Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (44)

  Apskaičiuosime absoliutinį padidėjimą (sumažėjimas) grandininiu bei baziniu būdais. Apskaičiuosime vidutinį absoliutinį padidėjimą (sumažėjimą). Šis rodiklis parodo po kiek vidutiniškai sumažėja (padidėja) nagrinėjama reikšmė absoliutine vertę. Apskaičiuosime didėjimo (mažėjimo) tempą. Šis rodiklis parodo procentinį arba koeficientinį pokytį, kai atskaitos pradžia yra šimtas procentų (arba vienetas). Apskaičiuosime vidutinį didėjimo (mažėjimo) tempą. Šis rodiklis parodo, kiek vidutiniškai per metus padidėja (sumažėja) nagrinėjama reikšmė procentais (arba kartais), kai atskaitos pradžia yra 100% (arba 1). Apskaičiuosime padidėjimo (sumažėjimo) tempus. Šis rodiklis parodo procentinį pokytį, kai atskaitos pradžia yra lygi 0. Apskaičiuosime vidutinį padidėjimo (sumažėjimo) tempą.
  Statistika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-01-22
 • Statistika (45)

  Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Apskaičiuoti santykinius dydžius. Struktūros (pavaizduoti grafiškai). Dinamikos. Koordinacijos. Intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų. Apskaičiuoti ir paaiškinti bendruosius indeksus. Prekių apyvartos. Kainų. Fizinės apimties (kiekio).
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-01-18
 • Statistika (46)

  4 statistikos uždaviniai ir jų sprendimai. Intervalinė variacinė eilutė, sudaryta jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius metų pradžioje (tūkst.). Bendrasis kainų indeksas. Kiek procentų padidėjo (sumažėjo) prekių apyvarta, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%? Paaiškinti ekonominę prasmę. Paltų, puspalčių, apsiaustų gamyba (tūkst. vnt.).
  Ekonominė statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-25
 • Statistika (49)

  1. 2005 metais moksleivių ir studentų įgijusių išsilavinimą, buvo 93,7 tūkst. Iš jų pagrindinį išsilavinimą įgijo 42,6 tūkst. (45,5). vidurinį - 32,7 tūkst. (34,9). aukštesnįjį - 8,1tūkst. (8,6). aukštąjį - 10,3tukst. (11). Šiuos duomenis pateikti statistinėje lentelėje, suformuluoti pavadinimą, nurodyti veiksnį, tarinį ir lenteles rūšį. 2. Yra tokie duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal pasėlių plotą. Apibūdinti duotą statistinę lentelę. Apskaičiuoti: vidutinį ūkio dydį pagal pasėlių plotą (ha); Modą ir Medianą; sklaidos rodiklius (dispersiją, standartinį nuokrypį, sklaidos koeficientą) ir paaiškinti jų prasmę; įvertinti šio pasiskirstymo simetriškumą; pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai. 3. Yra tokie darbo biržos duomenys apie bedarbių skaičių Lietuvoje 2005 metais (mėnesio pabaigoje tūkst.). 1. Apibūdinti duotą statistinę eilutę; 2. Apskaičiuoti šios dinamikos eilutės apibendrinančius rodiklius: a. vidutinį eilutes lygį, b. vidutinį absoliutų lygio padidėjimą, c. vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus. Paaiškinti šių rodiklių prasmę; 3. Grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje); 4. Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš jums žinomų būdų (L = 3). 4. Uždavinys. Tiriant kelių įmonių darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio augimą nustatyta, jog vidutinio lygio kintamos sudėties indeksas yra lygus 1,045, o pastovios (fiksuotos) sudėties indeksas 1,055. Kam lygus ir ką rodo struktūrinių poslinkių indeksas?
  Statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2008-02-29
 • Statistika (51)

  1 uždavinys. Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. 2. Apskaičiuoti santykinius dydžius: struktūros (pavaizduoti grafiškai); dinamikos; koordinacijos; intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. 3. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje); apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L=3). 4. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bendruosius indeksus: prekių apyvartos; kainų; fizinės apimties (kiekio). Patikrinti šių indeksų priklausomybę ir paaiškinti ekonominę prasmę.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-29
 • Statistika (54)

  4 užduotys su atsakymais. Sugrupuoti automobilius pagal judėjimo greitį autostradoje į 3 grupes, apskaičiuoti vidutinį greitį, modą, medianą ir visus variacijos rodiklius, variacijos koeficientą. Parašyti išvadas. Apskaičiuoti: Vidutinį darbo užmokestį abiejuose cechuose. Darbininkų skaičiaus struktūrą pagal atlyginimo dydį. Pavaizduoti grafiškai. Palyginti abiejų cechų darbininkų skaičių pagal gaunamo atlyginimo dydį. Parašyti išvadas. Apskaičiuoti dinamikos eilutes absoliutinį pakitimą, kitimo tempą, pakitimo tempą, pakitimo tempo 1 proc. reikšmę bei jų vidurkius. Parašyti išvadas. Apskaičiuokite kainų, kiekio ir apyvartos indeksą bei absoliutinį pajamų skirtumą dėl kainos ir kiekio skirtumo.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-06
 • Statistika (56)

  3 uždaviniai su sprendimais. Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius metų pradžioje. Apskaičiuoti santykinius dydžius: Padaryti trumpas išvadas. Nusikalstamumas. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: 1Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius ( rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutes rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutu lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L=3).
  Apskaita, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-08
 • Statistika (58)

  Surinkti duomenys. Atlikti skaičiavimai. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartilė. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Atliekame dinamikos eilutės analizę. Tiesinio trendo apskaičiavimo rezultatai ir prognozės atlikimas. Atliekame vidurkio intervalinio įverčio skaičiavimą. Tikriname hipotezę apie vidurkį.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-10-17
 • Statistika (59)

  Trečias savarankiškas darbas. Matematinės statistikos užduotys savarankiškam darbui (III). Užduotis. Rodiklinės funkcijos grafikai. Laipsninės-rodiklinės funkcijos grafikai. Ekologinės funkcijos grafikai. Regresijos taikymas. Laiko eilutės. Laiko eilutė be sezoniškumo komponentės. Laiko eilutė su sezoniškumo komponente. Adiditive prognozavimo modelis. Multiplicative prognozavimo modelis. Regresinės analizės metodai. Laiko eilutė neturinti trendo. Prognozė naudojant eksponentinio glodinimo metodą. Autoregresinis prognozavimas. Prognozė naudojant ARIMA metodą.
  Statistika, namų darbas(28 puslapiai)
  2008-10-21
 • Statistika (6)

  Duomenų padėties ir sklaidos charakteristika. Variacijos koeficientas. Duomenų susisteminimas ir grafinis jų pavaizdavimas. Prekių apyvarta. Ištekliai. Pirkėjų skaičius. Ryšių nustatymas tarp įvairių nagrinėjamų požymių. Tiesinės regresijos modelis. Prognozė. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-01-04
 • Statistika (61)

  Įvairių statistinių dydžių apskaičiavimai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartilė. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Dinamikos eilutės analizė. Elementarūs (tradiciniai) dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilutės vidurkiai. Dinamikos eilučių išlyginimas ir prognozavimas. Vidurkio intervalinio įverčio skaičiavimas. Vidurkių hipotezės tikrinimas.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-11-07
 • Statistika (62)

  Turime duomenis apie prekių apyvartą ir prekių atsargas miesto parduotuvėse. Sugrupuokite duomenis pagal prekių atsargas naudodami Sterdžeso formulę. Kiekvienoje grupėje apskaičiuokite: parduotuvių skaičių ir vidutinę vienos parduotuvės prekių apyvartą. Žinomi tokie duomenys apie eismo įvykius Lietuvoje. Apskaičiuokite visus galimus santykinius dydžius (dinamikos, struktūros, koordinacijos). Pramonės įmonių, gaminančių tą pačią produkciją, produkcijos vieneto savikaina. Apskaičiuokite: vieno gaminio savikainos aritmetinį ir progresinį vidurkį, modą ir medianą. Naudojantis 3 uždavinio sąlyga, apskaičiuokite variacijos rodiklius: variacijos užmojį; vidutinį tiesinį nuokrypį; dispersiją; vidutinį kvadratinį nuokrypį; variacijos koeficientą. Naudojantis 2 uždavinio sąlyga apskaičiuokite: analitinius dinamikos eilutės rodiklius; vidutinius dinamikos eilutės rodiklius.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-12-16
 • Statistika (65)

  Namų darbo užduotis: Atlikti 28 dienų savo namų ūkio išlaidų statistinį tyrimą pagal duotą struktūrą, visas vartojimo išlaidos suskirstant į grupes. Namų ūkio išlaidos. Išlaidų stebėjimo ir registravimo lentelės. Mėnesio išlaidos. Procentinė dalis kiekvienos išlaidos visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Mėnesio išlaidų stulpelinė diagrama. Mėnesio išlaidų skritulinė diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą, kvartilę ir decilę) bei variacijos rodiklius. Variacijos rodikliai. Apskaičiuoti vidutinių dienų išlaidų ribas (patikimumo intervalą) visiems metams su tikimybe 0,954. Savo gautus rodiklius sulyginti su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-04-24
 • Statistika (68)

  Užduotis. Jurgėnų ir Petrovo miesteliuose veikiančių įmonių administracijų darbuotojai pateikė duomenis apie darbuotojų skaičių. Prieš atlikdami skaičiavimus, Jurgėnų duomenis papildykite skaičiais, nurodytais žemiau pateiktoje lentelėje. Apskaičiuokite skaitines charakteristikas, paaiškinkite jų prasmę. Nubraižykite histogramas. Patikrinkite hipotezes. Sprendimas. Jurgėnų ir Petravo miesteliuose veikiančių įmonių administracijų darbuotojai pateikti duomenis apie darbuotojų skaičių didėjimo tvarka. Skaitinės charakteristikos skaičiuojant pagal: Tols.DataAnalysis.Descriptive Statistics. Histogramos. Hipotezės. Išvada.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-08-12
 • Statistika (69)

  Savarankiškas namų darbas. III variantas. 1 uždavinys. Remiantis oficialios statistikos duomenimis parengti intervalinę variacinę eilutę, sudarytą jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Sprendimas. 2 uždavinys. Sprendimas. Struktūros dinamikos koordinacijos intensyvumo palyginimo. Uždavinys. Duomenys apie prekių pardavimą. Sprendimas. bendrasis kainų indeksas. Apskaičiuosime bendrą produkcijos apyvartos indeksą. Uždavinys. Sprendimas. Vidutinis eilutės lygis. Vidutinis absoliutus padidėjimas. Bazinis didėjimo tempas procentais. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis metinis padidėjimo tempas.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-09-25
 • Statistika (72)

  1 uždavinys. Paprastu struktūriniu grupavimu parodyti Lietuvos savivaldybių pasiskirstymą pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 2007 metais. Sprendimas. Uždavinys. Paprastu analitiniu grupavimu nustatyti išlaidų maistui priklausomybę nuo gaunamų pajamų 2007 metais. Sprendimas. Uždavinys. Kombinuoto analitinio grupavimo būdu nustatyti įmonės dirbančiųjų darbo užmokesčio priklausomybę nuo amžiaus ir lyties. 4 uždavinys. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės maketą iš kurio, vėliau būtų galima matyti kaip N fakulteto studentai pasiskirstę pagal gyvenamąją vietą (kaimas, miestas) ir lytį 2004–2007 metais. Lentelės maketo tarinys (skiltis) išdėstyti a) paprastai; b) kombinuotai. 5 uždavinys. Apskaičiuoti žieminių rugių derlingumo plano užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti linijinę ir stulpelinę diagramą. 6 uždavinys. Apskaičiuoti neakivaizdinių studijų studentų skaičiaus dinamikos santykinius dydžius. Juos surašyti į lentelę ir aptarti. Iš pirmos lentelės duomenų sudaryti sunertų stulpelių diagramą. 7 uždavinys. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius. Juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti stulpelinę ir sektorinę diagramą. 8 uždavinys. Apskaičiuoti struktūros ir palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti sektorinę diagramą, rodančią piniginių vartojimo išlaidų pasiskirstymą pagal jų rūšis apskrityse 2007 metais. 9 uždavinys. Apskaičiuoti koordinacijos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti stulpelinę diagramą, parodančią atskirų studijų sričių studentų skaičių 2007/2008 metais. 10 uždavinys. N įmonės dirbančiųjų darbo užmokestį 2009 vasario mėnesį lyginant su sausio mėnesiu planuota padidinti 10 procentų. faktiškai padidėjo 2 procentais. Kaip įvykdytas darbo užmokesčio didinimo planas. 11 uždavinys. Apskaičiuoti pieno savikainos ir kainos vidurkius, nurodant naudotą vidurkio rūšį, skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 12 uždavinys. Apskaičiuoti akcinės bendrovės darbuotojų skaičiaus vidurkį lapkričio mėnesį. Nurodant naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 13 uždavinys. Apskaičiuoti produkcijos likučių vidurkius 2-ame ir 4-ame ketvirčiuose, bei nustatyti kiek procentų padidėjo ar sumažėjo 4-o ketvirčio likučiai lyginant su 2-u ketvirčiu. Nurodyti naudojamą vidurkio rūšį. 14 uždavinys. Apskaičiuoti bulvių savikainos vidurkius kiekvienais metais turimose ūkiuose. Nurodyti naudojamą vidurkio rūšį ir nustatyti po kiek procentų kasmet vidutiniškai padidėdavo (sumažėdavo) bulvių savikaina analizuojamą laikotarpį, taip pat nurodyti vidurkio rūšį. Skaičiavimus atlikti darbo lentelėje.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2009-10-27
 • Statistika (73)

  III variantas. 1 uždavinys. Remiantis oficialios statistikos duomenimis parengti intervalinę variacinę eilutę, sudaryta jungiamuoju metodu nelygiais intervalais, paskutinis neapibrėžtas. Uždaryti paskutinį intervalą, paskaičiuoti kiekvienos grupės intervalo dydį, modą. Baigti pildyti lentelę. Nubraižyti histogramą. 2 uždavinys. Apskaičiuoti vyrų ir moterų santykinį struktūros rodiklį, santykinį dinamikos rodiklį, santykinį koordinacijos rodiklį, santykinį intensyvumo rodiklį. 3 uždavinys. Apskaičiuoti individualiuosius indeksus, prekių apyvartos pokytį. 4 uždavinys. Apibūdinti duotąją statistikos eilutę, apskaičiuoti bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius, sudaryti eksporto prognozes 3 metams į priekį, darant prielaidą, kad dinamikos eilutės duomenys išlieka ir už jos ribų.
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-10-29
 • Statistika (74)

  Savarankiškas namų darbas IV variantas. 1 uždavinys. 2008 metų moksleivių ir studentų, įgijusių išsilavinimą, buvo 93,7 tūst. Iš jų pagrindinį išsilavinimą įgijo 42,6 tūkst. (45,5 proc.), vidutinį – 32,7 tūkst. (34,9 proc.), aukštąjį neuniversitetinį – 8,1 tūkst. (8,6 proc.), aukštąjį – 10,3 tūkst. (11,0 proc.). Šiuos duomenis pateikti statistinėje lentelėje, suformuluoti pavadinimą, nurodyti veiksnį, tarinį ir lentelės rūšį. 2 uždavinys. Yra tokie duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal pasėlių plotą. Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti: Vidutinį ūkio dydį pagal pasėlių plotą (ha). Modą ir medianą. Sklaidos rodiklius (dispersiją, standartinį nuokrypį, sklaidos koeficientą) ir paaiškinti jų prasmę. Įvertinti šio pasirinkimo simetriškumą. Pasiskirstymo eilutę atvaizduoti grafiškai. 3 uždavinys. Yra tokie darbo biržos duomenys apie bedarbių skaičių Lietuvoje 2008 metais. (menėsio pabaigoje, tūkst.). Apibūdinti duota statistinę eilutę. Apskaičiuoti šios dinamikos eilutės apibendrinančius rodiklius. Vidutinį eilutės lygį. Vidutinį absoliutų lygio padidėjimą. Vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus. Paaiškinti šių rodiklių prasmę. Grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L ═ 3). Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-11-10
 • Statistika (75)

  1 uždavinys. Remiantis oficialios statistikos duomenimis parengti intervalinę variacinę eilutę, sudaryta jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). 2 Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Apskaičiuoti metodą. 2 uždavinys. LR gyventojų skaičius metų pradžioje (tūkst.). Apskaičiuoti santykinius rodiklius: Struktūros (pavaizduoti grafiškai), Dinamikos, Koordinacijos, Intensyvumo, Palyginimo. Parašyti trumpas išvadas. 3 uždavinys. Yra šie duomenys apie prekių pardavimą. Apskaičiuoti. Bendrąjį kainų indeksą. Kiek % padidėjo (sumažėjo) prekių apyvarta, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%. Paaiškinti ekonominę prasmę. 4 uždavinys. Yra tokie oficialios statistikos duomenys apie Lietuvos eksportą, mlrd.Lt. Apibūdinti duota statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L═3).
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-11
 • Statistika (82)

  Variacijos eilutės. I, II, III sesijos egzaminų įvertinimai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Geometrinis vidurkis. Moda. Mediana. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilutės. Bazinis absoliutinis pokytis. Grandininis absoliutinis pokytis. Baziniai didėjimo (mažėjimo) tempai. Grandininiai didėjimo (mažėjimo) tempai. Baziniai padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Grandiniai padidėjimo (sumažėjimo) tempai.
  Statistika, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-09-29
Puslapyje rodyti po