Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Švietimo kaita Lietuvoje

  Įvadas. Švietimo kaita Lietuvoje. Komunistinio valdymo laikotarpis. Nacionalinės programos būvimas. Švietimo reformos atėjimas į mokyklas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-19
 • Švietimo sistema ir jos problemos Lietuvoje

  Švietimo sistema. Švietimo tikslai. Švietimo sistemos problemos. Bendrojo lavinimo mokyklos. Bendrojo lavinimo mokyklos uždaviniai. Mokyklų problemos. Per dideli krūviai mokyklose. Mokslas tampa mokamas. Dirba nepakankamai kvalifikuoti mokytojai. Korupcija švietimo įstaigose. Aukštosios mokyklos. Aukštųjų mokyklų problemos. Aukštųjų mokyklų auditorijose dauguma pagyvenusių dėstytojų?! Korupcija ir kyšininkavimas. Lietuvoje magistrantūros studijos prastos. Per didelis studentų skaičius universitetuose. Neįgalūs studentai aukštosiose mokyklose. Profesinis bakalauras – perspektyvu ar lengvas kelias į aukštąjį mokslą? Švietimo sistema užsienyje. Švedijos švietimo sistema. Jungtinės Karalystės švietimo sistema. Švietimo sistema Suomijoje. Švietimo sistema Vokietijoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(19 puslapių)
  2008-01-24
 • T. Adorno and M. Horkheimer. Culture industry

  Darbas anglų kalba. Theodor Adorno and Max Horkheimer baigiamojo darbo analizė. Kaip jų darbas padeda suvokti šiuolaikinę kultūrą? Explore the "culture industry" thesis by Adorno and Horkheimer. How useful is their work for understanding contemporary culture?
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-15
 • T. Moras "Utopija"

  Tomo Moro veikalo "Utopija" analizė. Tomo Moro biografija. "Utopija". "Utopijos" motyvai. Kritika.
  Viduramžių filosofija, namų darbas(11 puslapių)
  2006-09-26
 • T. Sodeika ir J. Baranova "Filosofija"

  Tomo Sodeikos ir Jūratės Baranovos knyga "Filosofija" tema "Mirtis". Darbe palyginti keli filosofai: Žanas Polis Sartras, Fransis Beikonas, Frydrichas Nyčė, Epikūras ir Romanas Gvardinis. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-03-23
 • Tabariškių bažnyčios ansamblis

  Architektūrinio objekto analizė. Objekto pavadinimas, autorius, vieta, statybos metai. Požymiai leidžiantys priskirti objektą vienam ar kitam architektūros stiliui. Objekto konstrukcinė sistema. Bažnyčia. Sakykla. Altoriai. Vargonų prospektas. Varpinė su vartais.
  Architektūra ir dizainas, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-11-27
 • Tadas Kosciuška

  Įvadas. Tadas Kosciuška ir Lietuva. Tadas Kosciuška ir jo požiūris į renesanso, švietimo idėjas. 1794 metų sukilimas Lietuvoje ir Tadas Kosciuška. Išvados.
  Istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-20
 • Taikomoji aplinkosauga

  Monitoringas. Ekologinio monitoringo programos tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir principai. Ekologinio monitoringo struktūra ir objektai. Aplinkos oro monitoringas Lietuvoje. Oro monitoringo paprogramė. Vandens monitoringo paprogramė. Dirvožemio monitoringo paprogramė. Augmenijos ir gyvūnijos monitoringo paprogramė. Kompleksinio kraštovaizdžio monitoringo paprogramė. Ekologinės informacijos sistema. Moksliniai darbai. Matematiniai modeliai. Sieros oksidai. Surfer programos aprašymas. Sieros kritinių apkrovų viršijimų Lietuvoje pateikimas, naudojant Surfer programą. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(25 puslapiai)
  2006-05-30
 • Taikomoji elektrotechnika

  Pirmoji dalis. Trifazio transformatoriaus elektrinių parametrų skaičiavimas. Duomenų lentelė. Antroji dalis. Asinchroninio narvelinio variklio mechaninės charakteristikos sudarymas. Duomenų lentelė. Trečioji dalis. Elektros pavaros asinchroninio variklio parinkimas. Duomenų lentelė. Ketvirtoji dalis. Bendrojo apšvietimo įrenginio lyginamosios ir įrengtosios galios apskaičiavimas. Duomenų lentelė. Penktoji dalis. Elektros laidų skerspjūvio ploto ir automobilio saugiklio parinkimas. Duomenų lentelė.
  Elektronika, namų darbas(14 puslapių)
  2011-04-08
 • Taikomoji hidromechanika

  Hidropavaros schemos nustatymas. Hidropavaros veikimas ir valdymas. Hidraulinių pavarų skaičiavimas. Skysčio debitų ir hidraulinių variklių greičių skaičiavimas. Slėgio hidrauliniuose varikliuose skaičiavimas. Darbo skysčio parinkimas ir jo parametrų nustatymas. Hidraulinių linijų parinkimas. Siurbimo (įtekėjimo) magistralė. Siurblio slėgimo magistralė (įtekėjimo). Nupylimo magistralė. Hidraulinės aparatūros parinkimas. Hidraulinių slėgio nuostolių skaičiavimas. Kelio nuostolių skaičiavimas. Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose skaičiavimas. Pavaros sunaudojamo slėgio skaičiavimas. Siurblio parinkimas.
  Mechanika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-11-13
 • Taikomoji hidromechanika (2)

  I variantas. Skysčio debitų ir hidraulinių variklių greičių skaičiavimas. Slėgio hidrauliniuose varikliuose skaičiavimas. Darbo skysčio parinkimas ir jo parametrų nustatymas. Hidraulinių linijų parinkimas. Hidraulinės aparatūros parinkimas. Hidraulinių slėgio nuostolių skaičiavimas. Kelio nuostolių skaičiavimas. Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose skaičiavimas. Pavaros sunaudojamo slėgio skaičiavimas. Pavaros naudingumo koeficiento nustatymas.
  Mechanika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-05-20
 • Taikomoji matematika

  Taikomosios matematikos namų darbai su programa MathCad. Apytikslis skaičiavimas, Furje eilutė.
  Matematika, namų darbas
  2005-12-19
 • Taikomoji matematika (10)

  Individualus savarankiškas darbas nr. 1. Savarankiško darbo užduotis 21 variantas. Apskaičiuokite ribas. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį, bei nubraižykite grafiką. Suintegruokite. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Kūrybinis darbas. Pateikite 4 elementariųjų funkcijų atvirkštinių funkcijų radimo pavyzdžius. Pateikite 2 elementariųjų funkcijų pirmos ir antros eilės išvestinių skaičiavimo pavyzdžius. Ištirkite pasirinktą funkciją, nubrėžkite jos grafiką (funkcija turi turėti ekstremumus bei vingio taškus arba būti trūki).
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-05
 • Taikomoji matematika (11)

  Apskaičiuokite ribas. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį, bei nubraižykite grafiką,. Suintegruokite. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Kūrybinis darbas. Randame funkcijos išvestinę. Nustatome iškilumo taškus. Braižome grafiką.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-02-25
 • Taikomoji matematika (12)

  Cilindrinis rezervuaras, kurio aukštis h metrų ir pagrindo spindulys R metrų, pastatytas vertikaliai ir pripildytas vandens. Per kokį laiką (minutėmis) vanduo, esantis rezervuare, ištekės ir jo per apskritą r spindulio skylę, esančią dugne? Kambaryje, kuriame temperatūra T 0C, kūnas per t min. atvėso nuo T1 iki T2 0C. Raskite kūno temperatūros kitimo dėsnį. Per kiek laiko kūnas atvės iki T3 0C? Lagranžo interpoliacinis daugianaris. Niutono interpoliacinis daugianaris. Priedai (Excel byla: Oilerio metodas, Oilerio pataisytas metodas, Oilerio modifikuotas metodas, Ketvirtos eilės Rungės ir Kutos metodas, Lagranžo interpoliacinis polinomas, Niutono interpoliacinis polinomas).
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-05
 • Taikomoji matematika (4)

  Uždavinių sprendimai tiesinės algebros tema. Apskaičiuokite. Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Rasti gamybos planą, kad būtų patenkinta paklausa. Sudaryti gamybos planą, kad realizavus gautume didžiausią pelną. Analizinės geometrijos uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Plokštuma eina per tašką N (4; 5; 7) ir statmena vektoriui. Parašykite plokštumos lygtį. Duotas taškas M (5; 2; 9) ir plokštumos lygtis x + 2y + 2z + 3 =0. Raskite atstumą nuo plokštumos iki taško. Apskaičiuokite kampą tarp plokštumų. Duota bendroji plokštumos lygtis. Šią bendrąją plokštumos lygtį išreikškite ašine plokštumos lygtimi. Sudarykite tiesės lygtį, kuri eina per tašką M (1; 4; 6) ir kurios krypties vektorius yra... Rasti apskritimo lygtį, kai jo centras yra taškas C (2; 5) ir apskritimas eina per tašką M (7; 9). Sudarykite elipsės lygtį, kai jos židiniai yra Ox ašyje, o didžioji ašis lygi 14 ir mažoji ašis lygi 10. Hiperbolės židiniai yra Ox ašyje, realioji ašis lygi 10, atstumas tarp židinių lygus 18. Sudaryti lygtį ir asimptočių lygtis.
  Matematika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-10-05
 • Taikomoji matematika (7)

  Apskaičiuokite. Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu ir determinantų pagalba. Ekonominės sistemos technologinė matrica. Koks turi būti gamybos planas, X= T, kad būtų patenkinta paklausa C= T? A ir B tipų gaminių gamybai naudojama trijų rūšių žaliava. A tipo gaminio vienam vienetui pagaminti reikia 2 kg I rūšies žaliavos, 3 kg II rūšies ir 4 kg III rūšies žaliavos. B tipo gaminio vienam vienetui pagaminti reikia atitinkamai 1, 2 ir 1 kg I, II ir III rūšies žaliavų. Atitinkamų žaliavų atsargos yra – 224, 428 ir 336 kg. Pelnas realizavus vieną A tipo gaminį yra 8 Lt, o vieną B tipo gaminį – 3 Lt. Sudarykite gamybos planą, kad juos realizavus gautume didžiausią pelną. Pateikite finansų matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžių.
  Matematika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-11
 • Taikomoji matematika: Excel

  6 uždaviniai. 1 uždavinys. Programa Excel išspręskite tiesinio programavimo uždavinį: Įmonė nori sudaryti optimalią gamybos programą , kad būtų gautas maksimalus pelnas. Programos nomenklatūrą sudaro tik du gaminiai: P1 ir P2. P1 produkcijos vienetas įmonei duoda 20 Lt. pelno, P2 – 30 Lt. pelno. Įmonė turi šiuos resursus, į kurių ribotumą reikia atsižvelgti. 2 uždavinys. Gaminiams P1 ir P2 gaminti naudojami frezavimo, tekinimo ir suvirinimo įrenginiai. Lentelėje duotos kiekvienos rūšies gaminio gamybai reikalingos sąnaudos. Kiek kiekvieno rūšies gaminių reikia pagaminti, norint gauti didžiausią pelną? 3 uždavinys. Tris miesto rajonus aprūpina duona du kombinatai. Pirmame rajone kasdien suvartojama a tonų duonos, antrame - b tonų duonos, trečiame - c tonų duonos. Kombinatas Nr.1 kasdien iškepa d tonų duonos, o kombinatas Nr.2 - e tonų duonos. Duonos išvežiojimo kaina nurodyta lentelėje litais už vieną toną. 4 uždavinys. Programa Excel išspręskite tiesinio programavimo uždavinį. 5 uždavinys. Programa Excel išspręskite tiesinio programavimo uždavinį: Cecho bare gaminami 5 rūšių gaminiai. Kiek kiekvienos rūšies gaminių reikia pagaminti, norint gauti didžiausią pelną? Duomenys pateikti lentelėje. Kai n eilės numeris pateiktas grupės sąraše. 6 uždavinys: Sudarykite pigiausią pervežimo planą.N-eilės numeris grupės sąraše. Uždavinį galite išspręsti programa Excel.
  Matematika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-04-09
 • Taikomoji matematika: išvestinės, logaritmai

  Raskite pirmos eilės išvestinę. Sprendimas. Išdiferencijuokite duotas funkcijas. Sprendimas. Ištirkime funkciją ir nubraižykime jos grafiką. Sprendimas. Suintegruokite. Sprendimas. Pateikite tikimybių uždavinių pavyzdžių bei jų sprendimus. Duoti skaičiai: 1, 2, 3, 5, 7. Kiek skirtingų triženklių skaičių galima sudaryti, jeigu: Skaitmenys skaičiuje gali kartotis; Skaitmenys skaičiuje gali kartotis ir paskutinis skaitmuo yra 2. Sprendimas: Ant kortelių užrašomi skaičiai nuo 25 iki 50. Kortelės apverčiamos ir sumaišomos. Traukiama viena kortelė. Kokia tikimybė, kad ant kortelės užrašytas skaičius bus: 1) – dalus iš 5; 2) – nelyginis. Sprendimas. Krepšyje yra 8 obuoliai ir 6 kriaušės. Iš krepšio atsitiktinai išimtas vienas vaisius. Apskaičiuoti tikimybę, kad išimtas vaisius yra kriaušė. Apskaičiuoti tikimybę, kad išimtas vaisius yra obuolys. Sprendimas. Duota atsitiktinio dydžio skirstinių lentelė. Apskaičiuokite skaitines charakteristikas: Vidurkį; Dispersiją; Standartinį nuokrypį. Sprendimas.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-12-23
 • Taikomosios matematikos užduotys

  Taikomosios matematikos užduotys. Taikomosios matematikos užduotys. Apskaičiuokite determinantą. Sprendimas. Apskaičiuokite. Atsakymas. Išspręskite grafiniu metodu šiuos tiesinio programavimo uždavinius. Sprendimas. Išspręskite šias sistemas kramerio metodu: Sprendimas. Išspręskite sistemas Atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas. Firma atidarė sąskaitą banke ir padėjo tam tikrą pinigų sumą. Pagal sutartį firmai mokamos sudėtinės palūkanos, kurios prie indėlio priskaičiuojamos kas pusę metų. Po metų toje sąskaitoje buvo 484000Lt, o po dviejų metų – 585640Lt kapitalas. Apskaičiuokite kokį kapitalą firma padėjo į sąskaitą, metinę palūkanų normą, bei pinigų sumą sąskaitoje po trejų metų nuo atidarymo pradžios. Sprendimas. Turite atsitiktinį dydį. Apskaičiuokite vidutinę reikšmę ir dispersiją. Atsakymas.
  Matematika, namų darbas(10 puslapių)
  2011-01-18
Puslapyje rodyti po