Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rašybos ir skyrybos klaidos

  Įvadas. Klaidos, klaidų analizė. Išvados.
  Gramatika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-02
 • Rašybos metodinė medžiaga. Teorija ir praktika

  Nosinių raidžių rašymas žodžių šaknyje. Praktinės užduotys. Veiksmažodžių kamienų rašymas. Praktinės užduotys. Priebalsių rašymas žodžių kamienuose. Praktinės užduotys. Galūninių nosinių balsių rašymas. Praktinės užduotys. Priesagų balsių rašymas. Praktinės užduotys. Priešdėlių rašymas. Praktinės užduotys. Sudurtinių žodžių rašymas. Praktinės užduotys. Žodžių rašymas kartu ir atskirai. Praktinės užduotys.
  Gramatika, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-07
 • Rašymo ir raštinės prekės

  Įvadas. Prekių kokybei keliami. Reikalavimai. Kokybės standartai ir užtikrinimas. Teisiniais aspektais. Popieriaus ir kartono apžvalga. Bendrosios popieriaus ir kartono. Savybės. Kartono charakteristika. Kartono asortimentas. Popieriaus asortimentas. Popieriaus ir kartono formato nustatymas. Rašymo, piešimo, orgtechnikos (prototechnikos). Prekių asortimentas. Prekių laikymo sąlygos.
  Kita, namų darbas(11 puslapių)
  2011-05-16
 • Raštvedyba (16)

  Vadovaujantis nurodyta literatūra atsakyti raštu į klausimus: Kokie dokumentai reglamentuoja dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei raštvedybos organizavimą? Kokių rūšių dokumentai rengiami įstaigoje? Kaip apibūdinti prašymą- asmens dokumentą? Kuo skiriasi nuo šio dokumento raštas- prašymas? Kada rašomi protokolai ir kokia jų reikšmė? Kokia informacija užrašoma protokolo teksto įvadinėje dalyje ir dėstomojoje dalyje? Ar turi būti įstaigoje parengtas įsakymo blankas? Kaip įforminamas įsakymo sudarytojo rekvizitas? Išvardinkite pagrindinius gaunamų dokumentų tvarkymo darbus. Kokie yra pagrindiniai siunčiamųjų bei vidaus dokumentų parengimo ir kitų darbų etapai? Kas tai yra bylų nomenklatūra? Kokie pagrindiniai bylų formavimo ir tvarkymo reikalavimai? Mokėti parengti ir įforminti : raštą, pažymą, protokolą, aktą, įsakymą, prašymą.
  Raštvedyba, namų darbas(16 puslapių)
  2006-09-13
 • Raštvedyba (19)

  Organizaciniai dokumentai. Organizacinių dokumentų įforminimo reikalavimai. Parašo rašymo tvarka. Suderinimo žyma. Vizos. Supažindinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Įsakymų komplektas.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-09-27
 • Raštvedyba (21)

  Uždarosios akcinės bendrovės "xxx" charakteristika. Uždarosios akcinės bendrovės "xxx" darbuotojų sąrašas. Įmonės pavaldumo schema. Uždarosios akcinės bendrovės "xxx" dokumentų registravimo žurnalų sąrašas. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl automobilio kuro sąnaudų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Raštas dėl bendradarbiavimo. Rekomendacija dėl Eduardo Katkovskio įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Akcininkų susirinkimo protokolas. Kuro nurašymo aktas. Mobiliojo telefono perdavimo ir priėmimo aktas.
  Raštvedyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-10-20
 • Raštvedyba (27)

  Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Dokumento adresato, pavadinimo ir datos rašymas. Bendrosios nuostatos. Dokumento adresato rašymas. Dokumento pavadinimo rašymas. Dokumento datos rašymas. Asmenų rengiami dokumentai: Gyvenimo aprašymas, rekomendacijos, prašymai, jų rašymo ypatumai. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacijos. Prašymai, jų rašymo ypatumai. Parašykite prašymo, rekomendacijos ir charakteristikos pavyzdžius. Prašymas. Rekomendacija.
  Raštvedyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-12-30
 • Raštvedyba (30)

  Įvadas. Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas dėl mokymosi atostogų. Personalo įsakymas. Turizmo vadybininko pareigybės nuostatai. Raštas dėl bendradarbiavimo. Atsakomasis raštas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Mobiliųjų telefonų nurašymo aktas. Reikalų perdavimo aktas.
  Raštvedyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-01-22
 • Raštvedyba (32)

  Įmonės charakteristikos sudėtinės dalys. Laikino saugojimo bylų sudarymas ir tvarkymas. Dokumentų rinkinys.
  Raštvedyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2007-03-23
 • Raštvedyba (39)

  Dalykiniai raštai: Lietuvoje ir užsienio partneriams. Rašymo ypatumai. Elektroniniai dokumentai, jų saugojimo terminai. Apibūdinkite protokolą, raštą, taisykles, pažymą. Dokumentų pavyzdžiai. Protokolas. Raštas. Pažyma. Taisyklės. Priedai (4).
  Raštvedyba, namų darbas(19 puslapių)
  2008-11-10
 • Raštvedyba ir archyvai (3)

  Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Pedagogų tarybos posėdžio. Protokolas. Įmonės šilumos matavimo prietaisų patikros aktas. Dėl leidinių grąžinimo. Prašymas. Pedagogų tarybos posėdžio. Protokolas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Bylos baigiamasis įrašas. Bylos vidaus apyrašas.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-11-11
 • Raštvedyba ir verslo korespondencija

  Dokumentų apyvartos organizavimas: rengimas, tvarkymas, užduočių vykdymas. Gautas dokumentas. Siunčiamasis dokumentas. Vidaus dokumentas. Dokumentų registravimas. Dokumentų užduočių vykdymas. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, jų rengimas ir tvarkymas. Elektroninių dokumentų rengimas. Įvestis. Metaduomenys. Elektroninių dokumentų registravimas. Elektroninių bylų sudarymas. Elektroninių bylų tvarkymas. Apibūdinti prašymą, potvarkį, nuostatus, pažymą. Parašyti šių dokumentų pavyzdžius.
  Raštvedyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-06-12
 • Raštvedybos istorija ir sutarys

  Raštvedyba Lietuvoje (istorinė apžvalga). Sutartys ir kontraktai, jų įvairovė ir reikšmė. Sutarčių forma (dalys). Pirkimo – pardavimo ir partnerystės sutartys. Parašykite pirkimo – pardavimo ir automobilio panaudos sutarčių pavyzdžius. Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis. Automobilio panaudos sutartis.
  Raštvedyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-11
 • Raštvedybos norminis metodinis pagrindas

  Kas yra raštvedyba? Raštvedybos Lietuvoje istorinė raida. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai.
  Raštvedyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-30
 • Raštvedybos sistemos analizė: Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

  Įvadas. Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apžvalga. Istorijos faktai. Dabartinė veikla. Organizacinė struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Siunčiamųjų dokumentų apyvartos schema. Siunčiamųjų dokumentų apyvartos aprašymas. Gautų dokumentų tvarkymas. 4 Gautų dokumentų apyvartos schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas ir tvarkymas. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-10-16
 • Raštvedybos sistemos analizė: UAB "Pijušas"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Dokumentų įforminimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Institute parengtų dokumentų registravimas. Gautų dokumentų registravimas. Bylų sudarymas. Išvados. Priedų sąrašas.
  Raštvedyba, namų darbas(13 puslapių)
  2006-05-17
 • Raštvedybos sistemos analizė: VGTU SA

  Dalykinės komunikacijos namų darbo užduotis. VGTU. Įvadas. Trumpas organizacijos veiklos aprašymas. Organizacijos valdymo struktūra. Valdymo ir kontrolės institucijos. Prezidentas. Prezidiumas. Parlamentas. Konferencija. Fakultetinės atstovybės. Atstovybės nariai. Revizijos komisija. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Dokumentų rengimas, įforminimas, vizavimas, suderinimas, registravimas, išsiuntimas, gavimas, rūšiavimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas, nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2005-08-08
 • Raudonoji knyga

  Gyvybė Žemėje. Gamtos apsauga Lietuvoje. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Botaniniai draustiniai. Rezervatai. Lietuvos Raudonoji knyga. Istorija. Nykstančios paukščių rūšys (pasaulio mastu). Nemuno kilpų regioninis parkas. Raudonosios knygos žinduolių radimvietės.
  Biologija, namų darbas(18 puslapių)
  2005-10-18
 • Raudonojo Kryžiaus draugija

  Įvadas. Raudonojo Kryžiaus draugijos kilmė pasaulyje ir Lietuvoje. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (RK) jaunimas. Raudonojo Kryžiaus draugijos simbolis, nariai ir jų veikla. Raudonojo Kryžiaus (RK) draugijos simbolis, nariai. Raudonojo Kryžiaus draugijos veikla Lietuvoje. Socialinis darbas. Paieškos. Mokymas suteikti pirmąją pagalbą. Pabėgėlių prieglobsčio suteikimas. Europos Sąjungos (ES) Maisto produktų tiekimas labiausiai nepasiturintiems. Raudonojo Kryžiaus (RK) jaunimo grupės. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2012-01-23
 • Rauginto pieno mikrobiologinė analizė ir galimi mikrobinių gedimų sukėlėjai

  Raugintas pienas ir jo produktai. Paprastas rūgusis pienas. Jogurtas. Acidofilinis pienas. Kumysas. Kefyras. Rauginto pieno gėrimų ydos.
  Biologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-25
Puslapyje rodyti po