Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkimai (5)

  Rinkimų atsiradimo istorija. Rinkimų samprata ir esmė. Rinkimų organizavimo procesas. Plebiscitų ir referendumų sąvoka. Rinkimų įtaka politiniam gyvenimui.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-28
 • Rinkimų dėsniai ir sistemos

  Rinkimai. Mažoritarinė arba daugumos atstovavimo sistema. Proporcingo atstovavimo sistema.
  Politologija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-04
 • Rinkodara (15)

  Užduotys ir atsakymai (nuo rinkodaros koncepcijos iki rėmimo). Išvardinti rinkodaros komplekso elementus. Kokią ir kodėl įmonė naudoja koncepciją. Kokie ir kaip mikroaplinkos elementai įtakoja įmonės veiklą? Nurodyti makroaplinkos elementų įtaką įmonės veiklai. Sudaryti anketą ir atlikti apklausą, norint išsiaiškinti vartotojų poreikį planuojamoms gaminti prekėms. Susegmentuoti rinką (3-4 požymiais) ir nustatyti tikslinę rinką. Nurodyti kokie ir kaip vartotojo pirkimo faktoriai įtakoja prekių: rašomųjų stalų, kėdžių ir komodų. Nurodyti prekių politiką. Nurodyti prekių (rašomasis stalas, kėdė, komoda) charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti identifikavimo elementus (sugalvoti logotipą, 3 prekės ženklus – vardas ir simbolis). Pateikti įpakavimo elementus (etiketė, instrukcija, pakavimo medžiaga). Prekės kainos politika. Nurodyti prekių kainų nustatymo metodus (paaiškinti kodėl juos taikote). Nurodyti taikomas kainos nustatymo strategijas. Nustatyti prekių pateikimo politiką. Nubraižyti prekių pateikimo kanalą. Nubraižyti pateikimo strategiją. Nurodyti prekių rėmimo politiką. Nurodyti rėmimo elementus. Nurodyti rėmimo strategiją. Nurodyti rėmimo priemones. Sudaryti rėmimo biudžetą. Atlikti konkurentų analizę.
  Rinkodara, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-15
 • Rinkodara (2)

  Reklamos maketas. Pardavimų skatinimas. Reklamos metodai. Rinkodaros koncepcija. Rinkodaros segmentai. Nuolaidų rūšys ir rinkodaros strategija. Pasirinkimo uždavinys. Anketa. Apklausos "Studentai ir darbas" rezultatai.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2006-01-16
 • Rinkodara (4)

  Įvadas. Marketingo elementai, kai buitinių šaldytuvų gamybos bendrovė "Snaigė". Nustatyti koncepciją. Parašyti marketingo tipų pavyzdžių ir kodėl? Anketa. Išoriniai segmentavimo požymiai. Įmonės konkurentės. Įmonių išsidėstymas geografiniu principu. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Prekės identifikavimo elementai. Prekių asortimentas.
  Rinkodara, namų darbas(14 puslapių)
  2006-09-06
 • Rinkodara (7)

  Įžanga. SWOT analizė. Marketingo elementai. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Pardavimo rėmimo politika. UAB "PROMO" mikro- ir makroaplinka. Įmonės rinka. Tikslinės rinkos nustatymas. Vartotojo elgesio faktoriai. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Rinkodara (9)

  Išvardinti marketingo komplekso elementus. Nurodyti, kokią ir kodėl įmonė naudoja marketingo koncepciją. Parašyti įmonės mikroelementus. Išvardinti kokios aplinkos ir kaip veiks įmonę. Аnketa. Anketos analizė. Darbo tikslas - susipažinti su įmonėmis konkurentėmis, išsiaiškinti jų išsidėstymą geografiniu principu ir sužinoti įmonių užimamas rinkos dalis. Nurodyti kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai turės įtakos prekių pirkimui. Reikia susegmentuoti rinką pagal 3-4 kriterijus. Nustatyti tikslinę rinką. Nurodyti prekės politiką: Parašyti prekių charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti kokiai prekių klasifikavimo grupei priklauso. Apibūdinti prekės identifikavimo strategijas. (Sukurti įmonės logotipą, prekės simbolį, prekės vardą, prekės ženklą). Apibūdinti prekių įpakavimą, jos elementus. Nurodyti kainos politika. Nurodyti kainos nustatymo metodą ir kodėl naudojam šį metodą. Nurodyti kainų strategijas (5 strategijos). Nurodyti prekių paskirstymo strategiją. Nubraižyti pateikimo kanalą. Nurodyti prekės rėmimo politiką: Išvardinti kokius rėmimo elementus naudosime. Kokia rėmimo strategiją naudosime savo prekėm. Parašyti reklaminius pranešimus. Sudaryti rėmimo biudžetą. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-02-19
 • Rinkodara: odiniai gaminiai moterims UAB "Moda"

  Įvadas. Pagrindinis darbo tikslas - pritaikyti rinkodaros teorines žinias, atskleidžiant UAB "Moda" galimybes konkurencinėje rinkoje. Praktiniai darbai. UAB "Moda" rinkodaros komplekso elementai. UAB "Moda" naudojma koncepcija. Įmonės "Moda" mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai veikiantys UAB "Moda". Segmentavimas pagal amžių: apklausos duomenys. Segmentavimas pagal pajamas. Įmonės segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Faktoriai, įtakojantys UAB "Moda" prekių pirkimą. UAB "Moda" prekių charakteristikos prekių lygmenyse. Įmonės "Moda" logotipas ir jos gaminamų prekių ženklai. UAB "Moda" prekių įpakavimas. UAB "Moda" naudojamas kainų nustatymo metodas. UAB "Moda" naudojamos kainų strategijos. UAB "Moda" prekių pateikimo kanalas. UAB "Moda" prekių pateikimo strategija. UAB "Moda" rėmimo veiksmų grupės. Įmonės naudojamos reklamos priemones. Naudojamas populiarinimas. Naudojami pardavimo skatinimo būdai. Įmonės rėmimo biudžetas. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Rinkodara, namų darbas(31 puslapis)
  2010-06-01
 • Rinkodara. Rinkos analizė

  I praktinis darbas. Šio praktinio darbo tikslas nustatyti įmonės marketingo elementus bei taikomą koncepciją, kai įmonė – UAB "Miškija". II praktinis darbas. Užduotis: kokie mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai įtakoja įmonę ir kaip? III praktinis darbas. Darbas susideda iš dvejų dalių: Anketos. Rinkos ištyrimo, kurioje yra mūsų įmonė, gaminanti medienos pusgaminius. IV Praktinis darbas. Šio praktinio darbo tikslas atlikti rinkos segmentavimą pagal 4 požymius ir nustatyti savo tikslinę rinką, kai mūsų įmonė gamina medienos pusgaminius. V Praktinis darbas. Šio praktinio darbo tikslas nustatyti kokie vartotojų elgesio faktoriai ir kodėl turės įtakos mūsų medienos pusgaminių pirkimui. VI Praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis yra parašyti prekės charakteristikas kiekviename marketingo lygmenyje, kokiai prekių klasifikavimo grupei ji priklauso bei nubraižyti prekių asortimentą. VII praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis nurodyti šokoladinių saldainių kainų nustatymo strategiją: nurodyti kainos nustatymo tikslą vartotojų rinkoje; nurodyti kainų nustatymo metodą; išvardyti galimas kainų nustatymo strategijas; įvertinti veiksnius, sąlygojančius galutinius kainų nustatymus. VIII praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis nurodyti prekės pateikimo politika tokiais dviem etapais: nubraižyti prekės pateikimo kanalus; nubraižyti prekės pateikimo politiką. IX praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis parašyti rėmimo strategiją šiais etapais: rėmimo elementai ir jų būdai; nubraižyti rėmimo strategiją; parašyti reklaminę žinutę; nurodyti konkrečius kitus naudojamus rėmimo elementus; biudžeto apskaičiavimo metodas. IX praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis pateikti įmonės viziją, misiją ir SWOT analizę.
  Rinkodara, namų darbas(17 puslapių)
  2008-04-24
 • Rinkodaros analizė: saldainių gamyba UAB "Šokolado simfonija"

  Rinkodaros praktinių darbai (10). Įvadas. Įmonės "Šokolado simfonija" marketingo komplekso elementai ir koncepcija. Makro ir mikroaplinkos elementai, įtakojantys įmonės veiklą. Apklausos analizė. Rinkos segmentavimas pagal geografinį, demografinį, psichografinį ir vidaus elgesį ir tikslinės rinkos nustatymas. Vartotojo elgesio faktoriai, įtakojantys šokolado gaminių pirkimą. Prekių politika, jų charakteristikas kiekviename lygmenyje. Kainų nustatymo metodas ir panaudotos kainų strategijos. Pateikimo politika. Prekių rėmimo politika ir priemonės. Konkurentų analizė. Priedai (6 psl.)
  Rinkodara, namų darbas(25 puslapiai)
  2009-01-20
 • Rinkodaros komplekso priemonių naudojimo tyrimas: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti, kokie yra AB "Utenos trikotažo" rinkodaros komplekso priemonių naudojimo elementai. Asortimentas ir jo gylis. Prekių grupių skaičius. Prekių kokybė. Aptarnavimas. AB "Utenos trikotažas" prekės ženklas. Kainos politika. Parduotuvės vieta. Rėmimo priemonės.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-03-02
 • Rinkodaros logistika

  Paskirstymo grandinės struktūros sprendimai. Vartotojų poreikių analizė. Paskirstymo grandinės tikslai ir suvaržymai. Pagrindinės paskirstymo grandinių alternatyvos. Paskirstymo grandinių alternatyvos. Rinkodaros tarpininkų skaičius. Pardavimo programos parengimas ir valdymas. Prekybos salės ploto paskirstymas ir prekių pateikimas. Kiekybinis plotų paskirstymas. Prekių išdėstymo taisyklės. Vizualiniai elementai. Apšvietimas. Akustiniai elementai.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2008-10-27
 • Rinkodaros logistikos subsistemos

  Rinkodaros logistikos subsistemos, jų trumpa charakteristika. Rinkodaros bazinės strategijos. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys, prekių užsakymas. Pirkimo –pardavimo sutarties objektas. Pirkimo – pardavimo sutarties objekto kaina. Pirkimo – pardavimo sutarties objekto apmokėjimo ir atsiskaitymo formos. Pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo terminai. Įsipareigojimai ir sąlygos. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo vieta. Prekių kokybė. Garantijų apribojimas. dokumentai. Prekių užsakymas mūsų įmonėje. Uždavinys: apskaičiuoti sezoninius indeksus. Priedas: pirkimo-pardavimo sutartis.
  Transportas ir logistika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-10-20
 • Rinkodaros planas: didmeninė prekyba cheminėmis žaliavomis ir druska

  Įvadas. UAB "X" trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimo samprata. Makroaplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Pagrindinių konkurentų analizė. Tiekėjai. Rinkodaros strategijų teorinė analizė. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2007-12-05
 • Rinkodaros samprata ir jos reikšmė įmonės veikloje: picerija "Submarinas"

  Įvadas. Rinkodaros istorijos. Rinkodaros samprata. Rinkodaros principai. Rinkodaros tipai. Rinkos segmentavimas. Picerijoje "Submarine" vykdoma rinkodara. Pateikimas – klientų aptarnavimas. Kainų nustatymą, lemiantys veiksniai. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2010-11-19
 • Rinkodaros strategija įmonėje "Ąžuola"

  Įvadas. Tikslas - pateikti įmonės "Ąžuola" rinkodaros strategiją, praktines užduotis, kurios padės suprasti apie įmonės veiklai reikalingos informacijos svarbą, kad būtų užtikrintas veiklos pelningumas ir efektyvumas. Įmonės "Ąžuola" rinkodaros komplekso elementai. Mikroaplinkos elementai, kurie veiks įmonę. Įmonę įtakojantys makroaplinkos elementai, jų įtakos pasekmes. Rinkos tyrimas apie pirkėjo požiūrį į būsto renovacija, keičiant duris, langus. Segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekių politika. Kainų nustatymo metodas. Pateikimo kanalas. Rėmimo priemonės. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (4).
  Rinkodara, namų darbas(21 puslapis)
  2009-02-12
 • Rinkodaros strateginis planas: UAB "SBA baldai"

  Įvadas. Misija Strateginiai tikslai. Strateginis auditas. SSGG analizė. Bendrieji įmonės siekiai. Įmonės plėtros strategija. Tikslinių rinkų strategija. Pozicionavimo strategija. Rinkodaros strategija, siekiant konkurencinio panašumo. Rinkodaros planas pagal komplekso elementus. Rinkodaros biudžeto formavimas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-20
 • Rinkorados analizė: sulčių gamyba UAB "Šaltinis"

  Įvadas. Nurodyti rinkodaros komplekso programos elementus. Kokią rinkodaros orientaciją pasirinko įmonė? Kokie mikroaplinkos elemetai ir kaip įtakoja įmonę? Kokie makroaplinkos elemetai ir kaip įtakoja įmonę? Atliekame įmonės analizę. Nustatome pasirinktoje rinkoje esančių įmonių skaičius ir atlikti jų veiklos analizę. Atlieku vartotojų rinkos segmentavimą: demografiniu, geografiniu, psichografiniu ir vidaus elgesio kriterijais. Nurodyti, kokie vartotojo elgesio ( išorės ir vidaus ) faktoriai turės įtakos įmonės prekių pirkimui. Apibūdinti prekės politika, parašyti prekių charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje, prekių indentifikavimo elementus ( logotipą, prekių simbolį, prekių vardus, prekių ženklus). Nubraižyti prekių įpakavimą, jos elementus ( etiketę, instrukciją, pakuotę). Kainų politika. Nurodyti kainų nustatymo metodą, išvardinti taikomos kainos nustatymo strategiją, įvertinti veiksnius sąlygojančius galutinės kainos nustatymą. Pateikimo politika. Nubraižyti prekės pateikimo kanalą, nurodyti prekių pateikimo strategiją, nurodyti prekės pateikimo metodą. Rėmimo politika. Kokius rėmimo veiksnius naudosim prekėms, kokią rėmimo strategiją siūlau naudoti savo įmonei. Parašyti reklaminį pranešimą. Sudaryti įmonės rėmimo biudžetą. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2009-12-21
 • Rinkos dydžio vertinimas

  Jogurto importas. Jogurto importas tonomis ir pinigine verte. Jogurto importo pasiskirstymas pagal šalis. Jogurto eksportas. Jogurto eksportas tonomis ir pinigine verte. Jogurto eksporto pasiskirstymas pagal šalis. Jogurto gamybos apimtys (pagal pagamintos produkcijos pardavimų apimtis Lietuvoje). Jogurto rinkos dydis.
  Rinkodara, namų darbas(14 puslapių)
  2007-06-28
 • Rinkos pusiausvyra (3)

  Įvadas. Tradicinis požiūris į pasiūlą ir paklausą. Paklausa. Pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos pusiausvyra. Atvejai, kai rinkos pusiausvyra nesusidarys. Pusiausvyros tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-20
Puslapyje rodyti po