinės viešosios teisės normų laikymosi užtikrinimo ypatybės. Tarptautinės viešosios teisės šaltiniai. Tarptautinė viešoji ir nacionalinė teisė. Dualistinė ir monistinė teorijos. Tarptautinės teisės požiūris į nacionalinę teisę. Nacionalinių teisinių sistemų požiūris į tarptautinę viešąją teisę. Kuo dar tarptautinė viešoji teisė skiriasi nuo nacionalinės teisės? Lietuvoje.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-19
 • Tarptautinė privatinė teisė (3)

  Įžanga. Bylos sprendimas. Teisinio santykio kvalifikavimas. Šalutinė problema ir išskaidymas (dépeçage). Grąžinimas (renvoi). Kiti išspręstini klausimai. Išvados. Išnašos. Jurisdikcijos klausimai. Bylų su tarptautiniu (užsienio) elementu teismingumas Lietuvos teismams. Sutartinio teismingumo ypatumai tarptautiniame civiliniame procese. Teisės sistemų kolizijos klausimai. Užsienio teisės taikymo teisinis pagrindas. Atvejai, kai Lietuvos teismai turi taikyti tarptautines sutartis (konvencijas), kurių dalyvė Lietuva nėra. Atsisakymas taikyti užsienio teisę. Preliminarūs klausimai. Kvalifikavimas. Šalutinė problema. Išskaidymas. Materialinės ir proceso teisės atribojimas.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2008-04-16
 • Tarptautinė privatinė teisė (7)

  Tarptautinės privatinės teisės namų darbas. I dalis. Palyginkite tarptautinius pirkimo-pardavimo ir tarptautinius pervežimo santykius reglamentuojančias tarptautines konvencijas. Nagrinėju Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR) ir Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Panašumai. Skirtumai. II dalis. LR civiliniame kodekse ir 1980 m. JT konvencijoje dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių suraskite, nurodykite ir trumpai pakomentuokite straipsnius, kurias remiantis Jūs spręsite, kokios turi būti pirkėjo teisės ir pareigos pirkimo-pardavimo procese.
  Tarptautinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-07-20
 • Tarptautinė teisė pagal Hartą

  Įvadas. Tarptautinė teisė pagal Hartą. Išvados.
  Tarptautinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-05
 • Tarptautinės finansų ir kredito rizikos valdymo duomenų bazės

  Įvadas. Tiriamų duomenų bazių sąrašas ir tyrimo planas. Privaloma darbo struktūra. Sugretinamoji pasirinktos krypties DB analizė. Tarptautinių finansų ir kredito rizikos valdymo duomenų bazių analizė. Global Financial Data (GFD). EDGAR. Moody‘s. World'Vest Base Financial Database. Financials. DDCN. Perfect Fillings. Standard & Poor's LossStats. FitchRatings First FitchRisk. FitchRatings Loan Loss Database. Credit Reform. D&B (Dunn & Bradstreet) . Intrum Justitia. Šios krypties DB veikimo schemos. Sugretinamoji šios krypties DB veikimo analizė. Lyginamoji pasirinktos krypties DB analizė. Duomenų bazių paslaugų palyginimas ir vertinimas. Duomenų bazių palyginimas pagal suteikiamos informacijos parametrus, ataskaitas, pateikiamus rodiklius. Duomenų bazių palyginimas pagal pritaikymo sritį. Lyginamoji pasirinktos krypties DB naudingumo analizė. Priedai. Global Financial Data ataskaita, gautų duomenų fragmentas ir paieškos langas. EDGAR Online paieškos langas ir ataskaita. Moody‘s paieškos langas ir pavyzdinė ataskaita. World'Vest Base Financial Database paieškos langas, paieškos rezultatai bei duomenų failo ištrauka. Financials paieškos langas ir ataskaitų pavyzdžiai. DDCN paieškos ir gautų rezultatų pavyzdžiai. Perfect FILINGS paieškos ir ataskaitų pavyzdžiai. Standard & Poor's LossStats ataskaitų pavyzdžiai. FitchRatings First FitchRisk paieškos aplinka ir ataskaitos pavyzdys. FIRST panaudojimo galimybės ir naudingumas. FitchRatings Loan Loss Database pavyzdinės ataskaitos. Credit Reform pavyzdinės ataskaitos. Credit Reform mokumo indekso iliustracija. D&B (Dunn & Bradstreet). Pavyzdinė D&B ataskaita.
  Informatika, namų darbas(63 puslapiai)
  2006-03-15
 • Tarptautinės investicijos

  Įvadas. Tarptautinės investicijos. Portfelinės užsienio investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų tendencijos. Tiesioginis užsienio investuotojas. Tiesioginio investavimo įmonė. Fiziniai asmenys. Finansiniai investuotojai. Strateginiai investuotojai. Tiesioginės užsienio investicijos ir jų poreikis tarptautiniam verslui. Tiesioginių užsienio investicijų strategijos. Į produktą orientuotos TUI strategijos. Į rinką orientuotos TUI strategijos. Į technologijas nukreipta TUI strategija. Į pažangiąją patirtį orientuota TUI strategija. Techniniai tiesioginių užsienio investicijų aspektai. Vietinio verslo įsigijimas. Įmonių sujungimas Lietuvos patirtis priimant tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginių užsienio investicijų pranašumai bei trūkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2007-05-02
 • Tarptautinės investicijos (2)

  Teorinė dalis. Darbo tikslas susipažinti su tarptautinėmis investicijomis, jų atsiradimu, klasifikavimu ( tipais ), formomis. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Praktinė dalis. Lietuvos investuotojų užsienyje investicijų mąstai. Pagrindinės šalys investuotojos. Apibendrinimas.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-12
 • Tarptautinės kompanijos marketingo ypatumai: "The Coca-Cola Company"

  Įvadas. Įmonės aprašymas. "The coca-cola company" rinkodara. "The coca-cola company" SSGG analizė. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-01-02
 • Tarptautinės organizacijos ir jų veikla (2)

  Jungtinių tautų organizacija. Jungtinių Tautų (JT) Chartija nustatė tokius veiklos tikslus. Siekdamos nurodytų tikslų, Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) ir jos valstybės narės savo veiklą grindžia šiais principais. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) struktūra: Generalinė asamblėja. Ekonominė ir Socialinė Taryba. Globos taryba. Tarptautinė teismas. Sekretoriatas. Pagrindinės Jungtinių Tautų (JT) veiklos kryptis. Jungtinių Tautų (JT) pasaulinės organizacijos ir agentūros. Lietuva Jungtinėse Tautose ir Jungtinės Tautos Lietuvoje. Vykdomos šios Jungtinių Tautų Vystymo Programa (JTVP) ir Lietuvos bendradarbiavimo programos. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Pagrindiniai NATO tikslai. NATO paskirtis. NATO paskirtis. NATO institucinę struktūrą sudaro dvi grandys. Civilinę struktūrą sudaro šios institucijos. Karinę struktūrą sudaro. Europos Taryba. Europos Tarybos (ET) pagrindinis tikslas. Europos Tarybos struktūra: Ministrų Komitetas. Biudžetas ir mokesčiai. Europos Taryba (ET) ir Lietuva. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). Pagrindiniai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) principai. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) institucinė struktūra: Aukščiausiojo lygio (viršūnių) susitikimai. Pagrindinės regioninės tarptautinės organizacijos. Amerikos valstybių organizacija (AmVO). Afrikos vienybės organizacija (AVO). Arabų valstybių lyga (AVL). Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN). Summary. Įvadas. Išvados.
  Politologija, namų darbas(18 puslapių)
  2007-01-24
 • Tarptautinės teisės principų analizė, atskleidžiant jų turinį

  Jėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas. Taikaus ginčų sprendimo principas. Nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Laisvo tautų apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Valstybių sienų neliečiamumo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principas.
  Tarptautinė teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-02-24
 • Tarptautinės transporto organizacijos ir jų politika

  Įvadas. Transporto organizacijos. Tarptautinis transporto forumas. JTO (Jungtinių tautų organizacijos) prekybos ir vystymo konferencija. Tarptautinė kelininkų federacija (IRF). Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija (LINAVA). Tarptautinė ekspeditorių asociacijų federacija (FIATA). Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-09
 • Tarptautiniai finansai (6)

  Įvadas. Tarptautinių finansų sąvokos teoriniai aspektai. Tarptautinės finansinės organizacijos. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Tarptautinis atsiskaitymų bankas. Europos rekonstrukcijos bankas. Europos investicijų bankas. Europos monetarinis institutas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Tarptautiniai finansai ir tarptautinė ekonominė politika. Finansų kontrolė Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmai ir priemonės. Valstybės finansų valdymas. Lyginamasis požiūris. Išvados.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-09
 • Tarptautiniai komerciniai arbitražai

  Įžanga. Asmenys dalyvaujantys civiliniame procese ir tarptautiniame komerciniame arbitraže. Jų panašumai ir skirtumai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-11-06
 • Tarptautiniai norminiai aktai, reglamentuojantys autorių teises

  Įvadas. Darbo tikslas: panagrinėti, kas yra autorinės teisės, kaip jos atsirado, sužinoti, kas jas reglamentuoja ir kaip jos yra užtikrinamos tarptautiniu mastu. Autorinių teisių susiformavimas. Berno konvencija. Pasaulinė autorių teisių konvencija. Tarptautinė Romos konvencija. Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO). PINO Autorių teisių sutartis. Autorinių teisių kūrimasis Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-29
 • Tarptautiniai vežimai

  Tarptautinės konvencijos. Saugių transporto priemonių ir konteinerių naudojimas. Tarptautinė garantijos grandinė. TIR sistemos veikimo principas. Lietuvos muitinės strategijos uždaviniai ir užduotys. Muitinės charakteristika. Muitinės mokymo centras. Muitinės laboratorija. Muitinės kriminalinė tarnyba. Informacinių sistemų centras. Lietuvos Respublikos (LR) muitinės kodeksas. Sandorio vertės metodas.
  Transportas ir logistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-12-20
 • Tarptautiniai žmogaus teisių gynimo būdai

  Įvadas. Europos Sąjunga (ES). Jungtinės Tautos (JT). Europos Taryba (ET). Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). Jungtinų Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras. Elementariosios žmogaus teisės.
  Tarptautinė teisė, namų darbas(15 puslapių)
  2009-04-23
 • Tarptautinio atsiskaitymo būdai: faktoringas, forfeitingas

  Įvadas. Atsiskaitymo būdo samprata. Atsiskaitymai faktoringo pagrindais. Faktoringo samprata. Faktoringo klasifikavimas. Įmonės, kurioms tinka faktoringas. Faktoringo pranašumai. Faktoringo suteikimo sąlygos. Faktoringo rinkos apžvalga 2005 m. Atsiskaitymai forfeitingo pagrindais. Forfeitingo samprata. Pagrindiniai forfeitingo sandorio bruožai. Pagrindiniai eksporto faktoringo ir forfeitingo skirtumai. Žodynėlis. Išvados.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-11-06
 • Tarptautinio marketingo tipai, jų lyginamoji analizė

  Santrauka. Tarptautinio marketingo tipai. Eksporto marketingas. Multinacionalinis marketingas. Pasaulinis marketingas. Marketingo programos elementas. Tarptautinio marketingo tipų lyginamoji analizė. Pagrindiniai bruožai. Marketingo strategijos ypatumai.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-12-06
Puslapyje rodyti po