Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Takių kūnų mechanika

  Darbo užduotis: Aprašyti 1 paveikslėlyje pateiktos hidraulinės sistemos veikimą esant visoms galimoms skirstytuvų padėtims (nubraižant schemas kiekvienai skirstytuvų padėčiai). Apskaičiuoti hidraulinės sistemos pagrindinius parametrus ir parinkti hidraulinius agregatus, kai žinoma F1, F2, ir v1, v2. (skirstytuvas SK1 yra II padėtyje, o SK1 yra 1 padėtyje). Darbo eiga. Hidrocilindrų pagrindinių parametrų nustatymas. Siurblio parinkimas. Valdymo reguliavimo bei papildomų įrenginių parinkimas. Vamzdžių parinkimas. Alyvos parinkimas. Hidraulinės sistemos galios ir naudingumo koeficiento nustatymas. Šiluminio režimo skaičiavimas.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-05-04
 • Tamplierių ordinas

  Įvadas. Atsiradimas. Apranga ir elgesio normos. Riterių skurdas ir finansinis ordino klestėjimas. Suėmimas. Sadomistai, mahometonai ir ezoteristai. Legendos. Tamplieriai grožinėje literatūroje. Išvados.
  Visuotinė istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-06-05
 • Tarnybinis etiketas

  Darbo etika. Kasdieninis elgesys įstaigoje. Pristatymo, prisistatymo kultūra, kreipimasis, pasisveikinimas. Pokalbio kultūra. Telefonas ir etiketas. Apranga. Papuošalai. Laikysena. Dovanos, suvenyrai. Klausimai.
  Etiketas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-12-19
 • Tarnybinis pareigūnų etiketas

  Įvadas. Tarnybinis pareigūnų etiketas. Vadovas-pavaldinys. Policijos pareigūnų tarpusavio santykiai. Vadovo asmenybė. Profesinės etikos reikalavimai vadovaujantiems policijos pareigūnams. Išvados.
  Etika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-02-22
 • Tarnybinių patikrinimų atlikimų pagrindas ir tvarka

  Įžanga. Tarnybinių patikrinimų atlikimo pagrindas. Tarnybinės nuobaudos ir nuobaudos skiriamos laikantis nuostatų. Tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos gali būti skiriama. Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarka. Tarnybinis patikrinimas neatliekamas, o pradėtas turi būti nutrauktas. Tikrintojo teisės. Tikrinamojo pareigūno teisės. Išvada.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2008-11-10
 • Tarpasmeniniai santykiai

  Kas yra tarpasmeniniai santykiai? Kuo tarpasmeniniai santykiai svarbūs? Su kuo užmezgame tarpasmeninius santykius? Tarpasmeninių santykių raida. Atsiskleidimas ir jo reikšmė tarpasmeniniuose santykiuose. Draugystė. Meilė. Meilės rūšys. Santykių iširimas.
  Socialinė psichologija, namų darbas(12 puslapių)
  2006-02-17
 • Tarpasmeniniai santykiai ir bendravimas darbe

  Įvadas. Komunikacijos požymiai. Tarpasmeninė komunikacija. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-01-09
 • Tarpasmeninių santykių psichologija

  Grupė ir asmuo. Grupės ir kolektyvo apibūdinimas. Individo socializacija. Socialinė percepcija. Socialinė nuostata. Tarpasmeninių santykių tyrimo metodai. Grupė ir vadovas. Grupės vadovo funkcijos. Vadovo asmenybė. Konflikto psichologija.
  Psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-04-21
 • Tarpinio įsiminimo tyrimas, naudojant L.S. Vygotskio metodiką (2)

  Vaiko pažinimo praktikumas. Praktikumo tikslas: Tirti vaikų atmintį, naudojant pagalbines priemones, palengvinančias įsiminimą. Duomenys. Lentelė: Tiriamojo vardas, Tiriamojo amžius, Tiriamojo reakcija įsimenant žodžius, Tiriamojo elgesys atgaminant žodžius, Tyrimo trukmė. Rezultatų analizė. Grafinė rezultatų analizė. Apibendrinimas. Priedai (3psl.).
  Kognityvinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-02-23
 • Tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai Suomijoje

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti tarpkultūrinės komunikacijos ypatumus Suomijoje Šalies apibūdinimas. Suomių savybės. Dimensijos. Griežtas ar laisvas laiko traktavimas. Neapibrėžtumo vengimas ar rizikos toleravimas. Formalumas ar neformalumas. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Akių kontaktas. Laikysena ir fizinis artumas. Tylos intarpai.
  Etiketas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-11-05
 • Tarptautinė ekonomika (13)

  Teorinio klausimo nagrinėjimas: Subsidijos ir jų esmė. Praktinė užduotis: Tarptautinės prekybos sąlygų ir gamybos galimybių ribų analizė esant visiškai specializacijai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-26
 • Tarptautinė ekonomika (17)

  Tarptautinės ekonomikos savarankiškas namų darbas. Lietuvos prekybos su Vokietija analizė Ekonominis Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimas. Uždavinys: Yra dvi šalys – Lenkija ir Lietuva, kurios augina tik dvi prekes: bulves ir kriaušes. Kiekvienos prekės vienetui pagaminti skirtingose šalyse sunaudojami tokie darbo kiekiai (pavyzdžiui, žm./val.). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-09-22
 • Tarptautinė ekonomika (2)

  Tarptautinės prekybos politikos formos, muitų tarifų rūšys, užsienio valiutų rinka, valiutos kursą veikiantys veiksniai, valiutos revalvacija ir devalvacija, tarptautinės valiutos fondas.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-05-17
 • Tarptautinė ekonomika (7)

  Valiutų rinkos operacijos. Lietuvos eksporto struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Tarptautinė ekonomika (8)

  Tarptautinių ekonominių santykių struktūros elementas – tarptautinis darbo pasidalijimas. Lietuvos eksporto struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-13
 • Tarptautinė ekonomika (9)

  Valiutų kursus veikiantys veiksniai. Lietuvos importo struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-24
 • Tarptautinė jūrų organizacija

  Įvadas. Tarptautinė jūrų organizacija. Organizacija, struktūra ir veikla. Finansavimas. Trumpa kai kurių konvencijų apžvalga. Solas: tarptautinė 1974 m. konvencija dėl žmonių gyvybės apsaugos jūroje, 1978 m. protokolas. Tarptautinė jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo normatyvų 1978 m. konvencija. Tarptautinės jūrinės laivybos formalumų supaprastinimo 1965 m. konvencija (fal’65). Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos 1973 m. konvencija, modifikuota padal 1978 m. jai priimta protokolą (marpol 73/78). Tarptautinė 1969 m. konvencija dėl įsikišimo atviroje jūroje avariniais užteršimo nafta atvejais (intervention’69). Tarptautinė Torremolino 1977 m. konvencija dėl žvejybinių laivų saugumo. Reziumė.
  Teisė, namų darbas(13 puslapių)
  2005-10-10
 • Tarptautinė prekyba (10)

  Hekšerio – Olino tarptautinės prekybos teorija. Leontjevo paradoksas. Gerovės struktūra. Viešieji pirkimai. Eksporto įmonės galimybių įvertinimas. Kokios pagrindinės Laisvųjų ekonominių zonų veiklos efektyvumo ir gyvavimo ciklo tendencijos? Laisvųjų ekonominių zonų Lietuvoje problemos ir perspektyvos? Atsakymą pagrįskite.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Tarptautinė prekyba (20)

  Tarptautinės prekybos sąlygos ir nauda. Atsakymą pagrįskite. Tarptautinės prekybos nauda ir reikšmė. Tarptautinės prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Atsakymą pagrįskite. Pagrindinės prekės ir produkcija, kurią eksportuoja ir importuoja pagrindiniai pasaulio tarptautinės prekybos dalyviai. Nuotolinė prekyba Europos Sąjungos valstybėse. Atsakymą pagrįskite. Didžiausio palankumo statuso muitai. Kokie informacijos paieškos apie potencialias eksporto rinkas, būdai? Atsakymą pagrįskite.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2010-02-24
 • Tarptautinė prekyba (21)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies rizika. Importo ir eksporto motyvai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-10-20
Puslapyje rodyti po