Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šaltas vandentiekis

  Įvadas. Esamų šaltojo vandentiekio sistemų būklės įvertinimas. Šaltojo vandens tiekimo sistemų atnaujinimo būdai ir galimybės. Nauja šaltojo vandens tiekimo sistemų įranga bei medžiagos. Filtrai. Vamzdžiai. Vandens apskaitos įrenginiai. Vandens skaitiklis MTR. Techniniai duomenys. Buitiniai šalto ir šilto vandens skaitikliai. Išvados.
  Statyba, namų darbas(16 puslapių)
  2006-12-13
 • Šaltinių panaudojimas žurnalistikoje

  Informacinė žurnalistika. Šaltinių panaudojimas: galimybės ir ypatumai. Šaltinių skirstymas ir klasifikavimas. Žinių tikrinimas, Dokumentų studijavimas. Įtartini šaltiniai. Netradiciniai šaltiniai. Anoniminiai šaltiniai.
  Žiniasklaida, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-07-13
 • Šeima (7)

  Būti ar turėti. Šeima. Religinis vaikų auklėjimas. Suaugusieji autoritetas. Vaikas nuo mažų dienų buvo įstatomas į griežtą, tačiau savaime egzistuojančią realybę. Skirtingų konfesijų vaikų bendravimas. Draudimai. Šiuolaikinis jaunimas. Demokratiškesnė aplinka.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-25
 • Šeima ir namų ūkis. Šeimų tipai ir funkcijos. Santuokų tendencijos ir alternatyviosios partnerystės formos

  Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos funkcijos. Šeimų gausinimo motyvai. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Šeimos formos. Šeimos raida Lietuvoje. Šeimų mažėjimo priežastys. Santuoka ir skyrybos. Santuoka. Santuokų motyvai. Labai svarbūs motyvai. Svarbūs motyvai. Nesvarbūs motyvai. Sėkmingos santuokos sąlygos. Santuokos ir skyrybos skaičiais. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(15 puslapių)
  2010-09-21
 • Šeima ir vaikai: realijos ir vertinimai

  Mano pasirinktas straipsnis "Šeima ir vaikai: realijos ir vertinimai". Straipsnyje pateiktos informacijos aktualumas, naujumas. Atliktų tyrimų (analizės, apžvalgos) reikšmė mokslui ir praktikai. Straipsnyje pastebėti privalumai, netikslumai, trūkumai. Straipsnio išvadų pagrįstumas, darbo tikslo atitikimas. Atkreipti dėmesį, ar moksliniame straipsnyje naudojama kuo naujausia moksline literatūra, tiek Lietuvos mokslininkų, tiek užsienio šalių mokslininkų. Ar pateikiami paliestos problemos sprendimo būdai moksliniame straipsnyje? Jei taip, tai paanalizuokite, ar jie tinkami, o jei ne, tai pasiūlykite savo sprendimo būdus. Jūsų pasiūlymai, pastebėjimai analizuojant šį mokslinį straipsnį – refleksija.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-05-03
 • Šeimos alkoholio tradicijos ir jų įtaka vaikų alkoholizmo vystymuisi

  Įvadas. Veiksniai, lemiantys vaikų alkoholizmo vystymąsi. Alkoholio vartojimo problemos šeimoje. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-03-08
 • Šeimos institutas islame

  Įvadas. Islamo ištakos. Koranas, kaip islamo doktrina ir jo struktūra. Šeimos institutas korane. Santuoka tik tarp vyro ir moters(-ų). Draudimas tuoktis. Vyro valdžia santuokoje. Skyrybos. Išvados.
  Islamas, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-26
 • Šeimos pedagogika

  Šeimos pedagogika. R.Grucė. Yves Lamontagne. Ross Campbell.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-21
 • Šeimos samprata (2)

  Šeimos samprata. Šeimos tipai. Šeimos funkcijos. Šeimos poreikiai. Raidos etapai. Vaidmenys. Sutuoktinių vaidmenys. Šeimos motyvai turėti vaikų. Išnašos.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-04-23
 • Šeimos socialinis tyrimas. Atvejo studija

  Informacija apie šeimą. Šeimos nariai: Tėvai- Tomas, Rasa. Vaikai- Monika, Inga, Karolina. Šeima kaip sistema. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimas. Ekožemėlapis. Šeimos raidos istorija. Geneograma. Rūpestis, poreikis, problema. Pranašumai ir trūkumai patenkinti poreikius.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-01-12
 • Šeimos šventės (2)

  Vėlinės ir mirusiųjų gerbimo papročiai. Iš vėlinių papročių. Mirusiųjų gerbimo papročiai Aukštaitijoje. Mano šeimos vėlinės. Velykos. Mano šeimos Velykos.
  Etninė kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-29
 • Šeimos tipas: "tuščias lizdas"

  Įvadas. "Tuščio lizdo" terminas. Keletas patarimų pasiruošimui "tuščiam lizdui". Pasiruošimas "Tuščiam lizdui". Patarimai tėvams, kaip išgyventi "Tuščio lizdo sindromą". Tuščias lizdas sindromas - Asmeninė istorija. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-05-27
 • Šereitlaukio miško gamtotvarkos planas

  Dirvožemio ir ekosistemų apsaugos namų darbas. Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Hidrologija ir hidrografija. Artimiausios saugomos teritorijos. Teritorijos biologinės ypatybės. Gyvūnija. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslas. Gamtotvarkos plano uždaviniai. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimas. Gamtotvarkos plano įgyvendinimo priemonių plano parengimas. Išvados. Priedas (1).
  Ekologija, namų darbas(19 puslapių)
  2011-01-05
 • Šiaulių universiteto archyvo raštvedybos sistemos analizė

  Įvadas. Šiaulių universiteto veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Šiaulių universiteto archyvo istorinė apžvalga. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema. Dokumentų grupės. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Asmens bylos sudarymas. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-09-21
 • Šiaulių banko akcijų kainų statistinė analizė

  Užduotis: Aprašyti tiriamąjį objektą ir jo požymius, kurie buvo stebimi. Tiriamojo objekto požymio stebėjimų turi būti nemažiau nei 100 (N ≥ 100). Atlikti duomenų statistinę analizę. Duomenis aprašyti, susisteminti, sugrupuoti į atitinkamą intervalų skaičių ir pavaizduoti grafiškai. Pateikti pagrindines skaitines imties charakteristikas (vidurkis, mediana, moda, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas, asimetrijos ir eksceso bei kiti koeficientai); Pateikti vidurkio ir dispersijos pasikliautinuosius intervalus. Patikrinti hipotezę apie imties suderinamumą su normaliuoju dėsniu (pagal χ2 kriterijų) ir hipotezę, kad vidurkis lygus medianai. Naudojantis dinamikos eilučių teorija sudaryti prognozavimo modelį. Suformuluoti tikslines išvadas.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-06-03
 • Šiaulių miesto savivaldybės nakvynės namai

  Poreikių vertinimo metodikos. Asmenų siuntimo, priėmimo į nakvynės namus tvarka. Įstaigos vidaus tvarkos taisyklių reglamentavimas. Kliento ir įstaigos teisės ir pareigos. Susitarimas dėl paslaugų ir apmokėjimo sąlygų. Bazinių ir papildomų paslaugų sąrašas. Agentūros istorija. Tikslas. Uždaviniai. Vertybių prioritetai. Agentūros ištekliai. Darbo su klientais metodai. Darbo su klientais metodai. Agentūros sankcionavimas. Organizacinė agentūros struktūra. Agentūros personalas. Agentūros pranašumai ir trūkumai. Silpnybės.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2007-12-10
 • Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas

  Užduotis. Sprendimas. Antraeilio žiedo skaičiavimas. Mažojo cirkuliacinio žiedo hidraulinis skaičiavimas. Faktinių debitų ir faktinių temperatūrų skaičiavimas. Įtekėjimo į radiatorių pirmajame aukšte koeficientas α. Išvada.
  Statyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas (2)

  Apskaičiuoti vertikaliosios vienvamzdės viršutinio paskirstymo šildymo sistemos: pagrindinį cirkuliacinį žiedą ir stovą; antraeilį stovą ir mažąjį šildymo prietaiso cirkuliacinį žiedą 2 aukšte. Rasti faktinius šilumos agento masės debitus stovuose ST1 ir ST2, bet apskaičiuoti faktinius temperatūrų skirtumus. Tą patį atlikti mažame cirkuliaciniame žiede.
  Inžinerija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-02-12
 • Šildymo sistemos ir vandentiekio aksonometrinė schema

  Dwg byla. Inžineriniai tinklai. Šildymo sistema. Šildymo ir vandentiekio aksonometrinės schemos. Šildymo ir vandentiekio vamzdžių išvedžiojimo schemos pastate.
  Inžinerija, namų darbas
  2009-04-03
 • Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru (10)

  Darbo tikslas: Optiniu pirometru išmatuoti įkaitinto kūno temperatūrą ir nustatyti Stefano-Bolcmano konstantą. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Išvados.
  Termodinamika, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-04-27
Puslapyje rodyti po