Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos samprata

  Užduotis. Pateikti 2 autorių nuomonę apie mažesnės įmonės rūšis: aptarti jų esmę, privalumus ir trūkumus. Pasirinkite 3 rūšis pateikite joms palyginamųjų pavyzdžių iš Lietuvos ir pasirinktinai vienos užsienio šalies verslo. Palyginimui naudokite faktus, statistinius duomenis ir prognozes.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-02
 • Rinkos samprata. Rinkos atsiradimo ir funkcionavimo sąlygos

  Įvadas. Rinkos samprata. Rinkos bruožai. Rinkos atsiradimo sąlygos. Rinkos funkcionavimo sąlygos. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-26
 • Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas

  Prisiminkite rinkos segmentavimą ir segmentavimo požymius. Prisiminkite tikslinės rinkos apibrėžimą, ir jos pasirinkimą. Pagal pasirinktą prekę atlikite asortimento analizę. Pasirinktos prekės prekybos vietos. Rinkos segmentavimo požymiai. Nustatyti tikslinę rinką. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-12
 • Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas

  Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratą. Pateikti savo nuomonę. Autorių požiūriai į rinkos sampratą. Autorių požiūriai į tikslinės rinkos sampratą. Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius: nurodyti kriterijus pagal ką klasifikuojami ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. Masinė rinkodara. Rinkų segmentavimas. Nišų rinkodara. Mikrorinkodara. Ph.Kotler ir G. Armstrong išskiria 4 rinkos segmentavimo kriterijus. Rinkos segmentavimas pagal geografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal demografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal psichografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal vartotojų elgsenos kriterijų. Rinkos segmentavimo pagal vartotojų elgseną tipai. Segmentavimo kriterijai. Pateikti 3autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodyti tapatybes ir skirtybes pateikti savo poziciją. Pateikti schematiškai. Tikslinės rinkos parinkimas pagal V.Pranulį, A.Pajuodį, S.Urbonavičių, R.Virvilaitę. Tikslinės rinkos nustatymas pagal Ph.Kotler ir G. Armstrong. Segmento patrauklumas. Verslo pranašumai. Tikslinės rinkos nustatymas pagal A. Poviliūną. Tikslinės rinkos nustatymo panašumai ir skirtumai. Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia. Segmentų strategija pagal Ph.Kotler ir G. Armstrong. Nediferencijuotoji rinkodara. Diferencijuotoji rinkodara. Koncentruotoji rinkodara. Segmentų strategija pagal V.Pranulį, A.Pajuodį, S.Urbonavičių, R.Virvilaitę. Koncentruotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-28
 • Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas (2)

  Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę (apibrėžimus). Požiūriai į rinkos sampratą. Požiūriai į tikslinės rinkos sampratą. Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas pagal V. Pranulį. Rinkos segmentavimo kriterijai. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas pagal V. Pranulį. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas ir kriterijai. Dažniausi asmeninio ir pramoninio vartojimo rinkų segmentavimo požymiai. Pateikti 3 autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodykite tapatybes ir skirtybes, pateikite savo poziciją. Pateikti schematiškai. Tikslinės rinkos nustatymo procedūra pagal V. Pranulį. Tikslinės rinkos nustatymo procedūra pagal P. Kotlerį. Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-09-22
 • Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos pasirinkimas

  1 Užduotis: Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę (apibrėžimus). 2 sąvokas. 2 Užduotis : Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius : nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. 3 Užduotis: Pateikti 3 autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodyti tapatybes ir skirtybes, pateikite savo poziciją. Pateikti schematiškai. 4 Užduotis : Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2006-09-29
 • Rinkos struktūros ir įmonių elgsenos bei veiklos rodiklių sąveika

  Įvadas. Ekonominių sistemų tipai. Pirminis rinkos mechanizmo vertinimas. Gamybos reikšme ir jos efektyvumas. Gamybos veiksniai. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-04-02
 • Rinkos teigiamybės ir neigiamybės

  Įvadas. Rinkos atsiradimas, tipai, struktūros ir funkcijos. Rinkos dalyvių santykiai. Teigiamos rinkos savybės. Rinkos trūkumai. Bendrosios rinkos teigiamybės. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2007-01-29
 • Rinkos tyrimas: stomatologinių paslaugų pasiūla ir paklausa

  Įvadas. Bendra rinkos charakteristika. Odontologijos įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Pasiūlos tyrimas. Odontologų anketos analizė. Paklausos tyrimas. Gyventojų poreikis paslaugai. Gyventojų perkamosios galios įtaka paklausai. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-13
 • Rinkų segmentavimas

  Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojų rinkos segmentavimo lygiai ir kriterijai: pateikite ir išanalizuokite bent 3 autorių nuomones. Sukurkite savo vartotojų rinkos segmentavimo lygius ir kriterijus. Juos aprašykite. Aptarkite ir schematiškai pateikite 4-5 psichografinius vartotojų segmentavimo modelius. Juos aprašykite. Schematiškai pateikite ir aprašykite konkrečiai sukurtas ir verslo pasaulyje naudojamas vartotojų segmentų/klasterių klasifikacijas. 6 modeliai.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-06-30
 • Ryšių su visuomene programa: Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

  Įvadas. Ukmergės Vlado Šlaito biblioteka. Bibliotekos misija ir vizija. Aplinkos tyrimas: PEST. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. SSGG analizė. Rinkos tyrimas. Publikos. Priemonės tikslui pasiekti. Programos efektyvumo vertinimas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-29
 • Ryšių su žiniasklaida organizavimas: AB "O2"

  Įžanga. Trumpa AB "O2" istorija. Ryšių su žiniasklaida padalinys organizacinėje valdymo struktūroje (OVS). Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra "O2" įmonėje. Vidinės ir išorinės komunikacijos vadyba. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos pateikimas šalies žiniasklaidai. Spaudos konferencijos organizavimas. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Pasiruošimas galimiems klausimams ir jų atsakymas. Galimų nemalonių situacijų numatymas. Furšeto priėmimas. Spaudos konferencijos išlaidų sąmato sudarymas. Kiti periodiniu ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(26 puslapiai)
  2007-05-24
 • Rytų senovės mąstytojų vadovavimo ypatumai

  Įvadas. Pirmas principas. 1 strategija. 2 strategija. 3 strategija. 4 strategija. 5 strategija. 6 strategija. 7 strategija. 8 strategija. 9 strategija. Antras principas. 10 strategija. 11 strategija. 12 strategija. 13 strategija. 14 strategija. 15 strategija. 16 strategija. 17 strategija. 18 strategija. Trečias principas. 19 strategija. 20 strategija. 21 strategija. 22 strategija. 23strategija. 24 strategija. 25 strategija. 26 strategija. 27 strategija. Ketvirtas principas. 28 strategija. 29 strategija. 30 strategija. 31 strategija. 32 strategija. 33 strategija. 34 strategija. 35 strategija. 36 strategija. Išvada.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2009-09-22
 • Rytų skirstomųjų tinklų sandorių statistinė analizė

  Užduotis: Aprašyti tiriamąjį objektą ir jo požymius, kurie buvo stebimi. Tiriamojo objekto požymio stebėjimų turi būti nemažiau nei 100 (N ≥ 100). Atlikti duomenų statistinę analizę. Duomenis aprašyti, susisteminti, sugrupuoti į atitinkamą intervalų skaičių ir pavaizduoti grafiškai. Pateikti pagrindines skaitines imties charakteristikas (vidurkis, mediana, moda, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas, asimetrijos ir eksceso bei kiti koeficientai); Pateikti vidurkio ir dispersijos pasikliautinuosius intervalus. Patikrinti hipotezę apie imties suderinamumą su normaliuoju dėsniu (pagal χ2 kriterijų) ir hipotezę, kad vidurkis lygus medianai. Naudojantis dinamikos eilučių teorija sudaryti prognozavimo modelį. Suformuluoti tikslines išvadas. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo modelis. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-09
 • Ritualas laidojimo papročiuose

  Įvadas. Ritualas laidojimo papročiuose. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-07-07
 • Rizikos analizė: projekto vadovo reikalaujamas stropumas

  Knygos Robert Charette konspektas. Su kokiais rizikos tipais susiduriama projekte? Ar yra būdas juos kategorizuoti. Ar yra sistemingas būdas projekto rizikai nustatyti. Kontrolinis sąrašas. Kokias temas jis apima. Kokia yra rizika susijusiu su produkto dydžiu. Kokia yra rizika susijusiu su biznio įtaka. Kokia yra rizika susijusi su užsakovo savybės. Kokia yra rizika susijusi su proceso aiškumu ir aplinka, kurioje produktas bus daromas. Kokia yra rizika susijusi su technologija, kuri bus daroma. Kokia yra rizika susijusi su personalo dydžiu ir patirtimi. Apie rizikos komponentus ir draiverius. Jei jau rizika buvo identifikuota, kaip apskaičiuoti išlaidų, kurių atsiradusi problema pareikalaus, tikimybę. Programos charakteristikų įvertinimas. Nustatėm tam tikrų įvykių tikimybes, o kaip nustatoma bendra rizikos pasekmė. Tarkim mes išsiaiškinome kaip identifikuoti ir analizuoti riziką. O kaip įvertinti tą informaciją, kurią gavome. Rizikos identifikavimas yra naudingas, bet nepakankamas. Ar neturėtume mes sukurti rizikos valdymo strategijos. Ar yra dar kitos rizikos sritys, kurios nėra aiškiai susijusios su projektu, bet vis tiek lieka svarbios. Kai kalbama apie saugumą kompiuterių srity, ką mes turime omeny. Mes įdėjome nemažai pastangų rizikos analizei, kuo visa tai baigsis. Vadovų tikrinimo sąrašas. Klausimai.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-07-31
 • Rizikos draudimas

  Įvadas. Rizikos samprata. Rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Rizikos draudimas. Rizikos valdymas finansų rinkoje. Draudimas. Draudimo įmonių veikla ir jos sudėtinės dalys. Verslo įmonių naudojamos šiuolaikinės draudimo rūšys. Draudimas Lietuvoje. Draudimo įmonės. Lietuvos ne gyvybės draudimo paslaugų rinkos raidos perspektyvos. Išvados.
  Draudimas, namų darbas(30 puslapių)
  2007-02-13
 • Rizikos grupės vaikai (2)

  Įvadas. Rizikos grupės vaikų gyvenimo aplinkybės. Girtaujantys tėvai. Asociali šeima. Smurtas šeimoje. Tėvų skyrybos. Parama Lietuvoje rizikos grupės vaikams. Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija "Gelbėkit vaikus". Saugaus vaiko centras. SOS vaikų kaimai. Vaiko namas. Jaunimo psichologinės paramos centras. VĮ paramos vaikams centras. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-05-06
 • Rizikos teorija verslo sistemose (2)

  Bankroto tikimybės skaičiavimas eksponentinių skirstinių mišinio atveju. Užduotis: Duotam mišiniui rasti bankroto tikimybę, kai procesas sudėtinis Puasono ir iš bankroto tikimybės išraiškos nustatyti reguliavimo koeficientą, ir patikrinti. Rasti: E(X). Apskaičiuoti saugumo garantą. Rasti bankroto tikimybės vaizdą. Vaizdą išreikšti paprastosiomis trupmenomis. Rasti bankroto tikimybės pirmavaizdį. Patikrinti. Rasti reguliavimo koeficientą R. Naudotinos formulės. Sprendimas.
  Ekonominė statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-11-24
 • Rizikos valdymas

  Įvadas. "Reactive" ir "Proactive" rizikos valdymo strategijos. Programinės įrangos rizikos. Rizikos identifikacija. Produkto dydžio rizikos. Verslo įtakos rizikos. Su užsakovu susijusios rizikos. Proceso rizikos. Technologijų rizikos. Aplinkos vystymo rizikos. Su personalo dydžiu ir patirtimi susijusios rizikos. Rizikų komponentės ir faktoriai. Rizikos įvertinimas. Rizikų lentelės sudarymas. Rizikos veiksnių (žalos) įvertinimas. Rizikos vertinimas. Rizikos mažinimas, stebėjimas ir valdymas – RMMM 7 RMMM planas. Išvados.
  Programos, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-07-31
Puslapyje rodyti po