Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baudžiamoji teisė (23)

  I užduotis: Arlauskas, išvažiuodamas iš kiemo automobiliu "Ford" į Vilniaus m. Antakalnio gatvę, nepraleido važiavusio dviratininko ir su juo susidūrė. Susidūrimo metu dviratininkui buvo sunkiai sutrikdyta sveikata bei sulaužytas dviratis (dviračio kaina 300 litų). Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 281 straipsnį. Ikiteisminio tyrimo metu A. paprašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes jis atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą ir šis jam neturi pretenzijų. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, argumentuotai atsakykite, esant kokioms sąlygoms A. gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės? Sprendimas. II užduotis. Kriminalinės policijos biuro inspektorius A. buvo sulaikytas už tai, kad savo kabinete priėmė iš asmens 1000 JAV dolerių kyšį. Asmuo, įteikęs inspektoriui pinigus, teisinosi, kad tai padarė norėdamas atsidėkoti jam už pavogto automobilio "Audi -80" suradimą. Policijos pareigūnas buvo apkaltintas kyšio priėmimu. Bylos tyrimo metu paaiškėjo, kad asmuo, įteikęs 1000 JAV dolerių pareigūnui, yra 2001 m. birželio 5 d. nuteistas bauda už kontrabandą (galiojančio BK 199 straipsnis). Tačiau paskirtos bausmės dar neįvykdė. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatį, argumentuotai atsakykite, ar galima išieškoti bauda, jei sąlygoje aprašyta situacija paaiškėjo tik 2004 m. birželio 5 d.? Sprendimas.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-12-09
 • Baudžiamojo kodekso 119 straipsnis

  Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 119 str. analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis. Analizei reikalingi baudžiamojo kodekso (BK) straipsnio pakeitimai: Teisės normos užrašymas "Jei ., tai . priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-02-08
 • Baudžiamojo kodekso straipsnio analizė: 235 straipsnis

  Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio "Melagingi parodymai, išvados ir vertimas" analizė. Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos. Baudžiamojo kodekso 235 str. 1 dalies analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas BK (Baudžiamojo Kodekso) straipsnis: Analizei reikalingi kiti BK (Baudžiamojo Kodekso) straipsniai: Teisės normos užrašymas "Jei.., tai... priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-08-31
 • Baudžiamojo nusikaltimo nuosprendžio analizė

  Baudžiamosios bylos Nr. 1-149-626/2007 nuosprendis. Įvadas. Nusikaltimo objektas. Nusikaltimo objektyvioji pusė. Nusikaltimo subjektas. Nusikaltimo subjektyvioji pusė. Fakultatyvieji nusikaltimo sudėties požymiai. Sunkinančios, lengvinančios aplinkybės. Bausmės sąvoka ir požymiai. Baudžiamojo poveikio priemonės. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2009-04-21
 • Baudžiamojo proceso teisė

  Įrodymų samprata ir jiems keliami reikalavimai. Nagrinėjimo teisme bendrųjų nuostatų (principų) turinys bei jų reikšmė. Praktinė užduotis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(16 puslapių)
  2006-11-21
 • Baudžiamojo proceso teisė (3)

  Nukentėjusiojo teisės reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, realizavimo garantijos. Bylos išsprendimo per įmanomai trumpiausius terminus principas. Apylinkės teismo pirmininko sprendimas dėl nukentėjusiųjų skundo. Išnašos.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2008-02-20
 • Baudžiamojo proceso teisė (4)

  Atskiri baudžiamojo proceso principai. Nekaltumo prezumpcija. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumas. Proceso greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teismo nepriklausomumas ir nešališkumas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-03
 • Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai

  Įvadas. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių samprata ir rūšys. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tarptautinės sutartys. Baudžiamojo proceso kodeksas. Įstatymai. Kiti norminiai teisės aktai.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2010-09-14
 • Baudžiamųjų kodeksų nuo 1961 metų iki dabartinių redakcijų 129 straipsnio Nužudymo kvalifikavimo palyginimas

  Teorinė užduoties dalis. Teisės normos struktūra. Teisės normos hipotezė. Teisės normos sankcija. Istorinis metodas. Praktinė užduoties dalis: komentaro kontekste nagrinėsime visus nuo 1961 metų iki dabartinių laikų egzistavusius BK (Baudžiamasis kodeksas) ir jų redakcijas. 1961 metų Lietuvos Tarybų Socialistinės. Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1978 m. balandžio 15 d. Lietuvos Tarybų. Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1983 metų birželio 1 d. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1988 metų liepos 1 d. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1994 metų lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1994 metų lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1997 metų rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2000 metų rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2000 metų gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2003 metų gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2004 metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2005 metų spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2006 metų rugsėjo 1 metų Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2007 metų spalio 5 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-09-17
 • Bausmės teorijos

  Įžanga. Bausmės teorijų istorinė raida. Bausmės teorijos ir bausmės tikslai. Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Skyrimui ir jų vykdymui. Bausmių teorijų įtaka praktiniam bausmių. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-09-17
 • Bausmių įtaka vaiko elgesiui ir jo asmenybės vystymuisi

  Įvadas. Fizinių bausmių įtaka vaiko raidai. Fizinėmis bausmėmis baudžiamų vaikų psichosocialinio vystymosi ypatumai. Gyvenimo patirties inscenizacijos. Socialinės adaptacijos sunkumai. Žodinės bausmės. Šeimos įtaka vaiko asmenybės raidai ir socialiniam prisitaikymui. Kaip nustatyti vaiko elgesio ribas. Patarimai tėvams. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-01-14
 • Bausmių panaudojimo auklėjant ikimokyklinio amžiaus vaiką šeimoje reikšmė

  tikslas yra atskleisti bausmių panaudojimo auklėjat vaiką šeimoje problemos ypatumus, įvykdant šiuos uždavinius. Uždaviniai: Pateikti ikimokyklinio amžiaus vaiko auklėjimo ypatumus; Apibrėžti bausmės samprata bei rūšis; Išsiaiškinti bausmių taikymo sąlygas; Pateikti galimą bausmių poveikį.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Baziniai ir grandininiai dinamikos eilutės analitiniai rodikliai: registruotų santuokų skaičius Alytaus apskrityje 2003-2009

  Absoliutinis pokytis. Išvados. Kitimo tempas. Išvados. Pakitimo tempas. Išvados. Pakitimo tempo 1% absoliutinė reikšmė. Išvados. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai analizuojamu laikotarpiu. Vidutinis absoliutus pokytis. Vidutinis kitimo tempas. Vidutinis pokyčio tempas. Kitimo tempo vidurkį. Absoliutinių pokyčių vidurkį. Išvados.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-20
 • Bedarbystė Lietuvoje (3)

  Lietuvos darbo rinkos pokyčiai. Oficialiai dirbantys. Moterų nedarbas Lietuvoje. Situacija Kauno mieste. Problemos. Rekomendacijos.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-01
 • Bedarbių mokymas Lietuvoje

  Įvadas. Bedarbių profesinis mokymas. Problemos sprendimas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-08
 • Bedarbių skaičiaus Lietuvos respublikoje statistinis tyrimas

  Teorinė dalis. Bedarbių skaičiaus Lietuvos respublikoje statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių dydžių apskaičiavimas. Statistinės variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių skaičiaus Lietuvos respublikoje prognozavimas.
  Ekonominė statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2010-01-05
 • Belgijos saugomųosteritorijos

  Belgijos saugomų teritorijų sistemų analizė. Belgijos Karalystė. Saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Nacionalinė saugomų teritorijų sistema. Kategorijos ir jų ryšys su IUCN klasifikacija, saugomų teritorijų skaičiaus ir ploto struktūra pagal kategorijas. Šalies saugomos teritorijos pasaulio ir regiono kontekste. Tarptautiniu mastu saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų sistemos ryšys su šalies gamtinėmis, socioekonominėmis ir politinėmis sąlygomis (ypatybėmis), problemos ir aktualijos.
  Geografija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-02
 • Benamiai žmonės

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti pagrindines benamių problemas ir priežastis dėl ko prarandami namai. Pagrindinės namų netekimo priežastys. Gatvės žmonių problemos. Valdžios ir policijos problemos su benamiais. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-23
 • Bendra baldų pramonės rinkos apžvalga

  Bendra baldų pramonės rinkos apžvalga. Darbuotojų skaičius baldų pramonėje. Baldų pramonės eksportas. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisi (2)

  Tapatumo jausmas. "Mylėk savo artimą taip, kaip jis tave myli". Laiškas Iljušos tėvui.
  Socialinė psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-12-09
Puslapyje rodyti po