Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistinis tyrimas: pažymiai (2)

  Tikslas: Sužinoti savo mokymosi žinių lygį ir pabandyti apskaičiuoti, ar su turimais balais galėčiau įstočiau į norimas specialybes. Naudojamos formulės. Lietuvių kalba. Variacinė eilutė. Istorija. Variacinė eilutė. Dažnių ir santykinių dažnių lentelė. Matematika. Variacinė eilutė. Dažnių ir santykinių dažnių lentelė. Anglų kalba. Variacinė eilutė. Dažnių ir santykinių dažnių lentelė. Konkursinių mokomųjų dalykų pažymių perskaičiavimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2010-06-03
 • Statistinis tyrimas: veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvos Respublikoje (LR) metų pabaigoje

  Įvadas. Tyrimo tikslas, išsiaiškinti, kaip 2004-2008 metais laikotarpį keitėsi veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvos Respublikoje. Pirminės lentelės: Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius LR metų pabaigoje, Vidutinis metinis gyventojų skaičius Lietuvos Respublikoje (LR). Santykiniai dydžiai. Struktūros santykinis dydis. Intensyvumo santykinis dydis. Palyginimo santykinis dydis. Ekonominio išsivystymo santykinis dydis. Išvados. Vidurkiai ir variacijos rodikliai. Vidurkis: Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių 2004-2008 metų vidurkis. Mediana. Variacija. Išvados. Dinamikos eilutės. Baziniai ir grandininiai rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2010-01-14
 • Statistinis vidurkis

  Aritmetinis vidurkis. Paprastasis aritmetinis vidurkis. Svertinis aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Paprastasis harmoninis vidurkis. Svertinis harmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Paprastasis kvadratinis vidurkis. Svertinis kvadratinis vidurkis. Geometrinis vidurkis.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-21
 • Statistinių duomenų analizė

  Vaikai pagal amžiaus grupes Lietuvoje 2007 metų pradžioje. Santykinių dažnių (fi) apskaičiavimas. Intervalų centrų apskaičiavimas. Pasiskirstymo padėties charakteristikos (vidurkiai). Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos rodikliai. Centrinių ir pradinių momentų priklausomybė. Sklaidos plotis. Kvartilinis plotis. Dispersija. Variacijos. Koeficientas. Kvartilinis variacijos koeficientas. Asimetrijos įvertinimas. Dispersijų sudėties taisyklės įrodymas. Įrodymas. Skirstinio momentai ir jų priklausomybė. Centrinių ir pradinių momentų priklausomybė. Požymių koncentracijos rodikliai. Išvada.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-08
 • Statistinių duomenų analizė: ką veikia mokiniai laisvalaikiu

  Tema: Ką veikia mokiniai laisvalaikiu. Mediana. Merginos. Variacinė eilutė. Mažiausias imties duomuo. Didžiausias imties duomuo. Imties plotis. Dažnių lentelė. Diagrama. Daugiakampis. Skritulinė diagrama. Taškinė. Vaikinai. Variacinė eilutė. Mažiausias imties duomuo. Didžiausias imties duomuo. Imties plotis. Dažnių lentelė. Diagrama. Daugiakampis. Skrituline diagrama. Taškinė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-02-07
 • Statistinių duomenų analizė: kelintame aukšte gyvena draugai

  Iš viso buvo apklausti 24 moksleiviai. Pasitaikė, kad nei vienas negyveno aukščiau, nei 8 aukšte. Duomenys. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Grafikinių duomenų vaizdavimas: histograma, skritulinė diagrama, daugiakampis, laužtinė diagrama, taškinė diagrama, kūginė diagrama. Mediana. Imties vidurkis. Išvados.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-21
 • Statistinių duomenų analizė: kiek valandų per dieną aštuntokai skiria fizinei veiklai

  Darbo tikslas. Apklausos rezultatai. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Intervalas. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Skritulinė diagrama. Išvada.
  Statistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-29
 • Statistinių duomenų analizė: lininiai gaminiai AB "Linas"

  Įvadas. Trumpa įmonės istorija. AB "Linas" duomenys. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla. Statistinis stebėjimas (tyrimas). Surinktų statistinių duomenų apie AB "Linas" sisteminimas ir analizavimas. Pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimas. Koreliacinio ryšio stiprumas tarp pelno ir pajamų. Dinamikos eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Ekonominė statistika, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-02
 • Statistinių duomenų analizė: Vilniaus kolegija

  Vilniaus kolegijos statistinių duomenų analizė. Įvadas. Darbo tikslas: Vilniaus kolegijos statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė. Kolegijos statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė. Trumpas nagrinėjamo statistinio vieneto pristatymas. Trumpas atlikto stebėjimo aprašymas: stebėjimo forma, rūšis, būdas, statistinė visuma, imties sudarymo būdas. Analizė. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Dinamikos eilutės apibendrinamieji rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-15
 • Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė: "Tarptautinis Vilniaus oro uostas"

  Įvadas. Šiame savarankiškame darbe analizuosiu, sisteminsiu "Tarptautinio oro uosto" duomenis. Trumpai apžvelgsiu įmonės istoriją, veiklą ir statistinius duomenis. Iš Lietuvos statistikos departamento pateiksiu duomenis susijusius su tiriamos įmonės veikla. Taip pat pateiksiu duomenis iš Eurostato. Atliksiu įmonėje statistinį stebėjimą, surinktus duomenis susisteminsiu, išanalizuosiu. Tarptautinio Vilniaus oro uosto pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla . Eurostato duomenys. Statistinis stebėjimas. "Tarptautinio Vilniaus oro uosto" apyvartos augimo analizė.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-03-31
 • Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė: AB "TEO LT"

  AB "Teo lt"istorija, teikiamos paslaugos, vizija, misija. Įmonės statistiniai duomenys. Pagrindiniai finansų rodikliai 2006-2008 metais. Pagrindiniai veiklos rodikliai 2005–2009 metais. Rinkos pajamų pokytis 2007-2008 metais. TEO elektroninių ryšių rinkos dalys pagal 2008 metų ketvirtojo ketvirčio pajamas. 2008 metų TEO įmonių grupės investicijos. Darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys susiję su AB "Teo lt" veikla. Viešieji fiksuoto ir judriojo telefono ryšio tinklai 2006-2009 metais. Pokalbių trukmė, kai skambina abonentai 2007-2009 meyais. Išsiųstų žinučių skaičius 2006-2009 metais. Pagrindinių telefono tinklo linijų skaičius butuose 2005-2008 metais. Statistinių duomenų išvados. Eurostato duomenys susiję su TEO LT veikla. Eurostato statistinių duomenų išvados. Statistinis stebėjimas. AB "TEO LT" statistinių duomenų analizė. Dinamikos eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Koreliacinio ryšio stiprumo koeficiento skaičiavimas. Bendros išvados apie nagrinėjamos įmonės veiklą.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2011-06-27
 • Statistinių duomenų sisteminimas ir analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: surinkti statistinius duomenis, juos apdoroti ir išanalizuoti. Statistikos departamento duomenų apie emigrantus 2009 m. Sisteminimas. Vidutinių charakteristikų skaičiavimas. Vidurkis. Moda. Mediana. Pirmas kvartilis. Trečias kvartilis. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrija. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-06-23
 • Statistinių rodiklių analizė

  Pagrindinių statistinių rodiklių analizė. Statistinių duomenų analizė, remiantis 2003 metų statistikos departamento informacija apie kelių eismo įvykiuose sužeistus asmenis.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2005-03-03
 • Statistinių rodiklių skaičiavimas

  Excel byla. Struktūrinių vidurkių skaičiavimas, sklaidos rodiklių skaičiavimas, variacijos apskaičiavimas.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-03-18
 • Statiškai išsprendžiamų lenkiamų sistemų skaičiavimas

  Užduotis "A". Trilanksčio rėmo skaičiavimas. Trilanksčiam rėmui reikia. Nuo pateiktos apkrovos apskaičiuoti atramines reakcijas bei lenkimo momentus, skersines ir ašines jėgas charakteringuose pjūviuose. Sudaryti lenkimo momentų, skersinių ir ašinių jėgų diagramas. Užduotis "B". "Daugiaatramės lankstinės sijos skaičiavimas. Daugiaatramei lankstinei sijai reikia. Sudaryti sijos darbo schemą. Nuo pateiktos apkrovos apskaičiuoti atramines reakcijas bei lenkimo momentus ir skersines jėgas sijos charakteringuose pjūviuose bei nurodytuose trijuose pjūviuose. Sudaryti lenkimo momentų ir skersinių jėgų diagramas visai daugiaatramei lankstinei sijai. Sudaryti dviejų bet kurių vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų influentes. Naudojantis sudarytomis influentėmis, apskaičiuoti dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų reikšmes nuo pateiktos nepaslankios apkrovos. Palyginti gautus rezultatus su 2-oje dalyje gautais rezultatais. Apskaičiuoti dviejų vertikalių atraminių reakcijų o taip pat trijų nurodytų pjūvių lenkimo momentų ir skersinių jėgų ekstremines reikšmes nuo paslankaus vienodai paskirstytojo krūvio v, kuris gali užimti bet kurias sijos dalis. Nubraižyti nepatogiausius apkrovimo šiuo krūviu atvejus.
  Statyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-10-23
 • Statiškai neišsprendžiamo rėmo (ar sijos) skaičiavimas

  Užduotis: Statiškai neišsprendžiamam rėmui (ar sijai) reikia: apskaičiuoti statinio neišsprendžiamumo laipsnį. Sudaryti jėgų metodo kanonines lygtis. Sudaryti jėgų metodo pagrindinę sistemą. Pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramas nuo vienetinių nežinomųjų ir suminę lenkimo momentų diagramą nuo visų kartu veikiančių vienetinių nežinomųjų. Pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti ir patikrinti kanoninių lygčių koeficientus ir laisvuosius narius. Išspręsti kanoninių lygčių sistemą. Rėmui (arba sijai) sudaryti tikrąją lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Atlikti gautos lenkimo momentų diagramos nuo esamos apkrovos kinematinę kontrolę. Rėmui (arba sijai) sudaryti tikrąsias skersinių ir ašinių jėgų diagramas nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti rėmo (arba sijos) atramines reakcijas nuo esamos apkrovos. Atlikti gautų skaičiavimo rezultatų statinę kontrolę. Statiškai neišsprendžiamo rėmo (ar sijos) schema kartu su atraminėmis reakcijomis turi būti viename lape, kartu su tikrosiomis lenkimo momentų, skersinių ir ašinių jėgų diagramomis. Apskaičiuoti rėmo (arba sijos) bet kurio pjūvio poslinkį pasirinkta kryptimi nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti statiškai neišsprendžiamo rėmo (ar sijos) kinematinio neišsprendžiamumo laipsnį. Sudaryti poslinkių metodo kanonines lygtis. Sudaryti poslinkių metodo pagrindinę sistemą. Poslinkių metodo pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramas nuo nežinomųjų vienetinių poslinkių. Poslinkių metodo pagrindinei sistemai sudaryti lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Apskaičiuoti ir patikrinti poslinkių metodo kanoninių lygčių koeficientus ir laisvuosius narius. Išspręsti poslinkių metodo kanoninių lygčių sistemą. Rėmui (arba sijai) sudaryti tikrąją lenkimo momentų diagramą nuo esamos apkrovos. Ją palyginti su jėgų metodu sudaryta lenkimo momentų diagrama.
  Statyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-04-28
 • Statiškai neišsprendžiamo rėmo skaičiavimas MatrixFrame programa

  Statiškai neišsprendžiamo rėmo skaičiavimas MatrixFrame programa (analizės uždavinys). Įrąžų skaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-10
 • Statiškai neišsprendžiamo rėmo sprendimas jėgų metodu

  Duota. Sprendimas. Pagrindinės sistemos parinkimas. Lenkimo momentų diagramos nuo vienetinių reakcijų ir apkrovos. Kanoninę jėgų metodo lygtis. Galutinės momentų diagramos sudarymas. Skersinių jėgų diagrama. Ašinių jėgų diagrama. Atraminės reakcijos ir rėmo statinė kontrolė.
  Statyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-15
 • Statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio analizė ir dinamika 2002-2009 metais

  Savarankiskas rasto darbas. Įvadas. Darbo užmokestis. Statutinis valstybės tarnautojas. Statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio analizė ir dinamika. Pareiginė alga. Priedai ir priemokos. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. Išvados. Priedas (1).
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-11-09
 • Steponas Laurynas Bizijas

  Medicinos istorija. Medicinos kolegija. S. Bizijo išsilavinimas.
  Istorija, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-02-04
Puslapyje rodyti po