Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės institucijos: religija (2)

  Socialinės institucijos – religija. Religija ir sekuliarizacija. Naujieji religiniai sąjūdžiai. Naujųjų religinių sąjūdžių rūšys yra trys: pasaulėteigos, pasaulėneigos ir sambūvio su pasauliu sąjūdžiai. Tūkstantmečio (milenariniu) sąjūdžiu . Religinis fundamentalizmas.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-04-22
 • Socialinės kontrolės samprata

  Įvadas. Socialinė kontrolė pagal Piterį Bergerį. Piterio Bergerio socialinės kontrolės sistema. Socialinės kontrolės būdai. Socialinės kontrolės pavyzdžiai. Išvada.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-11
 • Socialinės normos, jų rūšys bei santykiai su teisės normomis

  Įvadas. Socialinių normų sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normų ir moralės normų santykis. Teisės normų ir papročių normų santykis. Teisės normų ir korporacijų normų santykis. Techninės normos. Techninių normų virtimas socialinėmis teisinėmis normomis. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Socialinės paslaugos (5)

  Įvadas. Kas yra socialinės paslaugos? Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Socialinės globos įstaigų sistema vaikams. Šiuolaikiniai pagalbos vaikams sistemos principai. Specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai. Socialinių paslaugų įstaigos. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos. Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-25
 • Socialinės psichologijos dėsningumų panaudojimas alkoholizmo problemų sprendime

  Įžanga. Tikslai. Dalyviai. Planas. Aptarimas. Vertinimas. Priedai (12 psl.): teorinė medžiaga. Alkoholizmo problemos aktualumas. Alkoholio vartojimo priežastys. Alkoholio vartojimo stadijos. Alkoholio vartojimo pasekmės. Patarimai mokytojams kaip dirbti su tėvais ir mokiniais. Vartojimo veiksniai. Nevartojimo veiksniai. Vaikai mokosi gyvenimo. Praneškite tėvams apie netinkamą elgesį. Kada ir kokią informaciją pateikti moksleiviams (pagal L. Bulotaitę). Priedai (6 psl.): užduotys, vykdomos pamokų metu. Priedai.
  Socialinė psichologija, namų darbas(31 puslapis)
  2006-06-08
 • Socialinės psichologijos tyrimas ir socialinė percepcija

  Įvadas. Socialinės psichologijos tyrimas. Koreliacinis tyrimas. Vienturtis vaikas ir darbo karjera. Socialinės percepcijos procesas. Gyvenimiška situacija "Malena". Gyvenimiškos situacijos analizė. Socialinės percepcijos objektas ir subjektas. Socialinės percepcijos elementai. Atribucija. H. Kelly kovariacijos teorija. Atribucijos klaida. Dispozicijų integravimas. Patvirtinimo tendencija.
  Socialinė psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-05-28
 • Socialinės psichologijos tyrimų specifika

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su įvairiais tyrimo metodais taikomais psichologijoje. Psichologijos tyrimo specifika ir metodai. Stebėjimas. Eksperimentas. Pokalbis. Anketos. Kitos metodikos. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(12 puslapių)
  2010-12-13
 • Socialinės rizikos šeimos situacijos tyrimas (2)

  Situacija. Klientų grupė yra: socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai. Ši šeima yra socialinės rizikos šeimų įskaitoje, nes tėvai nesirūpina vaiku, neprižiūri, girtuokliauja. Situacijos tyrimas. Informacija nurodoma agentūrai. Šeima kaip sistema. Šeimos raidos istorija. Rūpestis, poreikis, problema. Pranašumai ir trūkumai patenkinti poreikius. Problemų įvardijimas. Pagalbos planavimas. Intervencija. Vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-26
 • Socialines sveikatos atspindys medicinoje ir sociologijoje

  Pdf byla. Įvadas. Socialinė sveikata ir jos samprata. Socialinė sveikata medicinos kontekste. Socialinės sveikatos atspindys sociologijoje. Sociologijos sritys tiriančios sveikatą. Socialinę sveikatą įtakojantys veiksniai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-02-16
 • Socialiniai sprendimai – grupių ir organizacijų sprendimų priėmimas

  Įvadas. Sprendimų priėmimo samprata. Socialiniai sprendimai. Sprendimų priėmimas grupėse ir organizacijose. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai. Sprendimų priėmimo grupėse ir organizacijose metodai. Grupinių sprendimų priėmimo privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2010-03-12
 • Socialiniai, ūkiniai ir kultūriniai pokyčiai 1953-1988 metais

  Socialiniai, ūkiniai ir kultūriniai pokyčiai 1953- 1988 metais. Ekonominė politika. Kultūra. Disidentinis sąjūdis.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-24
 • Socialinio darbo ekonomizavimas ir socialinių paslaugų efektyvumas

  Socialinio darbo ekonomizavimo poreikis ir socialinio darbo prigimtis. Socialinių paslaugų efektyvumo samprata. Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimas: Socialinis efektyvumas, Teritorinio išdėstymo (alokacinis) efektyvumas, Ekonominis efektyvumas. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas. Socialinių paslaugų teikimo reformavimas. Socialinių paslaugų rinkos kūrimas. Socialinio darbo ekonominiai principai: Ekonominiai motyvai naudoti resursus socialiniam darbui, Rinkos nepakankamumas socialinio darbo srityje, Ekonominio principo naudojimas, įvertinant išlaidų socialinėms paslaugoms efektyvumą. Socialinių paslaugų ekonomizavimas, paslaugų rinkos kūrimas Europos Sąjungos kontekstu.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2005-05-13
 • Socialinio darbo modelių taikymas negalės kontekste

  Socialinio darbo modelių taikymas negalės kontekste. Sisteminis socialinio darbo modelis. Humanistinis socialinio darbo modelis. Krizės intervencijos modelis. Pagalba ir rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-08
 • Socialinio darbo modelių taikymas organizuojant socialinę paramą

  Įvadas. Situacijos aprašymas. Namiškiams nereikalinga. Gyvenimas baimėje. Probleminės situacijos analizė. Krizės intervencijos modelis. Problemos sprendimo planas. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-10-13
 • Socialinio darbo pagalbos procesas dirbant su įvairiomis rizikos grupėmis sprendžiant jų socialines problemas

  Kompleksinė refleksija. Trumpas visos praktikos veiklos aprašymas. Ką naujo sužinojau, išmokau apie socialinį darbą praktikos vietoje. Ką aš sužinojau apie save, kaip apie besivystantį socialinio darbo profesionalą? Sekantys mano žingsniai. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-09-28
 • Socialinio darbo praktika: Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras

  Įvadas. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Centro veiklos tikslai ir uždaviniai. Centro teisės. Centro darbo organizavimas. Centro darbuotojų veikla. Centro finansavimas ir jo veiklos kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Socialinių paslaugų centro veiklą. reglamentuojantys įstatymai. Darbas su klientais namuose. Darbas su klientais dienos užimtumo grupėse. Išvados. Priedai (2). Savianalizė.
  Socialinis darbas, namų darbas(11 puslapių)
  2009-02-09
 • Socialinio darbo procesas: planavimas ir įvertinimas, vertinimas

  Įvadas. Įvertinimas. Planavimas. Vertinimas. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-01-12
 • Socialinio darbo situacijų sprendimas

  Situacija: "Puolusio angelo" demaskavimas. Situacijos faktai. Etinės problemos. Alternatyvos. Galimi suinteresuotieji. Alternatyvų etiškumas. Praktiniai apribojimai. Veiksmai, kurie turėtų sekti.
  Etika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-04
 • Socialinio darbo teorija ir metodai

  Palyginti socialinio darbo teorijas: sisteminį socialinio darbo modelį, krizės intervencijos modelį ir bihevioristinę socialinio darbo teorijas pagal nagrinėjimo objektą, pagrindinius principus ir nuostatas atskleidžiant panašumus ir skirtumus. Lyginamąją analizę pateikti lentelės forma. Įvadas. Lentelė: Teorijos pavadinimas. Panašumų ir skirtumų analizė: Objektas, Pagrindiniai teorijos teiginiai, Teorijai būdingi principai. Apibendrinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-05
 • Socialinio darbuotojo įgūdžiai, klasifikacija, sistema

  Socialinio darbuotojo įgūdžiai. Socialinio darbuotojo profesijos ypatumus. Socialinio darbuotojo įgūdžiai, klasifikacija, sistema. Socialinio darbo procesas. Įgūdžiai. Dviejų tipų įgūdžiai. Išnašos.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-15
Puslapyje rodyti po