Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šiluminių ir atominių elektrinių palyginimai

  Šiluminė elektrinė. Mažeikių elektrinė. Atominė elektrinė. Ignalinos elektrinė. Šiluminės ir atominės elektrinių palyginimai. Elektrinėms keliami reikalavimai.
  Fizika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-09
 • Šilumokaičio hidromechaninis pasipriešinimas

  Šilumokaičio hidromechaninis pasipriešinimas. Duota: masinis vandens debitas, vandens temperatūra įėjime į šilumokaitį, vandens temperatūra išėjime iš šilumokaičio, vamzdelių šiurkštumas, ėjų skaičius, vamzdelių skaičius vienoje ėjoje, vamzdelių ilgis. Sprendimas. Išvada.
  Mechanika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-10-02
 • Šilumokaičio projektavimas

  Sąlyga. Schema. Šilumokaičio parinkimas, jo sekcijų skaičiavimas. Šilumokaičio parinkimas. Šilumokaičio sekcijų skaičiaus nustatymas. Parinkto šilumokaičio pagrindiniai parametrai. Šilumos srauto ir šilumnešių temperatūrų kitimo grafikų skaičiavimas. Grafikas. Šilumokaičio šilumos izoliacijos skaičiavimas. Skaičiavimai neįvertinant izoliacijos. Skaičiavimai įvertinant izoliaciją. Šilumokaičio hidraulinis skaičiavimas. Šilumokaityje pratekančio slėgio nuostoliai. Siurblio varančio šiltąjį šilumnešį per šilumokaitį galingumas. Sekcijinio vandens – vandens šilumokaičio ir plokštelinio šilumokaičio palyginimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-12
 • Šilumokaičio skaičiavimas

  3 namų darbas. Šilumokaičio skaičiavimas. Duota schema, rasti temperatūras, greičius. Nuostolių apskaičiavimas. Šilumos ir masės mainai. Šilumokaičio parinkimas, jo sekcijų skaičiaus nustatymas. Karšto šilumnešio skaičiavimas. Šalto šilumnešio skaičiavimas. Karšto šilumnešio skaičiavimas. Šalto šilumnešio skaičiavimas. Šilumos srauto ir šilumnešių temperatūrų kitimo grafikų skaičiavimas. Šilumokaičio šilumos izoliacijos skaičiavimas. Skaičiavimai neįvertinant izoliacijos. Skaičiavimai įvertinant izoliaciją sprendžiamas priartėjimo uždavinys. Šilumokaičio hidraulinis skaičiavimas. Vietinių kliūčių kuriomis prateka šilumonešis koeficientai. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(16 puslapių)
  2009-01-26
 • Šilumos gamyba ir tiekimas: AB "Šiaulių energija"

  Įvadas. Teorinis namų darbo pagrindas. AB "Šiaulių energijos" vadybos funkcijų komplekso apibūdinimas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-10
 • Šilumos nuostolių įvertinimas naujos konstrukcijos namui

  Gyvenamo namo antro aukšto plano fragmentas. Apskaičiuojame sienos konstrukcijos atskirų sluoksnių šilumines varžas. Apskaičiuojame plytų mūro šiluminę varžą. Apskaičiuojame vėdinamo oro tarpo šiluminę varžą. Apskaičiuojame pataisą dėl šilumos konvekcijos. Apskaičiuojame projektinę šilumos laidumo koeficiento vertę. Apskaičiuojame vėjo izoliacijos šiluminę varžą. Apskaičiuojame tuščiavidurių keraminių blokų šiluminę varžą. Apskaičiuojame tinko šiluminę varžą. Apskaičiuojame sienos šiluminę varžą. Apskaičiuojame atitvarų visuminę šiluminę varžą. Apskaičiuojame sienos perdavimo koeficientą per atitvaras. Apskaičiuojame langų šilumos perdavimo koeficientus. Apskaičiuojame 1 kambario lango šilumos perdavimo koeficientą. Apskaičiuojame 2 kambario langų šilumos perdavimo koeficientą. Apskaičiuojame 3 kambario lango šilumos perdavimo koeficientą. Apskaičiuojame bendrą langų šilumos perdavimo koeficientą. Šildymo prietaisų parinkimas. Apskaičiuojame ekonomiškai optimalų termoizoliacijos sluoksnio storį. Įdėjimų, apšildant atitvaras, atsipirkimo laiko skaičiavimas. Apskaičiuojami kasmetiniai sutaupymai įrengus apšiltinimą pirmųjų metų verte. Apskaičiuojame lėšų nuvertėjimo normą. Apskaičiuojame tikrąjį atsipirkimo laiką. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-11-18
 • Šilumos perdavimo skaičiavimas

  Užduotis: Vamzdžiu, kurio vidinis skersmuo d1 (mm) ir sienelės storis δ (mm), teka tf1 temperatūros vandens garas. Iš išorės vamzdį skalauja oras, kurio temperatūra tf2. Koks turėtų būti izoliacinės medžiagos sluoksnio storis δiz, kad šilumos nuostoliai į aplinką neviršytų n % šilumos srauto, perduodamo pro neizoliuotą vamzdį? Duomenys. Sprendimas.
  Termodinamika, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Šilumos perdavimo skaičiavimas (2)

  Užduotis: Garo katilo šildomąjį paviršių sudaro vamzdžiai, kuriais teka vanduo, o išorę skalauja degimo produktai. Rasti nuovirų sluoksnį δn, kuriam esant perduodamas šilumos kiekis sumažėja n %. Sprendimas. Atsakymas.
  Termodinamika, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Šilumos tiekimas

  Šilumos tiekimo namų darbas. Užduotis: Atlikti dvivamzdės uždaros šilumos tiekimo sistemos hidraulinius skaičiavimus. Skaičiavimo duomenys. Kvartalo užstatytas plotas. Šilumos kiekis, reikalingas gyvenamųjų namų šildymui. Šilumos kiekis, reikalingas visuomeninių pastatų šildymui (25 % gyvenamųjų namų). Šilumos kiekis reikalingas visuomeninių pastatų ventiliacijai (40% visuomeninių pastatų šildymo poreikiui). Gyventojų skaičius, esantis kvartaluose. Šilumos kiekis reikalingas N I – IV skaičiui gyventojų patenkinti karšto vandens poreikius. Vandens poreikis, reikalingas patenkinti kvartalų įvairiems šilumos poreikiams. Apskaičiuojame bendrą šilumokaičio debitą. Hidraulinis šilumos tiekiamos sistemos skaičiavimas.
  Statyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-07-01
 • Šilumos tiekimo sistemos

  Užduotis: Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas europos sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Nustatyti: Atskirai bendras naujos ir senos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Kiekvienos sistemos bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu kiekvienos (naujos ir senos) sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (paskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: A. Katilinės atveju. B. Šilumos siurblio atveju. C. Kogeneracinės jėgainės atveju. Pateikti išvadas. Sprendimas. Būdingo pastato šilumos galios skaičiavimas. Būdingo pastato metiniai šilumos poreikiai. Viso kvartalo pastatų energijos poreikio skaičiavimas. Reikalingas šilumos poreikis ir galia karštam vandeniui paruošti. Galia reikalinga šilumos nuostoliams tinkluose padengti. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(14 puslapių)
  2010-11-09
 • Šilumvežių aširačių konstrukcijos

  Įvadas. Aširačių paskirtis ir veikimo principas.Aširačių tipai. Aširačių ratai. Ištisai lieti aširačių ratai. Aširačių ašys. Bandažai. Šilumvežio TEP60 aširatis. Aširačių privalumai ir trūkumai. Aširatį veikiančios jėgos. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(15 puslapių)
  2010-05-20
 • Širdies nepakankamumas

  Kraujotakos nepakankamumas. Kraujotaką lemiantys faktoriai. Kraujotakos nepakankamumo apibrėžimas, formos. Širdies nepakankamumo apibrėžimas, paplitimas, klasifikacija, funkcinės klasės pagal NYHA, priežastys, patogenezė, simptomai, rizikos veiksniai, profilaktika.
  Ligos ir traumos, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-26
 • Šių dienų pradinės mokyklos stebėjimas ir analizė

  Įvadas. Tikslas: palyginti šių dienų pradinę mokyklą, pagal nurodytus dalykus, su ankstesnės kartos pradine mokykla, remiantis asmenine patirtimi, užrašais ir įspūdžiais. Vilniaus "Genio" pradinės mokyklos direktorės Stasės Vėbrienės pranešimas. Mokytojų ir mokinių santykiai. Pamoka šiandien – mokytojas ir mokiniai. Mano pastebėjimai apie pamokos vedimą. Mokyklos ir klasės aplinka. Išvada. PMT (pliusai, minusai, tai įdomu).
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-02-26
 • Šiuolaikinė globalizacija

  Įvadas. "Globalizacijos" sąvoka. Globalizacijos įtaka. Ekonominė globalizacija. Globali prekyba. Transnacionalinės korporacijos ir globalūs gamybos tinklai. Finansų globalizacija. Išvadoss.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-13
 • Šiuolaikinės etinės problemos versle

  Šiuolaikinės etinės problemos versle. Kartais verslo teikiamos paslaugos kenkia žmogaus sveikatai ir skaudina aplinkinius. Verslininkų nesąžiningumas prekiaujant ekologiškai nešvariais produktais. Kai kurie verslininkai, nenorėdami mokėti mokesčių, juos pažeidinėja. Atlyginimai mokami "vokeliuose". Kitas "vokelių" pavyzdys yra Utenos siuvimo cechas. Darbuotojų išnaudojimas. Siūloma prekė kartais prieštarauja kito žmogaus įsitikinimams. "Žaliųjų" protesto akcija prieš kailininkystės pramonę. Nesąžininga konkurencija versle. Ginčytinų prekių reklama. Pasąmonę veikiantys vaizdai. Etiketo nesilaikymas versle. Išvados.
  Etika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-17
 • Šiuolaikinės lietuvių emigracijos pagrindinės priežastys

  Nagrinėjamos pagrindines emigracijos priežastys. Pateikiamos statistinės lentelės. Didėjanti emigracija. Ekonominiai veiksniai. Disponuojamų pajamų kitimas 2003–2006 metais. Nedarbo lygis 1998-2006 metais Lietuvoje Edukaciniai veiksniai. Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžetas. Emigrantai, nedeklaravę išvykimo, pagal išsilavinimą 2001-2005 metais. Besimokančiųjų skirstymas švietimo lygmenimis. Socialiniai-kultūriniai veiksniai. Valstybės investicijų 2007–2009 metų programa. Pensininkai ir pensijos. Geografiniai veiksniai.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-03-12
 • Šiuolaikinės šeimos psichologija

  Pranešimas tema "Psichologija apie šiuolaikinę šeimą: tyrimų rezultatai". Pagrindinės tezės. Vaiko santykiai su tėvais, pagal Benjaminą, sudaro 2 pagrindines strategijas. Žinomas psichiatras Ličko pasiūlė šeimos analizės schemą. Apibendrinimas.
  Socialinė psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-11-25
 • Šiuolaikinės šeimos socialinės problemos ir mikroklimatas

  Motinystė ir tėvystė. Šiandieninė šeima. Švietimo įtaka rengiant tėvus ugdytojų vaidmeniui. Aplinkos įtaka. Švietimo įtaka rengiant tėvus ugdytojų vaidmeniui.
  Socialinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-05-23
 • Šiuolaikiniai mokymo(si) būdai ir aplinka

  Įvadas. Mokymo(si) procesas. Mokytojo vaidmuo. Transakcinis modelis. Mokymo(si) aplinka.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-06-02
 • Šiurkštus konstitucijos pažeidimas ir jo pasekmės, apkaltos proceso nuostatos Konstitucijoje ir konstitucinio teismo išaiškinimai

  Šiurkštus Konstitucijos pažeidimas ir jo pasekmės. Apkaltos proceso nuostatos Konstitucijoje. Apkaltos proceso nuostatos supaprastinta tvarka. Konstitucinio teismo išaiškinimai. Konstitucinio teismo išaiškinimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 230 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. Kovo 12 d . dekreto Nr.397 "Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos seimo nariui Artūrui Paulauskui" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinio teismo išaiškinimas Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso apkaltos byloje.
  Konstitucinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-11
Puslapyje rodyti po