Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginės veiklos analizė: AB "Ūkio bankas"

  Įvadas. Finansinio tarpininkavimo sektoriaus analizė. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Ekonominės aplinkos poveikis finansinio tarpininkavimo sektoriui. Politinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Konkurencinės aplinkos apibūdinimas. Pagrindiniai strateginiai veiksniai šakoje. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. AB "Ūkio bankas" apibūdinimas. Firmos istorija. ŪB teikiamos paslaugos. Sąskaitų atidarymas, pervedimai ir mokėjimai. Indėliai ir kreditai. Pensijų fondai. Ūkio banko draudimo paslaugos. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos, resursai. AB "Ūkio bankas" stiprios ir silpnos pusės. Esama AB "Ūkio bankas" strategija. Vizija, misija, tikslai. Pasirinkta firmos strategija. Korporacijos lygmens strategija. Problemos, su kuriomis susiduria AB "Ūkio bankas". Rekomendacijos tolesnei AB "Ūkio bankas" veiklai ir siūlomos strategijos įgyvendinimo planas. Galimos strateginės alternatyvos. Siūloma strategija. Strateginiai tikslai. Strateginis žemėlapis. Išvados. Priedai (8 psl.).
  Bankininkystė, namų darbas(48 puslapiai)
  2010-03-20
 • Strateginio sprendimo priėmimas ir emocinis intelektualumas korporacijoje

  Įvadas. Organizacijos vystymasis. Emocinio intelektualumo apibūdinimas. Emocinis intelektualumas versle. Emocinis intelektualumas korporacijoje ir konkurencinio pranašumo išlaikymas. Strateginių sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimas ir rizika. Emocinio intelektualumo svarba darant strateginius sprendimus. Sprendimų priėmimas grupėse. Emocinio intelektualumo vystymasis korporacijoje. Valdininkai, kurie "turi širdis". Išvados.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Strateginio valdymo esmė ir raida

  Įvadas. Strateginio valdymo raida. Biudžeto sudarymas ir kontrolė. Ilgalaikis planavimas. Strateginis planavimas . Strateginis valdymas. Chandler (1962). Harvardo universiteto mokslininkai. Strateginio valdymo esmė. Strateginio valdymo rezultatas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-22
 • Strateginio valdymo samprata ir pagrindinės sąvokos

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti strateginio valdymo sampratos teoriją ir parašyti pagrindines sąvokas. Strateginio valdymo samprata. Pagrindinės strateginio valdymo sąvokos. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-11
 • Strateginis auditas: AB "OlainFarm"

  Įvadas. Darbo tikslas yra atlikti tarptautinės kompanijos AB "OlainFarm" strateginį auditą ir juo remiantis nustatyti, ar turima bendrovės strategija atitinka esamą realią rinkos situaciją ir jei nustačius, kad visgi strategija nėra efektyvi pateikti savo rekomendacijas, kuriose srityse bendrovė turėtų keisti savo strategiją. Įmonės aprašymas. Konkurentai. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. M. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės finansinė analizė. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. SSGG analizė. SPACE matrica. Išvados ir rekomendacijos.
  Auditas, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-10-20
 • Strateginis organizacijų valdymas

  Strategija. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo sistema. Strateginė analizė. Strateginiai sprendimai. Strateginių sprendimų turinys. Strateginių sprendimų procesas. Strateginių sprendimų kontekstas. Valdymas per tikslus. Strateginių sprendimų alternatyvos. Strategijos alternatyvų vertinimo kriterijai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Makroaplinka. Šakinė aplinka. Aplinkos strateginė analizė. Konkurentų profiliavimas. SSGG analizė. Žmogiškųjų išteklių auditas. Strategijos įgyvendinimo programa. Strateginė kontrolė. Strateginė dermė. Strateginiai pokyčiai.
  Vadyba, namų darbas(18 puslapių)
  2008-02-04
 • Strateginis planas: UAB "Vilkė"

  Mėsos perdirbimo įmonės UAB "VILKĖ" strateginis planas. Misija. Bendrieji tikslai ir uždaviniai. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SWOT analizės matrica. Verslo vieneto patrauklumas. Verslo vieneto konkurencinis statusas. Strategijos pasirinkimas pagal "General Electric" matricą. Strategijos pasirinkimas pagal "Bostono KG" matricą.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-08-04
 • Strateginis planavimas (12)

  Įžanga. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė. Kokie pagrindiniai strateginio plano etapai? Parašyti trumpalaikius tikslus pagrindinei užduočiai: Įsisavinti studijuojamą dalyką. Paaiškinti kontrolės esmę. Kuo skiriasi strateginė kontrolė nuo operatyvinės?
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Strateginis planavimas viešajame administravime (2)

  Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos struktūra. Strateginis planavimas viešajame administravime. Strateginio planavimo proceso struktūra. Strateginio planavimo inicijavimas. Strateginio planavimo turinys. Suinteresuotųjų poreikių ir tikslų analizė. Misijos formulavimas. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos įvertinimas. Strateginis organizacijos planas. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-21
 • Strateginis planavimas: prekyba gėlėmis Petraičio IĮ "Orchidėja"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti A. Petraičio IĮ "Orchidėja" dabartinę situaciją prekybos greitai gendančiomis prekėmis – gėlėmis rinkoje. A.Petraičio IĮ "Orchidėja" charakteristika. Aplinkos veiksnių ir jų poveikio organizacijai nustatymas. Tiesioginiai konkurentai. Potencialūs konkurentai. Produktų pakaitalai. Tiekėjai. Vartotojai. Išorės ir vidaus veiksnių analizė. A. Petraičio IĮ "Orchidėja" misija. A.Petraičio IĮ "Orchidėja" pagrindinės veiklos strategija. A.Petraičio IĮ "Orchidėja" ateities vizija. Preliminarus biudžeto projektas.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2010-03-16
 • Strateginis valdymas ir prognozavimas. Išorės analizė kompanijos: "Communicate"

  "Communicate" vizitinė kortelė. "Communicate" išorės aplinkos analizė. Porterio 5 jėgų rinkos struktūros analizė. Pestel makroekonominės aplinkos analizė "Communicate" vidaus analizė. Stipriosios ir silpnosios organizacijos pusės. Swot analizė. BCB matrica. 7-s mckinsey analizė. "Communicate" vizija, misija ir tikslai "Communicate" misija. "Communicate" vizija. "Communicate" tikslai. "Communicate" strateginės alternatyvos ir pasirinkta strategija. Strategijų rengimo būdai. Strateginės "Communicate" alternatyvos. "Communicate" biznio strategija 2009–2012 metais. "Communicate" strategijos realizavimas. "Communicate" strategijos realizavimo valdymas ir strategijos įvertinimas. Strategijos realizavimo valdymas. Strategijos realizavimo valdymas per kontrolę ir vertinimas. Kompanijos "Communicate" valdymo realizavimas per kontrolę, jos vertinimas. Apibendrinimas.
  Vadyba, namų darbas(33 puslapiai)
  2010-12-02
 • Strateginis valdymas: kavos, šokolado, prieskonių, kūdikių maisto ir kitų produktų gamintoja "Nestle"

  Įvadas. Tikslas: atlikti kompanijos "Nestle" strateginį auditą, nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. Trumpas įmonės pristatymas. Kompanijos raidos istorija. Kompanija "Nestle" šiandien. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Vizija. Misija. Tikslai. Strategija. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas. Skubaus likvidumo (padengimo) rodiklis. Grynojo apyvartinio kapitalo rodiklis. Finansų struktūros rodikliai. Vidinių veiksnių matrica. SSGG analizė. Alternatyvios strategijos. Space matrica. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-10-05
 • Strateginis valdymas: komercinis bankas AB "Citadele"

  Įvadas. Apie AB "Citadele". Strategijos pokyčių priežastis. 2009 metai – permainų metai. Naujas logotipas. Naujas pavadinimas. Strategijos pokyčių įtaka bendrovės finansiniams rodikliams. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-08-23
 • Strateginis valdymas: Organizacijos misija

  Užduotis: Organizacijos misija. Naudodamiesi internetu, kitais šaltiniais, raskite ir pacituokite 10 organizacijų misijų ir vizijų formuluočių. Geriausia, jei rasite tos pačios organizacijos viziją ir misiją, tačiau į lentelę gali būti įtraukta tam tikros organizacijos vien misija arba vizija. Lentelė: misijos formuluotė, organizacijos pavadinimas, šaltinis. Užduotis: Naudodamiesi internetu, kitais šaltiniais, raskite ir pacituokite 10 organizacijų misijų ir vizijų formuluočių. Geriausia, jei rasite tos pačios organizacijos viziją ir misiją, tačiau į lentelę gali būti įtraukta tam tikros organizacijos vien misija arba vizija. 1.Išrinkite, kuri iš rastų vizijų ir misijų jums atrodo geriausia, kuri blogiausia, kodėl? 2. Ko trūksta ir kaip galėtų būti patobulintos "blogosios" vizijos/misijos? 3. Kurių iš organizacijų paslaugų/produktų vartotojais (klientais) esate? Kaip manote, ar organizacija tikrai įgyvendina (ar bent stengiasi įgyvendinti) savo misiją? Kokie jūsų patyrimai rodo, jog taip yra arba taip nėra. 4. Ar ir kuo skiriasi Lietuvoje veikiančių organizacijų ir ne tik Lietuvoje veikiančių organizacijų misijų formuluotės? Ar yra skirtumų tarp didelių ir mažų organizacijų misijų formuluočių?
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-10
 • Strateginis valdymas: UAB "Baltasis pyragas"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Baltasis pyragas" strateginį auditą. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SWOT (SSGG) analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-06-15
 • Strateginis valdymas: vaikų pramogų centras "Mauglis"

  Įvadas. Vaikų pramogų centro "Mauglis" stiprybės ir silpnybės. Vaikų pramogų centro "Mauglis" galimybės ir grėsmės. Vaikų pramogų centro "Mauglis" vizija. Vaikų pramogų centro "Mauglis" misija. Vaikų pramogų centro "Mauglis" strateginiai tikslai. Vaikų pramogų centro "Mauglis" pagrindinės strateginės alternatyvos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Stresas - sudėtinga emocinė būsena

  Įvadas. Stresas - sudėtinga emocinė būsena. Išskiriamos dvi stresų rūšys. Matthiasas Burischas vardija šiuos streso pradžios aspektus. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-24
 • Stresas (14)

  Įvadas. Streso sukėlėjai. Streso pasekmės. Stresų rūšys. Stresoriai. Išvados.
  Socialinė psichologija, namų darbas(12 puslapių)
  2006-04-20
 • Stresas (16)

  Įvadas. Atsparumas stresui. Streso pradžios aspektai. Kas yra tie stresoriai, kurie sukelia šią būseną? Stresus darbe dažniausiai sukelia šios priežastys. Patiriantys stresą žmonės į jį reaguoja skirtingai. Socialinė parama.
  Socialinė psichologija, namų darbas(12 puslapių)
  2006-10-17
 • Stresas (23)

  Įvadas. Streso apibrėžimas. Streso požymiai. Stresų priežastys. Stresinės situacijos suvokimas. Streso įveikimas. Psichinė savireguliacija. Streso požymiai kūno kalboje. Darbinis stresas. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-12
Puslapyje rodyti po