Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio darbuotojo interviu proceso aprašymas

  Užduotis: socialinio darbuotojo ir jo kliento interviu. Interviu tikslas: sužinoti daugiau informacijos apie kliento šeimą. Lentelė: Interviu tiesioginė kalba, Kliento neverbalinė kalba, Studento jausmai, mintys.
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-11-09
 • Socialinio darbuotojo profesinė veikla ir funkcijos dirbant su rizikos grupės vaikais nepilnamečių reikalų tarnyboje

  Įvadas. Darbo tikslas — Analizuoti socialinių darbuotojų profesinę veiklą ir funkcijas dirbant su rizikos grupės vaikais Utenos nepilnamečių reikalų tarnyboje. Socialinio darbuotojo veiklos analizė realizuojant nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją bendrojo lavinimo mokyklose. Socialinio darbuotojo profesinė veikla ir funkcijos Utenos nepilnamečių reikalų tarnyboje. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-17
 • Socialinio darbuotojo profesiograma

  Socialinio darbuotojo profesiograma. Socialinis darbas – kūrybiškas žinių, vertybių ir įgūdžių derinimas. Darbuotojas. Priklausomybės ligomis sergančių žmonių socialinės problemos analizė remiantis socialinio darbuotojo etikos kodeksu.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-01
 • Socialinio darbuotojo vaidmens analizė

  Socialinio darbuotojo vaidmens analizė. Vaidmenys. Lūkesčiai.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-30
 • Socialinio darbuotojo vaidmens analizė (2)

  Kokius vaidmenis socialinis darbuotojas atlieka įstaigoje? Vaidmens kontekstas. Socialinio darbuotojo vaizdiniai ir lūkesčiai savo vaidmeniui. Kitų lūkesčiai socialinio darbuotojo atžvilgiu. Vaidmenų problemos. Vaidmens vystymas.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-16
 • Socialinio pedagogo veiklos planas

  Socialinio pedagogo 2009-2010 metų veiklos planas. Tikslas. Uždaviniai. Laukiami rezultatai. Lentelė: Veiklos kryptys. Metodai, būdai. Veiklos turinys. Data. Atsakingas asmuo.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-02-22
 • Socialinio reiškinio analizė: naujos šeimos koncepcijos priėmimas

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis skirtingomis socialinėmis teorijomis, atlikti naujos šeimos politikos koncepcijos priėmimo, kaip socialinio įvykio, analizę. Socialinių įvykių analizės teoriniai aspektai. Socialinės teorijos. Šeimos samprata. Naujai priimtos valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo analizė. Analizė pagal struktūralizmą. Analizė pagal funkcionalizmą. Analizė pagal konflikto teoriją. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-04
 • Socialinis darbas – viena naujausių profesijų Lietuvoje

  Kada atsirado socialinis darbas, kodėl? Tai kas tas socialinis darbas? Priežastys sąlygojusios socialinio darbo atsiradimą. Socialinio darbuotojo žinios, vertybės. Socialinių darbuotojų rengimas Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-22
 • Socialinis darbas su klientu

  Projektas. Kliento ar jų grupės aprašymas. Kliento(ų) bendravimo įgūdžių lygio įvertinimas ir nustatymas. Testai klientams. Savęs vertinimo testas. Ar jūs linkę bendrauti? Ar mokate bendrauti? Kodėl nemetate rūkyti. Rezultatai. Ar jūs alkoholikas? Ar sugebate save kontroliuoti? Instruktažas klientams. Praktinės užduotys, kurios per užsiėmimus pateikiamos klientams. Kitų akimis. Kvadratai. Atpažinkite jausmą. "Aš teiginiai". Sprendžiame konfliktą. Ką tu galvoji apie rūkymą/alkoholio vartojimą? Grįžtamojo ryšio palaikymas, vertinimas. Diskusija. Komplimentai. Rankos kontūras. Aš esu. Privalumai ir trūkumai. Kliento paskatinimai. Užsiėmimų metu numatomi naudoti šie konkretūs paskatinimai. Namų užduotys. Piešimo procesas. Piešinių aptarimas. Aš tarp žmonių. Koks aš esu ir koks aš norėčiau būti.
  Socialinis darbas, namų darbas(15 puslapių)
  2008-05-15
 • Socialinis darbas su šeima (3)

  Šeima. Daugumoje šalių santuokos vis dar kontroliuojamos tėvų. Išplėstinė šeima. Paslaugos namuose yra profilaktinės. Eko žemėlapis. Socialinė stadija. Socialinė pagalba. Bendravimo gebėjimai. Sėkmingas bendravimas. Socialinis darbuotojas, teikia pagalbą individualiai vaikams. Didelę dalį socialinio darbuotojo klientų sudaro šeimos. Smurtas šeimoje.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-15
 • Socialinis darbas su šeima (4)

  Įvadas. Darbo planas sudaromas su šeima, kurioje nariai patiria įtampą, nes vaikas (Petriukas) nepripažįsta naujo mamos draugo (Petriuko tėvai yra išsiskyrę). Pirmas susitikimas. Susitikimo eiga. Informacijos rinkimas apie šeimą. Šeimos narių bendravimo ypatumai. Problemos išsiaiškinimas. Šeimos teigiamos ir neigiamos pusės. Poreikių nustatymas. Antras susitikimas. Trečias susitikimas. Ketvirtas susitikimas. Penktas susitikimas. Refleksijos.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-09-26
 • Socialinis draudimas (2)

  Socialinio draudimo namų darbas. 1 klausimas. Išvardinkite privalomojo socialinio draudimo įmokų dydžius mokamus asmenų, dirbančių ne pagal darbo sutartis. Valstybinio socialinio draudimo vykdymas 2011 metais. 2 klausimas. Nurodykite dydžius, nuo kurių priklauso vienkartinės kompensacijos dydis dėl nelaimingo atsitikimo darbe. 3 klausimas. Pateikite senatvės pensijos sudėtines dalis. Nuo kokių paramentrų priklauso papildomos pensijos dalies dydis? 4 klausimas. Apibūdinkite Sveikatos draudimo fondo biudžetą. Išvardinkite draudėjų ir apdraustųjų privalomų įmokų dydžius į Sveikatos draudimo fondą. 5 klausimas. Apskaičiuokite motinystės pašalpą pagal žemiau pateiktus duomenis.
  Draudimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-05-15
 • Socialinis marketingas (3)

  Seminaro namų darbas. Atliktos šios užduotys: Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie socialinės reklamos sąvoką. Pateikite savo apibendrintą apibrėžimą. Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie a) socialinės reklamos funkcijas ir b) jos kūrimo priemones. Pateikite savo apibendrintas funkcijų ir priemonių schemas bei jas išsamiau paaiškinkite. Pateikite ir išanalizuokite bent 6-8 socialinės reklamos pavyzdžius Lietuvos dienraščiuose ir žurnaluose. Argumentuotai paaiškinkite jų funkcijas, tikslines rinkas, galimą efektą, naudotas kūrimo priemones. Pateikite ir išanalizuokite bent 6-8 socialinės reklamos pavyzdžius Lietuvos ir užsienio internetiniuose tinklapiuose. Argumentuotai paaiškinkite jų funkcijas, tikslines rinkas, galimą efektą, naudotas kūrimo priemones.
  Rinkodara, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-06-30
 • Socialinių darbuotojų etikos kodeksas - analizė ir asmeninė patirtis

  Socialinių darbuotojų etikos kodeksas – analizė ir asmeninė patirtis. Įvadas. Bendras kodekso aptarimas. 2 straipsnio platesnis aptarimas. Etikos kodekso nuostatų pažeidimai. Išvados.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-01
 • Socialinių išmokų administravimo vertinimas

  Įžanga. Darbo tikslas – išanalizuoti kaip yra vertinamas socialinių išmokų administravimas Lietuvoje. Socialinės išmokos. Socialinių išmokų atskaitos rodikliai. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-09-22
 • Socialinių įtampų laukai: skurdas - prabanga

  Skurdas- prabanga socialinės politikos intervencijos sričių kotekste. Skurdo - prabangos raiška visuomenės lygmenyje. Skurdo- prabangos raiška asmeniniame kontekste. Skurdas – prabanga socialinės rizikos sričių kontekste. Skurdo – prabangos multidimensiškumas šiuolaikinėje visuomenėje (politinis- ekonominis kultūrinis problemos integruotumas).
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-07
 • Socialinių tarnybų analizė: "Pastogė" ir Všį "Senamiesčio vaikų dienos centras"

  Įvadas. Vaiko teisės. Vaikų gerovės centras "Pastogė". Pagrindinė veikla. Senamiesčio vaikų dienos centras. Senamiesčio vaikų dienos centre vykdomos specializuotos programos. Išvados
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-03
 • Socialinių tyrimų organizavimas

  Socialinių tyrimų organizavimas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo planas. Sociologinių tyrimų metodai.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-02-23
 • Socializacija, socialinė sąveika, grupės, organizacijos ir kultūra

  Sociologijos reflekcija. Refleksijoje bandysiu apžvelgti, vertinti pasidalinti savo įspūdžiais, patyrimais ir nuomone šiomis temomis: socializacija, socialinė sąveika, grupės, organizacijos bei kultūra. Socializacija. H. Cooley - veidrodinis "aš". Socialinė sąveika, grupės, organizacijos. Kultūra. Kultūros procesai.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-05
 • Socializacijos palyginimas įvairiuose amžiaus tarpsniuose

  Socializacija vaikystėje. Suaugusiojo socializacija. Socializacija senatvėje. Socializacijos vaikystėje, suaugusiojo socializacijos ir socializacijos senatvėje skirtumai.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-15
Puslapyje rodyti po