Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociologija

  Pirminė sociologinė analizė. Instrumentarijus. Metodas ir jo nuostatos. Dokumentų analizė: šio metodo privalumai ir trūkumai, dokumentų kvalifikaciją, dokumentų analizės tipai. Antrinė analizė: jos paskirtis, privalumai ir trūkumai. Stebėjimas. Reikalavimai standartizuotam stebėjimui, neformalizuotam stebėjimui. Lauko tyrimas, stebėjimo rūšys, stebėjimo procedūros etapai. Stebėjimo kaip sociologinės informacijos rinkimo metodo privalumai ir trūkumai. Apklausa: apklausos metodo taikymo atvejai, privalumai ir trūkumai. Anketos samprata: anketos sudarymo metodiniai principai, anketinių klausimų tipai. Eksperimentas: jo paskirtis, eksperimento privalumai ir trūkumai, eiga ir planas. Duomenų statistinė analizė.
  Sociologija, namų darbas(17 puslapių)
  2005-05-16
 • Sociologija (14)

  Pirminė sociologinė analizė. Instrumentarijus. Metodas. Dokumentų analizė. Antrinė analizė. Stebėjimas. Analizė. Eksperimentas. Duomenų statistinė analizė.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-13
 • Sociologija (16)

  Šiuolaikinės kultūros samprata. Kultūros suvokiamas socialiniuose moksluose. Kokiu būdu individo socialinė lokalizacija sąlygoja jo/s elgseną? Aptarkite įvairias individo patiriamas socialinės kontrolės formas. Apibūdinkite organizacijas aiškinančią kontingencijos teoriją. Kas yra kolektyvinė veikla ir socialiniai judėjimai? Aptarkite socialinius judėjimus sukeliančius veiksnius, lyderystės ir interesų atstovavimo problemas. Kas yra socialinė politika, valdžia, legitimumas, politinė sistema ? Politinės sistemos tipai. Išsamiai aprašykite, kuo domisi ir ką analizuoja ekonomikos sociologija.Kas yra ekonominė veiklas ir ekonominės institucijos? Kokie yra ekonomikos tipai? Aptarkite valstybės vaidmenį ekonomikoje. Aptarkite darbo sampratą sociologijoje.
  Sociologija, namų darbas(27 puslapiai)
  2006-03-29
 • Sociologija (19)

  Kas yra socialinė atskirtis? Socialinė atskirtis. Socialinės atskirties formos. Išsamiai apibūdinkite darbo segregaciją pagal lytį. Darbo analizė sociologijoje. Išsamiai apibūdinkite pasaulio gyventojų kaitos dinamiką. Kokį ji turi ryšį su ekologiniais procesais? Išsamiai aptarkite šiuolaikinius migracinius procesus bei etninius santykius įvairiose Europos šalyse. Kas yra kolektyvinė veikla ir socialiniai judėjimai? Aptarkite socialinius judėjimus sukeliančius veiksnius, lyderystės ir interesų atstovavimo problemas.
  Sociologija, namų darbas(15 puslapių)
  2006-04-29
 • Sociologija (36)

  Kas yra skurdas? Kas yra absoliutus ir santykinis skurdas, skurdo riba? Kuri iš skurdo sampratų Jums atrodo labiau pagrįsta ir kodėl? Skurdo aiškinimo teorijos. Pasvarstykite, ar priklausomybė nuo socialinės paramos paaiškina skurdo pastovumą? Kas yra ekonominė, politinė ir socialinė atskirtis? Kokios yra socialinės atskirties formos? Pasvarstykite, kaip gali globalizacija būti ir vietiniu reiškiniu? Darbo analizė sociologijoje.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-16
 • Sociologija kaip mokslas (2)

  Įvadas. Kaip galima sociologija - kaip mokslas. Sociologijos mokslo priešistorė. Auguste Comte (1798 – 1857). Emilis Diurkheimas (E.Durkheim 1858 – 1917). Maksas Vėberis (Max Weber 1864 – 1920). Sociologijos mokslo raida. Socialiniai mokslai.
  Sociologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-11-23
 • Sociologija pagal A. Giddensą

  Ar kiekviena visuomenė turi vientisą kultūrą? Ar komunikacijų globalizavimas padės mums geriau suprasti kultūrų skirtybes, ar jas sunaikins suvienodinimas? Kas yra skurdas? Kas yra absoliutus ir santykinis skurdas, skurdo riba? Kuri iš skurdo sampratų atrodo labiau pagrįsta ir kodėl? Išsamiai paaiškinkite, kaip transformavosi darbas, ekonominėms sistemoms keičiantis iš ikiindustrinės į industrinę ir postindustrinę žinių ekonomiką. Kas yra teilorizmas, fordizmas, postfordizmas? Kodėl pastaruoju metu teilorizmo ir fordizmo sistemos yra rečiau diegiamos?
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-22
 • Sociologijos dienoraščiai

  Sociologija kaip socialinis mokslas. Individas ir visuomenė: socialinė sąveika, socializacija. Sociologijos mokslo ir sociologo vaidmuo (Lietuvos) visuomenėje. Konferencija: "Moteris postmodernioje visuomenėje". Teorinė sociologija: sociologinės minties raida. Socialinės grupės ir organizacijos. Empirinė sociologija: sociologinių tyrimų tipai, metodai ir strategijos. Kultūra ir visuomenė.
  Sociologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-06-05
 • Sociologijos mokslo atsiradimas (2)

  Sociologijos ištakos. Sociologijos mokslo priešistorė. Sociologijos mokslo atsiradimas bei žymiausi filosofai. Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida. Sociologijos mokslo raida Lietuvoje.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-01
 • Sociologijos pradžia, sociologijos teorijos ir sociologijos tyrimas

  Sociologijos refleksija. Refleksijoje bandysiu apžvelgti, vertinti pasidalinti savo įspūdžiais, patyrimais ir nuomone šiomis temomis: sociologijos pradžia, sociologijos teorijos ir sociologijos tyrimas. Sociologijos pradžia. Sociologijos tyrimų vystymasis ir raida. Sociologinių tyrimų metodologija. Kuo skiriasi socialine statika nuo socialines dinamikos? Kaip visuomenės raidą aiškino M. Weber ir K. Marx? Kuo skiriasi tyrimų duomenys nuo tyrimo rezultatų?
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-05
 • Sociologinė analizė: UAB "Smulkus urmas"

  UAB "Smulkus urmas" apibūdinimas. UAB "Smulkus urmas" sociologinė analizė. Socialinės įmonės grupės. Komunikacija įmonėje. Organizaciniai konfliktai.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-10
 • Sociologinis tyrimas: Klubinis kultas kaip viena iš priežasčių narkomanijos padidėjimo tarp jaunimo

  Tyrimo problema. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų interpretacija. Anketa.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-17
 • Sociometrija

  Sociometrijos esmė. Sociometrinio tyrimo aprašymas. Sociometrinis statusas. Grupės sutelktumo indeksas. Sociograma. Išvados
  Socialinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-05
 • Sociometrinis tyrimas (2)

  Sociometrinis tyrimas: Su kuo norėtum ruošti namų darbus? Ką norėtum pasikviesti į svečius? Rezultatų analizė.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-11-16
 • Sodybos etnografinio darželio analizė

  Jono ir Felicijos Guobožių sodybos etnografinio darželio analizė. Įvadas. Sodybos ir darželio istorija. Namo apibūdinimas. Tvoros. Sodybų aptvėrimas. Gėlių darželis. Gėlių darželių ar dekoratyvinio sodo kompozicija. Gėlių asortimento sudarymas. Aukštaičių namo pavyzdys. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(14 puslapių)
  2007-12-08
 • Sofoklis "Antigonė" (8)

  Įvadas. Graikų literatūra. Antikinė drama. Sofoklis. Dramos analizė. Sofoklio tragedijos "Antigonė" interpretacija. Išvados.
  Visuotinė literatūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-07-09
 • Sokratas ir sofistai

  Įvadas. Sokratas: apie asmenybę. Sofistai. Sokratas ir sofistai.
  Senovės filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-02-17
 • Somatologija

  Kokio turinio ir kokiu būdu būsimasis auklėtojas – mokytojas galėtų pateikti žinias apie žmogaus regos jutimo organo sandarą, funkcijas, ir jo reikšmę ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams? Informacijos pateikimas, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Regos organo reikšmė. Žinių, apie regos organą, pateikimas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Žinių, apie regos organą, pateikimas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Funkcijos. Funkcijų sutrikimų profilaktika.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-20
 • Spaghetti

  Darbas anglų kalba apie makaronus (Spagečiai). Spaghetti. Origins of spaghetti. General features. Preparation. Serving. Records. Spaghetti and Meatballs. Spaghetti and Meatballs Recipe. Method. Vocabulary.
  Maisto technologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-02-28
 • Spaudos atgavimo 100-metis Lietuvoje

  Brangiausias tautos turtas – kalba. Kalba aprėpia viską. Žodžio galia. Spaudos draudimo metai ir knygnešiai. Jurgis Bielinis. Kazys Ūdra. Juozas Angrabaitis. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvių kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2005-11-07
Puslapyje rodyti po