Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Silpnaregių vaikų teigiamų emocijų sužadinimas

  Įvadas. Silpnaregystės samprata. Emocijos ir jų raiška. Silpnaregių emocijų sužadinimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-06-09
 • Simbolio reikšmė reklaminiame tekste

  Pranešimas: "Simbolio reikšmė reklaminiame tekste". Aptarta pasirinktos socialinės reklamos, nukreiptos prieš rūkymą simbolinė reikšmė. Analizuojama reklama, aiškinami joje esantys simboliai.
  Rinkodara, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-09-07
 • Simonas Daukantas (2)

  Simonas Daukanto biografija. Gimtieji namai. Mokykloje. Vilniaus gimnazijoje. Universitetas. Darbas. Kūryba. Paminklas. Mano mintys.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-10
 • Simonas Daukantas (5)

  Įžanga. Simonas Daukantas – istorikas, švietėjas ir tautinio atgimimo pranašas. Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(12 puslapių)
  2010-04-12
 • Simonas Stanevičius

  Biografija. Jurgis Plioteris – Simono Stanevičiaus rėmėjas. Arklys ir meška. "Šlovė žemaičių". Kitos S. Stanevičiaus pasakėčios.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-13
 • Simono Daukanto istorijos darbų vaidmuo tautos atgimime

  Įvadas. Kalba viena svarbiausių etninės bendrijos išsaugojime. Simono Daukanto požiūris į pagonybę. Simono Daukanto veikalai, jų reikšmė lietuvių tautai. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-11-06
 • Synopsis: complex of organizational goals

  Darbas anglų kalba. Santrauka: organizacinių tikslų kompleksas. The definition. Types of goals. Criteria for goals.
  Vadyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-05-30
 • Sintaksės klaidos (2)

  Įžanga. Lietuvių kalba. Sintaksė. Linksnių vartojimas. Prielinksnių vartojimas. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(18 puslapių)
  2006-08-28
 • Sintaksės konstrukcijos

  Įvairių sintaksės konstrukcijų pavyzdžiai. Subjektiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Daiktavardžio vardininkas. Kilmininkas su neveikiamosios rūšies dalyviu. Neapibrėžto kiekio kilmininkas. Neiginio kilmininkas. Naudininkas su beasmeniais veiksmažodžiais. Naudininkas su padalyviu. Objektiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Viduriniais linksniais. Prielinksninėmis konstrukcijomis. Objektine bendratimi. Vardininkas su neveikiamosios rūšies dalyviu. Veiksmažodis su padalyviu. Atributiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Būdvardžiu. Būdvardiškuoju žodžiu. Įvairiais linksniais. Prielinksninėmis konstrukcijomis. Bendratimi. Veiksmažodiniu daiktavardžiu. Aplinkybiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Dalyviais, pusdalyviais, padalyviais su veiksmažodžiais. prielinksninėmis konstrukcijomis. Prieveiksmiais. Įvairiais linksniais. Predikatyvų žodžių junginiai ir jų raiška. Sudurtinio tarinio atvejai. Suvestinio tarinio atvejai, kai bendratis yra subjektinė. Predikatiniu pažyminiu.
  Kalbų studijos, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-04
 • Sintaksės normos ir klaidos dalykinėje ir šnekamojoje buhalterinės apskaitos darbuotojų kalboje

  Įvadas. Sintaksės sąvoka. Sintaksinis ryšys su buhalterija. Sintaksės objektas ir dalykas. Tekstas. Sintaksės vieta ir reikšmė kalbotyroje. Linksnių vartojimas. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Teksto sintaksė. Skyrybos pagrindai. Išvada.
  Kalbos kultūra, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-21
 • Sinusinės srovės grandinės skaičiavimas

  Duomenys ir grandinės schema. Šios grandinės elementų varžos. Šios grandinės srovės ir elementų įtampos. Grandinės srovių ir įtampų vektorių diagramos.
  Elektromagnetizmas, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-12-22
 • Sirija (2)

  Sirijos Arabų Respublika (Sirija). Sirijos Arabų Respublika. Politinis Sirijos valdymas. 1973 metų Sirijos Konstitucija yra rašytinė konstitucija. Konstitucijos struktūra. Ypatingą svarbą valstybės gyvenime turi ekonomika. Trečioje dalyje kalbama apie Švietimą ir Kultūrą. Ketvirtojoje pirmo skyriaus dalyje prabylama apie Laisvę. Antrasis pagrindinės dalies skyrius susideda iš 4 dalių ir 80 straipsnių. Sekanti, antroji dalis kalba apie vykdomąją valdžią. Antras poskyris skirtas Ministrų Tarybai. Trečiame pagrindinės konstitucijos dalies skyriuje įvardijamas Teisų autoritetas. Konstitucijos teksto pabaigoje yra kalbama apie baigiamuosius ir pereinamuosius nuostatus. Realiai vykdomoji valdžia priklauso prezidentui. Ypatingoji padėtis ypač kenkia žmogaus teisėms. Fiktyvi konstitucija. Vyriausybė kontroliuoja masines informavimo priemones. Sirija yra sugriauta, kaip ir sugriauta socialinė tautos struktūra.
  Politologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-09-24
 • System of management functions

  Darbas anglų kalba. Vadybos funkcijų sistema. Main goals. Introduction. Management functions. Henry Fayol vs G.A. Cole. Bernard L. Erven. Andrew Spanyi.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-12
 • Sisteminis požiūris vadyboje

  F.S. Butkaus požiūrio analizė. Sistema. Sistemos apibrėžimas. Sisteminis požiūris. Sistemą sudarančių elementų ir ryšių tarp jų turinys bei savybės. Sistemų tipai.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Sisteminis požiūris vadyboje (2)

  Sisteminis požiūris samprata. Pagrindinės sąvokos. Sisteminis požiūris vadyboje. Įmonė sisteminiu požiūriu. Sisteminio požiūris kokybės valdyme.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-09-24
 • Sistemos įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizė

  Sistemos naudojimo scenarijus: Paskirtis, struktūra Ir turinys. Esamoji būklė. Scenarijaus aprašas. Operacinis įgyvendinamumas. Techninis įgyvendinamumas. Ekonominis įgyvendinamumas. Juridinis įgyvendinamumas. Sistemos panaudojimas. Informacinė sistema. Išvados. Terminų žodynėlis.
  Informacija ir informacinė visuomenė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-26
 • Sistemų teorija

  Įvadas. UAB XXX funkcionavimo analizė. Įrodymas, kad tiriamas objektas yra organizacinė sistema. Objekto sisteminė analizė. Veiklos aprašas. Esybių ir procesų aprašas. Organizacijos modelis pagal ProcessTeam. Biznio sąveikų modelis. Biznio sąveikų modelis. Darbų eigos modelių aprašymas. Darbų eigos modelis. Darbų eigos modelis. Biznio uždavinių modelis. Organizacijos modelis. Tikslų modelis. Procesų modelis. Išvados. Priedai (3).
  Programos, namų darbas(28 puslapiai)
  2006-09-29
 • Situacijos analizė

  Straipsnio "Atsakas į kritiką – smūgis žemiau juostos" (Seimo narys V.Šustauskas priminė J.Razmai jo dukters nuodėmes) analizė. Straipsnio fragmentai. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Testavimas. Teisės spręsti testas. Taisyklių – įstatymų testas. Atsakomybės testas. Utilitarizmo testas. Universalumo testas. Bešališkumo testas. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-07-18
 • Situacijos analizė (2)

  Straipsnių: "Žemdirbius pasotino valdžios pažadai" ir "Žemdirbius apraminusi valdžia nesuranda pinigų" analizė. Straipsnių fragmentai. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Testavimas: Teisės spręsti testas; Taisyklių – įstatymų testas; Atsakomybės testas; Utilitarizmo testas; Universalumo testas; Bešališkumo testas. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-07-18
 • Situacijos analizė: UAB "Senukai"

  Strateginio marketingo valdymo rašto darbas. Uab "Senukai" situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. PEST metodas. Space metodas. Įmonės ir jos aplinkos įvertinimas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. BCG matricos metodas. General Electric metodas. Verslo stiprumas. Marketingo kompleso elementų analizė. SSGG analizė. Išvada.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-24
Puslapyje rodyti po