Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projekto rengimas: Donorystė – viltis gyventi!

  Projekto pavadinimas: Donorystė – viltis gyventi! Programai įgyvendinti reikalinga pinigų suma. Prašoma suma: 20000 lt. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Įgyvendinimo būdai. Projekto objektas. Projekto partneriai. Įgyvendinimo etapai ir terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų įvertinimo kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jos rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Kiti rėmėjai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-11
 • Projekto valdymas: vertinimas

  Programų projektų planavimas. Projekto vertinimas. Dekompozicijos technikos. Dydžio vertinimas. Į problemas orientuotas vertinimas. Į procesus orientuotas vertinimas. Empiriniai vertinimo modeliai. Vertinimo modeliu struktūra. Cocomo modelis (constructive cost model). Programinės įrangos lygtis. Sprendimas: daryti ar pirkti. Automatizuoti vertinimo įrankiai. Priedas (1).
  Informatika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-07-31
 • Projekto viešinimas

  Projektai. Projekto viešinimas. Bibliotekinių projektų ir jų rezultatų sklaida. Projektai remiami Europos Sąjungos ar kitų fondų. Skelbimų lentos. Informaciniai renginiai. Pranešimai žiniasklaidai. Ženklų ir užrašų naudojimas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-01
 • Projektų valdymas (2)

  Projektų valdymas. Valdymo spektras. Žmonės. Problema. Procesas. Žmonės. Žaidėjai. Komandų vadovai. Komanda. Demokratinė decentralizuota (DD). Kontroliuojama decentralizuota (KD). Kontroliuojama centralizuota (KC). Koordinavimo ir susisiekimo klausimai. Formalūs, neasmeniniai metodai. Formalūs, tarpasmeniniai metodai. Neformalūs, tarpasmeniniai metodai. Elektroninė komunikacija. Tarpasmeninis tinklas. Problema (užduotis). Taikymo sritis. Kontekstas. Informacijos tikslai. Funkcijos ir našumas. Problemos suskaidymas. Procesas. Problemos ir proceso susiejimas. Proceso suskaidymas. Projektas. Santrauka.
  Informatika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-07-31
 • Projektų valdymas: planavimas

  Įvadas. Pagrindinės idėjos. Žmonių ir sąnaudų sąryšis. Pastangų paskirstymas. Užduočių sekos nustatymas. Griežtumo laipsnis. Adaptacijos kriterijai. Programos kūrimo užduočių pasirinkimas. Pagrindinių užduočių detalizavimas. Užduočių tinklo nustatymas. Tvarkaraščio sudarymas. Tvarkaraščio schemos. Sekimas tvarkaraščiu. Projekto planas.
  Informatika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-07-31
 • Promotion of linguistic skills

  Dialogas anglų kalba. Kalbėjimo įskaitos tema: Užsienio kalbų mokymasis. Kaip vaikai greičiau išmoksta užsienio kalbą. Students A and B.
  Anglų kalba, namų darbas(1 puslapis)
  2009-10-16
 • Prostitution of children

  Darbas anglų kalba. Vaikų prostitucija. The Prostitution of Children. Ways of Prostitution of Children. Dangers to Children. Some Causes of this Crime. Subsequences of prostitution of children. Preventing Prostitution of Children. Some facts about children sexual exploitation. The solution to the problem.
  Anglų kalba, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-02-12
 • Protas ir kūnas meno procese

  Protas ir kūnas meno procese: kai protas žino, bet ranka neklauso; kai ranka klauso, bet protas nežino. Žmonijos išraiška. Ką reiškia kurti vadovaujantis beveik vien protu, kurti vadovaujantis tam tikromis kūrimo taisyklėmis ar remtis protu priimant kažkokią idėją arba ją atmetant? Šiuolaikinis žmogaus idealas. Galutinis sprendimas priklauso nuo situacijos. Menas - gyvenimo atspindys.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-17
 • Protistai

  Įžanga. Dėstymas. Dumbliai. Žaliadumbliai. Žiuželius turintys žaliadumbliai. Siūliniai žaliadumbliai. Daugialąsčiai žaliadumbliai. Kolonijiniai žaliadumbliai. Rudadumbliai. Auksadumbliai. Šarvadumbliai. Euglendumbliai. Raudondumbliai. Pirmuonys. Gleivūnai ir oomicetai. Išvada.
  Botanika, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-01-16
 • Protokolas ir etiketas Vakarų Europos kultūrinėje erdvėje

  Airija. Liuksemburgas. Derybos: kultūros veiksnių įtaka. Bendravimo aplinka. Kūno kalba versle ir derybose. Dovanos.
  Etiketas, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-24
 • Protokolo istorija

  Įvadas. Protokolo svarba ir esmė. Diplomatinis protokolas. Protokolo istorija. Trumpa Lietuvos diplomatijos istorija. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-10
 • Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyvias medžiagas. Heroinas

  Įvadas. Heroinas. Sutrikimai. Rizikos veiksniai. Prevencijos galimybės. Išvados. Patarimai.
  Ligos ir traumos, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-01
 • Psichinės gynybos būdai

  Kompensacija. Racionalizacija. Nuvertinimas. Sureikšminimas. Savęs lyginimas su kitais. Projekcija. Išstūmimas. Neigimas. Sublimacija. Priešybė. Perkėlimas. Regresija.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-15
 • Psichokultūriniai atsakai į modernizaciją (2)

  Įvadas. Išdėstymas. Poreikio modernizacijai priežastys. Įtaka žmogaus psichologiniams pokyčiams modernizacijos metu. Modernizacija psichokultūriniu atžvilgiu Kavolio literatūroje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-05-06
 • Psichologija (19)

  Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaka žmogaus elgesiui. Konformizmas, jį sukeliantys veiksniai. Asmenybės autonomija. Nežodinio bendravimo būdai: gestai, kūno kalba, apranga, daiktai, prisilietimai. Nežodinės kalbos reikšmė bendravimo metu.
  Psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-01-23
 • Psichologija (34)

  Temperamento ir charakterio tarpusavio sąryšis. Kokios temperamento savybės ir charakterio bruožai padeda siekiant karjeros, bendraujant. Neverbalinio bendravimo būdai: asmeninės erdvės zonos, akių kontaktas, veido išraiška, balso charakteristikos. Neverbalinės kalbos reikšmė. Konstruktyvaus elgesio konfliktinėje situacijoje strategijos.
  Psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Psichologija (41)

  Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaka žmogaus elgesiui. Vertybių funkcijos ir rūšys. Temperamento ir charakterio tarpusavio ryšys. Kokios temperamento savybės ir charakterio bruožai padeda siekiant karjeros, bendraujant? Psichologinis darnumas ir klimatas grupėje. Pateikti pavyzdžių.
  Psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-28
 • Psichologija (42)

  Temperamento tipai. Apibūdinti visų temperamento tipų atstovų elgseną konkrečioje situacijoje. Asmenybės statusas grupėje. Kas lemia asmenybės aktyvumą, tapsmą? Tikslai, siekiai, aspiracijos. Konstruktyvaus elgesio strategijos: "aš" teiginiai, empatija, alternatyvų aptarimas, savęs įvertinimas.
  Psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-06
 • Psichologija (46)

  Temperamento ir charakterio tarpusavio sąryšis. Kokios temperamento savybės ir charakterio bruožai padeda siekiant karjeros, bendraujant? Neverbalinio bendravimo būdai: asmeninės erdvės zonos, akių kontaktas, veido išraiška, balso charakteristikos. Neverbalinės kalbos reikšmė. Lyderio vaidmuo grupėje, lyderiavimo stiliai ir jų efektyvumas.
  Psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-04-19
 • Psichologija (69)

  Emocijos ir jausmai, jų pažinimo reikšmė žmogaus gyvenime. Komunikacijos rūšys. Komunikaciją lengvinantys ir sunkinantys veiksniai. Pateikti struktūros pavyzdžių. Konfliktų tipai, jų pasekmės. Elgesio stiliai konfliktinėje situacijoje. Pateikti konfliktinės situacijos pavyzdžių.
  Psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-01-04
Puslapyje rodyti po