Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statybinė fizika (2)

  Statybinės fizikos namų darbas. Nr. 29. Sienos šiluminės varžos skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti trisluoksnės sienos (su termoizoliaciniu sluoksniu) visuminę šiluminę varžą Rt ir šilumos perdavimo koeficientą U. Termoizoliacinis sluoksnis nevėdinamas, termoizoliaciniai gaminiai glaudžiai sujungti su suleidimo įpjovomis; oro pralaidumas l < 60*10-6 m³. Apskaičiuoti analogiškos sienos visuminę šiluminę varžą Rt ir šilumos perdavimo koeficientą U, kai vietoj medžiagos paliktas nevėdinamas oro tarpas. Sprendimas: Sienos su vėdinamu oro tarpu ir termiškai nevienalyčiais sluoksniais šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientą: kai grindys neapšiltintos pakraščiais; kai grindys apšiltintos pakraščiais horizontaliu apšiltinimu; kai grindys apšiltintos pakraščiais vertikaliu apšiltinimu. Sprendimas: Temperatūrinių laukų (temperatūros atitvaros viduje) skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti sienos temperatūrinius laukus (temperatūros pasiskirstymą sienos konstrukcijoje), rezultatus pavaizduoti grafiškai. sienos konstrukcija pagal 2 užduotį: termoizoliacinės medžiagos pjūvyje; medinio elemento pjūvyje. Sprendimas: kai siena be šiluminės izoliacijos ir patalpos oro temperatūra θi= +17°C. Sprendimas: Patalpos vidaus oro drėgnio skaičiavimas, užtikrinant kritinio drėgnio nesusidarymą ant aitvarų vidinio paviršiaus. Užduotis. Apskaičiuoti maksimalų patalpų vidaus oro santykinį drėgnį, kad ant aitvarų vidinio paviršiaus neprasidėtų garų kondensacija; padaryti išvadas: kai siena su termoizoliacija ir patalpos oro temperatūra θi= +22°C, kai siena su termoizoliacija ir patalpos oro temperatūra θi= +17°C, kai siena be. Oro drėgnio patalpoje skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti pastato patalpų ore esantį drėgmės kiekį, kai patalpų oro temperatūra +18°C, o santykinis oro drėgnis 70% (patalpų aukštis 2,5 m.). Apskaičiuoti oro drėgnio pokyčius, patalpų oro temperatūrai sumažėjant iki +3°C. Apskaičiuoti patalpos santykinio oro drėgnio pokyti, jeigu patalpos orą (θi= +18°C, φi= 70%) pakeičia lauko oras (θe= +3°C, φi= 90%), kuris patalpoje sušyla iki +18°C. Sprendimas. Atitvaros drėgminės būsenos prognozavimas. Užduotis: Apskaičiuoti sienos drėgminę būseną (sausio mėn.). Grafiškai pavaizduoti sočiųjų ir dalinių vandens garų slėgį bei santykinio oro drėgnio medžiagos porose pasiskirstymą sienos skerspjūvyje. Padaryti išvadą apie drėgmės kondensavimosi galimybes sienos konstrukcijoje. Jeigu galima drėgmės kondensacija, apskaičiuoti kondensato kiekį per sausio mėnesį. Duota. Sprendimas. Reikalavimai pastato šilumosaugai tikrinimas ir pastato šilumos nuostolių skaičiavimas. Užduotis. Apskaičiuoti savituosius pastato aitvarų šilumos nuostolius HT ir palyginti juos su norminiais HTN pastato aitvarų šilumos nuostoliais. Palyginti pastato aitvarų šilumos pardavimo koeficientus su norminiais ir leistinosiomis vertėmis. Padaryti išvadas dėl atitikimo šilumos auginiams reikalavimams. Sprendimas.
  Statyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-06-01
 • Statybinė fizika (3)

  8 uždaviniai su sprendimais. Trisluoksnės sienos šiluminės varžos skaičiavimas. Sienos su vėdinamu oro tarpu ir termiškai nevienalyčiais sluoksniais šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Temperatūrinių laukų (temperatūros atitvaros viduje) skaičiavimas. Patalpos vidaus oro drėgnio skaičiavimai, užtikrinant kritinio drėgnio nesusidarymą ant atitvarų vidinio paviršiaus. Atitvaros drėgminės būsenos prognozavimas. Oro drėgnio patalpoje skaičiavimas nuostolių skaičiavimas. Reikalavimų pastato šilumosaugai tikrinimas ir pastato šilumos.
  Fizika, namų darbas(19 puslapių)
  2009-06-08
 • Statybinė mechanika (4)

  Pradiniai duomenys. Atraminių reakcijų, lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Metalinių dvitėjinių profilių skerspjūvių parinkimas. Atraminės reakcijos ir pirmo pjūvio M ir Q reikšmės nuo pastovios apkrovos, panaudojant jų infliuentes, tikrinimas. Antro pjūvio lenkimo momento ekstreminės reikšmės nuo paslankaus vienodai išskirstyto krūvio skaičiavimas. Sijos įlinkių kreivė.
  Mechanika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Statybinė mechanika (5)

  Pradiniai duomenys. Kinematinė analizė. Atraminių reakcijų ir ašinių jėgų skaičiavimas. Trijų ašinių jėgų infliuenčių braižymas. Ašinių jėgų tikrinimas pagal jų infliuentes.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-26
 • Statybinės braižybos darbas

  dwg. byla. Pirmojo aukšto planas, pjūvis, mazgas, fasadas. Užduotis: perbraižyti pastato planą, fasadą, pjūvį pagal duotus atstumus. Išskirti atskirą pastato elementą ir nubraižyti jo mazgą.
  Statyba, namų darbas
  2010-03-10
 • Statybinės mašinos

  Traktoriaus traukos jėgos ir jo našumo skaičiavimas. Juostinio transporterio variklio galingumo skaičiavimas ir juostos parinkimas. Skreperio našumo nustatymas. Pakėlimo į statybos objektą keltuvo galimybės nustatymas ir suktuvo tinkamumo kroviniui pakelti tikrinimas, lyno ir elektros variklio parinkimas. Bokštinio krano pamaininio našumo konkrečiomis darbo sąlygomis skaičiavimas.
  Statyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-04-14
 • Statybinės medžiagos (2)

  Privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai, jų klasifikacija. Apibūdinkite, kas yra atitikties deklaracija. Apibūdinti mechanines savybes. Medienos fizinės savybės. Keraminės plytos, jų matmenys, leidžiami nukrypimai bei klasifikacija pagal paskirtį. Įvardinkite cemento atmainas bei pateikite žymėjimo pavyzdžių. Lengvasis betonas, jo klasifikacija. Uolienos, jų klasifikacija.
  Statyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-01-30
 • Statybinės medžiagos (21)

  Statybinių medžiagų kontrolinis darbas nr. 1. 8 variantas. Darniųjų standartų taikymas Lietuvoje. Statybos produkcijos sertifikavimas. Spalvotieji metalai ir jų lydiniai: aliuminio, vario lydiniai, jų savybės, gaminiai, panaudojimas. Keraminės stogo dangos, jų techniniai duomenys, tikslingas panaudojimas. Šiuolaikiniai medienos apsaugos nuo puvimo, kirmgraužių ir užsidegimo būdai, medžiagos, jų panaudojimo efektyvumas. Portlancementis: žaliava, gamyba, kietėjimo ypatumai, tikslingas panaudojimas. Praktinė užduotis.
  Statyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-18
 • Statybinės medžiagos (27)

  Statybinių medžiagų kontrolinis darbas nr. 1, 10 variantas. Statybos produktų sertifikavimas ir atitikties įvertinimas. Pagrindinės sąvokos. Statybos produktų atitikties įvertinimas. Esminiai reikalavimai. Atitikties įvertinimo reikalavimai. Atitikties įvertinimo schemų elementai. Atitikties įvertinimo schemos. Įstaigos, atliekančios atitikties įvertinimą. Mechaninės medžiagų savybės. Statybinių medžiagų pagrindinės mechaninės savybės. Medienos dirbiniai: apvalioji ir pjautinė mediena. Keraminės plytelės sienoms ir grindims, jų techninės charakteristikos, rūšys, žymenys, panaudojimo galimybės. Statybinės orinės kalkės. Žaliava, degimas, gesinimas, kietėjimas, atmainos, laikymas, vartojimas.
  Statyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-25
 • Statybinės medžiagos (3)

  Privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai, jų klasifikacija. Apibūdinkite, kas yra atitikties deklaracija. Apibūdinti mechanines savybes. Keraminės plytos, jų matmenys, leidžiami nukrypimai bei klasifikacija pagal paskirtį. Medienos fizinės savybės. Įvardinkite cemento atmainas bei pateikite žymėjimo pavyzdžių. Lengvasis betonas, jo klasifikacija. Uolienos, jų klasifikacija.
  Statyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-02
 • Statybinės medžiagos. Ugniai, kaitrai, rūgštims atsparūs mišiniai

  Įvadas. Medžiagos atsparumas kaitrai. Keramika. Molis. Diabazas. Andezitas. Mechaninės uolienos. Atsparumas rūgštims. Stiklas. Išvados.
  Statyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-06-25
 • Statybinių medžiagų įmonių būklė

  Anotacija. Įvadas. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje apibendrinta charakteristika. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje bendra aktualiųjų problemų charakteristika ir jų klasifikacija. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje prioritetinės problemos, kurias lemia išoriniai veiksniai. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje vidiniai veiksniai. Trumpas statistinės smulkiojo verslo prekybinės įmonės Lietuvoje apibūdinimas. Trumpas statistinės vidutinės prekybinės įmonės Lietuvoje apibūdinimas. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje prioritetinės problemos, kurias teks spręsti ateityje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos politikos nuostatas bei bendruosius situacijos šalyje ir tarptautinėse rinkose pokyčius. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje sprendimo vadybinėmis priemonėmis galimybės ir perspektyvos. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje raidos problemoms spręsti skirtos programos ar strategijos metmenys. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(19 puslapių)
  2007-11-28
 • Statybos administravimas

  Įmonės UAB "FORAK" veikla. Organizacinė valdymo struktūra. Laiptų gamybos procesas. Laiptų gamybos proceso aprašymas. Vadovo pareiginė instrukcija. Vadovo pareiginė instrukcija.
  Statyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-09-01
 • Statybos ekonomika (4)

  Statyba Vokietijoje. Statybos ekonomika Vokietijoje. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Statybos konjunktūra ir plėtra. Statybos nacionalinis valdymas. Statybos įmonių teisinės formos. Statybos įmonės teisinės formos pasirinkimo kriterijai. Įmonių grupė. Statybos įmonių bendradarbiavimo formos. Statybos įmonių susivienijimas. Strateginė sąjunga. Holdingas. Karteliai. Statybos perspektyvos Vokietijoje.
  Ekonomika, namų darbas(20 puslapių)
  2008-07-24
 • Statybos inžinierius

  Įvadas. Statybos inžinierius. Architektūros profesijų etiniai principai. Išvados.
  Statyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-09-19
 • Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimas

  Užduotis: Nustatyti statybos kainą, atlikus šiuos darbus: N28-32. Geležinkelio tiesimas ant tiltų be balastinės važiuojamosios dalies 12,5 m ilgio R50 bėgiais. Darbo apimtis 2800m. N28-74. Geležinkelio gelžbetonio pabėgiais balastavimas smėlio-žvyro balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus. Darbo apimtis 1800 m³. Darbo sudėtis: Sudaryti statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelę. Sudaryti statybos išteklių poreikio žiniaraščius. Sudaryti sąmatas: lokalinę, objektinę, suvestinį statybų kainų skaičiavimą. Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelė. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-03
 • Statybos organizavimas (9)

  Aiškinamasis raštas. Apskaičiuota darbų atlikimo trukmė yra 90 darbo dienų. Darbai truks 303 kalendorines dienas, pradedant darbus 2011 metų kovo 1 dieną. Darbų kaina įvertinant valiutos infliaciją su tikimybe P=0,9 yra 5052933 Lt. Užduoties duomenys: Užduoties variantas: 2,3,4,6,5,1; Statybos pradžia: 2011m., kovo mėn. Baras – darbo vieta. Skaičiavimai. Įvertinamas pasikartojimo efektas. Kiekvieno srauto, kiekvieno baro (darbo vietos) darbų trukmė. Srautai. Srautai. Kritinis kelias. Kritinio kelio trukmės patikimumo įvertinimas. Darbų atlikimas ir infliacijos įvertinimas. Išvada.
  Statyba, namų darbas(14 puslapių)
  2009-10-08
 • Statybos technologijų aiškinamasis darbas

  Techniniai - ekonominiai rodikliai. Žemės darbai. Pamatai. Hidroizoliacija. Mūro darbai. Perdanga. Stogas, stogo darbai. Pertvaros, langai, durys.
  Statyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-06-06
 • Statybos teisė (4)

  Įžanga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" trumpa analizė. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos, rezervinė, bei sanitarinė apsaugos zonos. Navigacijos ženklų, naudojamų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste bei valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, veikimo zonos. Aerodromų ir karo aviacijos bazių apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos. Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos. Dujotiekių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų įrenginių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Kurortų apsaugos zonos. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos drėkinimo sistemos kiaulininkystės įmonių bei ūkinių kiaulininkystės kompleksų ir fermų skysto mėšlo filtratui ir atskirų objektų nutekamiesiems vandenims utilizuoti. Naudingųjų iškasenų telkiniai. Karstinis regionas. Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona. Miško naudojimo apribojimai. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Pelkės ir šaltinynai. Natūralios (užliejamosios ir sausminės)pievos bei ganyklos. Akmenynai. Rekreacinės teritorijos. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Draustiniai. Rezervatų apsaugos zonos. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos. Dirvožemio apsauga. Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos. Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos. Radiolokacinių stočių apsaugos zonos. Krašto apsaugos objektų įtakos zonos. Išvados.
  Teisė, namų darbas(28 puslapiai)
  2009-04-02
 • Statically indeterminate beam

  Darbas anglų kalba. Medžiagų atsparumas: Statiškai neapibrėžiamas spindulys. Mechanics of Materials: statically indeterminate beam. Determination. Beam and loading. Selection of the primary structure. Diagrams for the primary structure. The force method canonical equations. Reactions and internal forces of original beam. Diagrams for the original beam.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-06-26
Puslapyje rodyti po